32 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Column Van Aller | Calculeren & Communiceren

HomeLandenArubaColumn Van Aller | Calculeren & Communiceren

©2019 Renée van Aller

Venezolaanse bootvluchtelingen | Persbureau Curacao

Manuel Genao verspreidde recent drie geruchtmakende video’s. De Guarda Nos Costa, Trudy Hassell en de minister van Justitie zouden allen corrupt zijn. Er zou een handel in asielvergunningen zijn en een kantoor daarvoor in Venezuela. Immers voor geld is alles te koop. Zeker nu de regering geld tekort komt.

Er was ooit een sluitende asielprocedure. Onbekend is of deze nog gevolgd wordt. Genaos beschuldigingen waren niet gemotiveerd of feitelijk onderbouwd. Het hele eiland was in rep en roer.
Stel nu dat John de Vries en ik deze beschuldigingen zouden moeten onderzoeken. Hoe zouden we dat aanpakken?

Feiten
1. Wat is en was de status van Sr Genao, legaal/illegaal? Is hij vader van 4 Arubaanse kinderen? Is hij bekend bij Radex en DIMAS?
2. Is hij verwijderd met terugkeerverbod? Waar is hij nu? In Venezuela of de Dominicaanse Republiek?
3. Welke rol heeft Itcho Matos gespeeld bij de fiesta en is hij terecht naar huis gestuurd gedurende het onderzoek? Waren er bestuurders bij deze fiesta? Waren alle medewerkers van de GNC daarbij??

Wat waren de mogelijke beweegredenen van Genao?
• Genao wil wraak nemen 85% Waar rook is vuur? 15%
• Genao: geeft geen bewijzen Welke handel in vergunningen is bekend?
• Hasi redo y bati bliki Handel in vergunningen heeft vrijwel altijd
plaats met politieke instemming.

• De personen die hij noemt om een schriftelijke verklaring vragen (Croes, Martis & Matos?).
• Weet de Landsrecherche iets over deze opschudding?
• Welke toezeggingen heeft de minister of andere bestuurders, of hulppersonen Genao gedaan?
• Hebben Milko Baiz en Edgar Arends naar een mogelijke aanwijzing van de MinJus invloed gehad op de ontstane situatie?
• Is er een interne machtsstrijd gaande binnen de GNC?
• Is het waar dat Trudy elders te werk gesteld gaat worden? https://24ora.news/2JL1XNz
• Verklaring Trudy op de aantijgingen van Genao kunnen nergens worden aangetroffen. Vernomen werd dat zij alles goed weersproken heeft. Is dat zo?
4. Wat is het beleid voor opheffing terugkeerverbod?
AB 2009 no. 59*CENTRAAL WETTENREGISTER*27 augustus 2019 (Toelatingsbesluit)
§5. Voorschriften ten aanzien van beschikkingen tot niet-toelating
Artikel 10 De Minister draagt zorg voor het bijhouden van een bestand, waarin worden opgenomen de volledige naam, de geboortedatum en de nationaliteit van de toelatingsplichtige ten aanzien van wie de Minister heeft bepaald dat hij gedurende een bepaalde periode niet tot Aruba wordt toegelaten, omdat hij heeft gehandeld in strijd met de bij of krachtens de Landsverordening gegeven voorschriften of zich niet heeft gehouden aan de aan zijn toelating verbonden voorwaarden.
Artikel 111. Bij regeling van de Minister wordende normen vastgelegd voor het bepalen van de periode gedurende welke een toelatingsplichtige als bedoeld in artikel 10, niet tot Aruba wordt toegelaten.
2. De met de afgifte van bevelschriften tot uitzetting of verwijdering belaste ambtenaar zendt, hetzij op papier hetzij elektronisch, aan de Minister een afschrift van ieder door hen afgegeven bevelschrift.
3. De in een bevelschrift opgenomen periode van niet-toelating kan door de Minister worden verkort of opgeheven:
a. op een daartoe strekkend schriftelijk en gemotiveerd verzoek van de betrokkene,
b. om redenen, aan het algemeen belang ontleend.
5. Gezien bovenstaande regeling kan alleen opheffing worden verleend met toestemming van de minister. Dat maakten wij regelmatig mee. Ook ten aanzien van verwijdering. Zijn er aanwijzingen dat dit zonder politiek verzoek zelfstandig door de Imigracion wordt gedaan?
6. Wat is de mening van de politie over deze situatie? Welke politiefunctionaris is verantwoordelijk voor de GNC. Wie staat er boven Trudy? Wat is hun mening? Wie ontving bewijsbaar geld van de Imigracion, werd dat gedeeld of afgedragen aan hogerhand?
7. Wat vindt minister Bikker over deze situatie?

Samenvatting
1. Aantijgingen Genao.
2. Feiten die negatief zijn voor de overheid.
3. Feiten die positief zijn voor de overheid.
4. Mogelijke rol minister, bureau minister en Imigracion, GNC.
5. Conclusie feiten en juridische consequenties.

Bijten of gebeten worden
Oordeel en conclusie worden overgelaten aan de betreffende bewindspersonen en directies. Waarom? De situatie kan hypergevoelig liggen. Hogerhand zal misschien niet wensen dat de feitelijke toedracht bekend wordt. Aangezien de premier constant aangeeft dat integriteit essentieel is, zal zij zeker willen dat de onderste steen boven komt in deze onverkwikkelijke toestand. Ik wacht af in spanning, hoe dit varkentje gewassen wordt. U ook?

Renée van Aller,
Aruba/Nederland

©2018 Renée van Aller | Foto Irena Bikker-Croes

Renée van Aller en John de Vries schreven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk en vice versa. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Amsterdam en Aruba en de Arubaanse overheid. Renée gaat alleen verder, want John is ons ontvallen. Dezelfde stijl en objectiviteit worden gehandhaafd. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de auteur.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2019

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties