28 C
Willemstad
• zaterdag 13 augustus 2022

Laatste reacties

Column Curacao | Calculaties en confrontaties

©2015 Renée van Aller en John de Vries

Nieuw subsidiebeleid binnenkort in de maak
Over uw basispensioen

In het Koninkrijk der Nederlanden bestaat een degelijk basispensioen. De AOW in Nederland, de AOV in de rest van het Koninkrijk. Als u niet in Nederland woont en werkt, wordt uw AOW met 2% per jaar gekort.

Dat is ook zo in de rest van het Koninkrijk, als u in het buitenland gaat wonen. U bouwt ouderdomspensioen op tussen uw 15e en 65/67e levensjaar. Voor studenten van de eilanden die in Nederland studeren, wordt sinds kort aangenomen dat zij geen directe band met Nederland hebben.

Als zij geen bewijs kunnen overleggen, dat ze hebben gewerkt in Nederland worden ze alsnog gekort op hun AOW en/of hun AOV uitkering. Voor de BES-eilanden is dat gat gedicht, voor de andere eilanden niet. Wat de gevolgen zijn voor uw pensioen als u in het buitenland gaat wonen, kunt u vragen aan de Sociale Verzekeringsbank (SVB), afdeling AOW/AOV.

U kunt ook de website van de SVB raadplegen. Als u gaat trouwen na uw pensioengerechtigde leeftijd, dan krijgt uw partner geen nabestaandenpensioen, als u komt te overlijden. Hebt u uw echtgenote ingeruild voor een fris en fruitig piepkuiken vóór uw pensioengerechtigde leeftijd, dan wordt voor elk jaar dat zij 10 jaar jonger is dan haar echtgenoot 2% van haar AOW/AOV afgetrokken.

Wordt uw pensioen naar het buitenland overgemaakt dan worden daarvoor kosten in rekening gebracht (administratie en valutakosten). Let op dat u geen dubbele belasting betaald over uw pensioen. Er is een mogelijkheid om vrijwillig bij te verzekeren voor uw AOW gat. Dit kost 17,9% van uw inkomen, met een maximum van €32.738. Dit kan hooguit gedurende 10 jaar. Zo’n vrijwillige verzekering moet u aanvragen binnen één jaar na vertrek uit Nederland.

Fiscaal vampirisme

De Curaçaose sociale fondsen – waaronder het AOV fonds – zijn leeg. Eerder verlaagde de regering de reserves al van de verschillende sociale fondsen. Dit was om het financieringstekort terug te brengen (Advies SER 29.07.2014). De regering van Curaçao heeft de oplossing voor het begrotingstekort. AOV gerechtigden die niet op het eiland wonen zullen met 25% worden gekort.

De weduwe- en wezenpensioenen van niet ingezetenen worden ook gekort. De betreffende landsverordeningen worden aangepast. Ook zullen de AOV partnertoeslag en kerstuitkering worden afgeschaft voor niet ingezetenen. Hoe kan door korting of afschaffing van de toeslag op het basispensioen, dat pensioen op een aanvaardbaar niveau blijven?

Het advies van de Curaçaose Raad van Advies (RvA) op het ontwerp van de aanpassing landsverordening AOV van 2014 was negatief. Bovendien achtte de RvA het een intolerabele inbreuk op de grondrechten. Financiële en economische redenen mogen grondrechten, zoals het eigendomsrecht en het recht het Land te verlaten, niet beperken.

Volgens jurisprudentie van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM) kan bij het afschaffen of inkorten van de sociale uitkering of pensioen sprake zijn van inmenging in het eigendomsrecht in de zin van artikel 1 van het Eerste Protocol bij het EVRM. Bovendien is het recht op uitkering van een basispensioen niet gekoppeld aan het zijn van ingezetene.

Ook acht de RvA andere definities oninzichtelijk. Noch het ontwerp, noch de Memorie van Toelichting maken duidelijk waarom die korting nodig is, behalve dan om de Landsbegroting min of meer sluitend te krijgen.

Op 14 september 2015 is het ontwerp van Landsverordening aangeboden aan de Staten. De opvatting van de regering over de toelaatbaarheid van de beperking van de grondrechten volgens het EVRM, overtuigt niet. Ook wordt de verlaging verdedigd met het argument, dat als men in het buitenland woont geen bijdrage meer aan het eiland levert. Dat is natuurlijk onzin, want men komt regelmatig op bezoek en geeft dan veel uit.

En men heeft jarenlang zijn beste beentje voorgezet in het belang van het eiland en men heeft rechten opgebouwd. De regering wil landskinderen, vreemdelingen en andere Nederlanders hun verkregen rechten ontnemen, zonder enige valide grond.

Een voortreffelijk voorbeeld van verdeel en heers. De ene groep landskinderen wordt tegen de andere groep uitgespeeld. Zo kan de aandacht worden afgeleid van de het tekortschietend financieel overheidsbeheer van deze fondsen. Het door de regering gewenste onderscheid is in strijd met de Staatsregeling, het Statuut en het EVRM.

Als Nederland hetzelfde zou doen, zou de regering moord en brand schreeuwen. De eigen mensen benadelen door de eigen regering mag wel? Aruba zou dit goede voorbeeld kunnen volgen.
Renée van Aller&John de Vries

Renée van Aller en John de Vries
Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Vanuit hun kennis en ervaring, toetsen ze de theorie in de praktijk. Renée werkte als jurist lange tijd voor de Universiteit van Aruba en de Arubaanse overheid. John J.P. de Vries was jarenlang werkzaam als jurist bij de overheid en voormalig hoofd van de Arubaanse veiligheidsdienst. Zij presenteren een analytisch en onderbouwd oordeel op actualiteiten. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2015

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

2 reacties

  1. De vermelde feiten zijn juist. Nog wat nuttige tips voor de regering die wil bezuinigen op pensioenen. De rekenregels wijzigen voor de pensioenfondsen en verzekeraars. De Centrale Bank kan aangeven dat er eerlijker verdeeld moet worden tussen de generaties. Verhoging van berekeningswijze voor de rekenrente die pensioenfondsen moeten aanhouden. Dat kan zo ingewikkeld gebeuren, dat niemand er wat van snapt (zie de recente uitleg van het ABP). De rendementen van de pensioenfondsen zijn laag, ook al wordt er gevaarlijk via equity firma’s belegd. Op grond van de ruimere aan te houden reserves kan indexering worden beëindigd, net zo als in Nederland. Daar gebeurt het al jaren. De koopkracht van de pensioenen nam de laatste jaren af met tussen de 7% en 9% vergeleken met de prijsstijging. Er vond geen indexering plaats en sommige pensioenen werden gekort. Of de cijfers gemanipuleerd worden, is onbekend. Door verhoging van de pensioenleeftijd werd de pensioenpremie verlaagd. Daardoor stegen de netto-inkomsten van de werknemer en namen de arbeidskosten voor de werkgever af. De werknemer moet wel meer loonbelasting betalen. Met recht, een sigaar uit eigen doos. Voor de eilanden is er nog de mogelijkheid de ambtenarenpensioenen op te heffen en iedereen over te hevelen naar een pensioenregeling volgens het model van de Arubaanse LAP. Dat is gebeurd met de IMSAN in Aruba in strijd met de afspraken. De vakbonden deden niets. Zit u in de LAP dan is de overheid zeker dat u crepeert, als u uw pensioen nog haalt. Dat we zo dom waren te denken dat het een goede regeling was, terwijl we kunnen rekenen, is onze eigen schuld. De eilanden kennen nauwelijks een onderstandsregeling. Dat is maar goed ook. Kost teveel. Onze politici hebben geen pensioen volgens de LAP. Die hebben een superhoog ‘ambtenarenpensioen’ zonder betaling van premie. Sabi toch! De overheidsschulden en de daaruit voortgekomen participatiemaatschappij in Nederland, leiden ertoe dat de overheid niets meer voor de burgers doet en niemand op termijn nog een rode cent heeft. ‘We moeten maatje zijn voor iedereen, zonder dat we de zorg voor onszelf en anderen kunnen betalen’. Maar waar een wil is, is een weg zal onze premier schaterend van blijdschap roepen. Hoe dan? Zie hierboven. Bovendien zullen in het vervolg de pensioenen in Nederland worden aangepast aan de prijsstijging. Wanneer die kunstmatig laag wordt gehouden door QE en renteverlaging: kassa. Super goede voorbeelden voor de alle overheden in het Koninkrijk om te volgen? Voor een overheid die een wanbeleid voert is er zo gauw geen alternatief, zegt Christiaan Weijts berustend in het NRC Dagblad 12 november 2015. “De lamme helpt de blinde in een land vol keizers zonder kleren”. Renée van Aller&John de Vries

  2. jammer dat het verhaal niet helemaal waar is.

    Dat is ook zo in de rest van het Koninkrijk, als u in het buitenland gaat wonen. U bouwt ouderdomspensioen op tussen uw 15e en 65/67e levensjaar. immers u bouwt AOW op tot de datum dat u aow krijgt terug gerekend van die datum. dus als je pas op je 67 levensjaar de AOW krijgt dan gaan ze tellen van je 17 levensjaar. Onrechtvaardig voor alle Nederlanders in het buitenland want stel je vertrok voor 1 januari 2013 ( datum verandering van de wet) en je had van je 15 tot 55 levenjaar in nederland gewoond dan had je 80 % AOW opbouw. Maar nu blijkt dat je pas op je 67 levensjaar je AOW krijgt, blijkt dat van je 17 tot 55 levensjaar AOW heb op gebouwd. Dus nu heb je nog maar 76 % . Let wel dit is voorlopige mocht de AOW leeftijd verhoogd worden dan pakken ze nog meer % af. voor een alleenstaande AOW is dat 45 euro per maand( ongeveer 1200 gulden op jaar basis)
    ook de opmerking over werken klopt niet, als nu werkt of niet werkt in het koninkrijk maakt niet uit iedereen krijgt AOWof AOV.
    De opbouw van 2% klopt ook niet door de verlaging van de leeftijd in de jaren 70 is de opbouw tot voor kort, 2,2 % per jaar. immers vanaf je 15 tot 60 is 45 jaar als je dan 2% kreeg dan heb je maar 90% .
    Nu heb ik geleerd dat oude wetten voorgaaan op nieuwe wetten en dat verworvenheden niet met treug werkende kracht kunnen worden afgepakt, blijkbaar denken regeringen er anders over en passen klakkeloos dit soort kortingen toe.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Democracy now! | Thursday, July 28, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 28 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Wuite reminds The Hague to include Caribbean Netherlands

THE HAGUE--Member of the Second Chamber of the Dutch Parliament Jorien Wuite of the Democratic Party D66 on Thursday reminded the Dutch government of the fact that...

Democracy now! | Wednesday, July 27, 2022

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 juli 2022

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

DH | Jacobs: Secret audio recordings create a dangerous precedent

PHILIPSBURG--Prime Minister Silveria Jacobs (National Alliance) does not condemn the threats made by Minister of Public Housing, Environment, Spatial Development and Infrastructure VROMI Egbert Doran (National Alliance)...