AVC | Ook hier een droog, wit seizoen?

Door Dick Drayer

Rojer uitgeschakeld bij Indian Wells

4 mei 2012: ‘VDC shut down’ door ministers Wilsoe, Jamaloodin en premier Schotte. Het relaas van een te grote Veiligheidsdienst op een te klein eiland…

WILLEMSTAD – Drie weken terug sloegen de honden fel aan. Het was in de ochtend, de zon was nog niet op. Toen ik buiten ging kijken, was er niemand, de vogel gevlogen. Maar op de brievenbus lag een dikke schoenendoos.

Daarin allemaal documenten, Ik zag niet meteen wat het was, maar het gaat volgens mij over de veiligheidsdienst van Curaçao. Bovenop lag een briefje:

uit-de-oude-doos

Maar op de brievenbus lag een dikke schoenendoos….

‘Beste vriend, bewaar deze papieren goed. Hou ze bij je. Er staan zaken in die het daglicht niet kunnen verdragen. Hele erge dingen, die te maken hebben met de veiligheid van ons land. Ze zitten me op de hielen. Ik heb een goede kennis gevraagd de doos bij jou af te leveren, als ze mij zouden pakken. Als je dit leest, ben ik er niet meer. Geloof niet in sprookjes, ik heb geen zelfmoord gepleegd. Het is de veiligheidsdienst. Mijn eigen werkgever. Zij hebben mij te pakken.’

Einde briefje. Ik moest bij het lezen ervan onwillekeurig denken aan André Brink’s “A Droë Wit Seisoen”. De deksel is van de doos. ik pak het eerste stapeltje papier en begin te bladeren. Het verbijsterende verhaal leest als een dagboek. Lees maar mee.

Donderdag 14 oktober 2010
Yves Cooper is de eerste die durft. Hij heeft onze info gekregen dat de screening van de huidige ministers nog niet rond is. Schotte had eerder beweerd van wel. Dat had-ie gelogen. Er gaat binnenkort een screeningsmemo lekken. Die heeft alle kenmerken op een kopie van het papieren origineel. Schaduwen van nietjes, streepjes van de scan, evenals aantekeningen en paragrafen van analist R.D. staan erop. Mark my words….

15 oktober 2010
Ook Asjes zit in het casinospel. Tot het weekeinde was hij nog gedeputeerde van Financiën en sinds zondag voorzitter van de Staten. Hij blijkt te hebben aangedrongen op het terugdraaien van de pas enkele maanden geleden in werking getreden gewijzigde Eilandsverordening Casinowezen. Hij lobby’t voor zijn schoonvader en andere machtige casino-eigenaren tegen een hogere heffing.

28 oktober 2010
Premier Schotte en Minister van Justitie Elmer ‘Kadè’ Wilsoe stelden gisteren Lisa Dindial als interim hoofd VDC aan om de ministersscreening af te ronden. Voor drie maanden. Zij moet de screening afronden. Raar, want er is al een interim hoofd: Rudy Sint Jago. Vandaag begrijp ik waarom. Schotte en Wilsoe hebben het hoofd van de VDC, Edsel Gumbs gisteren ook op non-actief gezet.

22 november 2010 
Dindial schrijft een brief aan Schotte dat de screening van kandidaat ministers plaats vindt op basis van een questionnaire door de ministers in te vullen en niet op basis van een staat van inlichtingen. Maar ik hoor dat in werkelijkheid de screening plaatsvindt op basis van inlichtingen verzameld door de veiligheidsdienst en niet alleen op basis van een door de betrokken kandidaten zelf in te vullen questionnaire.

23 november 2010 
Schotte en Wilsoe weigeren gehoor te geven aan het rechtbankvonnis om Gumbs weer toe te laten tot de dienstlokalen. Dindial geeft de netwerkbeheerder opdracht alle binnen de VDC aanwezige inlichtingendata online beschikbaar te maken met een inlogcode voor Schotte. die legt Dindial uit dat deze opdracht alleen van het Hoofd kan komen na overleg met de Commissie van Toezicht. Deze order gaat tegen alle regels en wetten in. Dindial legt zich hierbij neer. Dezelfde dag wordt Dindial’s aanstelling door de rechter als onrechtmatig beoordeeld.

21 december 2010 
Adjunct-directeur Rudy St. Jago doet aangifte tegen VDC teamchef Lourens Pietersz. Hij is in het geniep en achter de rug van Gumbs om afgereisd naar Sint Maarten om te vergaderen met Gerrit Schotte, George Jamaloodin en Theo Heyliger. In het partijgebouw van Heyliger.

23 december 2010 
Schotte en Wilsoe weigeren opnieuw gehoor te geven aan de uitvoering van een nieuw vonnis om het VDC hoofd Gumbs weer toe te laten tot de dienstlokalen. Op radio MAS laat Schotte weten Gumbs opnieuw te ontslaan, terwijl hij voor de rechter maar niet duidelijk kan maken waarom er een vertrouwensbreuk is met Gumbs.

30 december 2010 

Laurens Pietesz in opspraak

Schotte schrijft een brief om de in opspraak geraakte Pietersz gedurende het onderzoek terug te zetten binnen de VDC. Ook de leden van de commissie van toezicht, Geomaly Martes en Eduardo doen daarvoor hun best. Ze proberen CvT-voorzitter Hans de Boer te bewegen de in opspraak geraakte Pietersz alsnog terug te brengen binnen de VDC. Dat lukt niet.

14 januari 2011
Donner laat zich beetnemen. Hij zegt tegen de Wereldomroep dat alle bewindslieden van de regering Schotte op Curaçao ministeriabel zijn en door de zogeheten screening gekomen. Tijdens een persconferentie ter afsluiting van zijn bezoek werd Donner gevraagd of hij wist dat drie ministers niet geschikt zouden zijn gebleken tijdens de screening. De lafaard zei daarop dat hij niet wilde ingaan op personen, maar voegde er wel aan toe dat hij over het antecedentenonderzoek naar de ministers overleg had gehad met gouverneur Frits Goedgedrag. Na de persconferentie toonde Schotte zich in een interview met de Wereldomroep zeer tevreden over de uitlatingen van Donner over de screening. Ja, dûhhhh!

10 februari 2011 
Adjunctdirecteur St. Jago doet een aanvullende aangifte tegen Pietersz. Ditmaal voegt hij verdacht sms-verkeer toe uit 2010 die Pieters met George Jamaloodin onderhield. Die gaan onder anderen over een verzoeken en aanbieden van geldleningen. De smsjes gaan tevens over verzoeken tot geldleningen in ruil voor contraprestaties, die bestaan uit het leveren van vertrouwelijke VDC informatie aan Jamaloodin.

13 februari 2011 
St. Jago ziek. Hij wordt vervangen door Frank Calmero als crisismanager. Aanstelling door Schotte en Wilsoe. Geen screening. Nog diezelfde dag geeft Calmero, net als eerder Dindial, de netwerkbeheerder de opdracht de veiligheidsdienst data online en met inlogcode beschikbaar te maken voor Schotte. Die legt opnieuw uit dat dit tegen alle regels en wetten ingaat en weigert dat dan ook.

24 mei 2011
Het AD publiceert voor het eerst dat Romer hoofd VDC wordt. Maar bevestiging krijgt de krant niet. Wiels heeft commentaar op de benoeming, die ziet lever dat Calmero de klus van VDC opruiming klaart: ,,Naar mijn mening is hij te jong om de grote opruiming bij de VDC uit te voeren. En opgeruimd moet er zeker worden want de VDC lijdt net als Aqualectra aan lekverlies. Gebleken is dat belangrijke en gevoelige informatie wordt gelekt. De dienst moet aan een grondige inspectie worden onderworpen die zal leiden tot een aardbeving, een seismologische beweging, want er zullen koppen moeten rollen”, aldus Wiels.

Michael Römer

Michael Römer wordt zonder screening aangesteld als assistent van Calmero. De eerste geeft de netwerkbeheerder, net als Dindial en Calmero opnieuw opdracht om de beschikbare data online en met inlogcode beschikbaar te maken voor Schotte. De netbeheerder vertrouwt mij toe dat de veiligheidsdienst van Curaçao in 2010 zoveel belastende informatie over Schotte in bezit had dat sommigen ernstig bezorgd waren dat de premier zelf belastende informatie zou weghalen bij de dienst. De netwerkbeheerder weigert de opdracht uit te voeren.

26 mei 2011
Het gaat nu hard tegen hard tussen Gerrit Schotte en president–directeur Emsley Tromp van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten. Schotte wil de Italiaanse maffia binnensluisen, maar Tromp houdt de deur dicht. Schotte is nu van plan om hem helemaal kapot te maken.

1 augustus 2011
Schotte sluit in Colombia een akkoord met een Colombiaanse inlichtingen
dienst. Het betreft een overeenkomst op het gebied van veiligheid, waaronder de bestrijding van corruptie, georganiseerde misdaad en drugsoverlast’ tussen de landen Curaçao en Colombia. Er staat een foto in de krant gemaakt door Ramsay Soemanta, Schotte’s personal fotograaf. Schotte zit aan tafel met onder andere een man in een uniform van Dipol. Vreemd, Schotte is niet gerechtigd om
contracten buiten het Koninkrijk aan te gaan zonder toestemming van de Rijksministerraad en zonder hierin het ministerie van Buitenlandse Zaken te betrekken.

2 september 2011 
Schotte, Wilsoe, Romer, Calmero, Vlieg en Martis weigeren opnieuw om gehoor te geven aan een vonnis om Gumbs terug toe te laten in zijn functie.

8 september 2011 
Gumbs wordt opnieuw de toegang tot de dienstlokalen en het dienstgebouw van de VDC ontzegd. Voor de vierde keer op een rij worden de uitspraken van de rechtbank niet gerespecteerd. Gumbs wordt tegen gerechtelijke uitspraken in systematisch geweigerd zijn functie uit te voeren en klaarblijkelijk moet er per se iemand anders in zijn plaats komen.

20 september 2011 
Er gebeuren zaken bij de VDC die de hele samenleving en ook de inlichtingendiensten in het buitenland doet opschrikken. Twee conceptverslagen van de Ombudsman over de VDC-netwerkbeheerder lekken uit. Daarin staat dat Calmero en Romer de IT netwerkbeheerder dwingen geheime gegevens te verstrekken aan hem onbekende Colombianen. Calmero zegt tegen de beheerder dat dit opdracht is van Schotte. De netwerkbeheerder moet hen technische toegang verschaffen over het informatienetwerk en de inlichtingendatabase. Calmero en Romer laten de netwerkbeheerder vervolgens alleen met de hem onbekende Colombianen. Het lukt nu wel. Calmero, Romer, Schotte en de Colombianen hebben essentiële en zeer geheime netwerkinformatie van het VDC systeem in handen.

11 oktober 2011 
Schotte verklaarde vandaag tegenover de Staten dat oordeelsvorming van de Commissie van Toezicht van de VDC vrijwel onmogelijk is. Er ontbreekt voortdurend overeenstemming tussen voorzitter De Boer en de beide andere leden, SOAB-directeur Geomaly Martis en voorzitter van de bezwaaradviescommissie Eduardo ‘Dito’ Vlieg.

Het rapport van Rosenmoller is vandaag besproken in de Staten. Schotte nam ruim drie uur de tijd om uit te leggen dat Nederland via artikel 43, lid 2 van het Statuut niet kan dwingen tot het instellen van een commissie om corruptie te onderzoeken.

17 oktober 2011 
De screeningsmemo wordt opnieuw gepubliceerd. Ditmaal door de Telegraaf. De Curaçaose dagbladen nemen het over. Opvallend is dat het dit keer dezelfde versie betreft, maar waarop nu de aantekeningen, streepjes en de initialen R.D. missen. Schotte, Calmero en Romer grijpen dit ‘lek’ aan als aanleiding voor een ‘sporenonderzoek’. Even later geven ook CvT leden Martis en Vlieg – zonder overeenstemming met voorzitter Hans De Boer – VDC-crisismanager Michael Romer toestemming voor een zogenaamd sporenonderzoek op de veiligheidsdienstsystemen. Vanwege het lekken van de memo. Dat is nogal vergezocht. De memo was een jaar geleden al gelekt. Bovendien is het een scan van de originele papieren versie. Waarom een sporenonderzoek uitvoeren op de computersystemen als het ‘lek’ evident een kopie betreft van een papieren stuk….

29 oktober 2011 
Opnieuw gebeuren er zaken die het daglicht niet lijken te kunnen verdragen. In het conceptverslag van de netwerkbeheerder tegenover de Ombudsman staat: “Ik zei aan Chris om alles wat er gaande was te registreren. We zagen in de beveiligingscamera dat er mensen het kantoorgebouw naderden. Het waren Nederlands Europese mannen en ik herkende een van de mannen als Benno die voor Forensics Services werkt. Chris had al hun gegevens en ID overgenomen en genoteerd zoals zijn taak is om een rapport te maken van iedereen die de dienst binnenkomt. Echter in opdracht van Calmero moesten deze gegevens vernietigd worden. Dit in strijd met de veiligheidsvoorschriften van de VDC. (..) De heer Romer vorderde van mij dat ik de password van het systeem moest afgeven (..).

Alle informatie van de server van de veiligheidsdienst werd gekopieerd en ze harddisk van de “access control” werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen (..) Ik zei aan Romer dat waar ze mee bezig zijn niet correct is omdat nu een bedrijf van buitenaf alle informatie van de dienst heeft. Er is nu een exacte kopie van alle gegevens van de veiligheidsdienst sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”

Franklin Calmero

De beide Nederlands Europese mannen waren Benno van Leeuwen van Forensic Services Caribbean (FSC) en Robbert Kouprie van Fox-IT (Nederland). De situatie is dus dat geheime informatie aan verschillende derden beschikbaar gesteld is.  Zowel aan een aantal Colombianen en aan FSC en Fox-IT. Als gevolg van bovenstaande gedragingen kregen Calmero, Romer, Schotte en de vreemden ongelimiteerde en vrije toegang tot de acces control en de netwerkinformatie binnen VDC-systeem. Toegang tot de acces control betekent niet alleen dat iedereen die je toestemming geeft bij de informatie kan, maar ook dat je het beleid en de regels van het netwerk kan aanpassen. En daarmee in de praktijk alle aan dat netwerk verbonden informatie ook kan bewerken en/of deleten.

31 oktober 2011
De VDC-netwerkbeheerder stapt naar de politie om melding van de misdrijven en wantoestanden binnen de VDC te doen. Hij meldt bovengemelde feiten ook bij de voorzitter van de Commissie van Toezicht, mr. Hans de Boer.

2 november 2011
Er komt een vertrouwelijk gesprek met De Boer alleen. De netwerkbeheerder stelt de beide andere commissieleden Vlieg en Martis niet te vertrouwen.

17 november 2011 
Calmero komt met een persverklaring: “Degene die schuldig heeft gemaakt aan het lekken van de memo zal strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld. VDC heeft hiervoor aangifte gedaan bij het Openbaar Ministerie (OM).” Calmero zegt dat het praten over zijn werk en over onze veiligheidsdienst niet iets is, dat zomaar kan plaatsvinden. Wat er in dit geval heeft plaatsgevonden, is zo ernstig, dat moet publiekelijk worden gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te
herstellen in onze Veiligheidsdienst.” Ook na deze verrassende wending, want nu mag de veiligheidsdienst ineens wel openlijk praten, wordt niets van het OM vernomen.

16 januari 2012 
De netwerkbeheerder stapt nogmaals naar de politie om na zijn meldingen vanaf 29 oktober 2011 aanvullend aangifte te doen.

18 januari 2012 
De VDC-netwerkbeheerder wordt door Schotte en Romer (Calmero is inmiddels afgetreden) met behulp van het onderzoek van FSC en Fox-it beschuldigd van diverse strafbare verdenkingen. Hem wordt 3 maanden de toegang tot de VDC dienstlokalen ontzegt. Winklaar, zo heet-ie, gaat nu naar de Ombudsman. Romer heeft ook St Jago bedreigd en meegenomen voor verhoor, diverse malen. Sint Jago zegt dat ze hem hebben geïntimeerde door te zeggen dat ze weten wie zijn familie is en dingen zouden weten van zijn familie. Winklaar weet dat meer mensen binnen de dienst geïntimideerd worden en erg bang zijn van Romer. Ik ook.

23 januari 2012 
De VDC-netwerkbeheerder meldt zich bij de Ombudsman. Uit de verslagen blijkt dat informatie van de VDC, maar ook van haar internationale contacten, aan Colombianen is gegeven en tevens aan twee personen verbonden aan privé-ondernemingen. Het verslag maakt melding van ondervraging van de netwerkbeheerder door Colombiaanse functionarissen, in opdracht van het voormalige interim-hoofd van de VDC, Frank Calmero, en zijn opvolger Michael Römer op 20 september 2011.

Breezes

De netwerkbeheerder kreeg opdracht om zich bij het Breezes Hotel te melden, waar hij werd opgewacht door Calmero en Römer en de opdracht kreeg om met enkele Colombianen te praten. Hij werd naar een kamer gebracht waar hij verhoord werd door drie mannen en een vrouw. Van Calmero kreeg hij te horen dat het zou gaan een vrouw die een hoge positie had bij Colombiaanse veiligheidsdienst. Van de Colombianen kreeg de netwerkbeheerder te horen dat hij hun namen niet hoefde te weten en deze actie voortvloeide uit een opdracht van premier Schotte.

De netwerkbeheerder maakt verder ook melding van twee andere incidenten waarbij hij door zijn superieuren werd gedwongen om interne informatie van de VDC naar buiten te brengen.

De eerste keer was op zaterdag 29 oktober toen hij zich bij Fort Amsterdam moest melden om door ‘Nederlands Europese mannen’, verhoord te worden. De netwerkbeheerder moest het password van de VDC aan deze mannen geven en ook zijn medewerking verlenen opdat ‘alle in het bestand van de VDC opgeslagen vertrouwelijke informatie kon worden over gesluisd en opgeslagen op de gegevensdragers van de twee aanwezige heren’. Volgens de netwerkbeheerder werd alle informatie van de server van de veiligheidsdienst gekopieerd en de harddisk van de ‘access control’ werd gedupliceerd door de Nederlandse mannen. De medewerker verzette zich tegen en verklaarde tegen Römer dat het niet correct was dat een bedrijf van buitenaf alle informatie van de dienst heeft.

In het rapport van de Ombudsman staat ook vermeld: “Er is nu een exacte kopie van alle gegevens van de veiligheidsdienst sinds de oprichting van de dienst en ook gegevens van andere veiligheidsdiensten in de wereld zijn nu in handen van particulieren.”

7 maart 2012 
Uit een mediaverklaring van Emily Elhage blijkt dat zij het Ombudsmanconcept juridisch heeft laten evalueren. In de verklaring komen verdenkingen van een aantal zeer ernstige misdrijven naar voren.

4 mei 2012
Ministers Schotte, Wilsoe en Jamaloodin verklaren tijdens een persconferentie over de ‘shut down’ van de VDC en de schorsing van 4 VDC medewerkers (inclusief de netwerkbeheerder die meldingen en aangifte had gedaan). Zij zouden naar zijn zeggen een ‘coup’ hebben willen plegen. Dat zou volgens de politici blijken uit het sporenonderzoek van Romer, FSC en Fox-it, een onderzoek dat het predicaat ‘zeer geheim’ had meegekregen. De vier medewerkers zijn de adjunct-directeur St. Jago, de analist van de memo, de netwerkbeheerder en een teamchef van Gumbs.

De 4 VDC medewerkers kunnen zich niet verdedigen tegen de openbare schorsing en beschuldigingen vanwege hun geheimhoudingsplicht. Schotte, Wilsoe en Jamaloodin uiten hun publieke aantijgingen desondanks in weerwil van het niet ontheffen van de geheimhoudingsplicht van de 4 VDC medewerkers zodat er geen tegenspraak plaats kan vinden.

Schotte zegt dat er met behulp van FSC een kopie van de bestanden en server gemaakt, maar die is altijd veilig bewaard geweest en gebleven op het kantoor van de VDC en heeft nooit de burelen verlaten. Het feit dat Jamaloodin, de minister van Financiën onderdeel uitmaakt van de persconferentie, is opmerkelijk, omdat de VDC niet tot zijn portefeuille behoord en omdat hij, voordat hij minister werd, blijkens het sms-verkeer tussen hem en VDC-medewerker Pietersz onrechtmatig een structurele vorm zocht om beschikking te krijgen over VDC-informatie

Volgens de Amigoe komt er een parlementaire enqête over onze dienst. Dat is althans de strekking van een motie, die vanochtend door de Staten werd aangenomen.

5 mei 2012
Schotte’s greep op de VDC wordt nu wel erg groot. Iedereen binnen de dienst, althans de goeien, worden zenuwachtig. Schotte zei gisteren dat hij niet kon uitsluiten dat er nog meer gevoelige informatie van de VDC naar buiten zou komen. Deze situatie en het feit dat er zowel in binnen- als buitenland vraagtekens bestaan over de integriteit van onze dienst, was volgens de premier aanleiding om drastische maatregelen te nemen bij de VDC. Haha. Zo komt er in de komende maanden een rigoureuze reorganisatie. Om dit mogelijk te maken wordt wij allemaal tijdelijk op non-actief gesteld en zijn wij alleen maar op oproepbasis beschikbaar. Schotte heeft de ministeriële beschikking hiertoe gisterochtend ondertekend, nadat de Raad van Ministers al op 2 april akkoord was gegaan met de maatregel….

8 mei 2012
Volgens Bloem is het vreemd dat de premier in het parlement die vrijdag geen melding heeft gemaakt van de aangifte van haar cliënt bij de landsrecherche. Ze zegt: ,,Mijn cliënt is in opdracht van crisismanager Frank Calmero en het nieuwe hoofd (nog nooit gecommuniceerd) van de dienst Michael Römer tot twee maal toe gedwongen om informatie van de dienst aan derden te verstekken. Ook heeft hij gezien dat er gegevens gekopieerd zijn en uit de dienst gehaald. Met koffers tegelijk zag hij mensen de deur uitlopen. Het lijkt erop alsof premier Schotte bewust informatie aan de Staten heeft achtergehouden. De aangifte van deze strafbare feiten door is toch van groot belang in deze zaak”.

In hetzelfde interview pleit Bloem voor opheffing van de geheimhoudingsplicht van de netwerkbeheerder: “In het kader van fair play zou het de minister sieren als hij mijn cliënt zou ontheffen van zijn geheimhoudingsplicht zodat hij zich tegen de openbare beschuldigingen kan verdedigen.”

15 mei 2012
Enige reactie van Schotte en Wilsoe op het verzoek van opheffing van geheimhoudingsplicht blijft uit. Mogelijk is dit om hun eigen strafbare instructies en handelen te kunnen verdoezelen. In dit geval achten Schotte, Wilsoe en de Commissie van Toezicht wat er heeft plaatsgevonden (het afgeven van paswoorden en het kopiëren en het in handen van derden geven van de ‘acces control’ en inlichtingen van de diverse veiligheidsdiensten) niet zo ernstig als het vermeende ‘lek’, dat eerder publiekelijk moest worden gecommuniceerd om zodoende het vertrouwen te herstellen in de Veiligheidsdienst.

Ondertussen bluft Schotte dat er een parlementaire enquête komt. Ivar Asjes gaat het regelen. Nou dan weten we het wel.

25 mei 2012
Statenvoorzitter Ivar Asjes verklaart in het Antilliaans Dagblad dat ut het rapport van de Commissie van Toezicht, dat er inderdaad gegevens van VNA/VDC zijn ontvreemd en dat er inderdaad informatie van de VNA/VDC is verdwenen. Gevoelige informatie is volgens Asjes in handen is gekomen van derden.

6 juni 2012
Jaime Cordoba is voorzitter van de parlementaire enquête. Hij gaat ervan uit dat die over twee weken van start gaat. Ik geloof er niets van. Farce.

12 juni 2012
Ja hoor, de bespreking van de de parlementaire enquête is uitgesteld. Godett wil pas stemmen over het voorstel als het concept en de begroting er is. Die is er nog niet. Let op mijn woorden daar gaan we nooit meer iets over horen.

1 augustus 2012
Ik begrijp er niets meer van. Naast een reeks onbegrijpelijke ‘geheime’ besluiten van de CvT binnen de veiligheidsdienst VDC, Geomaly Martes een reeks ‘geen zwaarwegende bezwaar‘ adviezen ten aanzien van voorgedragen overheidscommissarissen van dubieus kaliber. Zo is de dubieuze Amparo dos Santos, president-commissaris CPA geworden op referenties van casinobaas Cocochi Prins. Amparo’s broer, Luigi dos Santos is bestuurslid van de Gaming Control Board. Zijn ander broer, loterijenkoning Robbie dos Santos, en vriendadvocaat Marius Romer worden zelfs bestuurslid bij loterijentoezichthouder FWNK. Gino Campbell, de huisaccountant van casinobaas Rudy Pizziolo word directeur van casinotoezichthouder GCB. Luigi dos Santos, bestuurslid bij FWNK. Lovers directeur Oswald van der Dijs is commissaris geworden bij Aqualectra. De op Sint Maarten wonende Sicilliaanse casinokoning Francesco Corallo wil Voorzitter van Raad van Commissarissen van de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten worden.

Vreemde is dat CvT VDC lid en SOAB-directeur Geomaly Martes bij deze bestuursleden ook geen belangenconflicten van belang. De goedgekeurde VDC-screenings werden vervolgens onder de verantwoordelijkheid van die laatste van geen ‘geen zwaarwegende bezwaren‘ adviezen voorzien.

Een ander vermoeden van verdenking dat dit onrechtmatig is gebeurd is dat uitgerekend deze genoemde ‘geen bezwaaradviezen’ adviezen van genoemde opmerkelijke bestuursleden in overheidsnv’s uit 2011 niet terug zijn te vinden op www.soab.cw. Dat er daadwerkelijk VDC-informatie is gedelete, wordt aldus vermoed uit de benoemingen van partijfinanciers en/of vrienden van partijfinanciers in zowel de regering Schotte als de diverse commissariaten bij overheidsnv’s.

3 augustus 2012 
Schotte bungelt. hij zegt dat-ie zo spoedig mogelijk het ontslag van zijn kabinet gaat indienen, nu fractieleider Dean Rozier eerder deze week het vertrouwen in de regering opzegde. Vorige week had ook Eugene Cleopa van coalitiepartner MAN zijn steun aan het kabinet al opgezegd.

30 september 2012 
Crisis. De waarnemend gouverneur heeft een nieuwe interim-regering benoemd en het ontslag van Schotte en zijn ministers bekendgemaakt. Maar die leggen zich er niet bij neer en spreken van een staatsgreep. Schotte en zijn ministers hebben zich met een deel van hun aanhang opgesloten in Fortíen zeggen dat ze daar blijven tot de verkiezingen van 19 oktober. Waarom niet….

11 oktober 2012 
Hoofdofficier Heiko de Jong laat de netwerkbeheerder weten dat een onderzoek naar mogelijke strafbare feiten naar intimidatie en bedreigingen tegen zijn persoon niets heeft opgeleverd. De Jong doet daarbij voorkomen dat de aangifte van de netwerkbeheerder ging over gedragingen jegens zijn persoon, terwijl de aangifte in essentie ging over een reeks van strafbare feiten in 2012 om ongeoorloofde toegang tot het netwerk door Romer, Calmero, Schotte, Van Leeuwen, Kouprie, hun bedrijven en de Colombianen tot de veiligheidsdienst systemen en het kopiëren van informatie van derde inlichtingendiensteninformatie.

3 maart 2013
Vandaag verscheen een artikel in de Amigoe over een rapport, waaruit wordt gequote dat Romer naderhand alsnog negatief gescreend is voor zijn functie bij de VDC. “Het hoeft geen betoog dat de besproken arrogantie, hypocrisie, discriminatie en gebrek aan veerkracht, waar een algemene consensus over bestaat, ons ernstige zorgen baart”, aldus de opstellers van het rapport over Römer.

Naast de bevindingen van zijn eigen collega’s wordt in het rapport ook gewezen op de ‘hele aparte wijze’ waarop Römer zijn intrede heeft gedaan binnen de VDC. “Römer werd assistent van Frank Calmero, die als crisismanager werd aangesteld nadat Gumbs door kabinet-Schotte opzij werd geschoven. Na het vertrek van Calmero werd Römer bij landsbesluit als crisismanager aangesteld. Maar iedereen die bij de VDC komt werken moet vooraf worden gescreend. Bij Römer is dit achteraf gebeurd. Volgens de opstellers van het rapport is dit punt van belang, omdat het voor een dienst als de VDC van eminent belang is dat haar neutraliteit, desnoods schijn van neutraliteit, gewaarborgd blijft.” Römer werd aldus ongescreend bij Landsbesluit benoemd tot crisismanager.

9 januari 2015
Asjes en Navarro benoemen op aandringen van CvT-leden Vlieg en Martis, ondanks de negatieve screening, bewezen mismanagement en ongeschiktheid Michael Romer in stilte als Hoofd VDC. Daarmee wordt bevestigd wat al bekend is sinds 24 mei 2011. Hè Hè.

12 maart 2016
Gisteren is Gerrit Schotte veroordeeld. Een eerst stap op weg naar beter. Het VDC dossier ligt nog onaangeroerd. Ik ga slapen.

Het is 3 uur ‘s nachts. Ze staan aan de poort te schreeuwen. De honden slaan niet aan. Wat is er met de beesten gebeurd. Ik ben bang.

Epiloog
15 maart. De doos staat nog steeds op tafel. Ik heb niets meer van hem gehoord. In de kranten staat: ‘Aangifte landverraad’. I k herken een deel van tekst. Die komt uit de doos op tafel. Ik ben niet de enige aan wie hij het dossier verstuurde.

—————

* Dit verhaal is helemaal verzonnen, behalve de teksten tussen 14 oktober 2010 en 9 januari 2015. Die zijn allemaal op Internet te vinden. Herken je jezelf in dit verhaal, dan is dat louter toeval!

Bron: AchterkantVanCuracao

13 Reacties op “AVC | Ook hier een droog, wit seizoen?

 1. Names: what’s in a name!

 2. Mijnheer/mevrouw de rechter.

  Names cliënte – Corallo – wil ik graag een schikking. Hierbij bied ik u een enveloppe aan, inhoudende 1.000 guldens.
  300 gulden als zijnde de hóógste geldboete voor het misdrijf en de resterende 700 gulden ter vrije besteding, voor de rechtbank.

  Mr. G. Spong

 3. Corallo:
  Artikel 183 Wetboek van Strafrecht:
  Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste driehonderd gulden wordt gestraft:
  1°.hij die een ambtenaar eene gift of belofte doet met het oogmerk om hem te bewegen in zijne bediening, in strijd met zijn plicht, iets te doen of na te laten;
  2°.hij die een ambtenaar eene gift doet ten gevolge of naar aanleiding van hetgeen door dezen in zijn bediening, in strijd met zijn plicht, is gedaan of nagelaten.
  Ik stem voor twee jaar !! 🙂

 4. Parlementaire Enquête door de Staten van Curacao? Ban serio!
  Onze volksvertegenwoordigers zijn als de dood voor wat Benno met de gekopieerde VDC bestanden naar buiten zou kunnen brengen (alleen de mogelijkheid van chantage zou voldeonde moeten zijn voor onderzoek). Trouwens deze parlementariers kunnen niet eens een onderzoek (door derden) in een overheids nv van de grond krijgen. De overheid vertegenwoordigd een meerderheidsaandeel binnen UTS. Dus via een AVA (RvM) kan een besluit genomen worden om de Minister (Suzy) te verzoeken om de RvC van UTS te gelasten om een onderzoek binnen UTS te laten verrichten.

 5. Dit hele gedoe over de VDC zal uit de wereld geholpen worden door het opnieuw van kracht laten worden van het Parlementaire Enquête. Een gekwalificeerde meerderheid van de Staten (twee derde of meer) heeft toentertijd ingestemd met het houden van een Parl. Enq. over de gang van zaken binnen de VDC. Na de val van het kabinet Schotte is men nooit meer hierop teruggekomen. Grote vraag is; ‘warom niet?’. Ook Ned. (van Raak & co.) hebben nooit meer iets hierover gezegd. Hier geldt ook;’waarom niet?’ Diverse keren heb ik via ingezonden stukken gesteld dat het Parl. En. weer ingesteld moet worden. Dan is er ook geen sprake meer van vrijwaring van geheimhoudingsplicht van Edsel Gumbs of wie dan ook. Onze Staatsregeling die het houden van Parl. Enq. regelt staat boven welk andere landsverordening dan ook. In de Staatregeling wordt duideliijk gesteld dat éénieder opgeroepen kan worden om verklaring af te geven. Geen uitzondering van persoon of functie. Durven de Statenleden alsnog die gekwalificeerde meerderheid te geven om het Parlementaire Enquête weer in te stellen? Net als in het geval Parker Hotel zal iedereen onder ede gehoord worden. Laat het niet te lang duren anders gaat iedereen zeggen dat zij één en ander niet meer kunnen herrinneren.

 6. Tur tur schotte!

 7. Renee van Aller

  Welke dubieuze rol hebben Nederlandse politici gespeeld om deze situatie mede mogelijk te maken? Waarom heeft Nederland verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van een omstreden Italiaan goedgekeurd?

  Heeft Corallo ook de Italiaanse nationaliteit nog, in strijd met de RWN? Zo ja, dan kan de Nederlandse nationaliteit terstond worden ingetrokken op grond van de staatsveiligheid. Waarom draalt het Koninkrijk daarmee en horen wij daar niets over? Velen hebben daarover al vragen gesteld. Opvallende stilte.

  Zou de pers in Nederland (NRC, AD of het FD) naar deze misstand niet diepgaand onderzoek moeten doen? Je zou toch denken dat Rutte terstond met een blijmoedige en uitgebreide, maar oninzichtelijke en geruststellende verklaring komt. Alles is 100% in orde. De wettelijke regels zijn ruim toegepast en er is werkelijk niets ongepast gebeurd. Geheime gegevens in handen van criminele organisaties? Belastende informatie verdwenen, ten onrechte informatie gewist? Geen sprake van.

  Warme connecties tussen de onder- en bovenwereld in het gehele Koninkrijk en ver daarbuiten? Uit de lucht gegrepen. Met bikkelharde bewijzen dat alles kosher is. Wij snakken ernaar. U ook? De vraag is wie belang heeft bij het voortbestaan van deze ongewenste situatie?

  Zijn er ook andere bestuurders van allure en onbesproken gedrag ingekocht? Renée van Aller&John de Vries

 8. ahhhhh zo!!! Nu wordt het mij duidelijk.

  Hartstikke bedankt Observer : )

 9. Zit me toch een groepje criminelen bij elkaar op de foto.

  De dikke Wilsoe, in gebruikelijke onderuitgezakte luie houding, Gerrit Schotte, zijn slaafse stoeipoes Stella van Rijn en Ramboloodin.

  Allemaal gekropen uit de sushi bak van onze samenleving.

 10. Goede vraag BuliBuli,

  Francesco ‘call me the Godfather’ Corallo is een ijdel en ambitieus man met een paar opmerkelijke bewegingen in de afgelopen decennia. We vermoeden:
  – Status, erkenning en invloed
  – Diplomatieke onschendbaarheid ivm diverse lopende onderzoeken waaronder Curacao, USA, en Italie en mogelijk Bolivia
  – Toegang en visum om o.a. naar USA te kunnen reizen (dat kan hij nu niet)
  – Om eigen banken, trustkantoren en verzekeringsmaatschappijen in de Caribbean te kunnen openen tbv de Siciliaanse maffia en Zuid Amerikaanse drugskartels
  – Zijn witwasinfrastructuren in Sint Maarten te kunnen uitbreiden

  Mijn meest prangende vraag is: waarom en hoe kreeg deze man vanaf 2011 de Nederlandse nationaliteit? We weten dat het via Sint Maarten is aangevraagd rond 2006-2007 tijdens de afwezigheid van toenmalige Gezaghebber die uitlandig was. Dus bij de plaatsvervangend Gezaghebber. Anyone?

 11. Kan iemand mij aub iets wijsmsken??

  Waarom wil/wilde een rijke man zoals Corrallo zo graag voorzitter worden bij de centrale bank??

 12. Schotte was de eerste maanden van zijn leven, als zuigeling, een lief kind.

  Het grootste gedeelte van zijn leven is en was hij een misdadiger. Nu is hij eindelijk veroordeeld.

  Alleen het eerste gedeelte van deze reactie – zijn zuigelingentijd – is verzonnen. De rest is bittere waarheid.

 13. Joscelin Trouwborst

  Zo erg is het dus op Curaçao, rot tot op het bot en daar is het nog niet vanaf …

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *