26 C
Willemstad
• maandag 4 maart 2024

Democracy now! | Tuesday, February 27, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Fire breaks out at Geminga boatyard in Sandy Ground

MARIGOT--St. Martin firefighters (pompiers) intervened Saturday night to extinguish a fire that broke out in a 200-square-metre shed in the Geminga boatyard in Sandy Ground. According to...

CN | Gokkers starten rechtszaak tegen Stake

Jeffrey Noeken | Casinonieuws.nl Een vijftal gokkers is op Curaçao een rechtszaak gestart tegen het gokbedrijf Stake. De gokkers willen het geld terugkrijgen wat zij vergokten omdat het...

Democracy now! | Monday, February 26, 2024

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 26 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller – De Vries | Crisisplan

HomeLandenArubaColumn Van Aller – De Vries | Crisisplan

©2018 Renée van Aller en John de Vries

Crisisplan | Column

In het hele Koninkrijk heerst onvrede. In Nederland is de oorzaak, dat de regering de kloof tussen de goed verdienende elite en de gewone burger onaanvaardbaar vergrootte. De afschaffing van de dividendbelasting is daar een fraai voorbeeld van. De multinationals betalen nauwelijks belasting en betalen minder voor energie, dan u en ik.

Het gaat economisch geweldig, maar de gewone burgers en niet werkenden merken er weinig van. De belastingdruk is extreem hoog, terwijl de economische groei afneemt. Het kabinet beloofde koopkrachtverbetering, maar dat mislukt door de komende kostenverhogingen in 2019. Btw, energie, levensmiddelen en zorgpremies gaan ferm omhoog. Er is een toenemende armoede onder werkenden met een laag inkomen. Daarnaast is de Nederlandse arbeidsmarkt zo geflexibiliseerd, dat de bedrijven de winst oppotten, waardoor de werkenden structureel steeds minder salaris krijgen. Het dagelijks leven werd veel duurder. Veel Nederlandse bedrijven hebben hun bezigheden gedetacheerd naar tussenpersonen, die alle taken overnemen en op zoek gaan naar goedkope arbeidskrachten. Een excellent verdienmodel. Post.nl, KLM, de overheid en veel grote bedrijven maken gebruik van deze dienstverlening. Het gaat feitelijk om een nieuwe vorm van loonslavernij, volgens sommigen. Passend in een liberaal-christelijk gedachtegang. Feitelijk is het nuttig voor iedereen. Het kan ook passen in de rest van het Koninkrijk, waar de lonen in de private sector geen gelijke tred houden met de kosten van levensonderhoud.

Aruba
In de rest van het koninkrijk bestaat ook grote zorg over de falende arbeidsmarkt. In Aruba is sinds de status aparte door de opeenvolgende regeringen zozeer op grote voet geleefd en geleend, dat de huidige regering bijna bankroet is. Ook hebben de opeenvolgende regeringen zichzelf en friends & family bevoordeeld uit de staatskas. In Aruba is de belastingdruk te hoog en zijn de lonen in de private sector te laag. Door de hoge overheidsschulden en zware belastingdruk is de economie gestagneerd. Veel bedrijven gingen failliet, de criminaliteit is schrikbarend en de koopkracht is zwak. Rijke Venezolanen zijn er nauwelijks meer, dus er is te veel aanbod, maar nauwelijks vraag. De lokale koopkracht is minimaal. Bovendien is de economie te eenzijdig gericht op het toerisme. Nog meer bedrijven zullen failliet gaan. Er is geen bijstand voor personen die buiten hun schuld werkloos worden.

Aruba heeft een uitzendorganisatie (Tempo-Team). Een bedrijf hoeft bij uitzending of detachering geen mensen in dienst te nemen. “Over het algemeen huurt een werkgever uitzendkrachten in als de werkdruk een korte piek vertoont. Een dag, een week, een seizoen. Detachering is aantrekkelijker als men voor langere tijd extra werk heeft of als men op zoek bent naar personeel dat schaars is. Een detacheringsperiode kan maanden duren, maar ook jaren. Het hoeft niet fulltime te zijn. Er zijn ook constructies mogelijk waarbij iemand bijvoorbeeld een paar jaar lang één dag in de week inhuurt.

Vroeger waren uitzendkrachten altijd lager en middelbaar geschoolde krachten. Die tijd is voorbij; een werkgever kan ook hoger opgeleiden op uitzendbasis inhuren. Meestal worden uitzendkrachten ingezet voor algemene werkzaamheden. Zoals productiewerk, secretariële functies of horeca-klussen. Voor dit soort werk is meestal geen uitgebreide inwerktijd nodig.

Als een werkgever tijdelijk een specialist, dus een hoogopgeleide kracht met veel kennis en ervaring, nodig heeft, dan ligt detachering voor de hand. Dat kan via een detacheringsbureau, maar ook via een uitzendbureau dat aan detacheren doet. Dat kan bijvoorbeeld het geval zijn als een bedrijf zich richt op de kerntaken met weinig vast personeel, en de rest wil uitbesteden. Detachering komt veel voor in de techniek, de ICT en de financiële wereld. Detacheringsbureaus doen over het algemeen veel moeite om hun mensen continu bij te scholen, (bron: website mkb servicedesk).

Detachering is duurder dan uitzenden. Het detacheringsbureau heeft zijn mensen meestal echt in dienst – vaak tijdelijk, maar soms ook vast. Dat betekent dat zij ook moeten worden betaald als er geen werk voor ze is. Aan dat risico betaal jij als opdrachtgever mee. Tegenwoordig hebben veel bedrijven al hun bezigheden uitbesteed aan een bemiddelingsbureau/platforms genoemd. Die platforms zijn vaak ingedeeld naar werkzaamheden. Bijna alle banen geflexibiliseerd. De Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendonderneming (NBBU) is dé brancheorganisatie van professionele intermediairs op de arbeidsmarkt. Ze behartigen de belangen van ruim 1.200 brede dienstverleners in de flexbranche: uitzendbureaus, payroll ondernemingen, zzp-bemiddelaars en andere intermediairs op de flexibele arbeidsmarkt.

Zo zijn er veel platforms die dit soort werk doen. Ze hebben grote opdrachtgevers, nemen hen alles uit handen en zoeken passend, maar goedkoop personeel. Zoals studenten en gepensioneerden. Daarbij gaat het voornamelijk over doorwerkregelingen en afhandelingsovereenkomsten. Wij noemen een aantal bedrijven die aangesloten zijn bij de verschillende platforms van deze bemiddelingsorganisatie. Strukton, Connexxion, ENGIE, de overheid, gemeenten, provincies, de Nierstichting, het Witte Kruis, het Koninklijk Paleis Amsterdam, Carré, Telegraaf Media Bedrijf, grote energiebedrijven. Meestal gaat het om M.B.O. opgeleid personeel. Althans in Par Excellence (PE) wat een van uw auteurs in de praktijk onderzocht.

Dienstverlening PE
1. Afhandelaar van doorwerkdetacherings- en oproepovereenkomsten tussen uitlenende en inlenende bedrijven/organisaties op basis van de DoorwerkCAO.
2. Afhandelaar van via platforms tot stand gekomen deelnameovereenkomsten op basis van de Doorwerkregeling.
Voor de opdrachtgevers doet PE de payroll, de e-mails, de reclame, de media-aandacht, financiële afhandeling, investeringsmogelijkheden en juridische gevolgen. En indien gewenst belastingregelingen.

Werkzaamheden voor Opdrachtgevers
PE afficheert zich als Ambassadeurs met lef. PE omschrijft de werkzaamheden voor de opdrachtgevers als volgt. “Wilt u als A-merk, uw klanten of prospects op een persoonlijke manier bereiken en het maximale rendement behalen uit ieder contact, dan kan PE dit voor u bereiken op een manier waarop u dit zelf graag had gekund.

Met onze jarenlange ervaring in klant contact en sales onderscheiden wij ons door oprechte en concrete gespreksvoering voor onze klanten. Hierbij tonen wij ons een waardevolle gesprekspartner op alle niveaus. PE brengt deze communicatie graag voor u tot stand door oplossingen te bieden op het gebied van Direct Sales, Social Media en in-en Outbound klantcontact. Hierin gaan wij ver! 110% is voor ons de norm en hierop is tevens onze Academie gebaseerd. Zie bijvoorbeeld de gepolijste website van Uitblinqers. De Ambassadeurs volgen een gecertificeerd opleidingsprogramma, zodat optimale klantvriendelijkheid en klantgerichtheid worden aangeboden. De ambassadeurs kunnen dan kwalitatief hoogwaardige gesprekken voeren. Zij leren om de parate kennis aan te vullen met praktijkoefeningen zoals rollenspellen, LSD-methodieken (luisteren, samenvatten en doorvragen). Men leert alles over communicatiestijlen en hoe deze vaardigheden kunnen worden toegepast. Daarnaast kunnen studenten gebruikmaken van onze ‘speedcoaching’, waarbij ze 1-op-1 door de trainer gecoacht wordt op vraagstukken, waar men tegenaan loopt.

De Ambassadeurs doen de volgende taken:
Inbound klantenservice
Telefonie, mail handling, retouren, chat & whatsapp
Commercieel outbound
Sales, loyaliteit, behoud en winback
Social Media hub
Facebook, Twitter, Instagram en Pinterest

Werkzaamheden voor passende werknemers
Doorwerkgever is gericht op het vinden van goed en goedkoop personeel. Doorwerkgever is specialist in doorwerken na pensioen. Op basis van de door Par Excellence (PE) ontwikkelde Doorwerkregeling werken gepensioneerden bij honderden verschillende opdrachtgevers. Niet alle werkgevers kunnen of willen doorwerken regelen binnen hun eigen organisatie. Doorwerkzaken uitbesteden aan een gespecialiseerde partner als Doorwerkgever heeft veel voordelen. En steeds meer gepensioneerden willen na hun pensioen doorwerken, of dit nu bij hun huidige werkgever is, in een flexibele bijbaan of als professional. Voor gepensioneerden is het vaak moeilijk om van de ene op de andere dag hun werk, hun netwerk, collega’s en hun eigenwaarde te verliezen. In die zin is werk vinden voor gepensioneerden en werklozen een nuttige en voordelige inspanning voor alle partijen.

Doorwerkgever is uitvoerder van de Doorwerkregeling. De regeling is een afspraak tussen de doorwerker en de Belastingdienst. Hiermee verklaart de doorwerker dat Doorwerkgever-afhandelaar is van de overeenkomst tussen de doorwerker en de opdrachtgever. Met het opting-in formulier dat onderdeel is van de Doorwerkregeling, verklaart de doorwerker aan de Belastingdienst dat hij of zij samen met Doorwerkgever het dienstverband als fictief ziet. De doorwerker staat dus niet op de loonlijst bij Doorwerkgever of bij de opdrachtgever waar de doorwerker aan het werk is. De doorwerker is dus eigenlijk een soort freelancer waarvoor PE de administratieve doorwerkzaken afhandelen.

Vergoeding
De Doorwerkregeling kent geen uurloon maar een uurvergoeding. Dit omdat werknemer niet in loondienst is. De hoogte van de vergoeding wordt bepaald door werknemer en de opdrachtgever waarbij Doorwerkgever een minimale vergoeding van €11,- (bruto) per uur hanteert. De vergoeding die de doorwerker ontvangt wordt door PE uitbetaald. De Belastingdienst behandelt deze vergoeding als een inkomen naast AOW en eventueel pensioen. Omdat de doorwerker al AOW-gerechtigd is hoeft er alleen loonbelasting en premie Zorgverzekeringswet afgedragen te worden. Is de doorwerker met vroegpensioen dan ontvangt hij of zij nog geen AOW. Over de verkregen vergoeding draagt PE dan ook premie volksverzekering af. Omdat de doorwerker al (deels) AOW ontvangt en hierover loonheffingskorting ontvangt zetten wij de loonheffingskorting altijd uit. Wel adviseren PE de doorwerker samen met een belastingadviseur te kijken naar het verkregen inkomen uit werk, AOW en eventueel pensioen. Zo voorkomt de doorwerker een naheffing van de Belastingdienst.

Doorwerkgever verzorgt alle administratie van de doorwerker en opdrachtgever. Bij ziekte wordt de vergoeding maximaal 6 weken doorbetaald. De eerste twee dagen gelden als wachtdagen. Deze dagen heeft de doorwerker geen recht op een vergoeding. Het uit te betalen bedrag is gebaseerd op het gemiddeld aantal uren dat de afgelopen 13 weken gewerkt is. Alle doorwerkzaken worden geregeld in een persoonlijk online-account.

Doorwerkgever over doorstormend talent
Anno 2017 werken inmiddels meer dan 200.000 gepensioneerden in Nederland door. Een trend die groeiende is met het oog op de toenemende vergrijzing en niet toereikende pensioenen. Niet iedereen kan bij zijn eigen werkgever doorwerken of wilt dat in zijn oude functie. Daarom heeft PE ook de platformen Pittig en ChauffeurXpert opgezet. Gepensioneerden kunnen reageren op flexibele (bij)banen van opdrachtgevers die maar al te graag dit doorstormend talent willen inzetten.

Conclusie
De Arubaanse overheid kan op grond van de ‘Ley di Crisis Plan Social’ een dergelijk departement in het leven roepen, een uitstekend verdienmodel. Dat konden we in de praktijk vaststellen bij PE. De overheid moet niet langer potverteren, maar geld genereren. Wat belangrijk is dat er via dit model veel arbeid ontstaat. Bovendien hoeft dat niet te worden betaald door de overheid, die geen stuiver meer te besteden heeft. Wel moet de overheid dan een goed businessplan hebben ontwikkeld en veel grote bedrijven geïnteresseerd hebben in deze diensten. Daarbij is van groot belang dat het scholingsniveau van de bevolking geïntensiveerd wordt. Uitvoerders van dit plan moeten excelleren, anders kan dit plan niet adequaat worden uitgevoerd. Dan is gelijk het Sociale Crisisplan in uitvoering. Wij zien terstond al enige deskundige landskinderen voor ons, die uitermate geschikt zouden zijn dit plan uit te voeren. Wie durft?

Renée van Aller & John de Vries

©2018 Renée van Aller en John de Vries | Foto Irena Bikker-Croes

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2018

3 reacties

  1. J &R , ik mag niet klagen wat betreft mijn knip, heb ik jaren hard voor gewerkt, “eigen echte bouw onderneming, geen nep onderneming 500 man/ vrouw personeel ” met alle risico van dien ? en woon al 17 jaren in een af gekeurd krot ( canucu) huisje op curacrim met veel ruimte en rust om mij heen van geen hond last behalve van mijn eigen roedel 7 stuks, elke ochtend om 5 uur willen ze hun buikje vol vreten, hou ik van, in NL had ik ook een verval boerderij en een mooi pand in Blaricum, woonde het liefst op de boerderij met een zooitje ongeregeld vee, die zijn eerlijker als mensen, kruip in je nest J & R witte voetjes haallers! kom met nieuws en niet met ouwe koeie die moet je verkopen op de veemarkt, trouwens , dit jaar ga ik weer een paar mondy monky’s blij maken in mijn buurt met een kerstpakket ( alleen eten ) ze weten elk jaar nog steeds niet van waar het weg komt ook nu niet, heb ik van mijn vader geleerd die deed dat ook, direct nadat hij 6 jaar onder gedoken in een trap kelder had gezeten, bravo pa

  2. @Abraham Mossel
    Ouwe koeien? Neen hoor spiksplinternieuwe. Kijk maar op de website van Uitblinqers. Wat is mooier dan de overheid een goed verdienmodel aan te reiken, wat ze geen cent kost? Nog belangrijker is, dat daardoor de werkloosheid wordt geminimaliseerd, de koopkracht stijgt en de misdaad afneemt. En… ‘danki Dios’, ook nog terstond een Begrotingsfonds en uitvoering van het voorgenomen Sociaal Plan. En dan ook nog een zo oprecht kapitalistisch concept! Geen problemen met illegaal gokken of witwassen, volstrekt wetmatig en rechtmatig. Wij zijn van het degelijke nadenken, een oplossing voor een probleem vinden, dat haalbaar lijkt en niet afwachten. Bent u van het temporiseren, of hebt u een meer superieur plan? Wij leren graag bij, dus wij zouden blij zijn als u uw kennis wilt delen met ons en alle lezers van KKC. Uw oplossing van het Arubaanse probleem zal door de regering en ons met gejuich worden begroet. J&R

  3. @ J & R weer onder uit de grafsteen gekropen om ouwe koeien te vertellen, dit verhaal is nog ouder dan de bijbel, kom eens met wat nieuws waar de mensheid wat aan heeft.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties