32 C
Willemstad
• vrijdag 24 mei 2024

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 21 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 20, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

CFT | ‘Saba heeft zaken nog steeds goed op orde’

HomeMediaCFT | 'Saba heeft zaken nog steeds goed op orde'
Ondanks financiële tegenslag de begroting goed op orde | Persbureau Curacao
Ondanks financiële tegenslag de begroting goed op orde | Persbureau Curacao

The Bottom – Tijdens een bezoek van het College financieel toezicht Bonaire, Sint Eustatius en Saba (Cft) is geconcludeerd dat Saba de overheidsfinanciën nog steeds goed op orde heeft.

Hoewel de begrotingsuitvoering 2016 niet geheel volgens plan is verlopen is het Saba gelukt de begroting sluitend te houden. De financiële tegenvallers gedurende 2016 zijn op een adequate manier in de begroting verwerkt wat ook tekenend is voor het goede financieel beheer. Dit blijkt ook uit de goedkeurende accountantsverklaring voor het tweede achtereenvolgende jaar. “Saba heeft wederom laten blijken de zaken goed op orde te hebben” aldus Cft voorzitter Age Bakker.

Het jaar 2015 is met een positief resultaat afgesloten dat voldoende hoog is om aan de aflossingen te kunnen voldoen. Dit is gebleken uit de jaarrekening 2015, welke door de accountant voor het tweede jaar op rij van een goedkeurende verklaring is voorzien. Uit de uitvoeringsrapportage over het derde kwartaal 2016 is een positief saldo gebleken, maar dit saldo is ultimo 2016 niet toereikend om aan de aflossingsverplichtingen van het openbaar lichaam te kunnen voldoen. Met name als gevolg van een nieuwe CAO en meerdere tegenvallers zijn de lasten gedurende 2016 hoger uitgevallen dan aanvankelijk begroot. Het positief saldo dat naar verwachting resteert aan het einde van het jaar is daardoor niet toereikend om aan de begrote aflossingsverplichtingen te kunnen voldoen. Daardoor zal Saba naar verwachting interen op haar liquiditeitspositie.

Tijdens het bezoek van het Cft op 14 december is met het bestuurscollege en de eilandsraad gesproken over de financiële situatie van het openbaar lichaam en de financiële tegenvallers gedurende 2016. Het Cft gaf aan dat een verstandige oplossing is gevonden in het verlagen van de jaarlijkse aflossingen. Dit betekent wel dat de periode waarin de aflossingen plaats gaan vinden langer wordt. De begrotingsruimte die hierdoor ontstaat in 2017 en 2018 is nodig om te voorzien in de stijgende personeels- en onderhoudskosten. De additionele lasten in 2016 hebben een daling van de liquiditeit tot gevolg. Het Cft deelt de zorg van Saba dat de begroting te krap is om dergelijke tegenvallers structureel op te kunnen vangen.

Aan het eind van het bezoek is ook nog stilgestaan bij financieel beheer. Voor het tweede achtereenvolgende jaar is een goedkeurende accountantsverklaring verkregen bij de jaarrekening. Het Cft concludeert dan ook dat het financieel beheer van voldoende niveau is en dat Saba dit niveau dient te bestendigen. Een aandachtspunt is het feit dat de verplichte rapportages soms met enige vertraging worden ingediend bij het Cft.

Bron: Persbericht CFT

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties