26 C
Willemstad
• donderdag 24 juni 2021 01:39

Laatste reacties

- Advertentie -

Column Hessels | SDBA kritisch omtrent plan massademonstratie AVP

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Overheidscriminaliteit en staatsondermijning op Aruba?

Partijleider Mike Eman van oppositiepartij AVP kondigde vorige week tijdens een spoedbijeenkomst met leden aan dat zijn partij op vrijdag 12 april een massademonstratie gaat organiseren om vroegtijdige verkiezingen af te dwingen. Motieven hiervoor zijn volgens partijprominenten dat het volk zou zijn voorgelogen en er dus sprake is van kiezersbedrog, dat Aruba op de zwarte lijst van de EU van belastingparadijzen is geplaatst, dat oude MEP-politici allerlei commissariaten hebben gekregen en dat familieleden benoemd worden als adviseurs van ministers.

De AVP werpt zich daarbij op als de partij die het land gaat ‘bevrijden’, blijkbaar van kiezersbedrog, nepotisme en ondeugdelijk bestuur. Volgens SDBA gaat die partij blijkbaar uit van collectief geheugenverlies van de Arubaanse gemeenschap want de AVP is wel de laatste partij die deze pretentie zou mogen uitdragen. Haar geschiedenis is namelijk doorspekt van beloften aan de eigen gemeenschap en Nederland die nooit of slechts (zeer) ten dele zijn ingelost. Een kleine greep: de (ondertekende!) belofte in 1993 aan Nederland (en geheimgehouden voor de Arubaanse gemeenschap!) voor openbaarheid van bestuur en de financiering van politieke partijen. De (ondertekende!) belofte aan de Arubaanse gemeenschap in 2000 dat alle 20 aanbevelingen van Rapport Calidad integraal zouden worden uitgevoerd (uiteindelijk slechts, om opportunistische redenen, één!).

- Advertentie -

En van recente datum, de plechtige verkiezingsbelofte in 2009 dat de BBO zou worden afgeschaft. Bovendien doet de partij al maanden de nodige moeite om de schuld van de begrotings- en sociale problemen die zij zelf (mede) veroorzaakt heeft in de schoenen van de huidige coalitieregering te schuiven. Kiezersbedrog is dus duidelijk niet het monopolie van de MEP.

De AVP wijst in meerdere berichtgevingen ook op haar grote verantwoordelijkheidsgevoel. Daar is eveneens het nodige op aan te merken. De ongebreidelde toename van de Arubaanse schuld is altijd een probleem geweest voor alle Arubaanse en internationale adviserende instanties. Het consistent negeren van al die waarschuwingen door opeenvolgende regeringen heeft inmiddels geleid tot een vrijwel onbetaalbare schuld en torenhoge rentebetalingen. De AVP draagt voor omstreeks 75% van deze schuld de verantwoordelijkheid. Daarmee heeft zij niet alleen de huidige bevolking, maar ook toekomstige generaties opgezadeld met schuld- en rentebetalingen die een obstakel zijn voor een gezonde ontwikkeling van Aruba.

De onverantwoordelijkheid van de AVP om haar verkiezingsbelofte in 1994 van verdubbeling van het pensioen (tegen alle waarschuwingen in!) wèl in te lossen heeft bijna geleid tot het bankroet van het pensioenfonds terwijl de eveneens onverantwoordelijke invoeringswijze van de AZV het Land ernstige financiële problemen heeft opgeleverd. Na 15 jaar zag de AVP zich inderdaad gedwongen de pensioengerechtigde leeftijd op korte termijn met 5 jaar te verhogen om het faillissement van het pensioenfonds te voorkomen. Daarnaast moesten er jaarlijks grote correcties worden gedaan in de opzet van de AZV om de veel te grote financiële verplichtingen van het Land daartoe te verminderen.

Van veel recentere datum zijn de onverantwoordelijke verplichtingen met betrekking tot PPP-projecten hetgeen vanaf dit jaar 20 jaar lang jaarlijks Afl 80 miljoen opsoupeert van een begroting waar de rek al helemaal uit verdwenen is. De ondertekening van een geheim akkoord met corrupte Venezolaanse onderhandelaars ten behoeve van de handhaving van een totaal afgeschreven raffinaderij waardoor Aruba nu zelf de ontmanteling moet bekostigen. En de realisering van een hedge-overeenkomst door amateurs hetgeen Aruba eveneens voor enorme extra kosten heeft gesteld.

Maar ook de dubieuze uitgifte van terreinen voor de bouw van nog eens duizenden hotelkamers extra die in alle opzichten contraproductief zijn voor Aruba. Uiteindelijk het weglopen van haar verantwoordelijkheid door na de laatste verkiezingen in 2017 direct na de verkiezingsuitslag aan te geven dat de partij geen regeringsverantwoordelijkheid zal dragen na eerst ons Land in een onmogelijke financiële positie te hebben gemanoeuvreerd. Dus ook voor wat betreft verantwoordelijkheidsgevoel heeft de AVP totaal geen meerwaarde.

Maar ook op het gebied van nepotisme heeft de AVP nooit onder gedaan voor de MEP. Een analyse van de personeelsaanwas gedurende meer dan 30 jaar bestuur laat zien dat de twee partijen op dat gebied volledig aan elkaar gewaagd zijn. Bovendien is het politieke traditie dat ministeries en besturen van overheidsstichtingen direct worden volgepropt met ‘eigen mensen’ van de partij of familie. En net zoals de MEP er nog niet in geslaagd is haar personeelsuitgaven te verlagen, bleek dit ook voor de AVP een brug te ver. Het ontslag van zogenaamd ‘politiek vervolgden’ door de MEP van personeel dat door de AVP op het eind van haar laatste regeerperiode haastig werd benoemd, werd grotendeels door rechters goedgekeurd wegens grove tekortkomingen in de benoemingsprocedures.

Tenslotte heeft de AVP volgens SDBA ook op het gebied van deugdelijk bestuur volledig gefaald. Hoewel haar belangrijkste partijfilosoof verantwoordelijk was voor de opzet van het uitstekende rapport Calidad met concrete aanbevelingen voor de realisering van deugdelijk bestuur, koos de partij voor handhaving van haar slogan: “Good governance is bad politics”. Haar grootste aandacht ging dan ook uit naar ‘good politics’ door ondeugdelijk bestuur consequent in de praktijk te brengen. Dat leidde in 2002 onder meer tot een grote rechtszaak waarbij een minister en bevriende aannemers veroordeeld werden.

In 2019 werd wederom een AVP-minister met ‘medewerkers’ in een rechtszaak veroordeeld, waarbij deze zelfs werd beschuldigd van ‘het deelnemen aan een criminele organisatie’. Voor velen was de vraag of daarmee zijn eigen partij werd bedoeld. Bovendien heeft de AVP geen blijk gegeven van ‘lerend vermogen’ aangezien de ‘fouten’ die indertijd (2001) bij hun prestigeproject Fondo Desaroyo Nobo San Nicolaas (FDNSN) werden begaan, nog dunnetjes werden herhaald tijdens hun laatste prestigeproject ‘Bo Aruba’ (2010-2017). In plaats van Afl. 28 miljoen, ging het nu echter om Afl. 1,5 miljard. Ten slotte was ook de illegale verwijdering van overheidsdocumenten uit de burelen van ministers een ernstige vorm van ondeugdelijk bestuur, aangezien dit de continuïteit van het bestuur vrijwel onmogelijk maakte. Dit schepte tevens de sterke indruk dat de nodige zaken het daglicht niet konden verdragen…

Met deze zeer beperkte bloemlezing moet het duidelijk zijn dat de AVP in geen enkel opzicht voor de Arubaanse gemeenschap een geloofwaardig alternatief vormt om weer regeringsverantwoordelijkheid te dragen. Haar initiatief om een massademonstratie te organiseren draagt slechts bij tot verdere polarisatie in de samenleving die tot niets leidt en dus afgeblazen moet worden. Een diepgaande reflectie op eigen functioneren zou meer op zijn plaats zijn. Daarbij moet de vraag worden beantwoord of politieke partijen, gezien de enorme schade die zij ons Land in amper 30 jaar hebben berokkend, überhaupt nog recht van bestaan hebben…

Auteur Armand Hessels is van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba. SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap, namelijk de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Met dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. www.deugdelijkbestuuraruba.org. Lees meer…

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

5 reacties

  1. Uitstekend stuk van Armand. Hij roept dit al jaren, maar niemand die luistert. Thans meent de AVP een schaduwkabinet te moeten vormen en kondigt een massademonstratie af. Met omgekochte Arubanen en illegale vreemdelingen, die zo ruimhartig zijn toegelaten door de AVP? Om de zogenaamde inadequate zittende regering te vervangen? Doem en duisternis kan alleen door de AVP worden weggenomen, meent Mike. Nota bene de veroorzaker van alle huidige royale regeringsproblemen. Behalve excellent fabuleren en fantaseren, of de waarheid aanpassen (liegen) was/waren Mike Eman c.s. de slechtste (hoogopgeleide) staatsboekhouders in lange tijd. Niet eerder werden er zoveel publieke middelen ten eigen bate gebruikt en anderszins over de balk gegooid. Bovendien is PC als AVP minister als eerste Arubaanse bewindsman ooit, veroordeelt. Als men de handen in vuil water wil schoon wassen, hadden wij toch een doortrapte strategie van de AVP verwacht en niet zo’n ondoordachte paniekaanval. Die bovendien zeer ongeloofwaardig is. Mike heeft thans de soepelheid van een gespleten straattegel, of een wiebelende wasknijper. Zoals Frits Abrahams in het NRC zei van 22 maart 2019: “zijn fletse proza mist inhoud”, zijn voornemens zijn leeghoofdig en kwaadaardig en bovendien een staatsman en bestuurder van niveau onwaardig. “Moet een heel volk betoverd worden met waanzinnige ideeën” en loze beloften? Ga het rapport Calidad uitvoeren, wat Henny al plechtig beloofde. Politieke beloften zijn dus niets waard, blijkt opnieuw. Het gaat bij Mike wellicht ook alleen om verantwoord eigen zaken vullen en ruim in de schijnwerpers te staan, met overtrokken hoedanigheden. Emans triomfalisme, waarover vroegen wij ons af. Verantwoordelijk voor een gat in begroting ter grootte van de Bermudatriangel. Is dat gejubel waard? Laat dit een les zijn voor de zittende regering om werkelijk integer te zijn en de verlokkingen van eigen zakken vullen te weerstaan. Met een vrouw aan het hoofd van de regering, is daar misschien meer kans op. Als de noodzaak tot zelfverrijking tenminste door anderen niet dwingend wordt opgelegd. Dan gaat het met Aruba van kwaad tot erger. Trouwens, waar blijft het overzicht van de CBA over de overheidsfinanciën? Dat had er al jaren moeten zijn. Houdt de minister van Financiën, dit tegen net zo als bij de AVP? Strijkstokongelukken? Renée van Aller en John de Vries

  2. Helaas allemaal waar en slechts een kleine greep uit de grote aantallen gesjoemel en erger in de overheden en te verifiëren, door een ieder, die dat wil. En net zoals deze verschijnselen van het ontbreken van deugdelijk bestuur, de aanwezigheid uiteenlopende manieren van corruptie in overheid en bestuur, is er sprake van oorzaak en gevolg. Het is de “bevolking van Aruba”, wij allemaal dus, die medeverantwoordelijk zijn voor deze situatie. En zoals het gezegde luidt: Je hoeft geen kip te zijn om te zien, dat de eieren rot zijn, komen we ook geen stap verder met het alleen constateren van de rotte eiren, zonder op zoek te gaan naar oplossingen. En ook ik gebruik nu de “kip en de rotte eieren” diagnose en nodig een ieder uit met het aandragen van “medicijnen” die mee kunnen helpen aan een zinvolle en constructieve dialoog [geen debat of discussie]. De website http://academyofminds.com/nl/debat-dialoog-discussie/ is de moeite waard om je te oriënteren in de zin van een dialoog, om daarmee te voorkomen, dat we belanden in de jarenlange “stammenoorlogen” op Aruba, waarbij het verdedigen van de stam voor gaat aan het willen zoeken naar oplossingen.

  3. Goed geformuleerd stuk. De pot (AVP) verwijt de ketel (MEP) dat hij zwart ziet. In deze tijd is samenwerking belangrijk en op verdere escalatie tussen aanhangers van beide partijen zit niemand te wachten. Bestuurders van de AVP neem jullie verantwoordelijkheid voor de huidige weinig rooskleurige situatie van het eilandgebied dat voornamelijk door jullie toedoen is ontstaan.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | IMF: Curaçao ontkomt niet aan COHO

Persbureau Curacao Opnieuw benadrukt het Internationaal Monetaire Fonds, IMF dat de afspraken met Nederland een ‘window of opportunity’ bieden. Een akkoord met Nederland om de nodige steun in...

Democracy now! | Wednesday, June 23, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 23 juni 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Bon Bini: Judeska in da House nu ook op Curaçao te zien

De film Bon Bini: Judeska in da House is nu ook op Curaçao te zien. De film zou vorig jaar al in première gaan, maar door de...

Nu.cw | Hoekstra: ABN Amro bepaalt zelf wie haar klant is of blijft

De ABN Amro-klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken niet veel steun te hoeven verwachten van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Een bank...

DolfijnFM | Raymond Gradus wil ook verschuiving belasting betalen

Raymond Gradus vindt dat de overheid van Curaçao de loonkosten in de publieke sector beter moet beheersen. Ook kan er flink bezuinigd worden op de huisvestingskosten van...
- Advertentie -