26 C
Willemstad
• donderdag 24 juni 2021 02:28

Laatste reacties

- Advertentie -

Column Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus

Door Armand Hessels

Opinie Armand Hessels | Parlement, ongegrond pretentieus?!

De veertig veranderingen die het Arubaans Parlement onlangs in de LAft heeft aangebracht zijn een inbreuk op de afspraken zoals vastgelegd in het Protocol van november 2018 tussen de Arubaanse en Nederlandse regering.

Niet alleen is de datum waarop de nieuwe LAft zou worden aangeboden en goedgekeurd met bijna 6 maanden overschreden, ook is niet voldaan aan de afspraken dat slechts artikel 14 van de LAft zou worden aangepast terwijl de Rijksministerraad (RMR) akkoord zou moeten gaan met de inhoud van de nieuwe LAft (Protocol d.d.22-11-2018, art. 2, 3 en 4). Het heeft er alle schijn van dat het Arubaans Parlement met haar handelwijze bewust heeft gekozen voor een ramkoers met de RMR. Zij baseert zich daarbij op de stelling van de Raad van Advies (RvA) dat de LAft feitelijk illegaal is. Die verleent in een landsverordening namelijk een hogere autoriteit aan instituten (CAft en de RMR) die niet ‘des Lands’ zijn. Dit zou middels een Rijkswet of Algemene Maatregel van Rijksbestuur (AMvR) moeten zijn geregeld.

- Advertentie -

Oplossing

In wezen kan deze situatie dus makkelijk op korte termijn worden opgelost. Middels een Rijkswet of AMvR kunnen inderdaad de CAft en de Rijksregering de benodigde autoriteit worden verleend. Ongetwijfeld zal daarbij de speciale benaming CAft veranderen in Cft. Maar…het Parlement zal daarbij echter nòg meer buitenspel worden gezet dan die nu al is.

Magistraal

Blijkbaar wilde het Parlement aan die voor haar onbevredigende situatie een eind maken door zich een veel belangrijkere rol toe te meten. Want in essentie komen de belangrijkste amendementen erop neer dat de RMR als supervisor wordt uitgeschakeld en vervangen door het Parlement. Deze ontvangt het ‘advies’ van de CAft, waarmee de bevoegdheid van de RMR om instructies te geven aan de Arubaanse regering ten aanzien van de begroting, vervalt. En voilà, Aruba heeft zo haar financiële autonomie terug! Een magistrale zet, ware het niet dat de geschiedenis van het Arubaanse Parlement niet in haar voordeel spreekt.

Zelfreflectie

Vanaf het prille begin van de Status Aparte tot zeer recent heeft het Arubaanse Parlement zich gekenmerkt door een totaal dysfunctioneren. Alle (blijkbaar door haar niet-gelezen) adviezen van de RvA en de Algemene Rekenkamer ten spijt, hebben opeenvolgende parlementen van wisselende politieke kleur de ene na de andere irrealistische gewone en suppletoire begrotingen praktisch zonder weerwoord goedgekeurd. Ondanks talrijke jaarlijks voorkomende wettelijke en technische tekortkomingen in de ontwerp-begrotingen had het Parlement geen enkel probleem om daar vrijwel blindelings haar goedkeuring aan te verlenen. Ook aan haar wettelijke taak om de uitgaven van de regering te controleren voldeed het Parlement in geen enkel opzicht: nog nooit in de Arubaanse parlementaire geschiedenis is er ook maar één, door een accountant goedgekeurde jaarrekening door haar behandeld! Dat is de grootste doodzonde die een Parlement kan begaan. Daarmee holde zij zelf systematisch haar budgetrecht uit. Dit volslagen falen van het Parlement gedurende 33 jaar Status Aparte is de belangrijkste reden dat de Arubaanse financiën op een dergelijk dramatische wijze hebben kunnen ontsporen.

Figurant

Met deze voorgeschiedenis heeft het Arubaans Parlement zich feitelijk buitenspel gezet als serieuze ‘supervisor’ van de regering op grond van ‘adviezen’ van het CAft. Adviezen zijn in de Arubaanse politiek in de regel slechts… adviezen en worden bijna per definitie niet gelezen, laat staan opgevolgd, temeer wanneer dit een mogelijke ‘instructie’ aan de regering betreft. Haar intentie om het nu wèl ‘allemaal anders’ te gaan doen zal door velen in dit stadium dan ook slechts als lippendienst worden beschouwd. De RMR zal deze ‘parlementaire actie’ waarschijnlijk dan ook niet serieus nemen. Zij zal daarom -bij voorkeur in overleg met de Arubaanse regering- na moeten gaan op welke wijze het meest effectief inhoud kan worden gegeven aan haar verantwoordelijkheid ten behoeve van de Arubaanse gemeenschap. Dat het Parlement daarbij slechts een figurantenrol zal (blijven) spelen heeft zij feitelijk uitsluitend aan zichzelf te danken!

Auteur Armand Hessels is van Stichting Deugdelijk Bestuur Aruba. SDBA werkt aan een bewustwordingsproces van de Arubaanse gemeenschap, namelijk de noodzaak het eiland te besturen volgens de principes van deugdelijk bestuur. Met dit bewustwordingsproces hoopt SDBA te bereiken dat er vanuit de gemeenschap hogere eisen worden gesteld aan de kwaliteit van het openbaar bestuur. www.deugdelijkbestuuraruba.org. Lees meer…

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Zonneklaar en evident!

    Het Arubaanse parlement wil haar financiele autonomie terug, maar heeft in het verleden aangetoond geen verantwoordelijke en deugdelijke invulling te geven aan haar parlementaire taak en heeft derhalve het recht verkwanseld om deze financiele autonomie te dragen.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

PBC | IMF: Curaçao ontkomt niet aan COHO

Persbureau Curacao Opnieuw benadrukt het Internationaal Monetaire Fonds, IMF dat de afspraken met Nederland een ‘window of opportunity’ bieden. Een akkoord met Nederland om de nodige steun in...

Democracy now! | Wednesday, June 23, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 23 juni 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Bon Bini: Judeska in da House nu ook op Curaçao te zien

De film Bon Bini: Judeska in da House is nu ook op Curaçao te zien. De film zou vorig jaar al in première gaan, maar door de...

Nu.cw | Hoekstra: ABN Amro bepaalt zelf wie haar klant is of blijft

De ABN Amro-klanten in het Caribisch deel van het Koninkrijk lijken niet veel steun te hoeven verwachten van de Nederlandse minister van Financiën, Wopke Hoekstra. Een bank...

DolfijnFM | Raymond Gradus wil ook verschuiving belasting betalen

Raymond Gradus vindt dat de overheid van Curaçao de loonkosten in de publieke sector beter moet beheersen. Ook kan er flink bezuinigd worden op de huisvestingskosten van...
- Advertentie -