CBCS | Persbericht Centrale Bank ontslag president Emsley Tromp

Dr. Emsley Tromp neemt ontslag bij Centrale Bank Curacao en Sint Maarten

WILLEMSTAD — Door de Raad van Commimarissen van de Centrale Bank van Curaeao en Sint Maarten (de “Centrale Bank”) is met inachtneming van artikel 2|), derde lid, van het Centrale Bank-Statuut voor Curacao en Sint Maarten op 1 september 2017 de aanbeveling gedaan om de heer dr. E. D. Tromp tussentijds te ontslaan als President van de Centrale Bank.

Bij brief van 2 september 2017 hebben de Minister van Financiën van Cumeao en de Minister van Financien van Sint Maarten (de “ministers”) aan de heer Tromp bericht dat zij zich in die aanbeveling kunnen vinden en voomemens zijn om hem als President van de Centrale Bank te ontslaan.

In de brief is aan dc heer Tromp tevens de gelegenheid geboden om zijn zienswijze te geven op het vmirnemen tot omslag Bij brief van 7 September 2017 is de zienswijze namens de heer ‘I’mmp door diens gmachtigde gegeven. De in de brief van 7 september 2017 gemaakte bezwaren hebben voor de ministers geen aanleiding gevormd om af te zien van het tussentijds ontslag van de heer Tromp als President van de Centrale Bank.

Het tussentijdse ontslag van de heer Tromp is neergelegd in het landsbesluit van 17 oktober 2017, no. 17/ 2936, van Curagao en het gelijkluidende landsbesluit van 17 oktober 2017, no. LB— 17/0543, van Sint Maarten. Deze landsbesluiten zijn gisteren, 25 oktober 2017, aan de heer Tromp bekendgemaakt.

llet personeel van de Centrale Bank is hierover reeds geïnformeerd door de heer Romero als waarnemend President van de Centrale Bank. Willemstad. 26 oktober 2017.

Bron: Persbericht Centrale Bank Curacao en Sint Maarten

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *