26 C
Willemstad
• dinsdag 21 maart 2023

Luchtvaartnieuws | Akkoord over onbeperkte vluchten tussen Curaçao en Trinidad & Tobago

WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappijen uit Curaçao en Trinidad & Tobago kunnen binnenkort onbeperkte commerciële vluchten tussen elkaars eilanden aanbieden. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen over een...

Column Kadushi | Té ongeloofwaardig

Dossier Koninkrijksrelaties “Het eiland is dankzij de bijna altijd schijnende zon, een heerlijk verkoelende passaat en de vijftig tinten blauw gekleurde zee populair bij toeristen die weinig geven...

PBC | Dode na schietpartij bij rotonde Palu Blanku

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een dode en een gewonde door een schietpartij. Dit gebeurde rond 3 uur in de ochtend van 19 maart. Volgens de politie is er...
- Advertentie -

PBC | Politicus Rolando Brison dag na aanhouding weer vrijgelaten

Persbureau Curacao PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) op Sint-Maarten heeft bekendgemaakt dat Rolando Brison, een parlementslid dat vrijdag werd gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen...

PBC | Video: Hoe vangt de marine drugs in het Caribisch gebied?

Persbureau Curacao In deze video legt de marine uit hoe drugs worden onderschept in het Caribische gebied. Voor drugssmokkelaars is de Caribische zee de perfecte plek om ongezien...

PBC | Tentoonstelling slavernijverleden van het Rijksmuseum te zien in New York

Persbureau Curacao NEW YORK – Het onderwerp van slavernij is van wereldwijde betekenis. Om die reden heeft de Verenigde Naties (VN) besloten om de tentoonstelling “Slavernij” van het...

Column Youp | Doffe dreun

Lees ik nou dat steeds minder Nederlanders seksueel actief zijn en dat alleen de 70+’ers nog regelmatig vaak van bil gaan? Hebben die oudjes bij die enquête...
- Advertentie -

AVC | Toezichthouder geeft brandstofmonopolist Curaçao vrij spel

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

De enorme stijging van de brandstofprijzen per 4 augustus wordt veroorzaakt door een nieuwe vorm van tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening’ op basis van  ministeriële beschikking. Dit doet de vraag rijzen of de maatregel wel rechtmatig is, die 4 jaar lang voor elke liter brandstof 9 tot 10 cent uit de zak van de burger klopt.

De Curaçaose overheid heeft de afgelopen maand tot tweemaal toe nieuwe heffingen geïntroduceerd via de brandstofprijs. De Curaçaose variant op het kwartje van Kok. Het heeft daarvoor toezichthouder Bureau Telecommunicatie & Post (BTP) voorgehouden, dat de prijsverordening uit 1961 gebruikt kan worden als wettelijke grondslag. Maar die is bedoeld om prijsgrenzen aan te geven in de vrije markt.

De enorme stijging van de brandstofprijzen per 4 augustus wordt veroorzaakt door een nieuwe vorm van de tariefcomponent ‘waarborging brandstofvoorziening’. De introductie daarvan op 3 maart van dit jaar, die leidde tot de eerste prijsverhoging, deed de vraag rijzen of de maatregel wel rechtmatig was. Een maatregel die vier jaar lang voor elke liter brandstof 9 tot 10 cent uit de zak van de burger klopt.

Immers elke extra heffing of belasting moet op basis van de Staatsregeling plaatsvinden via een formele wet, dus een landsverordening. De prijsverordening, waar nu mee wordt geschermd gaat over maximale verkoopprijzen om de burger te beschermen en niet over instellen van nieuwe heffingen dan wel belastingen, waarmee je de burger juist belast.

Het is verontrustend dat toezichthouder BTP dit niet inziet en zich kennelijk voor het wagentje van overheid en monopolist spant.

De tariefrichtlijn

De tarieven voor de gereguleerde brandstofproducten zijn conform een BTP-tariefrichtlijn opgebouwd uit verschillende componenten. De basis is altijd de aankoopprijs, dan volgt de importbelasting, de marge voor Curoil en de accijnzen. Daarna volgen de omzetbelasting en een overschot/tekort component, een kruissubsidie en een dealer marge. al deze componenten leiden tot de vaststelling van het eindgebruikerstarief.

Van deze tariefrichtlijn wordt nu afgeweken op basis van een ministeriële beschikking en niet op basis van een nieuwe landsverordening. Die beschikking verwijst – net als elke beschikking in dit kader – naar artikel 2 van de prijsverordening:

Indien goederen of diensten worden aangeboden tegen zodanige prijzen, dat het vragen daarvan naar oordeel van het Bestuurscollege in strijd is met of dreigt te geschieden in strijd met het algemeen belang, kan het voor het betreffende eilandgebied verbieden het aanbieden, verkopen en verhuren van die goederen dan wel het aanbieden en verrichten van die diensten tegen hogere of lagere dan door het Bestuurscollege aan te geven prijzen.”

Om de ministeriële beschikkingen te enten op de prijsverordening is eigenlijk – zoals hierboven aangetoond – een gotspe. Juristen noemen dat: detournement de pouvoir, oftewel misbruik maken van een wettelijke bevoegdheid. De prijsverordening is in 1961 in het leven geroepen om in een vrije markt, monopolisten niet de vrije hand te geven om prijzen naar eigen goeddunken vast te stellen.

Wat nu gebeurt, is juist dat en ontdoet de prijsverordening van zijn considerans, waarin het uitgangspunt is om ongewenste verschijnselen van conjuncturele of structurele aard te nivelleren door maximumprijzen voor goederen en diensten vast te stellen.

Cost of doing business

De argumentatie van BTP tijdens een persconferentie na de tweede invoering van de heffing, was dat beide heffingen niet gezien moeten worden als belasting, maar een heffing om de cost of doing business te dekken.

BTP, de toezichthouder beredeneert dat de cost of doing business voor Curoil hoger is geworden na het vertrek van PdVSA, maar vergeet dat de monopolist dat in eerste instantie zelf goed dient te maken binnen de maximumprijzen die de overheid maandelijks vaststelt.

Monopolist

Zeker van een monopolist mag dit geëist worden en als het dat niet kan, is er misschien iets voor te zeggen om dat monopolie af te schaffen. Immers, de monopolist wordt niet getriggerd door de markt om goed te presteren en kan wel meer argumenten naar voren brengen waarom zijn cost of doing business hoger is geworden. Juist hier mag van BTP verwacht worden dat het als toezichthouder stevig in zijn schoenen staat.

De ministeriële beschikking geeft bovendien geen enkele inzicht in de opbouw en berekening van het maximum bedrag. Tamelijk slordig als dit de basis is van de invoering van een nieuwe component. Want niemand weet hoe de monopolist tot het bedrag van die component is gekomen.

Toetsing parlement

Daar komt bij dat het toevoegen van – wellicht willekeurige – componenten aan de brandstofprijs door BTP met voorbehoud zou moeten worden bekeken. Dat voorbehoud zou dan moeten worden getoetst door het parlement. Een nieuwe landsverordening ligt dan in lijn der rede.

Gezien de Staatsregeling is dat ook waarop heffingen van overheidswege, of dat nou formele belastingen zijn of niet, hun wettelijke basis ontlenen. BTP kan niet zomaar componenten toe moeten kunnen voegen aan haar eigen tariefrichtlijn, zeker niet per ministerieel beschikking, waarbij het parlement buitenspel wordt gezet.

Advies

De partij die er vragen over wil stellen in het parlement – althans als het quorum krijgt -, de MFK, is gemakshalve vergeten dat zij zelf ook al eens geprobeerd heeft een oneigenlijke heffing via brandstof te innen voor wijkontwikkeling. in 2012 was dat. Toen ging het weliswaar niet om de cost of doing business, maar om een ordinaire en oneigenlijke belastingheffing via de benzinepomp.

Uit een door het kantoor VanEps, Kunneman & Van Doorne op verzoek van de directie van Curoil opgesteld advies in 2012 blijkt dat de wettelijke basis voor de invoering van de heffing ontbrak. Dat is te lezen in een rapport van overheidsaccountant SOAB. Het kantoor VanEps concludeerde toen al dat de prijzenverordening de mogelijkheid voor extra toeslagen niet biedt.

Bovendien heeft de enige aandeelhouder van Curoil naar de mening van dit kantoor de openbare rechtspersoon Curaçao, de bevoegdheid niet toe een aanwijzing daarvoor te geven, daar het hier geen ‘algemene’ aanwijzing betreft, zoals vastgelegd in de statuten van Curoil. In een brief van 1 augustus 2012 bevestigt de voormalige minister van Algemene zaken dat een wettelijke grondslag voor deze heffing ontbreekt, aldus het rapport.

Pomphouders

Het wachten is daarom op de pomphouders verenigd in COPDA en ASOGAS om de rechter te vragen een dikke strip te zetten door de plannen van Curoil, overheid en BTP om de burger te belasten met een oneigenlijke heffing, die niet getoetst is door het parlement.


Geraadpleegde bronnen:

Bron: Achterkant van Curacao

Artikel delen

17 reacties

 1. @SMOC, Dank voor dit inzicht.
  Scherp beargumenteerd wat de economische viabiliteit van de raffinarij betreft, en de zogenaamde bezorgdheid over het wel en wee van deburger.
  Het is de dubbele moraal die inderdaad zo in het oog springt.

 2. @Luma zegt: “…Een reden te meer allemaal over te stappen op elektrische auto’s dan stopt hun zakkenvullerij vanzelf en kan Curoil dicht,…”

  En dan gaan we allemaal elektriciteit tanken bij de andere monopolist.

 3. Alibaba en de 40 rovers, er is echt geen redden meer aan op Curacao. Ik vraag me af wat er moet gebeuren voordat dit eiland weer enigszins als een democratie gaat functioneren. En niet weer de macambas de school geven, wat een rovers bende!

 4. Ik wil niet als een racist overkomen maar de man lijkt op Satan. Kan me nog herrinneren toen hij nog accountant was en zich regelmatig in de cijfers achter de komma vergiste, dat hij elke week behangen met goud zich op de dansvloer belachelijk maakte.

  In die tijd ging hij regelmatig naar Haiti voor wat ze noemen, “pa bai fura”. Blijkbaar heeft het allemaal wel geholpen.

 5. Brian S, de golddigger van Curoil directeur Lasten staat op de payroll van Ennia als HRM trutje en is daar een groot lek naar buiten.

  Ze schijnt overigens een masterclass golddiggen te hebben gevolgd bij de Feeks van Forti Stella van Rijn, die haar mantelpakje eerst als Schottes sloerie naast het bed van geile Gerrit dropte en nu naast het bed van Edward Heerenveen, de man van 30 miljoen.

  Hem gegeven door buurman Ruggenaath.

 6. * Waar door de overheid met Nederland een ordinair kleutergevecht wordt gevoerd over een lening van 120 miljoen , worden inmiddels ****20 miljoen**** in een raffinaderij verbrand zonder enige schaamte.

  20 miljoen PER MAAND. Dus inmiddels 160 miljoen.

 7. Er wordt elke maand 20 miljoen gulden besteed om de raffinaderij op een waakvlam te laten draaien. Voor het geval er iemand de exploitatie wil overnemen. Tegen gunstige voorwaarden en inmiddels bij wet (op 4 augustus) bekrachtigde voor 5 jaar ongewijzigde (!) luchtkwaliteit normen. Tegen het rechterlijk vonnis van augustus 2019 in dat er per 1 september 2020 scherpere normen van kracht moeten zijn en gehandhaafd moeten worden. Deze raffinaderij kost naast de gezondheidsschade aan de bewoners, meer geld dan het ooit oplevert. Waar terecht voor Corona volksgezondheid prioriteit heeft, lapt de overheid elke fatsoensnorm aan haar laars, en weigert zij de bewoners te beschermen tegen de giftige, kankerverwekkende uitstoot van een draaiende raffinaderij. Tegen elke prijs dus, zelfs die van brandstoffen. De verklaring voor verhoging ivm opslag is kul, immers de bulk van de brandstoffen wordt al jaren geïmporteerd. Waar door de overheid met Nederland een ordinair kleutergevecht wordt gevoerd over een lening van 120 miljoen , worden inmiddels 20 miljoen in een raffinaderij verbrand zonder enige schaamte. Alles onder het mom van het economische belang. Een economische impact studie wordt echter zorgvuldig achter slot en grendel gehouden. En een impact studie naar de gezondheidsschade, die bij de toegestane normen wordt aangericht? Die is volgens de overheid te kostbaar…..

 8. Het tarief voor brandstofprijzen op Curacao wordt verhoogd en doorbelast aan de bevolking terwijl wereldwijd oil prices are declining drastically.

  Graaien ten koste van het eiland want kostenpost eigen financieel belang moet blijven vloeien.

  En deze kneuzen willen zichzelf autonoom noemen en miljarden vanuit Nederland troggelen.

 9. Wordt het niet eens tijd om in de operationele kosten van Curoil zelf te snijden? Elk normaal bedrijf zou dat doen, maar ja, als je monopolist bent… hoogste tijd voor meer aanbieders, zodat er concurrentie ontstaat en dan maar eens zien of Curoil kan overleven..

 10. Nee, dit is geen symptoom politiek maar graaipolitiek!!
  Aangezien het slechter gaat met Curoil kunnen zei aan het eind van het jaar te weinig dividend uitkeren aan de overheid!
  De zakkenvullers hebben dan te weinig geld in kas om zichzelf, hun familie en vrienden te spekken!
  Allemaal zeer doordacht en verzonnen door zowel de overheid als BTP en Curoil!!
  en de gewone burger heeft het nakijken!

 11. Dat bij een monopolist er niet naar efficiency gekeken wordt en de inefficiëntie door berekend wordt is al erg genoeg. Dat verhoogt de kosten voor het product welke wordt gedragen door de afnemer, die geen keuze heeft. en dan gaan we er een schepje bovenop doen, er is toch geen keuze voor de afnemers. Dit rammelt aan alle kanten. Misbruik maken van een zelf gecreëerde situatie. En het bied geen oplossing voor de lange termijn waardoor de tijdelijke maatregel per definitie permanent wordt.
  Dit is symptoom politiek.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -