29 C
Willemstad
• dinsdag 26 september 2023

Democracy now! | Monday, September 25, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer - Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de...

PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit...

PBC | Curaçao Medical Center onder druk om afsprakensysteem te verbeteren na herhaalde oproep van Gezondheidsinspecteur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Gezondheidsinspecteur, professor Keli, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor patiënten die wachten op een afspraak bij het Curaçao Medical Center. In een brief aan...

PBC | Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De...
- Advertisement -spot_img

AVC | Noodwetgeving Curaçao: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

HomeMediaAVC | Noodwetgeving Curaçao: beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald

Dick Drayer | Achterkant van Curacao

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, moeten ze in Forti gedacht hebben.

Als de tuinman het werk van de piloot gaat doen, flikkeren vliegtuigen uit de lucht. Curaçao staat op zijn kop vanwege een video over de landsverordening Uitzonderingstoestanden, een wet waarmee de noodtoestand kan worden uitgeroepen bij onheil en rampen op Curaçao. Interessante aan de video is niet wat er wel gezegd wordt, maar vooral wat er niet gezegd wordt.

Curaçao is al jaren bezig met wetgeving, die het mogelijk moet maken om in tijden van rampspoed de juiste maatregelen te kunnen treffen. Bij afwezigheid van wetgeving heeft de regering gedacht dit op te kunnen lossen door vooral ministeriele Beschikkingen uit te vaardigen waarmee grondwettelijke en mensenrechtelijke vrijheden werden ingeperkt.

Dat de Staatsregeling uitdrukkelijk vereist dat er wetgeving moet zijn om zulke maatregelen te nemen ter bescherming van de bevolking, werd in de video niet gezegd en werd door de regering Rhuggenaath weggemoffeld. Pas toen ik er over doorvroeg aan het einde van de persconferentie op 14 september – iedereen was al naar huis – gaf Rhuggenaath schoorvoetend toe dat alle coronamaatregelen als adviezen aan de bevolking moesten worden gezien. Fluisterend…. kan ik je vertellen.

Conform het legaliteitsvereiste dient elk overheidsoptreden te berusten op kenbare en voldoende algemene wettelijke regels en moeten grondrechten door de overheid geëerbiedigd worden.

Dat is niet gebeurd. Het cynische van dit geheel is dat de Curaçaose overheid negen maanden naar willekeur heeft gehandeld, zonder wettelijke grondslag. Aan de overzijde van de zuidelijke Caribische Zee, in Caracas mag dat gemeengoed zijn, hier moet een democratisch gecontroleerde regering dat niet willen. De landsverordening Uitzonderingstoestanden gaat aldus een einde maken aan deze ‘dictatuur’, aan het regeren per decreet.

Quarantaine

Om een voorbeeld te geven hoe deze ‘dictatuur’ de grondrechten van burgers naar willekeur heeft ingeperkt, gebruik ik graag het voorbeeld van de verplichte en kostbare quarantaine voor inwoners van Curaçao die terugkeerden uit het buitenland.

Met ingang van 30 maart waren ingezetenen van Curaçao voor twee weken niet meer welkom op het eiland. Dit verbod werd op 9 april verlengd, waardoor inwoners vanaf 30 maart voor de duur van vier weken niet naar Curaçao mochten terugkeren.

In de Staatsregeling van Curaçao is bepaald dat ieder het recht heeft het land te verlaten behoudens in gevallen bij landsverordening bepaald. En in het Europees Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) en het Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en politieke rechten (IVBPR) is het recht op terugkeer naar zijn eigen land te vinden.

No alt text provided for this image

Dit recht kan worden beperkt door een wettelijke regeling wanneer dit bijvoorbeeld in het belang van de volksgezondheid nodig wordt geacht. Maar een ministeriële Beschikking is geen wettelijke regeling. De regering beroept zich ten onrechte op de Quarantaineverordening uit 1931 (!) die regelt dat als je een besmettelijke ziekte hebt, je opgesloten kan worden. Maar van al die Curaçaoënaars die werden opgesloten bij terugkeer stond helemaal niet vast dat zij besmet waren. Toch sloot de regering deze mensen op, nota bene op eigen kosten in een hotel.

Wie meer wil weten over het gebruik van ministeriële Beschikkingen en de wankele wettige basis waarop die zich beroepen, moet het Caribische Juristenblad van dit jaar maar eens goed doorbladeren.

Carte Blanche

De video over het nieuwe wetsvoorstel, die viraal is gegaan, zegt niet wanneer de wetgever zich kan beroepen op die wet en welke rol het parlement en de gouverneur hebben in deze. Immers op grond van de nieuwe wet, moet de regering maatregelen verankeren in landsverordeningen die via de geëigende kanalen als Raad van Advies en Parlement moeten gaan. Het wetsvoorstel is dus geen carte blanche voor de ministers, zoals de videomaker ons wil doen geloven.

De mogelijkheden die de nieuwe wet biedt aan de overheid zijn verregaand, maar dus niet zonder democratische checks and balances.

No alt text provided for this image

Zo omschrijft de wet dat ingeval buitengewone omstandigheden dit vereisen ter handhaving van de uit- of inwendige veiligheid, op voordracht van de minister bij landsbesluit de uitzonderingstoestand voor maximaal 90 dagen kan worden afgekondigd. De gouverneur en enkele ministers moeten daarvoor tekenen. 17 mensen in totaal: 5 ministers, 1 gouverneur en 11 statenleden. De minister die met zijn verkeerde dictatoriale been uit bed stapt, kan diezelfde ochtend niet de noodtoestand uitroepen, zo werkt het niet. De videomaker vermeldt het niet.

Sterker, in het geval corona moet de bestuurder passende landsbesluiten formuleren om delen van de landsverordening Uitzonderingstoestanden geldend te mogen verklaren. De maatregelen moeten in verhouding staan ten opzichte van het doel dat ermee gediend wordt.

Sint-Maarten

De videomaker wil ons ook doen geloven dat de nieuwe wetgeving uniek is in zijn soort. Nou, zet je dan maar schrap, want Curaçao heeft grote delen van deze ontwerplandsverordening gekopieerd en geplakt van een soortgelijke wetgeving die als sinds 2010 op Sint-Maarten van kracht is.

Sindsdien is de noodtoestand daar twee keer uitgeroepen. Ten tijde van orkaan Irma in 2017 en nu met de coronacrisis in 2020 weer. De overheid heeft daardoor meer bevoegdheden om de crisis te bestrijden – bijna dezelfde als nu de ontwerplandsverordening van Curaçao staan, maar mag echt niet zomaar je huis binnenvallen als dat niet in het kader van de bestrijding van Corona noodzakelijk is, of je de mond snoeren omdat jouw gedachten hen niet aanstaan.

Ramp?

Blijft over of Covid19 aangemerkt kan worden als veroorzaker van een ramp. Wordt daadwerkelijk de openbare veiligheid, waarbij het leven, de gezondheid en het welzijn van personen, het milieu dan wel grote materiële belangen in zodanig ernstige mate bedreigd of geschaad, dat een gecoördineerde inzet van diensten en organisaties en disciplines vereist is?

De regering Rhuggenaath is, getuige de tientallen ministeriële beschikkingen, op enig moment deze mening toegedaan. En omdat er geen wet op Uitzonderingstoestanden is, is er niemand die de regering daar op aanspreekt.

Boze dcemonstranten tegen de noodtoestandswet

Demonstranten willen de noodwetgeving van tafel

Ook de bezorgde videomaker en al die boze burgers die nu op sociale media schande spreken van een vermeende slechte intentie van de overheid, hebben zich negen maanden stilgehouden toen onze grond- en mensenrechten daadwerkelijk werden geschonden.

Vragen daarover van mij aan de regering werden vijandig afgedaan, ook vanuit het ambtenarenkorps – zie mijn verhaal over de fouten die gemaakt werden met ministeriële Beschikkingen. Omdat premier Rhuggenaath en Justitie-minister Girigorie wisten dat ze fout zaten, wisten dat hun juridische basis zwak was. Daar moet deze nieuwe wet nu eindelijk een eind aan maken, zoals het in een rechtstaat gebruikelijk is.

Beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, moeten ze in Forti gedacht hebben.


Geraadpleegde bronnen:

LV_Uitzonderingstoestand_1-3_Doc23419_Lv2019-2020-168Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoestandenno.1-3enRvA2jun18RA-16-18-LVen15mei20RA-12-20-LV.pdf

LV_Uitzonderingstoestand_4_Doc23705_Lv2019-2020-168Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoestandenno.4Verslag (1).pdf

LV_Uitzonderingstoestand_5-6_Doc23834_Lv2019-2020-168Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoestandenno.5MvAenno.6NvW24sep20metbijlagen (3).pdf

LV_Uitzonderingstoestand_7_Doc23903_Lv2020-2021-168(2019-2020-168)Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoestandenno.7Verslag14okt20.pdf

LV_Uitzonderingstoestand_8_Doc24049_Lv2020-2021-168(2019-2020-168)Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoestandenno.8NnavV16nov20.pdf

LV_Uitzonderingstoestand_9_Doc24050_Lv2020-2021-168(2019-2020-168)Lv18jun20regelsmbtuitzonderingstoestandenno.9Adv.RvAenNaderRappport16nov20.pdfenRvAno.RA_44-20-LV2nov20.pdf

Bron: Achterkant van Curacao

15 reacties

 1. @Trui | 24 november 2020 om 12:58 |
  “Joep heeft wel een beetje gelijk.”

  Ja, Joep en ook Joep van ‘t Hek hebben beide een beetje gelijk.

  De tekst van het ontwerp/voorstel Noodwetgeving Curacao laat nog wel wat te wensen over. Maar niet getreurd, iedereen kijkt mee en bovendien moet de Gouverneur ook goedkeuring geven. Die doet dat niet als er onvoldoende garanties zijn dat “kwaadwillende” misbruik van e.e.a. zouden kunnen maken.

  Verder kan ook een rechter van het Gemeenschappelijk Hof worden ingeschakeld als iemand denkt dat de minister zijn hond of vrouw wil afnemen.

 2. Noodwetgeving nu ik lap deze wet aan mijn laars, een ieder die op mijn grond gebied komt zonder mijn toestemming schiet ik er gewoon af, klaar is kees, dat is een wet!.En dat spreekwoord wat ze er op na houden ” beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald, slaat hier op deze curacrim als een L.L op een trommel, dit idee komt echt niet uit de koker vanuit Forti ?. Zijn ze in Forti Bang!, jaaaaa vergeet niet dat Gerrit de Raaf vrijdag uit het gevang komt en dan kan het zomaar zijn dat er binnen de kort mogelijke tijd de pluris uitbreekt op het eiland door Gerrit en dan kunnen ze hem weer zonder probleem weer voor jaren achter het gordijn zetten, met nog die drie (3) erbij die hij nog moet zitten. Kan ook zo zijn dat dit alles een apen streek is van deze regering er effe snel zo’n puinhoop van maken op het eiland, omdat zij het zelf niet redden met hun onkunde dat Nederland het hele curacrim bagger zooitje verplicht is over te nemen, Halleluja Looft Den Heer. Ps, zag van ochtend Errol Cova weer na maanden op de tv, wat zag de man eruit zeg hij is toch niet ernstig ziek.

 3. Vandaag dr. Ben Whiteman op de rel/roddelzender Direct gehoord met zijn mening over de Noodwet. Volgens hem zou de kapitalistische duivel Nederland Stefje Blok hier naartoe hebben gezonden om toezicht te houden op de parlementsbehandeling. Daarna ontstak hij in een lang betoog over Gestapo en NSB-collaborateurs. En dit was eens minister-president ?!? Ik weet niet wat voor thee de man allemaal gedronken heeft op de “studiereizen” naar Beijing, maar een ding is zeker: Hij spoort niet en heeft dringend hulp nodig.

 4. Joep heeft wel een beetje gelijk.

  Soms heb ik een zwak moment en geloof ik even dat politici hier als het ernstig wordt wel fatsoenlijk zullen beslissen.

  Maar meteen daarna realiseer ik me weer dat we een door God verlaten apeneiland, (c) Miles, zijn.

 5. @ Frits Pel

  Het gevaar van deze wet is dat de regering mag bepalen wat zij een noodtoestand vinden. Aangezien zij het parlement in hun zak hebben kunnen ze dit dus ieder moment doorvoeren. Er is altijd wel een excuus te vinden om dit soort situaties af te kondigen.
  Een protestactie tegen de regering ? Hup, noodwet in werking stellen en vervolgens niet meer buiten werking stellen.

  Coronabesmettingen lopen op ? Hup, noodwet in werking stellen en vervolgens critici het leven lastig gaan maken.

  De latijns Amerikaanse landen laten zeer regelmatig zien hoeveel waarde zij hechten aan mensenrechten. Hier hebben veel politici dezelfde mindset, dus laten we aub niet de kat op het spek gaan binden.

 6. Ik zit me af te vragen wat voor situatie wij hier zouden kunnen hebben, die dit soort drastische maatregelen noodzakelijk zouden maken ?
  Kom tot de conclusie dat ik niets anders kan bedenken dan een complete oorlog en dan maakt het toch niet meer uit. Het eiland kan zich niet verdedigen, dus zijn we binnen een paar uur overrompeld.

  Ergo, dit soort maatregelen en mogelijkheden voor de regering zijn zwaar overtrokken en met dit soort politici moet je dit soort wetten helemaal niet hebben. Wat nu als Schotte deze wet tot zijn beschikking had gehad ? Of Asjes (die zonder pardon het parlement buiten spel zette) of de dissidenten van de afgelopen maanden, die van mening waren dat er geen nieuw statenlid mocht worden ingezworen omdat er geen meerderheid was.

  Onze politici begrijpen vrij weinig van democratie en het laatste waar je hen mee zou moeten vertrouwen zijn verregaande bevoegdheden tot het opschorten van de rechten van de inwoners.
  Dan zegt men nog dat het parlement het laatste woord heeft, doch ons parlement controleert niet, het is slechts een ‘rubber stamp’ voor de regering. De regering bepaalt en zij de coalitiepartijen keuren steevast alles goed.

  Levensgevaarlijke wet dus voor Curacao.

  Dat de mogelijkheden in Nederland bestaan is een ander verhaal, doch ook daar mag men niet zomaar een huis binnenvallen, Ook daar probeerde men niet al te lang geleden een wet door te voeren waarin de regering verregaande bevoegdheden zou krijgen in tijden van nood. En ook die wet heeft het niet gehaald.

 7. Normaal gaan we met alles achter Nederland aan. Hoe kan het dat wij een wet voor alle toestanden maken terwijl Nederland wel vijftig verschillende wetten heeft om het zelfde te realizeren.
  Zijn wij zo slim en Nederland zo dom?
  We maken een wet dat iemand die in je huis komt zich niet hoeft te indentificeren. Deze wet telt ook voor terorisme en oorlog.
  Het eerste wat de Duiters in de oorlog vroegen was de indentificatie
  “Ausweis”
  Een minister besluit b.v. je huis te verkopen en hij wijst twee mensen aan om de waarde te bepalen
  Artikel 18 lid 2
  Dit moet volgens mij iemand die onafhankelijk is doen b.v. een rechter.
  Minister Girigorie zei op de radio dat ze geen mensen en geen geld hadden.
  Waarom kunnen we niet zoals we met geld doen hulp aan Nederland vragen om een behoorlijke wet te maken.
  Wat heeft het voor zin een wet te maken als het niet voor 99% in orde is.
  We hebben een wet voor nood toestanden nodig maar niet deze.

 8. Las zojuist in het Antilliaans Dagblad een opinie van Prof. Mr. Jan de Boer over het ontwerp Noodwet. Helder duidelijk verhaal. Onrust is geheel ten onrechte. Discussie prima. Wel eerst de feiten kennen alvorens de straat op te gaan.

 9. @Edsard Ravelli

  Meneer Ravioli heeft in betreffend video nagelaten in welke context de artikelen en de daarin opgenomen zinssneden moeten worden gezien. Op die manier is er geen “chocola” van te maken. Het is echter wel lekker smeuïg zo’n verhaal en doet het altijd goed op de sociale media (welks inhoud voor ongeveer 50% zo de kliko in kan). Ach, nou ja, noem het maar een Hoax, kan er nog wel bij.

  De Drayer heeft nogmaals uiteengezet dat het anders is dan E.R. insinueert.

 10. Wat maken we ons allemaal druk om niks.

  Voelen we ons zo belangrijk dat we denken dat we interessant zijn voor de politie om bij ons binnen te vallen?

  Zelfs met een noodwet die de politie onbeperkte bevoegdheden geeft, hebben ze geen enkele interesse of reden om bij Trui binnen te vallen.

  Maar maak een noodwet die het mogelijk maakt vuile bankiers (Eric Garcia, Stephen Capella, Neysa Amnesia, Ralph Palm, Victor Bergisch, Emsley Tromp) voor een paar jaar zonder proces op te sluiten, daar hebben we meer aan.

 11. Dat er een wettelijke basis gegeven moet worden voor de maatregelen die genomen zijn (en mogelijk nog genomen worden) oké.
  Maar wat hebben die te maken met de vrijheid van meningsuiting (een demonstratie verbod snap ik wel)
  Waarom mogen ambtenaren mijn telefoon of computers inzien of onteigenen?
  Waarom is mijn bezit niet meer mijn bezit?
  En alles op basis van willekeur.
  Dus als de uitzonderingstoestand wordt af gekondigd valt de bevolking ten prooi aan willekeur van een ambtenaar en iedereen die zegt dat hij ambtenaar is.
  Dus op basis van die wet zegt iemand dat hij ambtenaar is en vereist je telefoon met toegangscode en jij bent dus verplicht om beide te verschaffen. En jij denkt dat je je telefoon nog terug krijgt?
  En beste mede “anonieme” forum gebruikers. De anonimiteit, die al flinter dun is. Bestaat niet meer

 12. …..”Als de tuinman het werk van de piloot gaat doen, flikkeren vliegtuigen uit de lucht.”….

  Ons parlement en regering zot vol tuinmannen!
  Al 50 jaar.

  O ja, en misschien heeft de meneer van de video die cirkuleerde niet alles verteld!

  Hij heeft in die 5 minuten meer verteld dan de hele regering en parlement in de afgelopen maanden hebben verteld en geinformeerd over deze wetgeving.

  Nu dat ze wakker zijn geschud, komen ze ook met een communicatie?
  Typisch des tuinman die captaintje wil spelen!

 13. …..”Vreemd dat de overheid, die een leger juristen in dienst heeft en maandelijkse een mega retainerfee betaalt aan enkele bevriende ratvocatenkantoren,”…..

  Ratvocaten! Daarom heten ze zo!
  Ze hebben die troetelnaam niet voor niets.
  Proberen je met hun juridische overwicht allerlei
  Genieg voorbeelden vanratvocaten die hun eigen familie hebben proberen te tillen! Met o.a. erfenissen , onroerend goed, boedel etc .
  Onder het mom even te helpen!
  Smerigste soort, uitzonderingen daargelaten ! uiteraard.

 14. Denk dat we momenteel wel wat anders aan ons hoofd hebben dan ons hier druk over te gaan maken.

  Niettemin vreemd dat de overheid, die een leger juristen in dienst heeft en maandelijkse een mega retainerfee betaalt aan enkele bevriende ratvocatenkantoren, dit nog niet geregeld heeft.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties