27.2 C
Willemstad
• donderdag 9 december 2021 02:19

Laatste reacties

- Advertentie -

Bonden verwachten massale opkomst

BondenWILLEMSTAD — De zeven vakbonden die een alliantie hebben gevormd tegen de voorgenomen maatregelen van de overheid tegen het ambtenarenapparaat, rekenen op een massale opkomst morgen. Zij hopen op meer dan 2000 ambtenaren. Dan wordt er een informatieochtend gehouden voor alle ambtenaren en overheidsgepensioneerden. Mogelijk worden de werknemers van overheids-nv’s ook uitgenodigd.

Het is niet de bedoeling dat na morgen meteen wordt overgegaan tot het houden van acties, aldus de voorzitter van ambtenarenvakbond Abvo, Wendy Calmes.

Maar als de overheid volhardt om buiten het Centraal Georganiseerd Overleg Ambtenarenzaken (CGOA) en het Sociaal Statuut om de maatregelen door te drukken, dan komen er zeker acties.”

Waar de informatieochtend wordt gehouden is nog onduidelijk.
Het Abvo-gebouw is te klein voor zoveel ambtenaren.
Maar mocht er geen andere plek worden gevonden dan zal het toch daar plaatsvinden en zullen extra tenten worden opgezet.
Minister Etienne van der Horst (Bestuur, Planning en Dienstverlening, Pais) heeft de bonden gisteren aangeboden om experts te sturen om informatie te geven.
De vakbonden gaan hier niet mee akkoord, aldus Calmes.

Wij hebben zelf voldoende kennis van zaken om onze leden uit te leggen wat het standpunt van de overheid is. Wil de minister uitleg geven aan de ambtenaren dan mag hij dat zelf komen doen.”

De zeven overheidsvakbonden die hebben samengespannen zijn

  1. Abvo (ambtenaren),
  2. NAPB (politie),
  3. STrAF (belasting- en douanewezen),
  4. SAP (politie),
  5. Sitek (onderwijs),
  6. STSK (niet-onderwijzend personeel) en
  7. Curatca (luchtverkeersleiders).
- Advertentie -

Begin dit jaar lekten regeringsplannen uit waarin het voornemen werd genoemd om onder meer de uitbetaling van loontreden (periodieke verhogingen bij positieve beoordeling) en de indexering voor twee jaar op te schorten en het vakantiegeld te halveren.
Vanochtend hadden de vakbonden een overleg in het CGOA met Van der Horst.
Tot na het middaguur waren de besprekingen nog gaande.
Binnen het CGOA is er een convenant ondertekend met de minister, aldus Calmes.
Hierin is afgesproken dat een aantal urgente zaken wordt besproken.
De vakbondsvoorzitter roept de overheid op om het convenant te respecteren en de urgente zaken eerst af te handelen.

Mocht de overheid agendapunten willen toevoegen om andere zaken te bespreken dan kan dat. We accepteren niet dat de minister eigenhandig een andere agenda voor het CGOA gaat opstellen.”

Een van de urgente zaken is de Landsverordening Materieel Ambtenarenrecht (LMA).
Dat is een van de organieke wetten die door het land Curaçao zijn aangenomen, maar het CGOA is hier, conform de wet, nooit mee akkoord gegaan.
In het CGOA werd geconstateerd dat er veel achterhaalde zaken in de LMA zijn opgenomen.
De salarisstructuur van het ambtenarenapparaat is verankerd in de LMA.
De overheid wil een nieuwe salarisstructuur doorvoeren, maar de vakbonden zijn nooit akkoord gegaan met de huidige LMA.

De minister van Financiën klaagt dat de looncomponent duurder is geworden.
Maar het is de overheid die had aangekondigd dat het ambtenarenapparaat afgeslankt zou worden met de verdwijning van de dubbele bestuurslaag. Dit is niet gebeurd.
Het apparaat is nog steeds even groot omdat de overheid mensen in dienst heeft genomen en ook nog tegen hogere salarissen.”

Een ander heikel punt is het Sociaal Statuut.
Dat werd ondertekend in afwachting van het flankerend beleid van de overheid voor de afvloeiing van een groep ambtenaren.
Dit flankerend beleid is er nooit gekomen, aldus Calmes.
Ook de beoordeling van ambtenaren is nog steeds niet geregeld.
Sinds 10-10-‘10 is er geen systeem van beoordeling, zegt Calmes.

Er is een commissie in het leven geroepen om dit af te handelen maar de overheid blijft constant in gebreke. Vorige week maandag stond er weer een vergadering van de commissie op de agenda, maar de gemachtigden van de overheid zijn niet komen opdagen.”

De reorganisatie van de gevangenis en de reorganisatie van het korps politie staan ook op de lijst van urgente zaken die het CGOA moet afhandelen.

Wisselgeld

- Advertisement -

 

De overheid heeft de bonden voorgesteld dat als deze akkoord
gaan met het gehele pakket aan maatregelen, zij
de gepensioneerden tegemoet komt. Dit heeft betrekking
op de ambtenaren die door de verhoging van de pensioengerechtigde
leeftijd en de basisverzekering ziektekosten
met 30 procent achteruitgaan.

De overheid gebruikt dit
als wisselgeld. Het pensioen valt onder het eigendomsrecht.
De overheid heeft de werknemers beloofd dat ze 70
procent van het laatstgenoten salaris zullen ontvangen
bij het bereiken van de pensioenleeftijd van 60 jaar. De
Abvo wacht op het eerste geval waarbij deze belofte niet
wordt ingelost. We zullen direct een rechtszaak aanspannen”,
aldus Calmes.

bron: Amigoe

To Top

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

NTR | Toneel tegen huiselijk geweld: ‘Het kwam hard binnen’

Marit Severijnse KRALENDIJK – Met de theatervoorstelling ‘Stop the beating’ trapt advies- en meldpunt Guiami een grote campagne tegen huiselijk geweld en kindermishandeling af. “Het komt hard binnen....

DH | Child abuser opposes his extradition from Scotland

PHILIPSBURG--Almost three years after he was sentenced by the Court of First Instance in St. Maarten to seven years in prison for a large number of...

Ingezonden | Allemaal ‘Nette Mensen’

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

AntilliaansDagblad | Coalitie boycot raadsvergadering Bonaire

Kralendijk - Wie gisteravond rekende op vuurwerk in de Eilandsraad kwam bedrogen uit. Vijf minuten nadat waarnemend gezaghebber Reynolds Oleana de vergadering had geopend konden de aanwezigen...

AntilliaansDagblad | Slechts enkele organisaties hebben echt 12,5% gekort

Willemstad - Ongeveer de helft van rechtspersonen die door de overheid gefinancierd worden, zoals stichtingen, verenigingen en overheids-nv’s voldoet ‘min of meer’ aan de eis van 12,5...

AntilliaansDagblad | Klimaatrisico’s financiële sector

CBCS voorzitter regionale werkgroep gecoördineerde aanpak Willemstad/Philipsburg - ,,De juiste mix vinden om klimaatrisico’s en groene financiering in onze regio aan te pakken en te bevorderen, zal een...
- Advertentie -