31 C
Willemstad
• dinsdag 28 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

CFT | ‘Veel bereikt, nu het financieel beheer nog up to standard’

HomeMediaCFT | 'Veel bereikt, nu het financieel beheer nog up to standard'
Cft in halfjaarlijkse Cft Voorzitter Age Bakker: “Veel bereikt, nu het financieel beheer nog up to standard” | Foto Persbureau Curacao
Cft Voorzitter Age Bakker: “Veel bereikt, nu het financieel beheer nog up to standard” | Foto Persbureau Curacao

Willemstad – Tijdens het bezoek aan Curaçao heeft het College financieel toezicht Curaçao en Sint Maarten (Cft) aangegeven dat in de resterende weken moet worden ingezet op het realiseren van de niet-belastinginkomsten om de begroting 2016 sluitend te houden.

De uitvoering loopt in grote lijnen volgens de prognoses, maar is wel sterk afhankelijk van binnenkomende baten in het vierde kwartaal. Als de prognose wordt gehaald heeft Curaçao al enkele jaren aan de norm van een sluitende lopende rekening voldaan. Dat is een teken dat de overheidsfinanciën van Curaçao houdbaar van karakter zijn. De uitdaging is vooral om de sociale fondsen sluitend te houden en het financieel beheer up to standard te krijgen. Het Cft vraagt ook aandacht voor de snelle vaststelling van de jaarrekeningen 2012 tot en met 2015.

Begrotingsuitvoering 2016
Uit de uitvoeringsrapportage tot en met het derde kwartaal blijkt dat Curaçao het jaar verwacht af te sluiten met een positief saldo, rekening houdend met een aantal incidentele baten die in het laatste kwartaal nog gerealiseerd moeten worden. Het Cft is van oordeel dat op basis van de realisaties tot en met september Curaçao stevig zal moeten sturen om deze inkomsten alsnog binnen te krijgen en het jaar 2016 sluitend af te sluiten. Daarbij tekent het Cft aan dat er in de laatste maanden van het uitvoeringsjaar minder ruimte is om eventuele tegenvallers op te vangen. Het Cft gaat de realisatie van deze baten nauwlettend monitoren.

De sociale fondsen tezamen hebben over de eerste drie kwartalen een tekort van ANG 22 miljoen geboekt. Het tekort van de AOV/AWW is verder opgelopen. Dit wordt gedeeltelijk opgevangen door positieve resultaten in het BVZ-fonds. Het gezamenlijke tekort wordt ten laste gebracht van het bredere schommelfonds. Het saldo van het schommelfonds loopt daarmee terug in lijn met de prognose. Het terugdringen van het tekort in het AOV-fonds blijft een belangrijke prioriteit voor Curaçao teneinde ook de sociale fondsen duurzaam sluitend te houden.

Financieel beheer
Een belangrijke uitdaging blijft het upgraden van het financieel beheer naar internationale standaarden. Daarbij zou het verkrijgen van een goedkeurende verklaring van de accountant over de begroting 2018 een haalbare ambitie kunnen zijn. Daartoe zullen de financiële functies van de ministeries moeten worden versterkt, met een coördinerende rol voor het ministerie van Financiën. Een belangrijk onderdeel van financieel beheer is een tijdige afronding van de begrotingsverantwoording. De jaarrekeningen 2012 en 2013 zijn geagendeerd in de Staten. De jaarrekening 2014 is tijdig aangeleverd door de Raad van Ministers, maar de controle door de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) is nog niet afgerond. De jaarrekening 2015 is eveneens tijdig opgeleverd maar moet nog worden gecontroleerd door SOAB en Rekenkamer. Het Cft dringt erop aan de jaarrekeningen over de afgelopen jaren vast te stellen en toekomstige jaarrekeningen sneller op te leveren, te auditen en vast te stellen zodat de Staten als onderdeel van het budgetrecht tijdig informatie verkrijgen over de feitelijke budgetuitputting en realisaties.

Begrotingsvoorbereiding 2017

In zijn advies op de ontwerpbegroting 2017 heeft het Cft de nadruk gelegd op een nadere onderbouwing van de financiële houdbaarheid van de sociale fondsen. De behandeling van de ontwerpbegroting in de centrale commissie van de Staten is inmiddels afgerond. De openbare behandeling van de ontwerpbegroting in de Staten staat gepland vanaf 15 december. Na vaststelling van de begroting zal het Cft zijn definitieve advies opstellen.

Tijdens een tweedaags bezoek aan Curaçao op 6 en 7 december heeft het Cft gesproken met de demissionaire Raad van Ministers, de demissionaire Minister van Financiën en informeel met de Staten.

Bron: Persbericht College financieel toezicht

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties