ArubaNieuws | Het is vijf voor twaalf voor Arubaanse regering

Met CAFT brief

Staatssecretaris Raymond Knops | Foto BZK

Den Haag – De regering van Aruba krijgt nog tot 30 april de tijd om een begroting te presenteren die voldoet aan de adviezen van het College Aruba financieel toezicht. Zoniet dan volgt er een aanwijzing, zo zal de Rijksministerraad morgen (vrijdag) op voorspraak van staatssecretaris Raymond Knops van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties besluiten.

In een brief aan de RMR benadrukt Knops dat Aruba het jaar 2017 heeft afgesloten met een financieringstekort van 3,1%, 2,6% hoger dan de eerder met Nederland overeengekomen norm. Knops schrijft voorts dat de ontwerpbegroting voor 2018 een tekort van 3,9% laat zien, zonder dat rekening is gehouden met de verplichting om het tekort van 2017 dit jaar te compenseren. De schuldquote dreigt daardoor in de loop van dit jaar op te lopen tot 91%.

Het CAft adviseert de RMR om van de Arubaanse regering te eisen maatregelen te nemen die er toe leiden dat het tekort over 2018 onder dat van 2017 blijft. Het College heeft de RMR tevens gewezen op een complicerende factor: formeel houdt het financieel toezicht op het Arubaanse begrotingsbeleid aan het einde van dit jaar op.

Bron: ArubaNieuws

Naschrift KKC

2018 03 15 Waarchuwing CAFT Aruba Aanwijzing Begroting by Black Lion on Scribd

2 Reacties op “ArubaNieuws | Het is vijf voor twaalf voor Arubaanse regering

  1. Abraham Mossel

    Aller & John de Vries, het is al jaren 5 over twaalf, kom eens met een goed stuk en zonder politieke kleur>????

  2. Renée van Aller

    Opmerkelijke gang van zaken met Venezolaanse vluchtelingen. De eigen verantwoordelijkheid is pijnlijk afwezig. Nederland moet het oplossen? En dat zegt de MEP, die Nederland kan missen als kiespijn? En dan de CAFT. Potverteren deed de AVP. Maar daar kon overleg mee worden gevoerd. Ook al werden de gemaakte afspraken nauwelijks nagekomen. De premier vergaloppeerde zich ongehoord door in hongerstaking te gaan. Maar de Nederlandse/Arubaanse dialoog was goed. De MEP heeft jarenlang zich superieur opgesteld ten aanzien van Nederland en wilde los van Nederland. Zelfs de meest basale beleefdheid werd niet in acht genomen. Het gevolg? Een gebrek aan vertrouwen van Nederland in de huidige regering. Geen wonder dat een goedkope lening er niet inzit. Tijdelijk zoete broodjes bakken is niet genoeg. Een bekwaam en inhoudelijk deskundig onderhandelaar met Nederland in deze onmogelijke situatie is hard nodig. Er zal lang overheen gaan voordat de verziekte verhoudingen genormaliseerd zijn. Inkomsten verhogende maatregelen zal de CAFT afkeuren. Veel gezonder zou het zijn de uitgavenkant te beperken. Alle onnodige plucheklevers in het bestuurskantoor mogen bijvoorbeeld naar huis. Ministers moeten inhoudelijk op de hoogte zijn van de kwesties en wettelijke regelingen die van toepassing zijn. Beter is het een ding goed te doen dan 10 dingen onvoldoende. Alle voors- en tegens moeten degelijk worden afgewogen. Feiten, feiten en oorzaak en gevolg a.u.b. Dat is de enige manier om de bevolking en Nederland te overtuigen dat er een deskundige regering en parlement aanwezig zijn in Aruba en dat ze ook werken zoals het zou moeten. Renée van Aller & John de Vries

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *