28 C
Willemstad
• woensdag 7 juni 2023

Telegraaf | Uitlevering Joran van der Sloot in gevaar

Advocaat wil met kort geding uitlevering voorkomen | John van den Heuvel BUITENLAND LIMA - Het overleveren van Joran van der Sloot door Peru aan de Verenigde Staten...

Democracy now! | Monday, June 5, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 5 juni 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Extreme hitte Curaçao, scholen sluiten ’s middags

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Alle scholen in het funderend onderwijs en speciaal onderwijs mogen kinderen naar huis sturen om om 12 uur ‘s middags. Dat meldt het ministerie...

PBC | Man op Curaçao schiet eigen broer neer bij familieruzie

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Bij een ernstige familieruzie in Mina Scharbaai heeft een man zijn eigen broer neergeschoten. Het incident vond gisteravond plaats. Bij aankomst van de politie troffen...

PBC | Duizenden belastingaangiften binnen, maar vertraging dreigt door onvolledige verzamelloonstaten

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De belastingdienst is druk bezig met het voorbereiden van de verwerking van de aangiften inkomstenbelasting voor het jaar 2022. Er zijn al 10.000 aangiften...
- Advertisement -spot_img

Column JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (3)

HomeAuteursColumn JM Eustatia | Foute rechter(s): Zambesi (3)

Mr Frans Veenhof meets Marvelyn Wiels | Column door dr. Joe M. Eustatia

Dr. Joe M. Eustatia
Dr. Joe M. Eustatia

Alvorens in te gaan op de vraag waarom het noodlot bepaalde, dat mr. Veenhof mijn pad zou kruisen, wil ik enige aandacht besteden aan de overeenkomst tussen de betrokkene en mevrouw Marvelyn Wiels. Onze lokale journalisten hebben op basis van degelijk journalistiek onderzoek, kunnen aantonen, dat mevrouw Wiels haar cv heeft gemanipuleerd. Daar werden stevige conclusies aan verbonden: mevrouw Wiels werd mede op grond van die bevinding terecht als niet integer afgebrand.
Maar waarom hebben onze journalisten, die zo grondig met Marvelyn Wiels hebben afgerekend, hardnekkig geweigerd een onderzoek aan mr Veenhof te wijden?

Ik heb besloten die taak van deze journalisten over te nemen. In een brief aan de Nederlandse Mediatorsvereniging, heb ik hun de vraag gesteld hoe het mogelijk is, dat mr. Veenhof, die zich op een ronduit beschamende wijze als een partijdige arbiter in een arbitrageprocedure heeft opgesteld, zich op het internet als prominent lid van hun achtenswaardige vereniging mocht adverteren.

Kennelijk vond men bij de Nederlandse Mediatorsvereniging mijn beschuldigingen, die ik aan de hand van hen toegezonden stukken goed had onderbouwd, voldoende ernstig om serieus op mijn vraag in te gaan. Want het antwoord van de Nederlandse Mediatorsvereniging liet aan duidelijkheid niets te wensen over:

De Nederlandse Mediatorsvereniging berichtte mij dat mr. VEENHOF GEEN LID IS EN OOK NOOIT LID IS GEWEEST VAN HUN VERENIGING. Kopiëen van de opgemelde van het internet gedownloade vermeldingen, waarin mr Veenhof zich als lid van de Nederlandse Mediatorsvereniging presenteert, werden samen met een kopie van de brief van de Nederlandse Mediatorsvereniging (vide link 1) aan de Redactie van de KKC ter hand gesteld.

Mr. F.J.P. Veenhof Lid NMI en NVM Nederlandse Vereniging Van Mediators

En dan volgt mijn vraag: wat is dan het verschil cq de overeenkomst tussen mr Veenhof en mevrouw Marvelyn Wiels? Mevrouw Wiels wordt voor haar foute vermeldingen op haar cv terecht als leugenachtig afgebrand, terwijl mr. Veenhof (getuige het recente persbericht van het Hof), ondanks zijn leugenachtige vermeldingen de geloofwaardige rechter blijft.

Ik ga er tenminste van uit, dat het Hof ten tijde van het persbericht op de hoogte was van de brief van de Nederlandse Mediatorsvereniging. Deze brief werd immers door mij in drie civiele procedures (tegen mr. Veenhof en de twee met hem onder een hoedje spelende advocaten) als productie bij mijn Conclusie van Repliek aan het Gerecht aangeboden.

Men mag zich dan ook afvragen waarom het Hof zich desalniettemin geroepen voelde om via een persbericht zich geheel achter een rechter te stellen, aan wiens integriteit terecht getwijfeld mag worden. En dit, terwijl deze rechter zélf niet bereid is enige verklaring af te leggen.

Of ………………… zou rechter mevr mr. L. aan wie de behandeling van deze drie civiele zaken is toegewezen, haar superieuren niet op de hoogte hebben gesteld van de brief van de Nederlandse Mediators Vereniging ………………… ?

Het persbericht van het Hof moet, indien men aldaar op de hoogte is van de brief van de Nederlandse Mediatorsvereniging, niet alleen als zeer opmerkelijk worden beschouwd, het zal zeer wel als een schot in eigen voet kunnen gaan werken:

Want niet alleen krijgt het OM, waarvan de Officier toentertijd stelde dat het corruptieonderzoek door het besluit van de toenmalig rechter-commissaris mr. Frans Veenhof was ‘getorpedeerd’, met dit persbericht een trap na, maar de weg wordt hierdoor voor elk een beetje advocaat gebaand om met verwijzing naar jurisprudentie en het gelijkheidsbeginsel blablabla, de noodzaak van verder OM-onderzoek in zaken van belang zoals o.a. Maximus, ter discussie te stellen.

In deze zaken is immers net als in de zaak Zambesi ook sprake van ‘onwenselijk lange duur’ en van ‘uitgebreide media-aandacht’.

Dohmen stelde immers in een van zijn artikelen, dat mr. Veenhof zijn op 8 juni 2010 genomen besluit om het OM op te dragen haar onderzoek binnen vijf maanden af te ronden, verantwoordde door te stellen “dat het onderzoek naar Booi en El Hage “onwenselijk lang” duurde en tevens, omdat Booi en El Hage volgens mr. Veenhof door het OM onvoldoende waren geïnformeerd over de voortgang van het onderzoek en de betrokkenen al getroffen waren door uitgebreide media- aandacht”.

Indien een advocaat een beroep doet op dit precedent en het Hof vierkant achter het besluit van mr. Veenhof blijft staan, zal dit beroep niet zomaar terzijde kunnen worden geschoven. Het zou dus zo maar mogelijk zijn, dat mr. Veenhof en de hem in bescherming nemende leden van het Hof ongewild een doos van Pandora hebben geopend.

Veenhofs onder link 2 vermelde cv werd op 10 november 2013 van het internet gehaald
Veenhofs onder link 2 vermelde cv werd op 10 november 2013 van het internet gehaald

Veenhofs onder link 2 vermelde cv werd op 10 november 2013 van het internet gehaald. Een mogelijke reden hiervoor zou kunnen zijn het feit dat ik vanaf eind 2012 meerdere malen openlijk de vraag aan de orde stelde hoe het mogelijk is, dat een arbiter die boogt op een vrij lange ervaring als accountant bij een gerenommeerde bank in Canada (vide link 2), ondanks hevig protest, bij zijn besluit was gebleven om de accountant deskundige te gelasten voor het deskundigenonderzoek voor het bepalen van de aan mij toekomende goodwill en andere uitkeringen, slechts gebruik te maken van de opzichtig gemanipuleerde jaarrekeningen, die door de wederpartij waren opgesteld.

Ik had tijdens de arbitrage met goed onderbouwde bewijsstukken aangegeven, dat deze gemanipuleerde jaarstukken, waarvan met name de jaarstukken 2005 en 2006, die pas na lang aandringen ter beschikking kwamen, onmogelijk als énige bron voor het door de accountant deskundige te verrichten onderzoek konden worden gebruikt. Mr. Veenhof voldeed met de nodige aarzeling aan mijn tijdens de arbitrageprocedure herhaald verzoek de wederpartij op te dragen ook de grootboeken ter beschikking te stellen. Een opdracht, waaraan de betrokkenen hebben voldaan.

Wie schetst evenwel mijn verbijstering in het tussenvonnis van mr. Veenhof te lezen, dat hij bij zijn oorspronkelijk besluit was gebleven de accountant deskundige op te dragen slechts van de door de wederpartij opgemaakte (gemanipuleerde) jaarstukken gebruik te maken ‘omdat dit tijdens de mediatie zo zou zijn afgesproken’ ………. (?).

De accountant deskundige berichtte hem per kerende post, dat het hem niet mogelijk was om met gebruik making van alléén de hem toegezonden jaarstukken tot correcte berekeningen te komen en verzocht mr. Veenhof zijn opdracht te heroverwegen. Een opdracht waaraan Veenhof persé gevolg móést geven.

Mijn stelling, dat de jaarrekeningen waren gemanipuleerd werd eerder al bevestigd door onderzoek verricht door een ter goeder naam en faam bekend staande accountant. Het onderzoek van deze accountant bracht tevens aan het licht, dat er tussen eindsaldo jaarrekening 2004 en beginsaldo jaarrekening 2005 een ‘gat’ gaapte van ongeveer NAF 400.000,00.

Een gegeven, dat zelfs een goede boekhouder in één oogopslag zou zijn opgevallen, maar die accountant mr. Veenhof kennelijk (?) geheel was ontgaan!

Een andere, wellicht belangrijkere reden voor Veenhof zijn cv (link 2) van het internet te verwijderen, is omdat niet alle data die op die cv waren vermeld klopten.

Wat in elk geval niet klopte is het in 2013 nog op het betreffende cv van mr Veenhof vermelde feit, dat hij toen nog lid zou zijn van het Nederlandse Mediatie Instituut (NMI). Die organisatie (NMI) was volgens de Nederlandse Mediatorsvereniging immers reeds in 2008 opgehouden te bestaan.

Bij recentelijk op google aanklikken van de naam Veenhof bleek, dat ook de als link 3 vernoemde melding niet meer te vinden was
Bij recentelijk op google aanklikken van de naam Veenhof bleek, dat ook de als link 3 vernoemde melding niet meer te vinden was

Bij recentelijk op google aanklikken van de naam Veenhof bleek, dat ook de als link 3 vernoemde melding niet meer te vinden was.

Mr. Veenhof was kennelijk door zijn raadslieden gewezen op deze voor hem als een tijdbom werkende informatie, die toen nog steeds via downloading van het internet te verkrijgen was. Het betrof immers informatie, die ik het Gerecht samen met de brief van de Nederlandse Mediatorsvereniging als bewijs van Veenhofs onbetrouwbaarheid had doen toekomen.

Reden voor mr. Veenhof om als de wiedeweerga deze informatie van het internet te halen. Een actie, waarmee hij onmiskenbaar blijk geeft van het besef, dat hij onjuiste informaties op het internet had geplaatst.

Maar mr. Veenhof en zijn raadslieden hebben in deze buiten de waard gerekend. Via de WaybackMachine (de naam zegt eigenlijk al wat het doet) is het mogelijk terug te kijken in oude versies, die periodiek van alle websites worden afgehaald.

Een door mij geconsulteerde bevriende IT deskundige berichtte mij als volgt :

Dear Dr. Eustatia,

Please find below answers to your questions. I am responding in English due to not being fluent in Dutch anymore.

Regarding the 1st scanned file: First, please click on this link: http://web.archive.org/web/20120801000000*/http://www.adrinstituut.nl/netwerk/?id=96&category=. You will see a calendar giving a time table ranging from 1996 to 2016 where some cells will contain black lines.

These black lines represent the number of times throughout the years where this service has archived the web page http://www.adrinstituut.nl/netwerk/?id=96&category=.

As you can see, this service has archived this web page 4 times with the last time being on November 10th, 2013. Click on the last black line (year: 2013), then click on November 10th which is highlighted in light bleu in order to see an archived snapshot of the web page.

Regarding the 2nd scanned file: You had informed me that you were able to simply find this information before on Google.com, but since that last moment you no longer have been successful in doing so. Instead of just querying Google.com for “Frans Veenhof”, I queried for “F.J.P. Veenhof” as well which I’ve seen in some Google.com results while querying for “Frans Veenhof”. Using that strategy led me to the site http://www.fbg.nl/95195 which contains the information you were looking for.

Please be advised, this is a commercial site where anyone can post information about themselves and/or others. The fact that the post makes mention of NVM as the source does not mean that NVM is responsible for the data mentioned; I’m almost certain that this website does not verify the information provided. If indeed Mr. Veenhof himself supplied this information, he would be falsely advertising his membership to the NVM based on the information you provided me.

De ervaren IT- er vond de door mr. Veenhof op het internet geplaatste informatie vermeld onder link 3 terug , maar dan wel als deel van een commerciële reclamesite (fbg.nl), waar iedereen op basis van zijn/haar eigen verantwoordelijkheid, de informatie kan plaatsen die hij/zij wil. Deze informatie is tot op de dag van heden op die reclamesite (fbg.nl) te vinden naast wisselende vermeldingen van loodgietersbedrijven en vakantiehuizen. U kunt dit bij aanklikken van de bedoelde sites zelf ervaren.

De onbetrouwbaarheid van mr. Veenhof blijkt uit het feit, dat hij op deze reclamesite zijn data vermeldt met als bron: de Nederlandse Mediatorsvereniging. De Nederlandse Mediatorsvereniging kan zeker niet als bron hebben gefungeerd omdat Veenhof nooit lid van die vereniging is geweest. Het betreft dus hier een overduidelijke valse vermelding.

Mr. Veenhof blijkt gezien zijn gemanipuleerde vermeldingen in niets te verschillen van de grondig door onze onderzoeksjournalisten afgebrande mevrouw Marvelyn Wiels.

Mr. Veenhof heeft in de door mij aangevraagde en door hem voorgezeten arbitrageprocedure een reeks van opzettelijk foute – en in bepaalde gevallen zelfs frauduleuze- besluiten genomen, waarvan met speels gemak meer dan vijftien onweerlegbare voorbeelden kunnen worden aangehaald.

In een van mijn volgende columns zal daar uitgebreid op worden ingegaan met nadrukkelijk verzoek aan de lezers aan te geven in hoeverre zij het met de raadslieden van mr. Veenhof eens zijn, dat men mr. Veenhof deze besluiten niet mag aanrekenen, omdat de door mij gewraakte besluiten volgens mr Veenhofs raadslieden “niet van roekeloos gedrag zouden getuigen” ………. (?) .

Indien behalve zijn gemanipuleerde cv en andere vermeldingen, ook Veenhofs optreden als voorzitter van de door hem geleide arbitrageprocedure reden geeft voor ernstige twijfel aan zijn integriteit, zal dat – het persbericht van de persrechter en de afwezigheid van bij mr. Veenhof te constateren ‘roekeloosheid’ ten spijt- te meer reden zijn voor nog meer twijfel aan zijn in de Zambesi affaire betrokken stellingen.

Maar het zal bovendien reden zijn voor ernstige twijfel aan de integriteit van mr Veenhof, die zich nog steeds als rechter gevestigd aan de rechtbank van Haarlem profileert. Een rechtbank, waarvan hij tot voor kort zelfs de vicevoorzitter was.

Dr. Joe M. Eustatia
Dr. Joe M. Eustatia

Dr. J.M. Eustatia (1938) studeerde medicijnen aan de Universiteit van Nijmegen. Hij promoveerde in 1971 tot doctor in de geneeskunde op het proefschrift de vermenigvuldiging van virussen in lymphocytyen; een toentertijd zeer besproken onderwerp. In 1972 keerde hij als specialist in de laboratoriumgeneeskunde (hoofdvak Bacteriologie) naar Curacao alwaar hij tot 1998 als arts-bacterioloog en hoofd Landslaboratorium werkzaam is geweest. Eustatia heeft een belangrijke bijdrage geleverd aan de studie omtrent het voorkomen en de bestrijding van HIV-infecties (AIDS) op Curacao. Zijn werkzaamheden op dat gebied hadden als resultaat dat Curacao het eerste eiland in de Cariben was met een veilige bloeddonatie–organisatie. Curacao mocht tevens samen met Barbados als eerste landen in de Cariben de beschikking krijgen over het toentertijd enige en zeer beperkt beschikbare HIV bestrijdingsmiddel AZT. Lees meer…

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

 1. Dr. J.M. Eustatia mijn complimenten voor uw vasthoudendheid de onderste steen boven te krijgen, ook onze ervaring met de rechterlijke macht hier is niet om over naar huis te schrijven. De rechterlijke macht diend immers een ZEER integer van de hoogste orde orgaan te zijn.

 2. 1. les
  en zo zie je maar weer ook is de leugen nog zo snel uit eindelijk achter haaald de waarheid je wel.
  2. les
  wat je op internet doet blijft altijd ergens bestaan.
  3. leermoment
  follow the money of beloningen in welke vorm dan ook.
  4. onkreukbaarheid
  zolang er geen vermogen belasting is en aangifte kunnen deze mensen doen en laten wat ze willen, immers ze hoeven nooit een verklaring af te leggen over het gestegen vermogen van hun zelf of dierbaren after de regeringsperiode waarin ze de macht hadden.
  5.follow up
  blijf ze volgen in hun doen een laten, ook als ze afgetreden of zijn weggestemd.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties