26 C
Willemstad
• dinsdag 21 maart 2023

Luchtvaartnieuws | Akkoord over onbeperkte vluchten tussen Curaçao en Trinidad & Tobago

WILLEMSTAD – Luchtvaartmaatschappijen uit Curaçao en Trinidad & Tobago kunnen binnenkort onbeperkte commerciële vluchten tussen elkaars eilanden aanbieden. Dat is de uitkomst van de onderhandelingen over een...

Column Kadushi | Té ongeloofwaardig

Dossier Koninkrijksrelaties “Het eiland is dankzij de bijna altijd schijnende zon, een heerlijk verkoelende passaat en de vijftig tinten blauw gekleurde zee populair bij toeristen die weinig geven...

PBC | Dode na schietpartij bij rotonde Palu Blanku

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een dode en een gewonde door een schietpartij. Dit gebeurde rond 3 uur in de ochtend van 19 maart. Volgens de politie is er...
- Advertentie -

PBC | Politicus Rolando Brison dag na aanhouding weer vrijgelaten

Persbureau Curacao PHILIPSBURG – Het Openbaar Ministerie (OM) op Sint-Maarten heeft bekendgemaakt dat Rolando Brison, een parlementslid dat vrijdag werd gearresteerd op verdenking van het aannemen van steekpenningen...

PBC | Video: Hoe vangt de marine drugs in het Caribisch gebied?

Persbureau Curacao In deze video legt de marine uit hoe drugs worden onderschept in het Caribische gebied. Voor drugssmokkelaars is de Caribische zee de perfecte plek om ongezien...

PBC | Tentoonstelling slavernijverleden van het Rijksmuseum te zien in New York

Persbureau Curacao NEW YORK – Het onderwerp van slavernij is van wereldwijde betekenis. Om die reden heeft de Verenigde Naties (VN) besloten om de tentoonstelling “Slavernij” van het...

Column Youp | Doffe dreun

Lees ik nou dat steeds minder Nederlanders seksueel actief zijn en dat alleen de 70+’ers nog regelmatig vaak van bil gaan? Hebben die oudjes bij die enquête...
- Advertentie -

AVC | De trackrecord van een ‘handige’ minister

Door Dick Drayer | Achterkant van Curacao

De trackrecord van een ‘handige’ minister

Je kon de klok er bijna op gelijkzetten. Zelfs tijdens corona willen Curaçaose ministers verdienen aan de inzet van speciale maatregelen, die ze zelf bedenken. Suzy Römer, minister van Volksgezondheid heeft al een aardige trackrecord voor wat betreft ‘de schijn tegen’, maar in de zaak van quarantainebeheer maakt ze het wel erg bont. Het ligt er zo dik bovenop, dat je bijna van schaamteloosheid mag spreken.

Dit keer gaat het om TEexperience, een crowdmanagementbedrijf van haar ‘schoonzoon’ Thakai Doran. Die kreeg in een paar dagen tijd een lucratieve opdracht om alle binnenkomende reizigers in verplicht quarantaine te stoppen en te bewaken. Voorheen werd zijn bedrijf ingezet bij grote evenementen en volgens Suzy is de quarantainemaatregel van haar regering zo’n groot evenement. Wellicht had ze ook een touroperator uit kunnen zoeken, want die beroepsgroep heeft al jaren ervaring om toeristen van de airport naar een hotel te brengen. En wat is er mis met het inzetten van eigen ambtenaren om dit soort klusjes te klaren? Daar zijn er al veel van en ze kosten niets extra. En, o ja: ze leveren een minister ook niets op, dat moet gezegd.

Traditiegetrouw werden de touroperators en andere belangstellenden opzij gezet door geen aanbestedingsprocedure te starten, terwijl dat voor projecten van boven een ton wel moest. Suzy wist natuurlijk heel goed dat dat alleen maar kan na consultatie van de minister van Financiën, die dat alleen mag doen als de nationale veiligheid in geding is. Lijkt me in dit geval nogal zwaar aangezet om in dat geval een crowdmanagementorganisatie in te zetten.

Hoe het ook zij, met het besluit van Suzy om haar schoonzoon een aardig opdrachtje te geven, wekt ze in ieder geval de schijn van belangenverstrengeling en dat moet je als minister niet willen.

T Experience facturen van schoonzoon Thakai Doran

Pluche

Maar goed, het is op de Antilliaanse eilanden een publiek geheim dat ministers verdienen aan hun positie op het pluche. En dan heb ik het niet over hun reguliere arbeidsvoorwaarden, die trouwens nooit bij wet zijn vastgelegd . Benoemingen, topsalarissen, consultants, opdrachtgunningen: het is vaak kassa voor de man of vrouw aan de top. Wie wil snappen hoe dat werkt, moet maar eens met de Algemene Rekenkamer praten.

Of het nou gaat om jaarrekeningen, aanbestedingsprocedures, subsidieverordeningen, salarisadministraties of het aangaan van financiële verplichtingen, er is zoveel mis, dat misbruik onontkoombaar lijkt en makkelijk te initiëren. Helemaal als blijkt dat geconstateerde gebreken door ministers en parlement op geen enkele wijze worden gerepareerd. Kennelijk heeft iedereen in de politieke en ambtelijke arena baat bij het in standhouden van de corruptie die hieraan ten grondslag ligt.

Knopse-streek

Los van de staatkundige legitimiteit, is het dan ook niet verwonderlijk dat Nederland, nu, tijdens de Coronacrisis, de kans schoon ziet om gaten in dit patronagesysteem te schieten. De Centrale Bank moet eraan geloven. De ambtenaren worden aangepakt en de salarissen van ministers en Statenleden gaan voor de bijl. Net als de bezoldiging van hun vriendjes die her en der mooie en vooral lucratieve posities hebben gekregen in ruil voor hun politieke support.

Raymond Knops | Persbureau Curacao

Wie denkt dat de strijd hiermee gestreden is, heeft het mis. De angel uit het hart van de Curaçaose corruptie haal je er niet met een knopse-streek uit. Allereerst hebben de politici in 2010 al ‘vergeten’ hun bezoldiging te regelen, hoewel de Staatsregeling van Curaçao dat dwingend voorschrijft. Deze nieuwe 25-procentswijziging moet dus ook bij wet worden geregeld net als de verlaging van de ambtenarensalarissen met 12,5 procent. Ik kijk met spanning uit naar het Statendebat en zal er – als het er ooit van komt – bij volgende gelegenheid dieper op ingaan.

Overgangstijd

Waar ambtenaren en ook het personeel van aan de overheid gelieerde entiteiten op aangeven van de Nederlandse staatssecretaris voor 1 juli de solidariteitsklap van 12,5 procent moeten opvangen, krijgen de bestuurders van die entiteiten – als het aan de minister van Financiën ligt – een jaar (!) de tijd.

En als ik advocaat Mirto F. Murray mag geloven, is zelfs dat buiten proportie en zou dat veel langer, wellicht wel vier jaar moeten zijn. Zijn standpunt is ook te begrijpen, hij was immers de raadsman van de vier best betaalde directeuren van publiekrechtelijke organen, waarvan de salariëring ooit door een minister is bepaald.

Murray betwijfelt overigens of de wijziging van de Code Corporate Governance de bevoegdheid geeft aan de minister om de arbeidsvoorwaarden van directeuren van overheidsgelieerde entiteiten te maximeren. Voor alle duidelijkheid dat gaat niet om de bezoldiging van vier van zijn best betaalde cliënten. Die valt buiten de reikwijdte van de ministeriële beschikking van minister Kenneth Gijsbertha.

Maar let op: waar de mensen aan de top met hun toch al riante salarissen en onkostenvergoedingen kennelijk de pijn niet kunnen dragen – anders dan ze vier jaar de gelegenheid te geven er aan te wennen – moet het klootjesvolk direct inleveren. En dan heb ik het niet alleen over ambtenaren en trendvolgers, die 12,5 procent moeten inleveren, maar ook over de private sector. Waar werknemers gewoon 20 procent in moeten leveren, terwijl hun arbeidsvoorwaarden over het algemeen toch een stuk minder zijn dan in de publieke sector.

Publiekrechtelijk orgaan

Toch zijn er nog steeds hoog betaalde bestuurders, ooit neergezet door de overheid, die de dans ontspringen. De salarissen en andere arbeidsvoorwaarden van bestuurders van het APC, de SVB, de Centrale Bank en Bureau Telecom blijven buiten schot. Zij kunnen niet geraakt worden, omdat hun werkgever een publiekrechtelijke orgaan is, bij landsbesluit vastgesteld. En deze kunnen niet door een ander landsbesluit buitenspel worden gezet.

Dat die top zich met regelmaat fêteert en goed zorgt voor elkaar is niet beperkt tot politieke kleur. We kennen de verhalen van Gerrit Schotte, maar ook in de huidige club lopen ministers rond die hun verhaal moeilijk zonder stotteren kunnen vertellen. Ik neem als voorbeeld een benoeming die nogal wat stof deed opwaaien. En het laat zich raden over welke minister ik het heb, jawel: Suzy Römer.

Sluis

De benoeming van Sluis is opvallend omdat uit de documentatie blijkt dat hij niet de beste kandidaat was en omdat zijn beloning wel erg royaal werd opgetuigd door zijn minister.

We herinneren ons vast nog de vier loonstrookjes van de directeuren Philip Martis (SVB), Yamil Lasten (Curoil), Franklin Sluis (BTP) en Paul de Geus (UTS), die vanuit het niets in de media verschenen:

e vier loonstrookjes van de directeuren Philip Martis (SVB), Yamil Lasten (Curoil), Franklin Sluis (BTP) en Paul de Geus (UTS)

Geschiktheid

Uit de 39 kandidaten werden uiteindelijk drie geschikt geacht: Charluce Sandries, Franklin Sluis en Maurice Adriaens. Sandries had verreweg de beste papieren. Zij kende de organisatie al zeer goed. Sinds 2010 was zij al plaatsvervangend directeur van BTP&U en eindverantwoordelijk voor juridische beleidszaken binnen de organisatie en verantwoordelijk voor de dagelijkse leiding tijdens de langdurige arbeidsongeschiktheid van voormalig directeur De Canha.

Wervingsbureau Deloitte Dutch Caribbean schrijft in haar eindrapportage dat de kandidate diepgaande kennis van de beleidsterreinen van BTP&U heeft. De kandidate komt over als een zelfverzekerde krachtige vrouw die overwicht heeft. Zij heeft bovendien passie voor het werkveld van BTP&U en is loyaal aan de organisatie en haar doelen.

Als aandachtspunt komt naar voren dat Sandries minder goed lijkt in te kunnen spelen op politieke sensitiviteit, alhoewel de verwachting is dat zij zich hierin wel kan ontwikkelen. Ze staat kennelijk wat verder van de politiek af dan haar enige concurrent Franklin Sluis. Desondanks komt het Deloitte-rapport tot de slotsom dat Sandries net als Sluis geschikt is voor het directeurschap.

Sterkere kandidaat

Maar dan gebeurt er iets merkwaardigs. Minister Suzy Römer stelt in haar brief van 15 december 2015 aan de Raad van Ministers dat van de geschikte kandidaten de selectiecommissie de heer Franklin A. Sluis de sterkere kandidaat vond. Maar in het rapportexemplaar van 8 september 2015, staat dit niet zo expliciet vermeld in het hoofdstuk ‘Conclusie en advies’.

Over Sluis staat zelfs geschreven dat de selectiecommissie zijn benoeming niet zo zinvol acht als er niets gedaan wordt aan de pensioenleeftijd van 60 jaar bij BTP&U. Sluis was ten tijde van de werving en selectie namelijk 58 jaar.

De eerder voor fraude veroordeelde directeur Franklin Sluis (BP&T) werd positief gescreend onder verantwoordelijkheid van Veiligheidsdienst VDC | Antilliaans Dagblad

Het was van meet af aan de afspraak dat een veiligheids- en integriteitsonderzoek deel zou uitmaken van het wervings- en selectieproces. Op advies van Deloitte wordt een extern bedrijf geselecteerd, Forensic Services Caribbean.

Sluis zou zonder kleerscheuren door dat onderzoek zijn gekomen, terwijl de voormalig directeur van Cpost een strafblad had voor het valselijk opmaken van verzekeringspapieren bij de invoer van schade-auto’s. Voor dit misdrijf kreeg hij in 2005 een voorwaardelijke straf van zes maanden en een boete van 15.000 gulden.

Desondanks schrijft Suzy Römer aan haar collega’s van de ministerraad dat Forensic na een breed ingezet onderzoek heeft gemeld dat er geen bezwaren zijn gebleken tegen benoeming van Sluis. Hoe dat kan is vreemd, want de autozwendel en veroordeling worden wel degelijk gemeld door Forensic.

Paybacktime

Maar dan moet het ergste nog komen. Kennelijk is het paybacktime van Suzy aan persoonlijke vriend Franklin Sluis. Uit het rapport van Deloitte Dutch Caribbean komt naar voren dat de nieuwe directeur zeer waarschijnlijk mag rekenen op een salaris van zo’n 30.000 gulden per maand. Iets minder dan zijn voorganger, Eduarda DeCana, die in 2001 met krap 15.000 per maand begon en bij zijn pensionering in 2015 34085,- bruto per maand opstreek.

Voor Sluis toch erg aantrekkelijk, want bij overheidsposterijenbedrijf CPost kreeg hij een brutosalaris van ‘maar’ 21.000 gulden met wat emolumenten zoals twee maanden bonus en een maand vakantie.

Met een pennenstreek weet Suzy dat bedrag bijna te verdubbelen naar iets meer dan 62.000 bruto per maand.

De commotie die ontstaat rond de benoeming en dit salaris laat Sluis de beroemde woorden zeggen: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld.”

De vraag die gesteld moet worden is of deze verhoging van salaris voor de nieuwe directeur BTP&U gebaseerd op een her‐evaluatie van de bestaande functie van de toenmalige directeur waarbij extra taken en verantwoordelijkheden zijn bijgekomen die een verdubbeling rechtvaardigen. Nog los van het feit of er instemming was van de Raad van Toezicht en vervolgens ook de vergadering van Raad van Minister voor collectieve goedkeuring.

Rekenkamer

Suzy is inmiddels al die ophef beu en komt dan met een meesterlijke zet, waarmee ze iedereen, van ministerraad tot pers te kijk zet. Volgens de minister is het proces om te komen tot een nieuwe directeur volgens de regels verlopen en is de aanstelling van Franklin Sluis gelegitimeerd.

Om alle schijn van wanbeleid tegen te gaan beslist zij de gehele file van de sollicitatieprocedure op te sturen naar de Algemene Rekenkamer Curaçao, die dan op objectieve wijze de benoeming van Sluis alsnog zal evalueren. Ze had natuurlijk ook het wervingsrapport van Deloite Caribbean kunnen publiceren, maar daar moet teveel in gestreept worden om het aan het publiek te tonen. Bovendien is de Rekenkamer gezaghebbend en onafhankelijk.

Wat Suzy ook weet, maar niet met de pers deelt, is dat zij weet dat de Rekenkamer op grond van de Landsverordening Algemene Rekenkamer Curaçao geen verzoeken van ministers in behandeling neemt. De Rekenkamer beslist zelfstandig over welke onderzoeken zij doet en kan wel op verzoek van de Staten bepaalde onderzoeken instellen, maar niet op verzoek van Suzy of enige andere minister.

De Rekenkamer komt met deze uitspraak drie kwart jaar later en dan is iedereen de transparantie van Suzy Römer alweer vergeten. En Suzy is op dat moment ook vergeten, dat ze met dit teleurstellende resultaat ook een ander onderzoeksbureau had kunnen inschakelen. Kun je weer wat aan verdienen, maar is natuurlijk niet zonder risico. Dan liever niet meer over praten. Wat niet weet wat niet deert.

Bron: Achterkant van Curacao

Naschrift KKC

Eerder werd de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten – die het parlement op 17 augustus 2016 had aangenomen, opmerkelijk genoeg door de samenwerkende vakbonden geboycot: “Het is een interventie in de vrije onderhandelingen en dat is onacceptabel voor ons”, verklaarde de woordvoerder van de vakbonden Errol Cova destijds vaag.

“Deze wet verhindert de vakbonden in het nemen van een juridisch standpunt dat afwijkt van de overheid. Dat houdt in dat onderhandelen geen zin meer heeft, want uiteindelijk is het de overheid die bepaalt.” Volgens de vakbondsleider zou de Landsverordening internationale verdragen schenden , ‘omdat het recht op vrije onderhandelingen een recht is dat ‘het vakbondswezen na lange strijd heeft bemachtigd’.

Echter, het bleek destijds bemiddelaar en Grupo Sopi lid Stanley Betrian die de dikverdienende overheidsnv-directeuren de Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten voor een som van 1,8 miljoen tot nu toe voor 4 jaar vooruit wist uit te schuiven door de Landverordening tijdens de 2016 vakbondsrellen tussen de onderhandelingen te schuiven als agendapunt.

Later werd duidelijk dat Betrian en Cova in een één-tweetje samenspanden ten behoeve van Betrian’s mede-Sopileden Paul de Geus (UTS) en Franklin Sluis (BPT) en ook andere overheidsdirecteuren zoals Yamil Lasten (Curoil) en SVB directeur Philip Martis. De Landsverordening optimalisering overheidsgelieerde entiteiten bleek namelijk vooral betrekking te hebben op de volgende overheidsdirecteurs salarissen:

– Paul de Geus (UTS en CTEX/Dataplanet) nafls 1.144,274 (2019)
– Yamil Lasten (Curoil) nafls 827.704 (2019)
– Franklin Sluis (Bureau Telecommunicatie en Post) nafls 747,306 (2015)
– Philip Martis (SVB) nafls 1.125.666 (2015)

UTS CEO Paul de Geus nam in 2006 het roer van UTS over op benoeming van ex-communicatieminister Kenneth Gijsbertha conform ‘Gijsbertha-norm’ | AD 2006 08 03
UTS overheids-nv directeur Paul de Geus werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld het meest vorstelijk beloond met nafls 1.144.247 gulden per jaar. Dat is bijna 100.000 gulden bruto per maand: “geen commentaar” | Extra
SVB overheids-nv directeur Philip Martis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld eveneens vorstelijk beloond met nafls 1.125.666 gulden per jaar. Dat is iets minder dan 100.000 gulden bruto per maand: publiekmaking “ongehoord” | Extra
BPT overheidsdirecteur Franklin Sluis werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 747.306 per jaar. Dat is iets meer dan 60.000 gulden bruto per maand: “Toen ik werd aangesteld, kreeg ik een salaris dat was vastgesteld. Ik heb daar nooit over onderhandeld”
Curoil overheidsdirecteur Yamil Lasten werd voor het uitvoeren van zijn publieke taak met publiek geld riant beloond met nafls 827.704 per jaar. Dat is iets minder dan 70.000 gulden bruto per maand: “ik ga niet in op persoonlijke details”
salaris loonstrook Paul de Geus (UTS) 20190420 nafls 1.144,274 | balkjes
salaris loonstrook Philip Martis (SVB) 2015 nafls 1.125.666 | balkje
salaris loonstrook Yamil Lasten (Curoil) 20190502 nafls 827.704 | balkjes
salaris loonstrook Franklin Sluis (BTP) 2015 nafls 747,306 | balkjes

 

Artikel delen

44 reacties

 1. Ja knoe koe..
  Maar je weet net als ik dat als je je zelf in de picture speelt met veel geld op Curacao.
  Dan wordt het druk om je heen.
  Ik denk ze doet dit om af te betalen.
  Heeft geen keuze.
  Slim of dom… Popla kent ze allemaal

 2. ….”Wie harkt hier even 10.000 x 120 = 1,2 mln euro per maand binnen. Drie keer raden !”….

  @Lionfish, ja, dat is zeker niet het land.
  Dan kwam het nog een beetje terug naar de burger.
  Het komt in de zakken van een heel select groepje , kliekje , van de Minister.

  Dikker kan het er niet boven op liggen, brutaler kan het bijna niet. Laat ik nooit meer uit de mobd van één politicus horen, : Hulanda ta habusá di su poder i di Korsou!.

  De abusadores zit hier , in het Forti, hele grote, hele egoïstische, hele brutale.

 3. Tja, en daarbovenop nog een coronatest van 145 euro pp. Kostprijs van een degelijke duitse test is minder dan 25 euro. Per maand mogen 10.000 toeristen het land in. Wie harkt hier even 10.000 x 120 = 1,2 mln euro per maand binnen. Drie keer raden !

 4. Het CMC heeft een nieuwe MRI gekregen , hetgeen ik betwijfel want hij is alweer enige tijd stuk en een monteur moet eerst 14 dagen in quarantaine hij heeft wel wat beters te doen en de urgent spoed patienten maar wachten, Hebben ze soms die oude MRI uit het SEHOS mee genomen en het geld van de nieuwe in hun zakken gestoken waard om uit te zoeken want je maakt mij niet weis dat zo’n MRI niet in een paar maanden al de geest geeft.

 5. misschien kunnen onze “toppers” Kuhneman even inschakelen voor een mierzoete column om aan te geven dat alles qua good governance goed geregeld is?

 6. …..”En wat is er mis met het inzetten van eigen ambtenaren om dit soort klusjes te klaren? Daar zijn er al veel van en ze kosten niets extra. En, o ja: ze leveren een minister ook niets op, dat moet gezegd”……

  Spijker op de kop! Vooral dat laatste zinnetje!
  Nailed it!!

 7. Feit :

  Eugene heeft zijn politieke carriere te danken aan Suzy, that’s a fact. De gast is slechts stroman voor de meid haar en haar corrupt apparaat.

  Dat is wel duidelijk. Daarom heeft Suzy PIN lid Maharo Isenia zijn praatpaal gemaakt.

 8. Jan Huurman omschreef Suusje als corrupt en incompetent.Hij werd niet minder in zijn oordeel over haar , na een royale vergoeding in de wacht gesleept te hebben, na gewipt te zijn door haar.
  Een goede omschrijving van het vrouwschap wat gemeenschapsgelden verkwist.

 9. …..”they don’t create wealth, they just depend on others to give/hand them wealth.”….

  @Bolivar, dat is zo, zonder de zakkenngeld uit het land van de racistische Sinterklaas, kunnen onze Suzy’s, Martina’s, Gijsbertha’s, Cova’s, Wielsen, Whitemans, Jasjes, Hodges, Betrians etc en hun roomse, wulpse, Forse, jordaanse, ernstige en jonge BeDOnder, Khundige consultants accountants en juristen geen woeker uren factureren

 10. Mensen, niet klagen. De Maffia is buiten de deur gehouden en pikkeboef Schotte is opgesloten. We zijn verlost van corruptie. Volgend jaar gaarne weer PAR/PIN en MAN stemmen.

 11. Zal deze minister en overigens meerdere ambtsdragers zich realiseren dat als ze doorgaan met onze geldschieter ( Nederland ) voor de gek te houden en deze zelfverrijking er binnenkort ook geen geld meer is voor ( extra) beveiliging ??
  Of hebben ze hier al een potje voor opzij gezet cq de vliegticket al op zak.

  Er komt een moment dat een grote groep van de bevolking het niet meer slikt.

 12. @William :

  “Ondertussen blijft S Römer doorgaan. Ze is de schaamte al decennia voorbij.”

  Ze blijft doorgaan en jij denkt dat het voor altijd doorgaat.

  Als Nederland het toelaat om fondsen te blijven gooien richting Suzy toe dan heb je een punt. Maar er worden nu eisen gesteld vanuit Nederland.

  Het gaat ontrafelen want uiteindelijk they don’t create wealth, they just depend on others to give hand them wealth.

 13. ‘t zijn ook de duurste security officers die ik ooit gezien heb…
  14 dagen acoya 3 mensen 40.000 naf…
  Dat is meer dan ‘t 10 voudige.
  En kaye kaye was dat ook overheid… Wat waren daar de rekeningen dan van.

 14. @Jury:

  “Stelling: De MinPres van Curaçao is corrupt want anders was hij/zij geen MinPres geworden. Daar zorgt “men” wel voor.”

  Feit :

  Eugene heeft zijn politieke carriere te danken aan Suzy, that’s a fact. De gast is slechts stroman voor de meid haar en haar corrupt apparaat.

  Dit zijn de barre feiten : Nepotisme, corruptie, en zero regard for the well-being and future of the island while Holland is providing financial support for Curacao.

  Laat het overgaan tot een internationaal schandaal en niet slechts lokaal schandaal.

 15. Je kan de zelfde tactiek gebruiken die de elite ook toepast. Kost 2000 kg kip en 200 liter goedkope rum. Dan krijg je voldoende mensen op de been. Dan nog een volksmenner erbij en de regering pakt haar biezen. Dit is de manier waarop ze anders hun stemmen krijgen

 16. Stelling: De MinPres van Curaçao is corrupt want anders was hij/zij geen MinPres geworden. Daar zorgt “men” wel voor.
  Eens?

 17. @Dislect :

  “Maar gaat ook geen indruk maken.”

  Vooral niet als het gaat om een tiental mensen die staan met banners voor Playa Forti. Het maakt pas indruk wanneer het gaat om tienduizenden well-informed citizens die voor Playa Forti peacefully demonstreren for a better future.

  Feit is : the better future dat Nederland willing is om aan mee te werken, de bevolking ontnomen wordt door corrupte psychopaten en de bevolking heeft daar alle recht op om demonstratie acties in gang te zetten.

  Informeer de internationale media over het wanbeleid dat het eiland ten gronde brengt ten goeden van een crimineel corrupt apparaat. Er wordt gehoor aan gegeven.

 18. @Bolivar, voice of the people, idd, Democratie = de macht van het getal.

  En geloof maar dat elke burger van Curaçao ditcwalgelijk vind, Suzy ( Sushi) dus.

  Als deze vrouw onafhankelijk Curaçao zou leiden ,zou ze je in de gevangenis gooien voor het kritiseren van haar nepotisme.

  Susi Sushi stinki!
  Ze noemen Knops Makamba stinki

  Op Curaçao hebben we polítiko stinki!
  En veel Sushi, niet alleen langs de straten, de grootste sushi hoop ligt in Forti, het heet decministerraad van Curaçao, met Suzy als voorzitter en Eugene als ayudante ( mucha mandá)!

 19. Een betoging, prima, ik denk alleen dat het geen effect zal hebben tenzij er een 30 mei herhaling komt. En dat is precies wat het wel denkende deel van de bevolking niet wil. Petitie? Doe ik ook aan mee
  Maar gaat ook geen indruk maken.
  Een boycot van de verkiezingen? Bij gebrek aan alternatief. Gaat ook niet, mensen gaan stemmen voor een kip en rum.
  Hoe krijgen we ze weg?
  Ze hebben het goed voor elkaar.

 20. nog iets, als je naar deze invoices kijkt, opgemaakt op 3 juni, terwijl de te verlenen diensten betrekking hebben op een periode na 3 juni (2 – 16 juni)? Wat is dit, vooruitbetalen? Soort voorfinanciering? Dit heb ik nog nooit eerder meegemaakt. Zo is het wel erg fijn zaken doen met de overheid.

  En waarom de totaal te ontvangen vergoeding verdelen over drie aparte invoices? Het zijn diensten alle verleend aan dezelfde overheids opdrachtgever. Welk doel dient dat….. om mensen zand in de ogen te strooien? aanbestedingsregels omzeilen? Zorg dat de afzonderlijke invoices onder de NAf 100k blijven? “Deelprojecten”. Laat me niet lachen.
  En binnen een week betalen aub. ahhaha

  Prettig dat deze invoices in de openbaarheid zijn gekomen.

 21. @Knoek-koe:

  “met een zo groot mogelijke groep voor forti gaan staan met een verzoek om deze vergiftigde rotte appel binnen 24 uur Forti uit te zetten.

  Het is symbolisch, maar het is een manier om zichtbaar te maken dat men dit post corona in 2020 niet meer wil.”

  Zonder violence in tegenstelling tot 1969 en goed georganiseerd. Gaat vooral om een grote groep van de bevolking mobiliseren die weten waar het over gaat door hun goed te informeren met feiten.

  Dan kan het de aandacht roepen, zelfs wereldwijd.

  Als een bevolking die geloofde in de belofte van “autonomia” dat verkocht werd aan hun, opkomt tegen het misbruik van de “autonomia” status door corrupte politici the people’s voices will be heard.

  Kijk wat er nu gebeurd in the US. Reforms are reached by massive calls for change. The people have a voice. Don’t underestimate the power of the people.

 22. @John Bash, de arrogante brutaliteit van deze ministers, om na een Vanessa Gijsbertha, een Corona ramp, een Chanel Thijsen Mc William debacle, een contract van 3 mijoen te tekenen met een bompertje direct familielid, laat zien dat ze petitie imuun en ongevoelig zijn.

  Eigenlijk zou het volk haar uit het Forti m9eten trekken, maar dat is ongeciviliseerd.

  Ik hoop dat dit flagrante Cameliaanse corruptie schandaal de druppel is, die de metaforische emmer voor Nederland doet overlopen.

  Een Makaku als Suzy, weet drommels goed welke boom ze in kan klimmen, hopelijk hebben de bomen in de tweede kamer en de Ministerraad in Nederland wat spiñas gekregen, en kan ze er niet meer inklimmen….

  Niet zonder dat ze eens flink gepuñeerd wordt..

 23. …..”Op welke wijze zouden wij, ik spreek voor het gemak maar over wij, de bevolking kunnen mobiliseren, zonder inmenging van de politieke partijen,”…….

  @John Bash….met een zo groot mogelijke groep voor forti gaan staan met een verzoek om deze vergiftigde rotte appel binnen 24 uur Forti uit te zetten.

  Het is symbolisch, maar het is een manier om zichtbaar te maken dat men dit post corona in 2020 niet meer wil.

 24. Er gaat een gerucht dat de pasjes voor de onderstand mensen, die normaal gesproken voor 0,35 cent per stuk worden gemaakt, door deze minister voor ang 25 per stuk door “een bekende” zijn gemaakt. Iets om te onderzoeken?

 25. Op welke wijze zouden wij, ik spreek voor het gemak maar over wij, de bevolking kunnen mobiliseren, zonder inmenging van de politieke partijen, zodat het vuile werk van alle politici, bestuurders en vakbondsleiders wordt beeindigd. Die ongekroonde koningin moet met eigen wapens bestreden worden.
  Ik heb niet de illusie dat het vandaag of morgen al geregeld wordt, maar een begin zou gemaakt moeten worden. 100% corruptie vrij zal het nooit worden. Maar de rotte appels dienen verwijderd te worden.

 26. Laten we hopen dat er in NL kamervragen over gesteld worden, naam van de betreffende minister en alle relevante gegevens van de geleverde pastechi. Mogelijk voert dat de druk wat op, want alleen de druk van de lokale media doet deze minsters helemaal niets. Zie de minister van financien met zijn twijfelachtige benoemingen (laatste wapenfeit: onze hardwerkende vrijwilliger bij de Belastingdienst), de verontwaardiging van de burger raakt hem totaal niet, het glijdt van deze man af als ware hij van teflon. En nu dus weer onze pinnige minister. Om doodziek van te worden dit gedrag.

 27. ….”Ik blijf het zeggen: De grootste vijand voor het eiland Curaçao is de YDK him or herself”……

  @Tuna, maar Suzy, Eustatius, Cova, Cooper en Don martina willen je doen geloven dat dat knops is.

  Nu komt in de beerput naar boven drijven, wat allang door de bescheiden burger gezegd wordt…

  Maar ja: Bos di buriku no ta yega shelu!!

 28. ……”als Rhuggenaat een klein beetje fatsoen in zijn donder heeft dat flikkert hij vandaag nog deze minister uit zijn kabinet.”….

  En dat is nou juist wat ze missen: fatsoen en respect.

  …..”Maar… ik weet zo langzamerhand dat “een rechte rug” en innerlijk fatsoen niet bij deze man te vinden is”…..

  Helaas ben ik bang dat je gelijk hebt, of hij is een hele grote slapperd!

 29. @maxjan :

  “Een ding is zeker als Rhuggenaat een klein beetje fatsoen in zijn donder heeft dat flikkert hij vandaag nog deze minister uit zijn kabinet. Maar… ik weet zo langzamerhand dat “een rechte rug” en innerlijk fatsoen niet bij deze man te vinden is.”

  Sterker nog : als het niet voor Suzy was way back in time dan had Eugene geen political carreer to speak of. Hij is slechts een stroman van Suzy : In de politiek is een stroman, ook wel marionet genoemd, een leider die slechts de jure aan de macht is, terwijl de werkelijke macht berust bij iemand anders

 30. …..”Met een pennenstreek weet Suzy dat bedrag bijna te verdubbelen naar iets meer dan 62.000 bruto per maand”……

  Ik hoop dat een rechter , met ballen, de astusia en “nepotismo estafo en korupshon” van deze “astuto” rovers vrouw, met een pennestreek heel snel beéindigt.

 31. Wordt het niet hoog tijd om met een beroep op de waarborgartikelen de volledige regering van deze rots inclusief alle topambenaren en de directies van alle overheids nv’s tot criminele organisatie te benoemen ? Knops ?

 32. Ben sprakeloos en toch wel iets gewend. Hoe los je dit op zonder dat stelletje “deugnieten” bij Boca Pistol te water te laten: ” ik wens u een behouden vaart toe”. Een ding is zeker als Rhuggenaat een klein beetje fatsoen in zijn donder heeft dat flikkert hij vandaag nog deze minister uit zijn kabinet. Maar… ik weet zo langzamerhand dat “een rechte rug” en innerlijk fatsoen niet bij deze man te vinden is. Hoever is op Curaçao het elastiek nog uit te rekken, voordat het met een flinke klap terug ketst? Het zal dan druk worden op de Noordkust.

 33. En uiteraard gaat de “Lokale Kennedy” hier hard tegen optreden…. Whuahahauhhhahahahaaa..
  Eerst in het zadel helpen, en nu heel verontwaardigd de “keutel van de koe met stenen bekogelen”
  Priceless.

 34. Wordt deze informatie ook aan de tweede kamer gestuurd? Nederland kan dit toch niet blijven accepteren? Een grote boevenbende is het.

 35. Suzy, die met haar slimheid en intelligente, een van de grootste aanwinst had kunnen worden voor het eiland is vervallen to een van de de grootste. Schandes.
  Puur op feiten van het laatse hoofdstuk:
  Er is advies genegeerd die duidelijk maakte dat het verplicht in quarantaine op nemen van gezonde mensen geen wettelijk basis had.
  En op basis van dit genegeerde advies geeft ze haar schoonzoon een miljoenen contract. Weer zonder wettelijke basis.

  Maar het is herhaling:
  “Helemaal als blijkt dat geconstateerde gebreken door ministers en parlement op geen enkele wijze worden gerepareerd. Kennelijk heeft iedereen in de politieke en ambtelijke arena baat bij het in standhouden van de corruptie die hieraan ten grondslag ligt.”

 36. “Suzy Römer, minister van Volksgezondheid heeft al een aardige trackrecord voor wat betreft ‘de schijn tegen’, maar in de zaak van quarantainebeheer maakt ze het wel erg bont. Het ligt er zo dik bovenop, dat je bijna van schaamteloosheid mag spreken.”

  Ze buiten en het eiland en het zogeheten “autonomia” verdrgag uit to the extreme. Ze zien immers geen consequenties gebonden aan hun corrupt handelen, dus maken ze het steeds maar erger.

  Schaamtegevoel hoort niet bij psychopaten : a personality disorder characterized by persistent antisocial behavior, impaired empathy and remorse, and bold, disinhibited, and egotistical traits.

  Jammer dat Nederland niet inziet dat “autonomia” slechts ten goede komt van criminelen en niet het eiland. Nederland blijf maar geld gooien in the bottomless pit of corruption.

 37. En zo gaat het roven maar door.

  Maar weer Nederland uitmaken voor kolonialistische en racist land en tegelijk weer miljoenen eisen!

 38. Sterk stuk van Drayer, die daarmee zijn genante optreden bij de Corono persconferentie weer enigzins goed maakt.

  Op de eerste foto rechts Franklin Fraud Sluis en links de aalgladde Aalvin Daal, van wie Sluis in ruil voor zijn riante salaris moet accepteren dat hij steeds elders mislukte vriendjes op de payroll van Bureau Post komt parkeren.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Lees ook

Zoeken

- Advertentie -

Nieuwe reacties

- Advertentie -