Amigoe | CBCS houdt kaken stijf op elkaar

over financiële situatie girobank

Centrale-Bank-van-Curaçao-en-Sint-Maarten-CBCSWILLEMSTAD — De Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) kan geen enkele mededeling doen over de liquiditeits- en solvabiliteitspositie van de Girobank, die tevens de huisbankier is van de overheid.

In december vorig jaar sprak het gerecht in eerste aanleg de noodregeling uit ten aanzien van de bank vanwege ‘ontwikkelingen die ertoe hebben geleid dat de solvabiliteit van Girobank onder grote druk is komen te staan’.
Op basis daarvan heeft de CBCS alle bevoegdheden van de bestuurders en commissarissen van de Girobank overgenomen en is een aantal toezichthouders aangesteld.
Meer dan vier maanden later zegt CBCS om redenen van vertrouwelijkheid geen uitspraken te kunnen doen over de staat van de solvabiliteit noch over de liquiditeit van de bank.
Of de problemen van solvabiliteit mogelijk te maken hebben met ‘mismanagement’, wil de CBCS eveneens om redenen van vertrouwelijkheid niet zeggen.
Hetzelfde geldt voor het onderzoek naar het geldtransport van 2,8 miljoen euro in cashgeld, dat vorig jaar op Schiphol is onderschept.
Onder de noodregeling is de Girobank haar licentie kwijt om als bank te opereren, aldus de CBCS.

De aandeelhouders (dat zijn het Land Curaçao, het Algemeen Pensioenfonds Curaçao (APC) en International Investment Group (IIG), red.) moeten een businessplan presenteren op basis waarvan de CBCS kan evalueren of de Girobank haar licentie terug kan krijgen.”

Voor wat betreft ‘bad loans’ van de Girobank, zoals de schuld die is achtergelaten door het faillissement van luchtvaartmaatschappij DAE, zegt de CBCS dat in het geval er ‘bad loans’ zijn, de afschrijvingen ten laste gaan van de specifieke reserves die voor deze leningen mogelijk zijn getroffen.
Als dat niet genoeg is gaan de afschrijvingen ten laste van de algemene reserve.
Als blijkt dat dit ook niet toereikend is dan wordt er ten laste van het eigen vermogen afgeschreven.
De CBCS zegt er alles aan te doen om de noodregeling zo snel mogelijk op te heffen.
Inmiddels is de ‘oude directie’ van de bank, die vorig jaar geschorst werd, naar huis gestuurd. Shaffie Wihby, die anderhalve week geleden door de CBCS was aangesteld als bestuurder in de directie van de Girobank, heeft ‘om persoonlijke redenen besloten zich terug te trekken’, aldus de CBCS.
Cristian Peterson en Carel Lopez hebben nu namens de CBCS de dagelijkse leiding van de Girobank in handen.
Momenteel is de CBCS in de laatste fase van de evaluatieperiode van Girobank beland en is de Bank tevens betrokken bij het proces om Girobank via herkapitalisatie te versterken.
In deze fase wordt de CBCS bijgestaan door de Amerikaanse toezichthouder op het bankwezen, de Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC), aldus de CBCS.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *