27 C
Willemstad
• donderdag 6 mei 2021 00:41

ParadiseFM | ‘Einde Korsou di Nos Tur nabij’

Het einde van de politieke partij Korsou di Nos Tur is nabij. Dat zegt Meindert ‘Menki’ Rojer, de nummer twee op lijst, vandaag in het Antilliaans Dagblad. Het...

Democracy now! | Monday, May 5, 2021

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience with...

Extra | Journaal 5 mei 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Nu.cw | Semper: Gemiddeld 100 prikken per dag in de wijken

Er wordt door de mobiele vaccinatieteams in de wijken hard gewerkt voor elke prik. Per locatie worden er gemiddeld zo’n honderd prikken per dag gegeven, zegt Jerry...

DolfijnFM | Drastisch minder huwelijken dit jaar op Curaçao

Er wordt minder getrouwd op Curaçao. Drastisch minder zelfs. In 2018 waren er nog 744 paren die hun ja-woord gaven, vorig jaar was dat aantal nog maar...

DolfijnFM | Sportschooleigenaren willen weer open

Eigenaren van sportscholen op Curaçao luiden de noodklok. Het voortbestaan van individuele scholen in de bedrijfstak op het eiland is in gevaar. De versoepeling van de coronamaatregelen afgelopen...
- Advertisement -spot_img
HomeLandenCuraçaoAruba | Selectieve verontwaardiging

Aruba | Selectieve verontwaardiging

Column Renée van Aller en John de Vries

Aruba Analyse
Selectieve verontwaardig?

Op 10 november 2014 berichtte de Amigoe dat de Arubaanse Staten de aanwijzing voor Sint Maarten volmondig veroordeelden. Wat betekent dat? Aruba en Sint Maarten tikken Nederland bestraffend en selectief op de vinger. Het Statuut wordt met één oog open en één oog dicht uitgelegd. Aruba heeft Nederland ook indirect de oorlog verklaard. Dus we kunnen een nieuwe vloedgolf van vijandelijke uitspraken verwachten en Nederlandse verontwaardiging. Daarom hebben we de besprekingen in de Eerste Kamer en de Tweede Kamer van 2000 er nog eens op nageslagen. Daaruit blijkt dat er een moeizaam akkoord tot stand is gekomen met het IMF over de financiële situatie van de eilanden. Die was ook toen zorgwekkend. Dus de eigen verantwoordelijkheid werkt prima met woorden maar minder met daden. Immers als de financiële situatie te wensen overlaat en dat kon altijd prettig worden weggepraat en verborgen, kan niet worden verwacht dat het nu anders wordt. De regering Pourier werkte destijds hard aan sanering van de financiën en kreeg niet alle steun die het verdiende. De verhouding met Aruba werd toen beoordeeld als meer volwassen. Hoe die verhoudingen nu worden beoordeeld laat zich raden.

Ministersbenoemingen
Inderdaad lag de verantwoordelijkheid van ministersbenoemingen bij de eilanden volgens het rapport van de Commissie Biesheuvel uit 2000. Het persbericht van de overheid (?) dat de Amigoe overnam, vermeldde niet dat de eindverantwoordelijkheid voor dergelijke benoemingen bij het Koninkrijk ligt (de waarborgfunctie). Die functie is noodzakelijk als de deugdelijkheid van bestuur in het gedrang komt De Koninkrijksministerraad besloot op 29 mei 2000 als volgt. “De raad onderschrijft de bevindingen van de commissie over de criteria die bij de benoeming van ministers moeten worden gehanteerd. De betekenis van criteria kan niet los worden gezien van de verantwoordelijkheid van bestuurders. Het hanteren van criteria zal van weinig betekenis zijn als niet de bereidheid of de mogelijkheid bestaat door middel van concrete toepassing daaraan een zinvolle betekenis te geven. De raad gaat er van uit dat deze constatering van de commissie een aansporing zal zijn voor alle betrokkenen bij de benoeming van ministers op Aruba zeer zorgvuldig hun taak te vervullen. Wat betreft de criteria voor benoeming zelf, constateert de raad dat de commissie geen nieuwe criteria heeft ontwikkeld. De commissie heeft zich aangesloten bij de criteria die eerder in het kader van het Calidad-proces door de Commissie Van der Griendt op Aruba zelf zijn ontwikkeld. Deze criteria zijn inmiddels door de regering van Aruba en de Staten aanvaard. De commissie onderschrijft het criterium van de Commissie Van der Griendt dat iemand niet tot minister kan worden benoemd indien valt te voorzien dat de benoeming ernstig nadeel toebrengt aan het landsbestuur of het daarin te stellen vertrouwen. Zij acht dit criterium met een zeker open karakter onvermijdelijk gelet op de werking van het criterium als vangnet voor situaties die niet kunnen worden voorzien.”

Toekomstmuziek
Volgens de recente reacties van de regeringen van Sint Maarten en Aruba betekent dat de Gouverneur alsnog altijd in een onhoudbare positie kan worden gebracht, reden dus voor weigering van een aanwijzing. Die uitgangspunten worden opportuun toegepast door Aruba en Sint Maarten ten einde het eigen gelijk bevestigd te krijgen. Gouverneur Koolman van Aruba weigerde destijds Glenbert Croes te benoemen als minister en de Koninkrijksregering ondersteunde die beslissing. Die volstrekt correcte wijze van optreden van de Gouverneur wijzen Sint Maarten en Aruba kennelijk ook af vanwege de eigen autonomie. Dat bleek wel uit de wijze waarop de Arubaanse Gouverneur door de Arubaanse regering in de pers werd onderuitgehaald en zelfs bedreigd. Wat betekent een dergelijk optreden? Wordt ondeugdelijkheid van bestuur de norm? Dat zou ernstige consequenties kunnen hebben die de diverse landsbesturen kennelijk onvoldoende hebben doordacht. Het rapport Calidad (1997) is nooit uitgevoerd. Daar zegt de Arubaanse regering niets over. Selectief geheugenverlies waardoor het eigen ontoereikend optreden wordt opgeschoond? Hoelang kan een dergelijk misleidend optreden onopvallend plaatsvinden? Want het gaat om het bestuurlijk eigen gelijk dat als dekmantel voor wat anders wordt gebruikt en niet in het belang van de bevolking is. Dat betekent overigens niet dat Nederland de juiste procedures heeft gevolgd in alle gevallen. Redelijkheid en goede afspraken in het belang van de Caribische burgers zijn nu noodzakelijk. Die afspraken moeten worden nagekomen. En het rapport “Op afstand verbonden” (Rapport Commissie Biesheuvel) van 1 maart 2000 moet misschien nog eens van kaft tot kaft worden doorgelezen om vast te stellen of iedereen de afspraken wel is nagekomen. Dat zes ex premiers van de Nederlandse Antillen zich zorgen maken over de recente ontwikkelingen moet tot nadenken stemmen. Mevrouw Liberia-Peters, zo herinner ik mij (RvA) had een scherpe kijk op de feiten. Ook Boeli van Leeuwen zag in haar de moeder des vaderlands. Laten we goed luisteren naar wat de feitenkenners te zeggen hebben.
Renée van Aller & John de Vries

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties