26 C
Willemstad
• donderdag 24 juni 2021 01:52

Laatste reacties

- Advertentie -

Column Hessels | Politieke vervolging in Aruba?

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Politieke vervolging in Aruba?

In de eerste week van oktober 2019 vonden invallen plaats bij de voormalige minister van Infrastructuur (2009-2017) en enige ‘medewerkers’. Mogelijk waren deze invallen het gevolg van de serie aangiften van stichting ‘Nos ta Aruba’ in 2017.

Deze aangiften met een gedetailleerde beschrijving van de modus operandi hielden een verzoek in voor “strafrechtelijk onderzoek naar de toenmalige minister van Infrastructuur, Ruimtelijke Ontwikkeling en Integratie, inzake de uitgiften van overheidsterreinen waarbij ernstige en strafbare ongeregeldheden hebben plaatsgevonden, waaronder handel en manipulaties met overheidsterreinen, het uitgeven van percelen grond tegen onrechtmatige betaling, ambtelijke omkoping, corruptie, opzettelijke misleiding, valsheid in geschrifte, onrechtmatige bevoordeling, voorkeursbehandeling, belastingfraude en het witwassen van geld”.

- Advertentie -

De aangiften waren een weergave van de algemene indruk in de Arubaanse samenleving dat er op grote schaal sprake was van handel in overheidsterreinen.

De eerste reactie van de ex-minister en zijn ‘medewerkers’ was dat hier sprake was van politieke vervolging. Ook de partijleider van de AVP deelde in zijn eerste reactie op dit gebeuren dezelfde opvatting. Hij verwees daarbij onder meer naar de vrijspraak van zijn broer en voormalige premier die volgens hem eveneens het slachtoffer was van politieke vervolging. Daarmee miskent (?) hij enige belangrijke feiten.

Opzettelijk financieel wanbeheer?

Het onderzoek dat indertijd leidde tot de vervolging èn veroordeling van acht mensen werd ondernomen onder grote druk van de gemeenschap. Die had de sterke indruk dat er tijdens het bewind van de AVP (1994-2001) grootschalige corruptie had plaatsgevonden. Deze indruk bleek correct te zijn volgens het documentatieonderzoek door de ingestelde ‘Waarheidscommissie’. Daarin speelden vooral de toenmalige directeur van de Centrale Accountantsdienst (CAD) en de toenmalige secretaresse van de Raad van Advies een belangrijke rol.

Reeds op grond van slechts één project werd aangifte gedaan tegen acht mensen. Na strafrechtelijk onderzoek werden alle acht (inclusief één minister) door het gerecht schuldig bevonden. Daar hoorde de premier niet bij. Die werd op basis van getuigenverklaringen van de ‘veroordeelden’ eveneens door het OM beschuldigd van kwalijke praktijken. Hij werd echter vrijgesproken, onder meer omdat “er geen goedgekeurde jaarrekeningen waren waarop kon worden afgegaan” en “begrotingen en jaarrekeningen dus niet goed met elkaar vergeleken konden worden”.

Van het Gerecht “kon niet verwacht worden om alles zelf uit te rekenen en te gaan vergelijken”.

De tekortschietende landelijke financiële administratie waar overigens al vanaf de intrede van de Status Aparte door zowel de CAD als de Algemene Rekenkamer jaarlijks op gewezen werd, bleek een perfecte reden om van berechting af te zien. Niet voor niets werden er dan ook nooit door beide grote politieke partijen zelf serieuze stappen ondernomen om het financieel beheer naar behoren te verbeteren.

Oorverdovende stilte…

De IBIS-zaak, die leidde tot het onderzoek naar en veroordeling van een AVP-minister wegens corruptieve praktijken, vond plaats onder het laatste AVP-bewind. Daarover zweeg de AVP in alle talen. Ook toen de PG in een interview verklaarde dat er vanuit dat onderzoek zoveel feiten aan het licht waren gekomen dat er genoeg materiaal was voor wel 12 gelijksoortige zaken.

Het gebrek aan voldoende deskundige mankracht was echter het belangrijkste obstakel om op korte termijn alle zaken aan te pakken. Maar binnen de Arubaanse (gepolariseerde!) gemeenschap heerste de indruk dat de toenmalige regering sterke druk uitoefende op het OM om geen nader strafrechtelijk onderzoek in te stellen naar een tweede (en derde?) AVP-minister.

Extra onderzoekcapaciteit!

Feitelijk maakt de AVP misbruik van het feit dat traag verlopend onderzoek naar mogelijk corruptieve activiteiten van een van hun voormalige ministers pas onder een ander kabinet tot resultaten leidt. De vraag of hier sprake is van politieke vervolging is echter volslagen irrelevant. Indien de AVP de belangen van de gemeenschap werkelijk ter harte neemt, dan moet zij haar hoofdaandacht eveneens richten op de vraag of er inderdaad sprake was van strafbare feiten. Zij zou daarnaast, hopelijk in samenwerking met de coalitieregering, ernaar moeten streven de onderzoekscapaciteit van de Landsrecherche en de RST uit te breiden.

Tenslotte zou zij de huidige minister van Justitie onder druk moeten zetten om zijn weerstand om het Team Bestrijding Ondermijning (TBO) toestemming te verlenen onderzoek te doen naar corruptie in Aruba, om te zetten in een volledige medewerking. Zo niet, dan laden beiden de gerechtigde verdenking op zich dat zij nog heel wat te verbergen hebben!

Auteur Armand Hessels is van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba. SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap, namelijk de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Met dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. www.deugdelijkbestuuraruba.org. Lees meer…

Artikel delen

4 reacties

 1. Op 4 april 2016 heeft het OM op Aruba een verzoekontvangen voor eeen oriënterend strafrechtelijk onderzoek tegen dhr. Otmar Oduber,namens de MEP fractie ondertekend door Evelyn Wever-Croes…..
  Op 23 augustus j.l. werd dhr.Otmar Oduber beschuldigd van het opdracht geven tot de moord op Poentje Castro,deze beschuldiging werd door een luisteraar gedaan via Hit 94 fm rond 3 uur ´s middags…..
  Op sociale media,m.n. op facebook,zijn diverse beschuldigingen van corruptie geuit tegen dhr. Otmar Oduber…..
  Kan het OM mededelen,of in deze zaken aandacht is besteed ? Zo ja,in welke vorm en met welk resultaat,zo nee,wat is daarvan de reden ?.

 2. Meritos voor de heer Hessels.
  Op Aruba zijn ze blijkbaar net zo corrupt eals op Curaçao zijn de politici daar geen haar beter als de politici op Curaçao.
  Met uitzondering dan van het feit dat het op Aruba niet zo’n vuilnisbelt is als op Curaçao en ze daar wél hun playas en natuur schoonhouden houden, hun pleinen en monumenten onderhouden en hun wegen niet zulke gatenkazen zijn.
  Goed dat politieke corruptie steeds vaker, onder druk van burgerinitiatieven onderzocht wordt, en ministers vervolgd worden.

 3. Armand ga zo door en publiceer alles wat corruptie ondermijnd.
  Volksvertegenwoordigers moeten leren om voor het volk te werken en niet voor hun familie, vrienden en eigen broekzak.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | IMF: Curaçao ontkomt niet aan COHO

Persbureau Curacao Opnieuw benadrukt het Internationaal Monetaire Fonds, IMF dat de afspraken met Nederland een ‘window of opportunity’ bieden. Een akkoord met Nederland om de nodige steun in...

Democracy now! | Wednesday, June 23, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 23 juni 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Bon Bini: Judeska in da House nu ook op Curaçao te zien

De film Bon Bini: Judeska in da House is nu ook op Curaçao te zien. De film zou vorig jaar al in première gaan, maar door de...

Nu.cw | Hoekstra: ABN Amro bepaalt zelf wie haar klant is of blijft

De ABN Amro-klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken niet veel steun te hoeven verwachten van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Een bank...

DolfijnFM | Raymond Gradus wil ook verschuiving belasting betalen

Raymond Gradus vindt dat de overheid van Curaçao de loonkosten in de publieke sector beter moet beheersen. Ook kan er flink bezuinigd worden op de huisvestingskosten van...
- Advertentie -