Balborda: Wechi beter leefklimaat

Balborda: ,,Ik ben vooral ‘amigu’ van de mens.” FOTO JEU OLIMPIO

Balborda: ,,Ik ben vooral ‘amigu’ van de mens.” FOTO JEU OLIMPIO

Willemstad – Met de bouw van woningen op Wechi, bestemd voor mensen uit verschillende inkomenscategorieën, wordt nieuwe ‘hardware’ gecreëerd om zo de ‘software’ een betere kans te bieden.

Dat heeft de minister van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP), Earl Balborda (PNP), tijdens zijn speech deze week naar voren gebracht bij de start van het aanleggen van de infrastructuur op Wechi.

Met hardware bedoelt de minister de wegen, de straatverlichting, de luchtverbinding met andere landen in de wereld, het bezitten van mobiele telefoons, zaken die allemaal goed geregeld zijn op Curaçao, zeker in vergelijking met andere (ei)landen in de regio.

,,Het schort echter aan de software”, aldus de minister. ,,Er zijn te veel kinderen die dropouts zijn, te veel mensen met gedragsproblemen of onvoldoende capaciteiten om aan het werk komen, er is te hoge criminaliteit.

Mensen met pijn, doen anderen pijn. De angst voor de toekomst doet pijn. Door criminaliteit wordt de sociale pijn verzacht, de pijn van aangedaan onrecht, de pijn van schaamte, de pijn van angst”,

aldus Balborda.

,,Maar, er is hoop”, zo hield hij zijn toehoorders voor. ,,En deze hoop wordt bewaarheid met de bouw van een nieuwe wijk, waar de nieuwe Randal, Izaline, Hensley, Andrew en Churandy veilig en gelukkig kunnen opgroeien. We gaan een huis bouwen voor het kind dat straks goud gaat winnen op de Olympische Spelen, voor het kind dat straks een medicijn ontwikkelt tegen kanker.

Net als dat we de ‘much’i Mundo Nobo’ (het kind van Mundo Nobo), de much’i Dominguito en de much’i Santa Rosa kennen, hebben we straks ook de much’i Wechi. Dit kind zal succesvol zijn in het leven.”

In Wechi worden ook huizen gebouwd voor mensen met lage inkomens, zo benadrukt Balborda in reactie ook op de natuurorganisatie Amigu di Tera die onder andere heeft gesteld dat het voornamelijk om koopwoningen gaat voor de middenklasse en de armere klassen gedoemd zijn in hun verloederde wijken te blijven wonen.

Balborda:

,,Het doel van de regering met Wechi is dat kinderen in een goede wijk opgroeien en daardoor beter zullen presteren op school, gezonder zullen zijn en een beter perspectief hebben in het leven.”

De minister eindigt zijn speech met een sneer naar de natuurorganisaties Amigu di Tera en Defensa Ambiental die tegen de bouwplannen op Wechi zijn:

,,Ik wil een boodschap sturen naar alle ‘amigunan’ (vrienden), amigu van de dieren, amigu van de knoek.

Toen God de hemel had geschapen, het land, de dieren en de natuur, schiep hij de mens. God heeft de mens geschapen naar zijn evenbeeld. De mens is de belangrijkste in de wereld en heeft de macht en de autoriteit gekregen over de wereld te regeren. Dus, op deze wereld, is er niets belangrijker dan de mens. Daarom stel ik, als christendemocratisch bestuurder, de mens op de eerste plaats. Ik ben vooral ‘amigu’ van de mens.”

Bron: Antilliaans Dagblad
Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *