25 C
Willemstad
• zaterdag 24 februari 2024

Extra | Journaal 23 februari 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Politie op zoek naar vermiste man

De politie is een zoektocht gestart naar de 42-jarige Erviet Otmar Scorrea. De man verliet maandagavond zijn huis aan de Kaya Wladimir Coco Balentien en is niet...

Nu.cw | Benzineprijs met 11 cent omhoog, water wordt goedkoper

De brandstofprijs gaat vanaf volgende week omhoog. Vooral automobilisten met benzineauto’s moeten veel bijleggen om de tank vol te krijgen. De kosten voor diesel en elektriciteit stijgen...

Nu.cw | Artiesten Curaçao International BlueSeas Festival bekend

De artiesten van de zesde editie van het Curaçao International BlueSeas Festival zijn bekendgemaakt. De wijk Pietermaai zal eind maart weer bruisen van bluesmuziek en -liefhebbers. Het straatfestival,...

NTR | Curaçao bouwt extra windmolens, ‘straks 70 procent schone energie’

Oscar van Dam Welk land binnen ons Koninkrijk draait als eerste op 70 procent groene energie? Curaçao belooft die strijd te gaan winnen in 2030. Zes ministers en verschillende...

CC | HNO Committee not in line with Public Prosecutor’s report

WILLEMSTAD - The parliamentary inquiry committee Hospital Nobo Otrobanda does not align with the decision to file a report with the Public Prosecutor. Yesterday, it was announced...
- Advertisement -spot_img

AVC | FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd worden

HomeMediaAVC | FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd...

Met vonnis en update 7 juni 2019 | Door Dick Drayer

‘Louche en onguur’. Zo kwalificeerde George Lichtveld (rechts) het advocatenkantoor FCW legal. Volgens meerdere rechters zijn deze kwalificaties voldoende onderbouwd | Lichtveld met advocaten Sandra in ‘t Veld en Roel Bijkerk | Persbureau Curacao

FCW Legal is een louche advocatenkantoor en dat mag gezegd worden. George Lichtveld van Sona deed die uitspraken en tot twee keer toe, krijgt hij de zegen van het Gerecht. Groso modo onderbouwt Lichtveld zijn stellingen en conclusies en het advocatenkantoor stelt daar weinig tegenover.

De zaak is extra pikant omdat de grote man achter FCW Legal Glenn Gamelia is. De architect van vier kabinetten met PS-signatuur en als adviseur betrokken bij het kabinet Koeiman in 2016.

Camelia wilde tot in hoger beroep dat George Lichtveld zijn uitspraken over FCW Legal zou terugnemen, maar volgens de rechters rusten de woorden van hem in het licht van de vrijheid van meningsuiting op voldoende feitelijke grondslag.

Dubbel vangen

Een van die uitspraken gaat over de relatie tussen Camelia’s formatiewerk en zijn business die geweldig floreert na het aantreden van de eerste PS-kabinetten. FCW legal heeft met vijf ministeries een retainer-contract lopen, maar declareert rustig voor honderdduizenden guldens juridische kosten bij de overheid.

Formateur Glenn Camelia bij de benoeming van Ben Whiteman als Minister President | Jeu Olimpio

Dubbel vangen dus en niemand die het kantoor een strobreed in de weg legt. De retainer-contracten, komen bovendien vrij snel van de grond na de installaties van de kabinetten die Camelia in het zadel helpt.

Het Gerecht zegt daarover dat het causale verband daarin wellicht speculatief is, maar dat Lichtveld voldoende context aandraagt, waardoor deze uitlatingen niet uit de lucht komen vallen en terecht vragen oproept.

SONA

Lichtveld is in 2018 als medewerker verbonden aan SONA, de stichting die in opdracht van de overheid een nieuw ziekenhuis bouwt. Hij schrijft dan op persoonlijke titel een opiniestuk dat op 6 februari van dat jaar in het Antilliaans Dagblad staat.

Daarin stelt hij dat FCW legal een onguur en louche advocatenkantoor is dat rapporten manipuleert. Lichtveld doelt op het HNO-evaluatierapport van FCW Legal dat in opdracht van de overheid is gemaakt. SONA krijgt geen kans tot wederhoor en terwijl het rapport in de media verschijnt, mag SONA het rapport niet inzien om er haar visie op te geven, ondanks afspraken dat dat wel zou gebeuren.

Statuur

De kwantificeringen in het AD van Lichtveld schoten FCW Legal in het verkeerde keelgat. De aard van de uitlatingen belasteren het advocatenkantoor en tasten de goede naam en faam aan. Volgens FCW Legal wordt zij direct in haar belang getroffen, omdat de goede reputatie garant staat voor klantenwerving. Daarbij beroept het kantoor zich op de statuur van zijn advocaten.

Zo is managing-partner Glenn Camelia behalve ex-formateur, ook ex-Statenlid, voormalig directeur van de Sociaal Economische Raad en huidig lid van de Raad voor de Rechtshandhaving. Wilfred Flocker is lid van de Raad van Advies, waarvoor hij zegt gescreend te zijn op integriteit. Volgens het advocatenkantoor ontbreekt onderbouwing voor de feitelijke uitspraken en waardeoordelen van Lichtveld.

Minister van Justitie Ferdinand Grapperhaus (NL) met de leden van de Raad van Rechtshandhavinging Franklyn Richards (SXM), Glenn Camelia (Cur) en Theo Bot (BES)
FCW legal partner Wilfred Flocker (achter, een na laatste van rechts) is lid van de Raad van Advies, waarvoor hij zegt gescreend te zijn op integriteit

Declaratiegedrag

Het repliek van de verdediging van Lichtveld is bedoeld om aan te geven waarom hij tot zijn waardeoordelen gekomen is en gaat – zoals hierboven al aangegeven – veel verder dan het opiniestuk. Mr. Roelof Bijkerk, zijn advocaat, produceert een hele lijst aan producties en bewijzen, die leiden tot de conclusie dat Camelia en Flocker de zaak oplichten. Stuitende geldklopperij, schrijft zijn advocaat.

Zo blijkt bijvoorbeeld uit de facturen van het Ministerie van Onderwijs dat FCW Legal een retainer heeft van 300.000,- gulden per jaar. Daarvoor wordt het kantoor onder meer geacht gerechtelijke procedures op alle rechtsgebieden uit te voeren en het Land bij te staan bij overheidsvennootschappen en overheidsstichtingen die onder dat ministerie vallen.

Uit de stukken die Lichtveld via een LOB-verzoek heeft gekregen blijkt dat FCW Legal ook nog eens apart facturen stuurt voor gevoerde rechtszaken. Volgens Lichtveld duidt dit er op dat FCW Legal bij het Ministerie van Onderwijs te veel in rekening brengt.

Lichtveld ontdekte dat hetzelfde ook bij andere ministeries het geval is. Zo geeft BPD een retainer-contract van 300.000 gulden getekend, maar werd er ook gefactureerd, in 2012 alleen al voor 80.000 gulden. Alle keren ondertekent de PS minister. BPD blijkt ook nog andere advocatenkantoren in te huren, zodat Lichtveld zich afvraagt, waarom er so-wie-so een retainer-contract is afgesloten.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid spant wat Lichtveld betreft de kroon. Daar wist FCW-legal voor een ontslagzaak 337 uren in rekening te brengen voor 400 gulden per uur, exclusief belasting en 7% kantoorkosten. Buitensporig declaratiegedrag, aldus Lichtveld.

Tijdens de eerste behandeling legt zijn advocaat, mr. Roelof Bijkerk een verband tussen de de werkzaamheden van Glenn Camelia als formateur van verschillende PS regeringen en de vele retainer-contracten bij vijf ministeries, die hij nadien weet binnen te slepen. Als Bijkerk aan het eind van de zitting ook nog een relatie legt tussen de onduidelijke screening van Marvelyne Wiels en mogelijk strafbare feiten die Camelia zou hebben begaan bij die screening, wordt het de oud-formateur teveel en verzoekt hij de rechter om dat te kunnen weerspreken. “Anders gaat het een eigen leven leiden”, voegt Camelia daaraan toe. Rechter Irene Lips staat dat niet toe, anders dan de mededeling dat het Hof zal notuleren dat Camelia het niet eens is met Bijkerk.

Glenn Camelia was als formateur o.a. verantwoordelijk voor de screening van de toenmalige omstreden gevolmachtigde minister Marvelyne Wiels | Persbureau Curacao

Hoger beroep

FCW Legal gaat in hoger beroep. Op 15 punten zijn zij het oneens met het vonnis in Eerste Aanleg. De uitingen van George Lichtveld in zijn artikel in het Antilliaans Dagblad zijn volgens Camelia c.s. insinuerend, beledigend en diffamerend. Er is geen feitelijke grondslag, het maakt geen deel uit van een maatschappelijk debat en het heeft geen nieuwswaarde. Kortom de publicatie is onrechtmatig.

De rechter maakt daar korte metten mee en dat is maar goed ook. Het gewaarborgde recht op vrijheid van meningsuiting is niet onbeperkt, maar Lichtveld heeft niet zomaar wat geroepen. Hij heeft zich in het openbaar kritisch, informerend, opiniërend uitgelaten ter signalering van misstanden die de samenleving raken. En hij heeft de grondslag daarvan goed gedocumenteerd.

Kleine samenleving

Een van de opvallendste grieven van FCW, is dat in een kleine samenleving als die van Curaçao de vrijheid van meningsuiting anders moet worden uitgelegd dan in Europa (Nederland). In een kleine samenleving hebben uitlatingen sneller en ingrijpender negatieve en mogelijk ernstige impact, wat een beperking van de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt, aldus FCW.

De rechters vegen dit argument van tafel. In een kleine gemeenschap mogen mensen elkaar misschien eerder kennen en rekening houden met de onderlinge sociale en familiare banden. Ook is het begrijpelijk dat er in conflictsituaties rekening wordt gehouden dat je elkaar bij een volgende gelegenheid weer tegenkomt en nodig hebt en dat daardoor de neiging bestaat zich minder snel negatief over de ander uit te laten dan in een grotere samenleving. Maar het Hof ziet in die omstandigheden geen aanleiding om voor Curaçao een andere norm te hanteren dan die elders onder de werking van artikel 10 EVRM geldt (vrijheid van meningsuiting).

Een van de opvallendste grieven van FCW, is dat in een kleine samenleving als die van Curaçao de vrijheid van meningsuiting anders moet worden uitgelegd dan in Europa

Het mag zo zijn dat men op Curaçao terughoudend is in het leveren van kritiek op anderen, dit is volgens het Gerecht nog geen reden om deze gewoonte tot de norm te verheffen met als consequentie dat het uiten van een kritische mening of het aan de kaak stellen van een misstand eerder tot een onrechtmatige daad leidt.

Sterker nog, het is goed voorstelbaar dat juist het ontmoedigen van het bespreekbaar maken van schendingen van de hier geldende normen en regels eraan zou bijdragen dat normoverschrijdend gedrag kan voortbestaan en groeien. Tegen die achtergrond is het dus juist onwenselijk om de norm bij te stellen, zoals FCW Legal graag wil.

Louche

De opmerking van Lichtveld dat FCW een onguur en louche advocatenkantoor is, wordt door het Gerecht toegestaan. Deze kwalificatie hangt onmiskenbaar mede samen met de beschuldiging dat FCW het conceptrapport niet aan Sona heeft verstrekt en geen hoor en wederhoor heeft toegepast. Tegen de afspraken in. Bovendien komt de naam van FCW Legal voor in de Panama Papers en is er een strafrechtelijke veroordeling van een van de oprichters en naamgevers van het kantoor.

FCW Legal staat voor Wilfred Flockert, Glenn Camelia en de overleden Johny Winkel

FCW Legal beroept zich op de statuur van zijn advocaten. Wellicht dat de Raad van Advies en de Raad voor de Rechtshandhaving er goed aan doen daar eens indringend naar te kijken. Voor je het weet, straalt dat af op het onkreukbare blazoen dat nodig is om integer te functioneren….

0-0-0-0

5 april 2018: Het vonnis in Eerste Aanleg is hier te lezen

4 juni 2019: Het vonnis in Hoger Beroep is hier te lezen

0-0-0-0

Lees hier:

Opiniestuk George Lichtveld

Verzoekschrift tot kort geding FCW

Pleitnotitie aan de kant van FCW

Pleitnotitie aan de kant van George Lichtveld

Bron: AchterkantvanCuracao

Naschrift KKC

Update 7 juni 2019:
Persbureau Curacao/Dick Drayer heeft de KKC gister (6 juni 2019) geïnformeerd dat hij door de Raad voor de Rechtshandhaving erop is geattendeert dat de heer Glenn Camelia per 18 april 2019 geen lid meer is van de Raad voor de Rechtshandhaving. Op 14 juni 2019 zal door de Rijksministerraad een nieuw raadslid worden benoemd namens Curaçao.

Vonnis in hoger beroep

2019 06 04 – VONNIS Glenn C… by on Scribd

15 reacties

 1. Ik zie zo 2-3 fouten in de reactie van de redactie.

  En dan tel ik het feit dat ze de LOUCHE Camelia een heer noemen niet mee.

 2. Update 7 juni 2019:

  Persbureau Curacao/Dick Drayer heeft de KKC gisteren (6 juni 2019) geïnformeerd dat hij door de Raad voor de Rechtshandhaving erop is geattendeerd dat de heer Glenn Camelia per 18 april 2019 geen lid meer is van de Raad voor de Rechtshandhaving. Op 14 juni 2019 zal door de Rijksministerraad een nieuw raadslid worden benoemd namens Curaçao. Hopende eenieder zo goed en duidelijk mogelijk te hebben geinformeerd,

  Vriendelijke groeten,
  KKC redactie

 3. We mogen er hopelijk toch wel van uit gaan dat FCW Legal het teveel gedeclareerde gaat terug betalen… toch?
  Geweldig zoals men hier het eigen land besteelt.

 4. @ All:
  Correctie mbt mijn eerdere comment inzake de heer Camelia

  Het betrof hier niet de heer Glen Camelia, maar de heer Carl Camelia, excuses voor de verwarring.

  Die zijn toehoorders / gasten van chinees-surinaamse komaf in het Auditorium, die voor een speciale lezing naar de UNA waren gekomen – op zeer onfatsoenlijke en onbeschofte wijze verschillende keren addresseerde met de suggestieve naam “CHINGA-lin, terwijl de vele aanwezige ( ignorante) UNA studenten schuddend van het lachen toekeken.
  Toen er van werd gezegd over de late start viel deze heer Carl Camelia zeer onsportief en fel uit tegen de alerte doch correcte toehoorder.

  Wat een ongemanierde, onsportieve en onprofessionele ” vakdocent” is die meneer Carl Camelia toch, om op zo een onvolwassen , infantiele en ronduit onbeschofte wijze met de toehoorders om te gaan.

  Vakdocent onwaardig.

  Kan het zijn dat de heren Carl en Glenn Camelia toevallig broers zijn van elkaar?

 5. Glenn Camelia ?

  Is dat niet het figuur die een restaurant in Pietermaai opende ? Rechts naast Bij Blauw om precies te zijn ?
  Waar ook een kok werkte, die niet over enige verblijfs- of werkvergunning beschikt ? Die kok die werd aangehouden door de Politie en Immigratie tijdens een razzia in Pietermaai, maar diezelfde kok die weer vrij kwam nadat Camelia zijn vriendjes had gebeld ?
  Bedoelen we die Camelia ? Die Camelia die dus geen boete kreeg voor het in dienst hebben van illegale werknemers ? Die Camelia ? Die mag je inderdaad wel onguur en louche noemen.

 6. Kudos voor Bijkerk, In’t Veld en natuurlijk Lichtveld die deze klup hebben pootje gelicht. Het heeft zo te zien een boel hopi werk gekost: bale la pena! KM

 7. @frida, Ja Dat is die Johnny Winkel. Daar werken de heren Flokker, Kleist en Carmelia graag samen.
  Om het nog mooier te maken. Ze hebben een memorium op hun website van deze crimineel..

 8. De grote despotische dictators en onderdrukkers die je systematisch de mond trachten te snoeren,

  En hun critici en/ of personeel zeer onbeleefd en uiterst onprofessioneel behandelen,

  zijn nou juist die type YDK die zelf altijd de mond vol hebben over racisme, zwarte pieten issues , kolonialisme en bevrijding , libertat.

  Deze libertat , kolonialisme en racisme roeperts zijn de grote hypocrieten.

  Curaçao wordt bestuurd door zwaar over het paard getilde “één oog is koning” academici.

 9. Was dat dezelfde Johnny Winkel die vroeger Winkel,Soliana,Knoppel het kantoor aan de Pietermaai 17 bestuurde?Die wegens fraude veroordeelt was en naar Cuba is gevlucht waar hij jarenlang heeft geleefd? Is deze man terug gekomen om weer als advocaat in Curacao te werken? Als hij het was,dan kan ik niet begrijpen waarom zo een persoon weer toegelaten wordt.Kan iemand uitleggen hoe dat zit?

 10. De overheid moet stoppen met FCW.

  Maar ook met HBN Law, een ordinaire stelletje onaangename zakkenvullers waar een nog grotere engnek dan Fucker en Damfuck het voor het zeggen heeft: Eric de Vries.

  En waar alcomobilist Robert ‘Polar’ Blaauw op de payroll stond.

 11. Wilfred Flocker is de enge creep die, als lid van de raad van toezicht, bij de UNA Miguel Goede eruit gewerkt heeft,

  In samenwerking met die andere laffe engerd, net zo’n grote creep, Dennis Dambruck, die nog steeds bij Girobank op de payroll staat waar hij volkomen blind was voor de malafide praktijken van Eric Garcia, Stephen Capella en Neysa Amnesia.

  Dat ontslag van Miguel Goede heeft de UNA meer dan een miljoen gekost.

  Maar Fucker en Damfuck zitter er nog steeds in de RvT, terwijl Fucker zelfs op de payroll staat van onze Raad van Advies!

 12. Glen Camelia,
  De man die tijdens een presentatie op schandalige ongemanierde en onprofessionele wijze diverse gaststudenten van chinees surinaamse komaf triomfantelijk belachelijk maakte door onsmakelijke grapjes te maken over hun achternaam en ze continu als mevrouw of meneer Chinga-ling te adresseren ipv hun originele naam waar hij zelf (en helaas ook de halve zaal die naast gasten ook gevuld was met naive en ultra ignorante UNA Studenten) schaterlachend hard om moest lachen.

  Toen iemand een terechte opmerkingen maakte of hij aub op tijd met de presentatie kon beginnen kreeg deze persoon op typische dictatoriaal despotische wijze te horen dat hij vooral zijn mond moest houden.

 13. Wat ik verder niet begrijpt is waarom de overheid dit soort figuren inhuurt, terwijl ze zelf specialisten in dienst hebben.

  @Dino, Vriendendienstjes, Daarom is het belangrijk voor bepaalde mensen om bepaalde mensen in de regering te hebben.
  Zo heeft deze Camelia eerder betaald gekregen om zogenaamd juridische opleidingen te verzorgen voor de overheid. Kreeg ervoor betaald. Opleiding is echter nooit gestart.. en zo zijn er wel duizend meer voorbeelden!

 14. Wat een schandaal dat de huidige regering nog steeds zaken doet met FCW.
  Eerste prio is om onder de huidige contracten af te komen en daarna geen diensten meer af te nemen van FCW.
  Wat ik verder niet begrijpt is waarom de overheid dit soort figuren inhuurt, terwijl ze zelf specialisten in dienst hebben.

 15. Een van de opvallendste grieven van FCW, is dat in een kleine samenleving als die van Curaçao de vrijheid van meningsuiting anders moet worden uitgelegd dan in Europa (Nederland). In een kleine samenleving hebben uitlatingen sneller en ingrijpender negatieve en mogelijk ernstige impact, wat een beperking van de vrijheid van meningsuiting rechtvaardigt, aldus FCW.

  Dat ze hypocriet zijn is al algemeen bekend maar dat ze dit nog gaan gebruiken in hun verdediging? Zelf schamen ze er niet voor om de mensen die tegen de Isla een proces voeren voor schone lucht om deze mensen af te schilderen als vijanden van Curacao en mensen die het om het geld gaat.. Dan is de kleine gemeenschap niet belangrijk?

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties