33 C
Willemstad
• zaterdag 30 september 2023

Telegraaf | Man gearresteerd in onderzoek naar moord op rapper Tupac Shakur

De politie in Las Vegas heeft een man gearresteerd in het onderzoek naar de moord op de wereldberoemde rapper Tupac Shakur 27 jaar geleden. Dat melden Amerikaanse...

Democracy now! | Friday, September 29, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 29 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DolfijnFM | Herdenkingsmonument Julianabrug wordt gerenoveerd

Het herdenkingsmonument, dat is geplaatst voor de slachtoffers van het instorten van de Julianabrug, wordt aangepakt. Zo is de verlichting niet meer up to date, en wordt...

DolfijnFM | Groot concert ter ere van Tula

Op het Brionplein vindt morgen het Bos di Libertat-festival plaats, een groot concert ter ere van Tula. Het concert is onderdeel van de Siman di Kultura en...

DolfijnFM | Ministers om tafel voor oplossing geweld op scholen

De ministeries van Onderwijs en Justitie hebben samengezeten om geweld op scholen aan te pakken. Het is al langer bekend dat vechtpartijen op scholen toenemen, dus was...
- Advertisement -spot_img

Aruba | Politieke verslaving

HomeLandenCuraçaoAruba | Politieke verslaving

Column Renée van Aller en John de Vries

Aruba Analyse
Politieke verslaving

Politici vinden zichzelf dikwijls onmisbaar en willen als hun ambtsperiode voorbij is terugkomen (De Gaulle, Sarkozy, Churchill, Napoleon, Nixon). De vraag is waarom politici zo gevoelig zijn voor politieke verslaving. Is dat om dat iedereen voor hen buigt en hen prijst? Komt dat omdat de politicus zo goed is in zijn vak of omdat ondergeschikten, vrienden en familie beter hopen te worden van zijn positie en hem daarom naar de mond praten? Waarschijnlijker is dat macht verslavender is dan roken, drinken of het gebruik van verdovende middelen. De VVD en de SP willen van de eilanden af en zetten dat dwangmatig door zonder oog te hebben voor het koloniale verleden en de toekomst van de mensen die daar wonen. Ook de toepasselijke wetgeving wordt buiten beschouwing gelaten. Daarnaast wordt vergeten dat alle overheden binnen het Koninkrijk kampen met grote financiële tekorten. Nederland vermindert die tekorten zoveel mogelijk door de eigen burgers nog zwaarder te belasten. Geen wonder dat de binnenlandse- en buitenlandse vraag stagneert en pensioenen en spaargelden verdampen. Wat meer feitelijke aandacht voor het belang van de burgers zou de overheden binnen het Koninkrijk niet misstaan.

Gemenebest?
Degenen die het Koninkrijk willen opblazen willen dat om de verkeerde redenen, zoals we al eerder naar voren brachten. Het geconstateerde eigen belang van de verschillende machthebbers binnen het Koninkrijk lijkt daarbij richtinggevend. Eigen belang is vaak een slechte raadgever. Onze bestuurders willen de eigen financiële positie verbeteren. Wij vragen ons af, of dat eigen belang te maken heeft met verbetering van de positie van de burgers of van de bestuurders zelf? De reacties op het opblazen van het Koninkrijk waren van Nederlandse zijde onnodig pijnlijk, vaak onjuist en te kort door de bocht. Maar het is blijkbaar een volkssentiment dat aanvaardbaar wordt vertaald in het Gemenebestvoorstel van de VVD en de SP. Er zijn aanzienlijke juridische problemen met het Gemenebestvoorstel. Genoemd kan worden artikel 73 van het Handvest van de Verenigde Naties dat als volgt luidt.

“Leden van de Verenigde Naties die verantwoordelijkheid dragen of aanvaarden voor het bestuur van gebieden waarvan de bevolking nog geen volledig zelfbestuur heeft verworven, erkennen het beginsel dat de belangen van de inwoners van deze gebieden op de eerste plaats komen, en aanvaarden, als een heilige opdracht, de verplichting binnen het in dit Handvest vastgelegde stelsel van internationale vrede en veiligheid, het welzijn van de inwoners van deze gebieden naar beste krachten te bevorderen en, te dien einde:

a. de politieke, economische en sociale vooruitgang van deze volken, alsmede hun vooruitgang op het gebied van het onderwijs, hun rechtvaardige behandeling en hun bescherming tegen misbruiken, te verzekeren, met inachtneming van de nodige eerbied voor hun cultuur;

b. zelfbestuur te ontwikkelen, terdege rekening, te houden met de politieke aspiraties van de volken en hen bij te staan bij de progressieve ontwikkeling van hun vrije politieke instellingen, overeenkomstig de bijzondere omstandigheden van elk gebied en zijn bevolking en hun verschillende stadia van ontwikkeling;

c. de internationale vrede en veiligheid te bevorderen;

d. de totstandkoming van constructieve op ontwikkeling gerichte maatregelen te bevorderen, het wetenschappelijk onderzoek aan te moedigen en samen te werken, zowel onderling als, zo daartoe aanleiding bestaat, met gespecialiseerde internationale lichamen, met het oog op de praktische verwezenlijking van de in dit artikel genoemde sociale, economische en wetenschappelijke doelstellingen; en
e. met inachtneming van de door overwegingen van veiligheid en door constitutionele overwegingen opgelegde beperkingen, regelmatig aan de Secretaris-Generaal, ter informatie, statistische en andere gegevens van technische aard te doen toekomen, die betrekking hebben op de economische en sociale omstandigheden, alsmede op het onderwijs in de gebieden waarvoor zij onderscheidenlijk verantwoordelijkheid dragen en welke niet behoren tot de gebieden waarop de Hoofdstukken XII en XIII van toepassing zijn.”

Bovengenoemd artikel betekent dat Nederland de eilanden niet kan en mag benadelen of dwingen om onafhankelijk te worden. Het Gemenebestvoorstel is dus óók in strijd met artikel 73 Handvest , temeer omdat Nederland continu (psychologische) dwangmiddelen en andere overredingstechnieken inzet om de eigen zin door te drijven. Artikel 73 wordt genegeerd. Aruba meldde op 1 december 2014 in de Amigoe duidelijke richtlijnen te wensen. Die had Aruba allang in ondermeer het Protocol van 1993 en de Samenwerkingsovereenkomst van 1995 en de vele gemaakte afspraken daarna. Aruba houdt zich al jaren niet aan de eigen richtlijnen om het begrotingstekort te verminderen en ook niet aan afspraken binnen Koninkrijksverband. De essentiële vraag is welke afspraken de overheden van de verschillende Koninkrijkslanden bewijsbaar wel willen nakomen? De indruk is dat iedereen zich aan de afspraken wil houden. Maar er zijn zoveel redenen in de praktijk waarom dat niet lukt. Op het niet nakomen van afspraken willen politici niet worden aangesproken. Waarom niet?

Zoals Oostindie en Klinkers zo doortastend en onderbouwd opmerken in hun magnum opus Knellende Koninkrijksbanden, deel III, op pagina 412, wordt soevereiniteit (te) duur betaald. De niet soevereine landen in de regio zijn de kopgroep van meest bevoorrechte landen. De ‘afhankelijkheid’ biedt veel meer voordelen dan de opgedrongen onafhankelijkheid. Wel moet de gelijkwaardigheid binnen het Koninkrijk feitelijk beter worden uitgewerkt en moet Nederland eerlijker en staatsrechtelijk aanvaardbaar omgaan met de autonomie van de andere delen van het Koninkrijk. In Nederland bestaat te weinig kennis en belangstelling voor de opvattingen van de mede Nederlanders in het Caribische deel van het Koninkrijk. De vooroordelen overheersen. Er is meer affectie voor Nederland in Caribisch Nederland dan andersom. Dus mediation is de juiste oplossing, menen wij. Met dan eindelijk dat onmisbare lijstje feitelijke voordelen en nadelen voor het opblazen van het Koninkrijk.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

1 reactie

  1. Voer voor elke Caribisch Nederlandse politicus die een waardig weerwoord wil hebben tegen slechts eigenbelang nastrevende Nederlandse politici.
    Maar om helemaal stevig tegenover deze dames en heren te kunnen staan moet er wel gezorgd worden voor het ECHT schoon houden van de eigen stoep:
    Veel minder corruptie ( dan in Nederland); veel minder vriendsjespolitiek, een efficient bestuur met minder de slagkracht negatief beinvloedende bureaucratie.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties