Caribseek | UTS is een telecommunicatie provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen

UTS is een telecommunicatie provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen

UTS is een telecommunicatie provider, loterijaanbieders zijn verantwoordelijk voor kansspelen

WILLEMSTAD (UTS) – Directie en werknemers van UTS zijn, gelijk vele anderen binnen onze maatschappij, zeer geschokt door de moord op politicus Helmin Wiels en veroordelen deze tenzeerst.

UTS leeft van harte mee met allen in onze gemeenschap die door deze onbegrijpelijke daad getroffen zijn, met name de familie, vrienden en aanhangers van wijlen dhr. Wiels.

UTS heeft via de media kennis genomen van de 31 vragen die door de parlementariër, wijlen dhr. Wiels, aan de Minister van Financien, de Minister van Economische Ontwikkeling, de Minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning en de Minister van Justitie zijn gezonden.

UTS heeft inmiddels de verantwoordelijk Minister voor Telecommuicatie, dhr. Balborda, op eigen initiatief een brief gestuurd met informatie over de vragen die UTS betreffen. Ten eerste opdat de Minister over de nodige actuele informatie beschikt, voor zover het de informatie over UTS en haar dochtermaatschappijen betreft. Ten tweede omdat de positie van UTS in deze inneemt in de media onjuist wordt weergegeven.

Uit de 31 vragen blijkt dat wijlen dhr. Wiels zich vragen heeft gesteld of UTS en/of haar dochtermaatschappijen gereguleerde loterijdiensten in de zin van de Loterijenverordening 1909 per SMS aanbieden aan de eindgebruikers. Dit is in het geheel niet het geval.

De verdere berichtgeving in de media doet voorkomen alsof UTS en/of haar dochtermaatschappijen betrokken zouden zijn bij illegale SMS-loterijen. Ook dit is echter in het geheel niet de positie van UTS als telecombedrijf.

UTS beschikt (via haar dochtermaatschappijen) over de benodigde concessies om telecommunicatie-infrastructuur te exploiteren en telecommunicatiediensten aan te bieden.

Concessiehouders, hebben de verplichting om telecommunicatiediensten aan te bieden aan derden-dienstaanbieders, die deze voorzieningen wensen te gebruiken. Een en ander moet binnen de grenzen van de telecommunicatiewetgeving gebeuren, maar rekening houdend met de capaciteit van het netwerk.

Een van de diensten die UTS aanbiedt betreft de SMS Premium Dienst. UTS en/of haar dochtermaatschappijen hebben met verscheidene dienstaanbieders, zogenaamde “content providers” een SMS Premium Dienst contract gesloten. Zo’n contract regelt het gebruik door de content provider vam de technische voorzieningen om per SMS zijn diensten aan te bieden aan eindgebruikers.

Eindgebruikers kunnen dan door middel van het sturen van een SMS naar de SMS-shortcode van de content provider rechtsreeks van hem zijn diensten kopen. UTS stelt dan dus aan de content provider do techniek beschikbaar om door middel van SMS over het telecommunicatienetwerk van UTS zijn diensten aan te bieden aan eindgebruikers met een CHIPPIE mobiel.

UTS is verantwoordelijk voor die telecommunicatiedienst en UTS draagt daarom ook belasting af over de aan telecomcomunicatie- en daaraan gekoppelde administratiediensten die UTS dan levert aan de content provider.

De content provider is als dienstaanbieder verantwoordelijk voor zijn eigen dienst die hij via SMS over het netwerk van UTS aanbiedt aan de eindgebruiker. De content provider is ook verantwoordelijk voor het bepalen, op basis van de wet, of en welke belasting en/of vergunningsrechten hij dient af te dragen in verband met zijn dienst die hij via SMS aanbiedt. Hij dient ook te bepalen in welk land dat dient te gebeuren. De geldt ook voor een content provider die zijn diensten aanbiedt aan CHIPPIE-eindgebruikers.

De eindgebruiker kiest zelf aan welke dienst hij zijn opgeladen saldo (prepaid) of zijn budget (postpaid) wil besteden; hetzij aan diensten van UTS zoals belminuten of het gebruik van internet en social media, hetzij aan diensten van derden, zoals loterijdiensten, horoscopen, of andere content van derden aangeboden via SMS.

Als de eindgebruiker besluit diensten van derden te kopen via SMS, worden de kosten van die content door UTS van het tegoed van de eindgebruiker ingehouden (prepaid) of na afloop bij hem geïnd (postpaid). Deze omzet wordt aan de content provider afgedragen. De eindgebruiker bepaalt dus hoe hij zijn geld (tegoed of budget) besteedt, niet UTS.

(..) Evenzo als UTS en haar dochtermaatschappijen niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor de inhoud van communicatie die via haar netwerken verloopt of voor de verkoop van producten en diensten via websites die de eindgebruiker kan bereiken via de door UTS geboden internettoegang, kan UTS ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor de content die content providers via SMS diensten aan eindgebruikers leveren. UTS is niet bekend met een wettelijke plicht voor haar om in de onderhavige situatie anders te handelen dan zij nu doet. UTS behoort als telecommunicatiedienstverlener niet de rol van rechter of toezichthoudende instantie aan te nemen. Er is aan UTS door de bevoegde autoriteiten ook nooit opgelegd of bekend gemaakt dat UTS moet ingrijpen in de thans door haar geleverde telecommunicatiediensten aan loterijdienstaanbieders. Dit terwijl het algemeen bekend is dat UTS (evenals andere telecommunicatieproviders dat doen) faciliterend optreedt ten opzichte van deze dienstaanbieders. Wat UTS betreft, al sinds 2005.“

Bron: Caribseek/Persbericht UTS

Zie ook:

Naschrift KKC:

2013 05 03 – 31 Vragen Helmin Wiels UTS Dos Santos Loterijen by Black Lion

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *