BZV-bestuur is voltallig

bzvWillemstad – Met het aanvullen van het bestuur van het Bureau Ziektekostenvoorzieningen (BZV) met T. Ignatia, F. Semper en Q. Girigorie tot vijf personen, is de instelling in staat om naar de rechter te stappen.

Dit kan geconcludeerd worden uit het laatste advies van de Stichting Bureau Toezicht en Normering Overheidsentiteiten (SBTNO) die deze drie personen goedkeurt en verder verwijst naar het voorgaande advies waarin aangegeven wordt dat de gang naar de rechter mogelijk is. De twee andere al eerder benoemde leden zijn Marco-Antonio la Cruz en Alexander Roose.

,,Het nieuw benoemde bestuur zou de nodige stappen kunnen nemen tegen de ontslagen bestuurders als vast komt te staan dat er sprake is geweest van schending van de wet en statutaire bepalingen, dan wel sprake is geweest van onbehoorlijke taakvervulling van de hiervoor verantwoordelijke (ex-)bestuurders”

, zo stelt de SBTNO in het eerdere advies.
De Stichting Overheidsaccountantsbureau (Soab) deed uitvoerig onderzoek bij BZV waarna geconcludeerd werd dat het bestuur of enkele bestuursleden bij hun handelen en besluitvorming de Code Corporate Governance (Code) niet of onvoldoende in acht hebben genomen.
Hoewel ex-gedelegeerd bestuurder Milton Yarzagaray al toegezegd heeft 764.704,14 gulden terug te betalen, wordt uit de rapportage van de Soab duidelijk dat binnen de SVB niet volgens de Code Corporate Governance gehandeld werd.
Het geldbedrag bedong Yarzagaray voor de beëindiging van zijn overeenkomst van opdracht. Maar de vraag is of hij wel zo lang als directeur ook gedelegeerd bestuurder kon zijn, of hij voor deze tijdelijke noodfunctie een arbeidsovereenkomst kon afsluiten, inclusief vakantiedagen en -uitkering, lopende tot 15 december 2015.
Om nog maar niet te spreken van de belangenverstrengeling als een directeur benoemd wordt tot gedelegeerd bestuurder.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *