Borg voor boeken in beraad

schoolboekenWILLEMSTAD — Premier Ivar Asjes (PS) wil het besluit om boekenborg te innen in het voortgezet onderwijs terugdraaien.
Dat zei hij afgelopen zaterdag tijdens de wekelijkse partijbijeenkomst.
Hij riep Stichting Studiefinanciering (SSC) op om de borg van 250 gulden die reeds is betaald te restitueren en in plaats daarvan ouders een schuldbekentenis te laten tekenen voor de boeken.

Volgens de premier is de invoering van een boekenborg niet binnen de ministerraad besproken. Asjes vindt deze maatregel indruisen tegen het principe van gratis onderwijs.
Hij noemde de maatregel dan ook niet solidair.
Hij ziet liever dat de ouders een schuldbekentenis tekenen, waarbij ze aangeven dat als ze niet goed voor de boeken zorgen ze SSC 250 gulden schuldig zijn.
Als ouders dit bedrag bij ingebrekestelling niet willen betalen, dan kan de deurwaarder worden ingeschakeld.
Asjes zal persoonlijk optreden als SSC de boekenborg niet intrekt.

De mededeling van Asjes kwam nadat minister van Onderwijs Rubina ‘Rubia’ Bitorina (PS) het nut van de boekenborg uit de doeken deed.
Met instemming van de schoolhoofden is besloten om de ouders voor een bijdrage te vragen ter garantie van zorgvuldige omgang met de geleverde boeken.
De schoolboeken hebben een levensduur van vijf jaar.

“Het is van belang dat er zorgvuldig met de boeken wordt omgegaan”

, aldus Bitorina.
Dit jaar haalde SSC voor het eerst de boeken in.
Daar zaten ook boeken tussen die in slechte staat verkeerden.
Volgens de minister hebben alle leerlingen het recht op een fatsoenlijk leerboek.
Daarnaast heeft de regering volgens haar de verantwoordelijkheid om zorgvuldig met publieksgelden om te gaan.

De minister erkende dat er veel kritiek op het innen van de borg voor boekengeld is binnengekomen, maar had dit meer te maken met de late communicatie hierover naar de ouders toe.
Gezinnen die de borg van 250 gulden per kind niet uit eigen zak kunnen betalen, krijgen overheidssteun, ofwel vrijstelling van betaling.
Persoonlijk staat de minister achter de invoering van de borg, maar het besluit is nog in beraad, aldus Bitorina.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *