28 C
Willemstad
• donderdag 20 juni 2024

Extra | Journaal 19 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, June 18, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 18 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

NRC | Staakt Aruba het verzet tegen het homohuwelijk?

Podcast Mogen binnenkort ook op Aruba mensen van het gelijke geslacht trouwen? Vandaag stemt het Arubaanse parlement daar opnieuw over. En dat wordt spannend, want gelijke rechten voor...

CN | Gokbedrijf Dama reageert op faillissement: ‘We zijn financieel gezond’

Jeffrey Noeken - CasinoNieuws.nl Een week na het uitgesproken faillissement op Curaçao laat Dama weten dat het bedrijf financieel gezond is. Volgens het gokbedrijf kwam de uitspraak onverwacht...

Democracy now! | Monday, June 17, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Carls’ blog | Keizer Karel

HomeBlogsBlog Carlson ManuelCarls' blog | Keizer Karel
De leugen regeert….

DEN HAAG – Terwijl gevolmachtigde minister Carlson Manuel in het vliegtuig zit op weg naar Curaçao (gezien zijn kruistocht tegen verspilling van geld van de Curaçaose belastingbetaler nemen we aan in de economyclass en zonder zijn persoonlijke media-expert Carlton, The King), sloeg opeens de mailbox van de Knipselkrant op tilt.

Op de digitale deurmat lag een blanco envelop met daarin de kopie van een brief van journalist-in-ruste René Zwart aan de gevmin.

In de cc het kabinet van minister-president Gilmar Pisas en Statenvoorzitter Charetti America.

In de brief reageert Zwart op het mediaoffensief van Manuel (naar we hebben begrepen door zijn hofhouding ten paleize aan de Prinsegracht omgedoopt tot Keizer Karel) in een wanhopige poging zijn straatje schoon te vegen.

Hij heeft de poep er alleen maar verder mee uitgesmeerd, want ’s lands hoogste ambtenaar blijkt het niet zo nauw met de waarheid te nemen.

De brief lezend (zie hieronder) is het misschien verstandig als Pik zijn discipel adviseert wat vaker naar Max Geheugentrainer te kijken.

Aan het Kabinet van de Gevolmachtigde minister van Curaçao
T.a.v. de heer C. Manuel
Prinsegracht 63-65
2512 EX Den Haag

Alphen aan den Rijn, 15 oktober 2021

Geachte heer Manuel,

Van Amigoe-journalist Otti Thomas vernam ik dat u in de veronderstelling leeft dat ik boos op u ben en daarom een column op DossierKoninkrijksrelaties.nl zou hebben gepubliceerd waarin u figureert.

Dat misverstand wil ik graag uit de wereld: ik ben in het geheel niet boos op u en ben dat ook nooit geweest. Eerder heb ik de indruk dat u boos bent op mij, want in de vele interviews die u heeft gegeven, heeft u nogal wat onwaarheden over mij (en andere betrokkenen) geventileerd.

Uw geheugen laat u lelijk in de steek. U stelt dat ik u benaderd zou hebben om (betaalde) opdrachten van u te krijgen en dat ik boos zou zijn omdat u dat heeft geweigerd. De werkelijkheid is dat niet ík u heb benaderd, maar dat ú mij heeft benaderd. Niet één, maar twee keer. Laat ik uw geheugen opfrissen: Op 20 juli 2021 werd ik gebeld door uw secretaresse met de mededeling dat u een kennismakingsafspraak met mij wenste. Dat kennismakingsgesprek heeft plaatsgevonden op 23 juli om 11.00 uur.

Van het gesprek heb ik, zoals ik gewoon ben te doen, een verslag gemaakt. Daarin lees ik terug dat u heeft verteld dat u bij uw aantreden een niet functionerend Curaçaohuis heeft aangetroffen en aanwijzingen heeft dat er voor uw komst sprake is geweest van financieel wanbeleid. U deelde ook mee eerst inzicht te willen in de financiën en daarom te hebben besloten de uitgave van het magazine CURAÇAO (nog) niet te hervatten en als dat zou gebeuren dat in digitale vorm te doen om druk- en verzendkosten uit te sparen.

Aan het eind van het gesprek verklaarde u behoefte te hebben aan de kennis en ervaring die u mij – ik heb bijna 20 jaar als parlementair verslaggever gewerkt – toedichtte en stelde de vraag of ik bereid was die met u te delen. Met de toezegging dat ik daarover zou nadenken, zijn we uit elkaar gegaan. Later die dag appte u mij dat “we zeker contact houden.”

Op 13 augustus 2021 stuurde u mij 4 appjes dat u aan ons gesprek moest denken en dat u dat graag wilde hervatten. Op 17 augustus belde uw secretaresse mij en is een afspraak gemaakt voor 19 augustus om 15.00 uur. Mijn gespreksverslag teruglezend: U vertelde het druk te krijgen met het bezoek van de minister van Financiën en de RMR. U deelde opnieuw uw verontwaardiging over de onprofessionaliteit van medewerkers en de financiële onregelmatigheden die onder uw voorganger zouden hebben plaatsgevonden. U zei het allemaal tot de bodem te gaan uitzoeken en een grondige reorganisatie te zullen doorvoeren.

Van het uur was u, net als in het eerste gesprek, zo’n 55 minuten aan het woord. Aan het slot gaf u aan graag van mijn kennis en ervaring gebruik te willen maken en nodigde mij uit een voorstel te doen hoe dit zou kunnen worden vormgegeven. Ik heb geopperd dat ik u gedurende 3 maanden zou kunnen helpen. Uitgaande van een inzet van 10 uur (inclusief 2 gesprekken op het Curaçaohuis) heb ik een vergoeding van 1.000 euro per maand genoemd. U reageerde positief, maar maakte wel het voorbehoud dat u er over moest nadenken en dat ook de toestemming van minister-president Pisas vereist was.

Bovendien, benadrukte u, stond u een drukke periode te wachten met het bezoek van de minister van Financiën en een zware RMR voor de boeg. Ik heb mijn aanbod nog diezelfde dag via een appje aan u bevestigd met de slotzin: “Denk er rustig over na”.

U appte mij op 21 augustus te denken dat ik “waardevol” kan zijn voor uw kabinet” en zo spoedig mogelijk op mijn aanbod terug te komen, maar dat u “het ontzettend druk” had en “veel brandjes te blussen” had. Voor mij was er geen haast bij, want ik ging eerst op vakantie.

Brandjes

Al wandelend over de Veluwe is bij mij de twijfel toegeslagen. Over onze gesprekken nadenkend, raakte ik er meer en meer van overtuigd dat mijn kwaliteiten tekortschieten om u succesvol te kunnen helpen op het Haagse podium invulling te geven aan de taken van een gevolmachtigde minister. Ik kwam tot de conclusie dat het onverstandig van mij was geweest u een aanbod te hebben gedaan en heb u daarom op 13 september, vanaf mijn vakantieadres, gemeld mijn aanbod in te trekken.

Wat op de achtergrond ook meespeelde, was dat ik tijdens mijn vakantie definitief heb besloten na bijna een halve eeuw (hard) werken mijn activiteiten af te bouwen, een gedachte die al langer speelde sinds mijn partner en ik in het plezierige bezit zijn van een buitenhuisje op de Veluwe. Wij willen daar graag vaker en langer verblijven.

Om die reden heb ik uw afdeling Voorlichting en Communicatie laten weten niet beschikbaar te zijn voor toekomstige tekstproducties (bijv. in het geval u zou besluiten tot een digitale voortzetting van het magazine CURAÇAO). Tevens heb ik de waarnemend directeur gemeld dat ik een andere dienst die ik al jaren aan het Curaçaohuis lever (de zogeheten signaleringsservice) wens te beëindigen. Kortom, het initiatief om de samenwerking met uw kabinet te beëindigen, is van mij gekomen.

Over het magazine heeft u in de media beweerd dat u besloten heeft “een einde te maken aan de verspilling van belastinggeld door uw voorganger”.

U weet dat (ook) déze bewering bezijden de waarheid is. Niet u, maar de heer Begina heeft de uitgave van het magazine stopgezet. Dat heeft hij gedaan in mei 2020 toen duidelijk werd dat de coronacrisis grote gevolgen zou hebben voor de financiële positie van de overheid. Gegeven die situatie achtte hij het naar de bevolking toe niet te verantwoorden door te gaan met het magazine.

Na dat besluit is nog een laatste editie verschenen om de aangegane verplichtingen na te komen. Met een filmpje van een paar dozen met magazines heeft u willen doen geloven dat er veel geld is verspild op het Curaçaohuis. Wat u er niet bij vermeldde was dat door het uitbreken van de coronapandemie alle evenementen waar exemplaren zouden worden uitgedeeld werden afgelast. U heeft bij het noemen van bedragen eveneens vergeten te zeggen dat een substantieel deel van de kosten van het magazine werd opgebracht door adverteerders.

Wat uw uitlatingen over de medewerkers betreft (volgens u is het Curaçaohuis onder uw voorganger één grote barista geworden), zou u er goed aan doen u te laten voorlichten in welke deplorabele staat voormalig gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels het kabinet heeft achtergelaten.

Financieel geplunderd en in een veel te groot en duur dubbel stadspaleis, waar vanwege de angstcultuur die er heerste veel uitstekende medewerkers een veilig heenkomen naar elders hebben gezocht. Ik kan u aanbevelen het dossier te lezen en dan met name de rapporten van de Ombudsman (inclusief het rechtbankvonnis), de Rekenkamer en SOAB.

De afgelopen jaren heeft het Curaçaohuis een metamorfose ondergaan. Wat dat betreft bent u, zoals ik u eerder heb gezegd, in een gespreid bedje terechtgekomen: een kabinet waarvan de reputatie is hersteld, met professionals die hardwerkend zeer toegewijd zijn aan hun land.

Aan al het goede komt een einde. Ik bewaar buitengewoon plezierige herinneringen aan de verschillende gevolmachtigde ministers voor wie ik sinds midden jaren ’90 heb gewerkt en de vele medewerkers met wie ik aan boeiende projecten heb mogen bijdragen. Overigens kreeg ik die opdrachten, zoals het een integere overheid betaamt, pas na vergelijking van meerdere offertes.

Ik hoop dat u inziet dat u het aanzien van het ambt van gevolmachtigde minister en de reputatie van uw land geen dienst bewijst door onwaarheden te verspreiden, uw voorganger te belasteren en de staf van het Curaçao publiekelijk te vernederen. Die laatste heeft elke gevolmachtigde minister hard nodig om Dushi Korsow op een waardige wijze te vertegenwoordigen.

Nogmaals, neem van mij aan dat ik niet boos op u ben. Ook niet nadat u facturen met media heeft gedeeld die ik de afgelopen jaren conform de goedgekeurde offertes heb ingestuurd, al was het natuurlijk slordig om als gevolg van optelfouten onjuiste bedragen te noemen. Als oud-journalist ben ik voor maximale transparantie, maar andere dienstverleners en leveranciers die u misschien nog hard nodig heeft, zouden wel eens kunnen terugschrikken voor zo veel indiscretie.

Tenslotte: als actieve gepensioneerde stap ik een nieuwe levensfase binnen, maar mijn warme gevoelens voor de Caribische delen van het Koninkrijk zal ik blijven koesteren en via een van mijn vrijetijdsbestedingen (DossierKoninkrijksrelaties.nl) tot uiting brengen.

U veel wijsheid toewensend,
René Zwart

Ps. Ik ben graag bereid u stukken te overleggen die bevestigen dat mijn lezing op waarheid berust.

Cc: Minister-president G. Pisas
Statenvoorzitter C. America

Stay tuned.

Bron: Knipselkrant Curacao

KKC naschrift

Meer over capriolen van de Curacaose gevolmachtigde minister in Nederland leest u hier.

40 reacties

 1. @commentpolis: is het mogelijk om een woord limiet in te stellen voor reacties? Reacties zijn er om kort op anderen te reageren. Als mensen meer woorden nodig hebben, kunnen zij een ingezonden brief insturen.

  Dank!

 2. @o.jee schreef;
  “@mano

  Ik heb nooit geschreven dat ik vlekkeloos Nederlands schrijf ( noch spreek).”

  Nee, dat heb je inderdaad niet met zoveel woorden geschreven. Maar gezien jouw allereerste reactie aan mij gericht, nota bene een ongevraagde, liet je gezien je gewichtigdoenerij en je ge-interpunctie geouweklets wel duidelijk merken een soort van straatletterkundige te zijn. (lol)

  @ o.jee schreef;
  “Ik heb veel kennis van de Nederlandse taal, zoveel dat ik mij bewust ben dat het schier onmogelijk is om je in die taal geheel foutloos te uiten. Maar ik kom wel een heel eind.”

  (huh)Zoo! Zie je wel, ik dacht het al, je bent een neerlandicus, ik kan dus nog iets van jou leren. Hartelijk gefeliciteerd o.jee. (lol)

  @ o.jee schreef;
  “Dus val mij niet aan op mijn taalgebruik. Jij doet dat bij anderen wel terwijl jouw taalgebruik ook de nodige verbetering behoeft.”

  Hahahahaha, je laat me echt lachen man, dit is nou wat men noemt ‘klassiek pot verwijt de ketel geouwehoer’. Ten eerste, ik heb jou nooit genoemd, ik ken jou niet, ik heb je nooit aangevallen, ik heb je niets gedaan, ik heb je niet uitgenodigd om mijn schrijfsels te lezen, ik heb je nooit beledigd en ik heb je niet gevraagd om te reageren.

  Jij o.jee, en jij alleen bent degene die mij uit het niets dacht te moeten aanvallen! Jij bent het die een ongevraagde verongelijkte reactie naar mijn kop meende te moeten slingeren. Jij moest me zo nodig op mijn taalgebruik aanvallen. Niet ik jou.
  Tracht nou niet de zaak te verdraaien o.jee.

  Je bent dus ook zo eentje die eventuele lezers onderschat. Want er zijn mensen die de reacties lezen, lezers die zelf niet op het forum schrijven. Er zullen best een paar zijn die ook jouw en mijn reacties doorlezen. Zij merken dus ook dat je de boel tracht te verdraaien. Dat doe jij in de hoop dat ze niet naar beneden scrollen en zodoende ontdekken dat jij degene bent die zonder enige aanleiding trachtte mij een rotgevoel te bezorgen, wat overigens niet lukte en waardoor je je nog meer ging ergeren. En dat alles alleen maar om jouw vriendje te verdedigen, jouw maat die mij trouwens ook zonder geldige reden attaqueerde.

  Ook denk je slim te zijn door de foutjes van knoekoe die ik heb gecorrigeerd zonder enige toelichting in je tweede reactie van “maandag 18 oktober 2021 om 11:36” te plakken, hopend dat degene die het leest de indruk krijgt dat ik die foutjes gemaakt heb. Natuurlijk weer in de hoop dat een eventuele lezer niet naar beneden scrolt en ontdekt dat je de boel tracht te verdraaien.

  Je bent eigenlijk een zielig mannetje neerlandicusje, je bent helemaal niet zo slim, je bent doorzichtig, ik kijk nu dwars door jou heen! Je bent een neerlandicus van niks! Je zit je te ergeren, ergernis die je aan jezelf te danken hebt, dat zal je leren om niet ongevraagd en uit het niets mensen die jou niets misdaan hebben aan te vallen!

  @o.jee schreef;
  “Ook nu praat/ schrijf je weer als een dronken aardbei.
  PS als je jouw schrijfsels leest, hoef je geen psycholoog te zijn om te concluderen dat jij hulp nodig hebt. Je leeft in een fantasiewereld
  Op verder gewauwel van jou zal ik niet meer reageren.
  Paarlen voor de zwijnen. All the best.
  pps vergeet niet je medicijnen op tijd in te nemen.”

  Hahahahahahaaaa, ik vind het best leuk te lezen hoe je je zelf aan het stressen hebt geholpen @o.jee. Alles wat je in bovenstaand stuk hebt neergeklad zijn signalen oftewel duidelijke tekenen van ergernis, te beginnen bij ‘dronken aardbei’.(lol) hahahahaha.

  Ben overigens nooit dronken, ik ben geheelonthouder, natuurlijk hoef je ‘t niet te geloven, maar het is echt waar.
  Verder zou ik hulp nodig moeten hebben, een psycholoog, leef in een fantasiewereld en moet vooral niet vergeten de medicijnen op tijd in te nemen… (lol)

  Zoals ik eerder schreef o.jee, jouw schrijven vertoont duidelijke signalen van ergernis.

  Het grappigst is dat ik me helemaal niet erger. Ik beleef juist plezier dat je mij door je eigen toedoen de kans hebt gegeven met je te spelen en je voor schut te zetten. Je had me gewoon met rust moeten laten. Geloof me, ik ben nu nog mild. Je bent eigenlijk een sufkop, denkend dat je mij zomaar ff simpel de grond in zou kunnen boren. Je hebt gewoon een té grote schoen aangetrokken. (lol)

  Dat van medicijnen innemen is een beproefde uitdrukking die op elk ander forum door menig forumganger wordt gebezigd. Veelal om aan te geven dat hij/zij zich aan iemand ergert, maar eigenlijk niet bij machte is diegene op een voor hem/haar bevredigende manier te beledigen.. En is dit nou echt alles wat je in huis hebt o.jee? Pfff, wat een zwakke bedoening… hahahahaha

  Maar helaas ben ik nog niet zo oud dat ik medicijnen nodig heb. Maar realistisch dat ik ben weet ik dat ook ik eraan zal moeten geloven, tenminste als ik de respectabele leeftijd die jij nu hebt ook mag bereiken, hopelijk wel.(lol)

  @o.jee schrijft tot slot;
  “Op verder gewauwel van jou zal ik niet meer reageren.”

  En dat is je geraden ook, want je weet niet half in wat voor moeras je zou kunnen belanden als je toch verder blijft reageren. Jij hebt er zelf om gevraagd! Wees zuinig op jouw mentale gezondheid o.jee. (wink)

 3. Wanneer men geen argumenten meer heeft, gaat men je spellingsfouten corrigeren. LOL
  gauw solliciteren bij kabinet pisas!
  Overwerk gegarandeerd!

 4. @mano

  Ik heb nooit geschreven dat ik vlekkeloos Nederlands schrijf ( noch spreek). Ik heb veel kennis van de Nederlandse taal, zoveel dat ik mij bewust ben dat het schier onmogelijk is om je in die taal geheel foutloos te uiten. Maar ik kom wel een heel eind.
  Dus val mij niet aan op mijn taalgebruik. Jij doet dat bij anderen wel terwijl jouw taalgebruik ook de nodige verbetering behoeft.
  Ook nu praat/ schrijf je weer als een dronken aardbei.
  PS als je jouw schrijfsels leest, hoef je geen psycholoog te zijn om te concluderen dat jij hulp nodig hebt. Je leeft in een fantasiewereld
  Op verder gewauwel van jou zal ik niet meer reageren.
  Paarlen voor de zwijnen. All the best.
  pps vergeet niet je medicijnen op tijd in te nemen.

 5. @o.jee schreef;
  “Als jijzelf je bewust bent dat jouw Nederlands ook niet vlekkeloos is, zoals je zelf schrijft, leg anderen dan ook niet langs de meetlat ja!”

  o.jee,
  En ben jij je er ook van bewust dat óók jouw Nederlands niet bepaald is wat je zelf ervan denkt? Al in jouw allereerste zin maak je een kapitale fout! Als jijzelf je = fout!

  Normaliter corrigeer nooit, maar dan ook echt nooit geen enkele fout van niemand. In het geval van Koe heb ik bewust gecorrigeerd om hem een koekje van zijn eigen deeg te serveren. Want hij is wel constant bezig foutjes van anderen te corrigeren of te benoemen. En nu denk je voor hem op te komen? Ik kan er ook niets aan doen dat je je door mij in jouw hemd gezet voelt. Sterker, ik heb jou helemaal niets gedaan. jij voelt je misschien klein en beledigd, waarom dat is weet ik echt niet..

  Van mij krijg je net zo lang je me blijft aanvallen LIK OP STUK. Dus daag me niet zonder geldige reden uit!

  @ o.jee schreef;
  “Ook deze reactie van jou is pure kletskoek zoals zo vaak bij jouw ellenlange gebazel.
  ps Mogelijk kan de redactie jou een sanctie opleggen: jouw ingezonden stukken mogen niet meer dan 75 woorden bevatten.
  Het zou de kwaliteit van KKC danig ten goede komen.”

  o. jee,
  Ik vind het leuk dat je redactie vraagt om mij te bannen. Hetzelfde gebeurde in 2015, 2016 en 2017. Lijkt wel een herhaling van zetten, hahahahaha. (lol)
  Ook toen ergerden sommigen zich aan mijn eerlijke ellenlange reacties en verstuurden zelfs mailtjes naar redactie met het verzoek mij van het forum te weren.

  Gelukkig was de toenmalige commentpolis zo rechtvaardig en eerlijk dat hij die huilebalken die zich door mij in hun kruis getast voelden, hoogstpersoonlijk heeft aangesproken. Hij betoogde dat er geen reden was om mij van het forum te weren omdat ten eerste de vrijheid meningsuiting op het forum heel ruim is en dat ik bovendien niet aan het opruien was of ‘aan andere niet op het forum toegestane’ acties voldeed.

  Wat jij misschien niet beseft is dat een commentpolis als het goed is alles leest, de boel in de gaten houdt, niet partijdig is en op den duur ook weet wat voor vlees hij in de kuip heeft.

  En hij wist natuurlijk dat ik me constant tegen aanvallen van gasten als jij moest verdedigen. En dat deed ik ook. Dus als jij o.jee denkt mij zonder duidelijke reden te moeten aanvallen, dan kun je erop rekenen dat ik je flink op je lazer zal geven! Je denkt toch niet serieus te maken te hebben met een sukkel?

 6. @mano
  jij schrijft:
  “……fout no.1) ‘zulje ellelange’ moet waarschijnlijk zijn; ‘zulke ellenlange’. K en N.

  fout no.2)
  …..schrijft, komma en dan nog een uitroepteken?!? wat betekent dat joh.. (lol)”
  enzovoorts enzovoorts.

  Als jijzelf je bewust bent dat jouw Nederlands ook niet vlekkeloos is, zoals je zelf schrijft, leg anderen dan ook niet langs de meetlat ja!
  Ook deze reactie van jou is pure kletskoek zoals zo vaak bij jouw ellenlange gebazel.
  ps Mogelijk kan de redactie jou een sanctie opleggen: jouw ingezonden stukken mogen niet meer dan 75 woorden bevatten. Het zou de kwaliteit van KKC danig ten goede komen.

 7. @o. jee schreef;
  @mano

  Het spijt me je te moeten mededelen dat jouw relaas ook vol zit met taalfouten. ( waaronder verkeerd gebruik van interpuncties).
  De pot verwijt et cetera.

  Ach, het hoeft je niet te spijten o.jee, nergens voor nodig. Toevallig is het wel zo dat ik door de jaren heen op dit forum vaak zelf, in eigen virtuele persoon, heb verkondigd dat mijn stukken ‘altijd fouten zullen bevatten’, vooral als het ellenlange stukken betreft. En ik voegde daar ook altijd aan toe dat ik me er absoluut niet voor schaam, want ik ben (anders dan jij over jezelf doet voorkomen) geen neerlandicus.

  Dat die verkondigingen jou nooit zijn opgevallen is niet mijn probleem. Dus sorry o. jee, jouw opmerking over al die door jou gedetecteerde fouten in mijn ellenlange stuk verbaast mij in het geheel niet, laat staan dat het mij verrast heeft. Dus nogmaals o. jee, sorry dat je mij geen rotgevoel kan bezorgen.

  Maar in een simpel stukje van nauwelijks vier regels 4 onnodige foutjes maken is verschrikkelijk. Normaliter zou ‘die koe’ dat soort foutjes niet hebben gemaakt, daarom wijt ik die foutjes aan de verschrikkelijke woede die hem bekroop na het lezen van mijn volkomen eerlijk geschreven ellenlange stuk.

  En dit is het dan o.jee, en nu heb ik even geen tijd over om me met jullie bezig te houden. Mijn afspraak gaat voor. Toedeloe (lol)

 8. …..”Er wordt hier veel onzin verkondigt”…

  Als het zo onzinnig is wat er wordt verkondigt, moet het ook een fluitje van een cent zijn om de onzin te weerleggen!

  Maar dat gebeurt dus niet.
  In plaats daarvan gaat men de pijlen op de persoon richten, met allemaal “koos”naampjes, schelden dus, best grappig af en toe, maar ook een teken van zwakte.

  Bedankt voor alle correcties! Maar wie maakt zich nog druk om taalfouten met een premier en doorsnee parlementarier die zo gebrekkig nederlands spreken, dat ze perfect voor de Jandino show kunnen figureren.LOL
  Jandino & Pik Pisas samen! Wanneer debuteren ze!
  Lachen!!!!

 9. @mano

  Het spijt me je te moeten mededelen dat jouw relaas ook vol zit met taalfouten. ( waaronder verkeerd gebruik van interpuncties).
  De pot verwijt et cetera.

 10. Hebben we koeien / stal / farm ? op Curacao. ? Dat 1000 project ???
  Echt waar ?
  Of alleen bevroren in lomito vorm.
  Kippen wel. Sun set heights… Daar bouwde ze een woonwijk bij een kippen farm.
  En daarna klagen over overlast.

 11. @Boze koe schreef’
  “‘echte’ Nederlanders, Makamba’s zo je wilt, hebben helemaal geen zin in het dagelijks, niet zelden stupide, geouwehoer op dit forum. Zij hebben wel wat beters te doen i.p.v. hun kostbare tijd te besteden aan stom nergens opslaand tot niets leidend geouweklets!”

  En is het dan niet de waarheid stomme surrogaat Nederlander? Want jij bent geen makamba! Denk je nou echt dat de ‘echte’ Nederlanders hun kostbare tijd verbrassen door hier op het forum net als jij letterlijk iedere dag als een volslagen gek tekeer te gaan? NEEN dus!! Dat laten zij aan gefrustreerde idioten zoals jij over. Zij wensen niet geassocieerd te worden met gestoorde lieden als koe uit de knoek! (lol)

  @Boze koe schreef;
  “Zegt de persoon die zelf zulje ellelange ZZZZZzzzzzzzzzzzzlaperige stukken schrijft, !
  Voor iemand die dit forum zo stupide, stom en redicuul vindt ben je wel heel erg vaak en langdradig aanwezig, Pipo!”

  Hahahahaha, ik lach me bijna een ongeluk, want je bent vanwege mijn eerlijk geschreven ellenlange stuk zo erg van je stuk gebracht dat jouw korte stuk hierboven tig onnodige fouten bevat. Waarschijnlijk trilde je van woede toen je bovenstaand kort stukje schreef, gebeurd wel vaker met mensen die zich aangesproken voelen. De waarheid doet soms pijn koe. Ik zal je foutjes ff corrigeren. (lol)

  fout no.1) ‘zulje ellelange’ moet waarschijnlijk zijn; ‘zulke ellenlange’. K en N.

  fout no.2) schrijft, !
  schrijft, komma en dan nog een uitroepteken?!? wat betekent dat joh.. (lol)

  fout no.3) redicuul moet niet met E maar met een i. dus ridicuul is juist.

  hahahaha, wat woede zoal kan veroorzaken,
  maar liefst 4 onwaarschijnlijke stomme schrijffouten in een stuk van enkel 4 regels…. hahahaha

  Nog iets woede-koe, ten eerste vind ik niet dat dit forum een stupide, stom en ridicuul forum is, dat heb ik ook nergens geschreven. Jij onderschat de lezers, volgens jou kunnen zij niet lezen. Ik vind wel, en dat schreef ik, dat er mensen zoals jij zijn die de meest stomme, stupide en discriminerende teksten op dit forum neer schijten. En dat is een waarheid als een koe!! (lol)

  Ik woon anders dan jij ook niet op het forum, ik ben er niet zo vaak als jij, dus al je stomme beweringen over mijn aanwezigheid op dit forum kloppen niet. hahahahaha

  @Knoekkoe schreef;
  “Ik zou zeggen, zoek gezellig een ander forum op waar je meer in je sas bent en je je antimakamba en antisurinamer sentimenten lustig kan ventileren!ik zou zeggen, zoek gezellig een ander forum op waar je meer in je sas bent en je je antimakamba en antisurinamer sentimenten lustig kan ventileren”

  Nou , daar heb jij geen ruk over te vertellen smerige naar koeienvlaai meurende koe-reet. Bovendien voel ik me kiplekker op dit forum. En je kunt blijkbaar niet lezen, want iedereen die kan lezen weet dat er in mijn lange stuk geen spoor te bekennen is van anti-makamba sentimenten. Integendeel, stomme lul!

  Heb trouwens sinds ik op dit forum actief ben nooit anti makamba stukken geschreven. En daar hebben redactie en de vorige commentpolis weet van. In tegenstelling tot jou die jaar in jaar uit, iedere dag zelfs, allessoort racistische shit uitkotst over de zwarte Kurazoleño. Jij bent hier degene met de grootste en luidruchtigste bek!

  Alleen om de rust hier te bewaren ga ik niet verder met jou in discussie, jij kan overigens niet tegen mij op. Daar ben ik gewoon heel zeker van, GESNOPEN knoekoe? knoop het maar goed in je grote vette flaporen! Begrepen!?

 12. …..”echte’ Nederlanders, Makamba’s zo je wilt, hebben helemaal geen zin in het dagelijks, niet zelden stupide, geouwehoer op dit forum. Zij hebben wel wat beters te doen i.p.v. hun kostbare tijd te besteden aan stom nergens opslaand tot niets leidend geouweklets!”…

  Zegt de persoon die zelf zulje ellelange ZZZZZzzzzzzzzzzzzlaperige stukken schrijft, !

  Voor iemand die dit forum zo stupide, stom en redicuul vindt ben je wel heel erg vaak en langdradig aanwezig, Pipo!

  Ik zou zeggen, zoek gezellig een ander forum op waar je meer in je sas bent en je je antimakamba en antisurinamer sentimenten lustig kan ventileren!

  Bai bai zwaai zwaai

 13. Tja, hoe moet ik beginnen datgene uit te leggen wat ik wens uit te leggen.
  Ten eerste ben ik absoluut niet geïnteresseerd in het politieke geouwehoer op dit forum. Daar gaat het mij niet om. Het is mij te doen om de uitgesproken stommiteiten die hier schering en inslag lijken te zijn.

  Ene @Vico meent dat het allemaal Nederlanders zijn die hun misnoegen uiten over een regering van een eiland dat niet van hen is.

  Nou @Vico, het overgroot deel van jouw criticasters zijn geen Nederlanders, dat zij een Nederlands paspoort hebben en Nederlands schrijven wil dus niets zeggen over hun afkomst. Niet dat er geen ‘echte’ Nederlanders deel uit maken van de populatie op dit forum, maar zij vormen tegenwoordig een minderheid.
  En om heel eerlijk te zijn @Vico, ‘echte’ Nederlanders, Makamba’s zo je wilt, hebben helemaal geen zin in het dagelijks, niet zelden stupide, geouwehoer op dit forum. Zij hebben wel wat beters te doen i.p.v. hun kostbare tijd te besteden aan stom nergens opslaand tot niets leidend geouweklets!

  Dus @Vico, je hebt hier te doen met voornamelijk gefrustreerde boze Kurazoleños, boze gefrusteerde Curaçaoënaars van Surinaamse komaf e.a. boze mensen die een tijdje op Curaçao gewerkt of vertoeft hebben en veelal vinden of menen dat zij onrechtvaardig zijn behandeld door de zogenoemde YdK.

  Okay, dan wil ik het nu hebben over degenen die hier dagelijks zitten te ouwekletsen over het beheer van het eiland Curaçao, van wie het eiland is en van wie niet.

  Vaak hoor ik mensen praten over “ONZE” Wereld, of ik lees een boek, krant waarin ook geschreven wordt over “onze wereld of onze dit of dat”. Het is een ingebakken waanidee van ‘mensen in het algemeen’ die echt denken en geloven dat deze wereld, deze planeet de ‘mens’ toebehoord, het eigendom is van het zoogdier ‘de mens’.
  Ik ben het natuurlijk absoluut oneens met die ingebakken gedachte. Ik heb wel vaker gesprekken gevoerd met anderen die zo makkelijk denken.

  Ik vraag dan; ‘wie heeft jou wijsgemaakt dat de wereld van ‘ons’ is’? Hoe komt de mensheid tot zo’n idee fix. Want voor zover ik weet heeft niemand de mens vertelt dat de planeet waarop de mens leeft of vertoeft van de mens is, anders dan de mens zelf. En dan komt van alles aan de orde, de één heeft het dan over een god die dat beslist heeft, de ander vindt het een vrij logische gedachte etc & etc.

  Ik vind het helemaal geen logische gedachte, laat staan dat een of andere god deze wereld aan de mens heeft geschonken. Dan kunnen alle soorten zoogdieren e.a. op deze wereld levende levensvormen/organismen claimen dat deze planeet van hen is. Kortom, de arrogantie van het roofdier ‘mens’ kent geen grenzen.

  Ik vind niet dat de Wereld VAN ONS ‘de mens’ is, maar wel dat deze Wereld geschikt is VOOR de mens en VOOR alle andere op deze ‘planeet Aarde’ levende wezens, levensvormen en organismen.
  M. a w., de aardse wezens of dieren, waaronder ‘de mens’, MOGEN hun armzalig ellendig kort leventje uitzitten op deze wereld. Het claimen daarentegen dat deze wereld de mens toebehoord beschouw ik persoonlijk als niets anders dan een arrogante roofmenselijke brutaliteit!

  Er is verschil tussen VOOR en VAN. Beweren dat iets ‘voor’ mij is verschilt beduidend van de bewering dat iets ‘van’ mij is.

  Okay, nu over de vraag van wie het eiland Curaçao is. Bewoners van welk land dan ook op deze aardbol zullen beweren dat hun land van hen is. Nederlanders, de échte, niet de surrogaat Nederlanders op dit forum, zullen beweren dat Nederland van hen is. Amerikanen zullen hetzelfde beweren ook al sluiten zij de Natives uit die ook beweren dat Amerika van hen is. Fransen, Russen, Japanners, Chinezen, Surinamers, bewoners van Afrikaanse landen en LatijnsAmerikaanse landen zullen niet anders beweren. Van ons, beweren zij in koor! En daarbij zijn al die volkeren ook nog bereid en niet te beroerd om daar oorlog over te voeren.

  Maar het vreemde doet zich hier voor op het forum dat de zwarte Curaçaoënaars dat van al die, o.m. zwarte, boze mensen op dit forum blijkbaar niet mogen beweren. Namelijk beweren dat Curaçao van hen is.. Hoezo niet? vraag ik me af..

  Curaçao is NIET VAN de Curaçaoënaars, de YdK of de Kurazoleños, maar Curaçao is in de eerste plaats wel degelijk VOOR zowel de afstammelingen van de Afrikanen en de afstammelingen van de Europeanen die de Afrikanen naar Curaçao hebben vervoerd en daar zijn blijven wonen! Zo ís het en niet anders!!

  Hoewel ik niet op Curaçao woon zijn nieuwe Curaçaoënaars als het aan mij ligt meer dan welkom.
  (liefst Latino’s van het Latino-Amerikaanse vasteland en Europeanen, maar dat is mijn persoonlijke voorkeur) ( lol winkie winkie)

  Daarom heb ik de tijd genomen om uit te leggen wat ik bedoel te zeggen over het gezeur van o.m. Surinamers waarvan ik zeker weet dat zij wél net zoals als bewoners van andere landen op deze wereld klip en klaar (zullen) beweren dat Suriname van hen is!

  En ik kan het niet laten om tot slot te melden dat ik echt de grootste lak heb aan wat al de ongelooflijk wijze forumgenoten van mijn commentaar vinden. Het laat mij zo te zeggen ‘Siberisch’ koud! Dus tegen degenen die het niet eens met mijn commentaar zeg ik; kom maar op met jullie scheldkanonnades of ontplof voor mijn part..hahahahaha (lol lol lol)

 14. Kijk ze zitten op de foto vernoemd door hun baas leerling Pastor Gerrit de Raaf als de kleine en de lange kabouters van curacrim.

 15. YDK is een ras, afro Caribbean, als het uitkomt.
  YDK is een afkomst, een of meerdere generaties geboren op Curaçao, als het uitkomt.
  YDK, is een verzinsel om simpele geesten te verenigen, en af te geven op die groepen die gelijkheid, vooruitgang en openheid willen.
  YDK is geen ras, Gerrit schotten is ydk. Oreo’s en makamba pritu niet.
  YDK heeft niets te maken met geboorte. Of generaties. Willy Maal is geen ydk ook al telt zijn familie meer hier geboren generaties dan hen die zich YDK noemen.
  YDK is even vals in karakter als heren volk in nazi Duitsland. En het dient het zelfde doel.
  De niet YDK zijn “unther menchen”.
  Met, vanzelfsprekend, minder rechten en dienen geweerd te worden uit de politiek, uit bestuurlijke functies.
  Het liefst verwijderd van het eiland, zelf lopend of in bodybags.

 16. @Meliuslegere
  Top!
  Helaas is het verloren tijd om hiermee opbeen rationele manier in discussie te gaan.
  De bekrompenheid en kleinburgerlijkheid spat er vanaf.

 17. Heeft de friend or family het over ras of over nationaliteit?
  Ik dacht dat we op deze baranka een broertje dood haddennaan “razism”.
  Laten we kijken naar wat dit eiland verenigd. Volgens mij heeft iedere burger (95%) de nederlandse nationalitrit dus waar praten we over?
  Suggereert deze f&f van Manuel dat het Eiland méér van een bepaald soort landskind obv ras?
  Wat doet deze persoon denken dat het om nederlanders gaat?
  Omfat er in het nederlands “gereaguurd” wordt?
  Denkt hij dat alle curaçaoenaars zo beroerd nederlands spreken als pisas?

  Wat maakt het ook uit!
  Al zegt een konijn wat hier gezegd wordt, het maakt het niet minder of meer steekhoudend.
  De poep wordt steeds verder uitgesmeerd!
  Wat een poppenkast daar op t curhuis!

 18. De mijnheer met al de verschillende ‘aliassen’ raaskalt.
  Ik neem aan dat hij er als rechtgeaarde MFKer geen enkel probleem mee heeft dat de regeringen van Curaçao en die vanaf 2010 in het bijzonder hun hand op houden om in NL te bedelen omdat we zelf niet met geld om kunnen gaan en het land niet kunnen besturen!
  Want zoals ik al eerder postte’ Friends and Family first, nietwaar.
  Shame on you.

 19. @Viko schrijft:
  “Aki riba e site aki ta hulandes so ta kritika un gobiernu di un pais ku no ta di nan”

  Kunt u mij svp het volgende verduidelijken?
  1 Waarop is de aanname gebaseerd dat de reageerders uit Nederland afkomstig zijn? Heeft u hun paspoorten gecontroleerd op nationaliteit en geboorteland?

  2 ‘…un pais ku no ta di nan’:
  Van wie is Curacao? Indien het antwoord luidt: ‘van de YDK’, kunt u daar een definitie van geven?

  Voorts schrijft u:
  “Kumisa na boso pais mes.”
  Als ik uitsluitend voor mijzelf spreek:
  Bedoelt u :
  1. Het land waar ik ben geboren?
  2. Het land waar ik gedeeltelijk ben opgegroeid en naar school ben gegaan?
  3. Het land waar mijn voorouders vandaan komen?
  4. Het land waarvan ik een paspoort bezit?
  5. Het land waarin ik nu woon en belasting betaal?
  Van land 1 heb ik niet de nationaliteit,
  In land 2 mag ik een verblijfsvergunning aanvragen als ik aan bepaalde voorwaarden voldoe.
  Land 3: Dat zijn er 9 verschillende, in 6 daarvan kan ik mij zonder problemen vestigen.
  4 en 5 zijn dezelfde

  Voorts schrijft u:
  ‘ In jullie politiek den haag gebeurd zoveel ..”
  Dat ben ik geheel met u eens. Gelukkig kan ik multi-tasken: ik volg niet alleen de gebeurtenissen van zowel Nederland als Curacao, maar zelfs die van vele andere landen.

  Tenslotte schrijft u:
  ‘… jullie willen onze land onder jullie hebben’
  Gelooft u dat zelf???
  Ik kan u geruststellen: Een aanzienlijk deel van de belastingbetalers in Nederland zal juichen op de dag dat Curacao zijn welverdiende (totale) onafhankelijkheid neemt!

 20. Wat Zwart heeft verdiend staat in geen enkele vergelijking met wat de non-politici hier maandelijks opstrijken, en daarbij genomen het bekende F&F gebeuren.
  Hoe je het ook wendt of keert een niet al te intelligente figuur als Manuel die zijn cv opkrikt zonder te vermelden ‘waar’ hij al zijn ‘expertise’ heeft opgedaan, voorafgegaan door Ms Wiels, opgevolgd door Begina die luidkeels verkondigde dat geen kind zonder lege buik gaat slapen, is een afgang voor het Land. Het is al erg genoeg dat deze figuren door belastinggeld werden en wordt gefaciliteerd.
  We zijn en blijven de risée van het koninkrijk.

 21. @No lubida ken ta rene zwart, @Viko. @Korsou di nos tur en @Tur tur ku mfk:
  al je berichten zijn geplaatst onder de naam @Viko. Meerdere aliassen zijn niet toegestaan.
  Je kunt blijven posten echter alleen onde de naam @Viko.

  Commentpolis

 22. Kijk deze niet al te intelligente nitwit ging al af weken geleden door zijn broer en schoonheidsspecialistische schoonzus binnen te halen, al dan niet op vrijwillige basis. Nu dus in een perfect geschreven brief van René weer een dikke kous op je domme hoofd te krijgen is een regelrechte afgang.
  De risee van het koninkrijk, ik kan het niet te vaak herhalen!

 23. “Begina heeft zich onsterfelijk gemaakt door voor de tv te verklaren dat de regering voor zijn onderdanen zorgt en er dus geen reden is voor voedselhulp.”
  eens en ik herinner mij nog goed hoe krititsch dit forum was op Begina zijn uitspraak, zijn gebrekkige beheersing van Nederlands en zijn bombastische manier van afscheid nemen (wat is er concreet gerealiseerd). Mijn conclusie is dat het Curacao huis gewoon de verkeerde types aantrekt: Wiels Begina, en nu Manual. Of de functie omschrijving is te vrijblijvend (en jan en alleman wordt aangenomen) of er is gewoon te weinig te doen op het curacaohuis zodat mensen maar wat gaan aankloten. Ik denk dat wij serieus moeten overwegen om het curacaohuis op te heffen en desnoods vanaf curacao via videocall overleggen met nederland in te plannen

 24. Begina heeft zich onsterfelijk gemaakt door voor de tv te verklaren dat de regering voor zijn onderdanen zorgt en er dus geen reden is voor voedselhulp.
  Daarmee gaf hij aan dat hij niet op de hoogte was van de situatie op het eiland het locale nieuws niet volgde en dat hij of zich niet liet voorlichten door het kabinet of dat het kabinet ook in een bubbel leefde en daar niet buiten keek.
  Ik heb onvoldoende informatie over het reilen en zeilen van het Curaçao huis onder Begina, maar het lijkt me waarschijnlijk dat het een stuk beter en professioneler ging als onder tsarina Wiels.
  Om te stellen dat het onder Begina een geldverslindende chaos was en er per direct een bezem door gehaald moet worden is populistisch. Om credit te nemen voor maatregelen die door je voorganger genomen zijn is vals.
  Het kabinet van de minister vervangen is geldverspilling.
  Je broer en schoonzus (DJ en nagelverzorgster) aan te stellen als adviseurs in openlijk nepotisme.
  De gevolmachtigde minister is dus een geld verspillende, valse nepotist.
  Als dat zijn idee is van een Young professional zijn. Is hij dom. Zo dom dat een IQ 85 hoog gegrepen lijkt.
  Hij is wel de perfecte vertegenwoordiger van het kabinet Pisas. Nederland hoeft niet naar de politiek op het eiland te kijken voor geloofwaardigheid. Het Curaçao huis en de gevolmachtigde minister zijn net zo geloof en credit waardig.

 25. Mi ta compartí un parti di un nieuws item di 2019 tocante Rene Zwart y su praktijken:
  “ …. …. Pero mesora nos ta cla na refresca Parlamentarionan mane sr. Marlon Sneek (AVP) nan memoria! Sr. Marlon Sneek por informa pueblo di Aruba ken tabata produci e revista super glossy “Aruba Dushi Tera?” Sr. Marlon por splica pueblo cuanto ehemplar tabata wordo imprimi? Parlamentario Marlon por informa pueblo cuanto esaki tabata costa pais Aruba? Sr. Marlon por informa pueblo kico ta e balor adicional di e revista aki? Anticipando cu sr. Marlon lo “chicken out”atrobe y no lo duna contesta, Parlamentario Endy Croes mes lo splica pueblo di e berdad di partido AVP!

  Prome cu tur cos, sr. Marlon, abo hunto cu bo partido ta un berguensa pa comunidad Arubano!

  Pueblo ta corda e revista Aruba Dushi Tera ful na color cual tabata gaba proyectonan fantasma di gobierno di Eman 1 y 2? Wel pueblo no spanta. Esun cu tabata tin e contracto aki ta un tal Rene Zwart. Rene ta intimo amigo di Mike Eman. “Soort zoekt soort”. Nan tabata imprimi un total di 15 mil (15.000) copia pa luna. E proyecto di sinberguensa aki di Mike Eman y Rene Zwart tabata costa Aruba 214.000 florin pa aña y alrededor 1.7 MIYON florin durante e gobernacion di Mike Eman. Akinan sr. Marlon Sneek a para wak! Sr. Sneek a aproba tur e cosnan aki bou di su nanishi den Staten. Simplemente AVP a complace cu su amigo periodista Rene Zwart cu tipo di locuranan asina cu placa di pueblo pa defende nan maldad na Hulanda. Por a tuma nota di cantidad di copia di e revistanan aki tabata wordo tira afor na dump cada luna. No ta tristo sr. Sneek? Bo kier compara gasto di algun A4 na color cu 15 mil revista ful na color? Pues awe cu Minister di Finanzas ta laga print algun A4 na color pa splica pueblo con gobierno a amplia e canasta basico, net abo sr Sneek cu a permiti tur e ladronicianan cu placa di pueblo tuma lugar den e locura di revista di Rene Zwart kier protesta? Kiko ta bo base sr. Marlon Sneek? Bo ta un berguensa como Parlamentario y bo ta un fracaso total pa e politica di Aruba.

  Kisas ta tempo pa sr. Marlon Sneek pensa riba un retiro permanente, Parlamentario Croes a termina bisando”.

 26. Ami ta korda mr Rene Zwart via di e problema ku Aruba kaminda Aruba partido Mep tambe a para mr Zwart su porkedat.
  Marlon sneek di avp huntu ku otro nan tabata laga mr zwart strika 15 mil copia di un magazine ku tabata kosta aruba masha sen mes. Mi ta kere knipselkrant mester buska e info nan ei. Oh sorry jullie zijn sort zoek sort.

 27. Aki riba e site aki ta hulandes so ta kritika un gobiernu di un pais ku no ta di nan. Kumisa na boso pais mes.
  In jullie politiek den haag gebeurd zoveel maar jullie hebben tijd om naar regering van ons eiland te kijken. Oh ja want jullie willen onze land onder jullie hebben.

 28. Kleine “potjes” koken gauw over!
  M.a.w: “Kleine jongens” kunnen niet goed dealen met conflict en kritiek en veranderen dan al heel gauw in dispotische “gezagvoerders”!
  Ze associëren kritiek met “boos” zijn!
  Kritiek wordt gezien als “afvalligheid”.
  Onze “landskinderen” zijn niet gewend dat anderen kritiek leveren. Immers f&f val je niet af.
  In een land vol blinden en f&f, is een blinde “brother” koning!
  Bomba management stijl!
  Misschien moet manuel eens een paar boeken van Simon Sineck lezen!
  En premier farandula ook!
  Als en tegen de tijd dat het doordringt, is het eiland al gezonken

 29. We hadden in de heer Begina een waardig vertegenwoordiger van ons dushi Korsou. Helaas zijn “blunders” als de huidige gevmin moeilijk te vermijden zolang wij als volk niet met ons verstand met maar ons gevoel naar de stembus stappen. Heel triest!

 30. We weten niet wat deze man allemaal in NL roept maar gezien de verstandhouding met NL lijkt het me van belang dat dit schrijven ook onder de aandacht van de verantwoordelijke bewindslieden en instanties daar wordt verzonden.
  Een goede relatie met NL is op dit moment van het grootste belang en een gewaarschuwd mens telt voor 2 en we moeten niet de kans lopen door hem in diskrediet worden gebracht.
  Een aantal parlementariërs volgt weliswaar de knipselkrant maar dat is dan informeel.

 31. “Dat heb je als mensen met een zeer lage IQ een positie gaan bekleden waar ze nooit hadden mogen worden benoemd. Zulke domme jongens besmetten de waardigheid van zo’n positie. ”
  ik weet niet of dit met IQ veel te maken heeft, het heeft er meer te maken dat als je mensen niet op basis van hun capaciteiten maar op basis van andere aspecten (loyaliteit, familie, etc) je dan brokken graat krijgen. Vraagt Manual zich nooit af welke baan hij zou hebben gehad als hij bv in New York of Londen was gaan werken? Toiletten schoonmaken? Vuilnis ophalen? Bejaarden de billen afwassen?

 32. Dat heb je als mensen met een zeer lage IQ een positie gaan bekleden waar ze nooit hadden mogen worden benoemd. Zulke domme jongens besmetten de waardigheid van zo’n positie. Op het eiland is het treurenwaardig te zien en horen hoe de nieuwe statenleden zich gedragen en uiten. Zoals een zekere Thode die coute que coute wettelijk donkere autoruiten toe te staan, en als argument dat donkere autoruiten zeer gezond zijn voor testikels. Tja als je zelf een testikel bent dan is waarschijnlijk gezond voor je. Een klein mannetje die als statenlid in een hele grote luxe pickup rond rijdt. Hij vergeet daarbij dat mannetjes met kleine testikels en penis graag in hele grote wagens met donkere ruiten rondrijden.

 33. Heer Manuel, kijk eens in de spiegel en wordt volwassen. Als u op deze wijze denkt ons land in Den Haag te kunnen vertegenwoordigen heeft u het helemaal mis.
  Op Curaçao kom je met de grootste leugens en onzin wellicht wel weg maar in het koude kikkerland wordt het niet gepikt.

 34. Ik vind de houding van de gevolmachtigde minister zeer triest,zich te verlagen tot onwaarheden in de wereld te brengen, beseft hij niet dat hij zichzelf en het land Curacao beschadigd?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties