Cft | Sint Eustatius dient een gezonde financiële huishouding prioriteit te geven

Age Bakker (Cft): ‘In gezamenlijkheid opereren zal essentieel zijn’

Age Bakker (Cft): ‘In gezamenlijkheid opereren zal essentieel zijn’

Oranjestad – Het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) heeft op 27 juni op Sint Eustatius gesproken met het bestuurscollege en de eilandsraad.

Ook heeft het College gesproken met de procesmanagers over het plan van aanpak. Tijdens het bezoek is voornamelijk gesproken over het verstevigen van de unit Financiën en de ondersteuning die hierbij noodzakelijk is. ‘De bereidheid om door te pakken is duidelijk merkbaar op Sint Eustatius’, aldus voorzitter Age Bakker. Het is echter zaak om nu ook in de praktijk de schouders eronder te zetten om de noodzakelijke kwalitatieve versteviging van de unit Financiën te realiseren.

Financiële situatie

Al geruime tijd schiet de informatievoorziening ten aanzien van de begrotingsuitvoering en de financiële situatie van Sint Eustatius behoorlijk tekort. Gedurende 2015 is niet geheel voldaan aan alle rapportageverplichtingen. Het secretariaat is gestart met het bieden van concrete ondersteuning aan het openbaar lichaam. Op basis van de eerste uitvoeringsrapportage heeft het Cft moeten concluderen dat de overheidsfinanciën op Sint Eustatius niet op orde zijn en te beperkt verbeteren. Dit beeld wordt bevestigd door het bestuurscollege. Het invullen van cruciale sleutelfuncties binnen de overheid zullen de bestuurlijke en financiële capaciteit van Sint Eustatius versterken. Dit, alsmede voldoende financiële middelen, is tevens noodzakelijk om het plan van aanpak en het verbeterplan financieel beheer verder ten uitvoer te kunnen brengen.

Het erkennen van de problematiek is een eerste stap in het daadwerkelijk nemen van maatregelen om de situatie te verbeteren. Sint Eustatius staat hierin niet alleen en het Cft zal zo effectief mogelijk ondersteuning en advies bieden. Het is zaak nu de handen ineen te slaan en gezamelijk op te trekken zodat de eerste verbeteringen al op korte termijn zichtbaar worden. Vanuit het openbaar lichaam is met ingang van 1 juni een nieuw Hoofd Financiën aangesteld. Het Cft heeft tijdens de gesprekken met het bestuurscollege en de eilandsraad aangegeven dat Sint Eustatius voor een grote maar niet onmogelijke uitdaging staat.

Prioriteit voor de korte termijn

Het Cft heeft benadrukt dat prioriteit dient te liggen bij een forse versteviging van de capaciteit van de unit Financiën waarbij eventueel gebruik gemaakt kan worden van technische bijstand zoals aangeboden door BZK. Voorts is het zaak zo spoedig mogelijk de rapportageverplichtingen op de rit te krijgen en achterstanden in de financiële administratie op korte termijn op te lossen. De komende periode zal in ieder geval gestart dienen te worden met het opstellen van een solide begroting voor 2017 die het gewenste voorzieningniveau voor Sint Eustatius zeker stelt.

Bron: Perbericht Cft

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *