29 C
Willemstad
• donderdag 18 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Ingezonden | In memoriam: Norma Crescencia Jesurun-Manuel 19 april 1935 – 24 december 2021

HomeAuteursIngezondenIngezonden | In memoriam: Norma Crescencia Jesurun-Manuel 19 april 1935 - 24...
Ingezonden brief

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie van de Knipselkrant Curacao is niet verantwoordelijk voor de inhoud. Ingezonden stukken die opruiende of dreigende taal bevatten worden door ons niet gepubliceerd.

Vandaag laten we Maria Liberia-Peters aan het woord.

Het spreekwoord ‘Naast elke succesvolle man treft men een vrouw aan’, was zeker van toepassing op het echtpaar Edsel (Papy) Jesurun en zijn echtgenote Norma C. Jesurun-Manuel, zowel gedurende de periode dat hij als gedeputeerde van het Eilandgebied Curaçao in functie was alsmede gedurende de periode als Gevolmachtigde Minister van de Nederlandse Antillen in Den Haag.

De betrokkenheid van Norma diende als ondersteuning van het werk van haar echtgenoot, hetgeen zijn vruchten afwierp zowel op de Antilliaanse Regering als indirect ook op de bevolking van de Antillen in het algemeen en Curaçao in het bijzonder. Het gebeurde weleens dat sommige onderwerpen een grondige voorbereiding vereisten. Hij achtte het daarvoor noodzakelijk om informele vergaderingen te beleggen met hetzij Nederlandse politici of andere deskundigen. Zo kon men tijdens vergaderingen in de aangrenzende ambtswoning in Den Haag, onderling discussiëren, van gedachten wisselen, ‘bijpraten’ of ‘uitpraten’ alvorens dat ondergetekende als ministerpresident groen licht gaf waarmee het onderwerp in de Rijksministerraad ter tafel gebracht kon worden.

Norma, in haar hoedanigheid van gastvrouw, wist de juiste sfeer te scheppen voor een informele vergadering waarbij men dikwijls elkaar vond om tot oplossingen te komen voor bestaande knelpunten. Norma Jesurun stond aan de wieg van een sociaal netwerk van echtgenotes van Nederlandse ministers. Een groot voordeel hiervan was dat Norma, een welbespraakte vrouw met goede communicatieve vaardigheden, de nodige achtergrondinformatie kon verstrekken met betrekking tot bepaalde onderwerpen.

Norma wist uit te leggen hoe bepaalde cultuurgebonden situaties van invloed konden zijn op bepaalde issues. Norma wist, zo welbespraakt en belezen als zij was, goede uitleg te geven over onze cultuur, zeden, gewoonten, geschiedenis en idiosyncrasie van soms overgevoeligheid. Dit alles met het oogmerk om indirect hun ‘mindset’, hun denktrant en zienswijze te verrijken.

Het is nu eenmaal een feit dat vele Nederlanders, en niet in het minste geval, ook politici, geen voorstelling hebben van onze realiteit. Er kan immers een groot verschil bestaan tussen hun referentiekader en het onze.

Norma had zich voorgenomen om hen te informeren omtrent Antilliaanse aangelegenheden, die ten bate zouden kunnen zijn, zowel voor de Nederlandse alsmede voor de Antilliaanse kant. Norma haar inzet was om wederzijds begrip te kweken. Men hoopte dat de informatie die de dames uit hun ‘netwerk’ mee naar huis namen aan de ‘koffietafel’ en elders gedeeld kon worden. Norma haar inzet en kennis van zaken waren van onschatbare waarde bij de uitvoering van de taak van de Gevolmachtigde Minister.

Bij het afscheid van Edsel (Papy) Jesurun als Gevolmachtigde Minister is hem een Liber Amicorum getiteld ‘Caraibisch Cadens’ aangeboden met relevante bijdragen van zowel politici alsmede andere deskundigen op diverse gebieden over hun werkervaring met de Gevolmachtigde Minister en de relatie binnen het Koninkrijk. In zijn voorwoord van het Liber Amicorum legde de toenmalige Nederlandse minister- president Ruud Lubbers de nadruk op de prettige samenwerking met de Gevolmachtigde Minister en merkte daarbij op:

,,Die vreugde werd nog rijker en completer door Norma, die naar ik hoop door dit boek ook geëerd zal worden.” Welk groter compliment kun je Norma geven?

Met dank aan Norma voor alles wat zij voor het land Nederlandse Antillen en het volk van Curaçao heeft betekend, bidden wij de Heer God voor haar zielerust.

Maria Liberia-Peters,
Ex-minister-president van de Nederlandse Antillen.

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties