Aruba | Flamboyante verdediger van vriend en vijand

Column Renée van Aller en John de Vries

maffiamaat

Boek Maffiamaat door mr. Bram Moskowicz

Mr Moskowicz werd met ingang van 24 april 2013 geschrapt voor het leven als advocaat van het tableau. Hij mag in Nederland het vak van advocaat niet meer uitoefenen. Er bestonden ernstige en structurele bezwaren in verband met zijn lichtzinnige werkwijze, die zowel de Raad van Discipline als het Hof van Discipline ernstig verwijtbaar achtte. Die beoordeling van zijn werkwijze was gebaseerd op de Advocatenwet van 1952. Beide genoemde tuchtrechtelijke instanties behoren niet tot de rechterlijke macht.  Dus vallen de beslissingen van beide colleges – op het eerste gezicht – niet onder artikel 40 Statuut, tenzij dat artikel naar analogie moet worden toegepast. Daarvoor lijken echter geen aanwijzingen te bestaan in het Statuut of enige andere Koninkrijkswetgeving. Het artikel luidt als volgt.

Artikel 40
Vonnissen, door de rechter in Nederland, Aruba, Curaçao of Sint Maarten gewezen, en bevelen, door hem uitgevaardigd, mitsgaders grossen van authentieke akten, aldaar verleden, kunnen in het gehele Koninkrijk ten uitvoer worden gelegd, met inachtneming van de wettelijke bepalingen van het land, waar de tenuitvoerleg-ging plaats vindt.

Desgevraagd wilde het Hof van Discipline geen informatie geven over de vraag of een genomen tuchtrechtelijke beslissing ten aanzien van een advocaat ook in de rest van het Koninkrijk geldig is. De griffier gaf aan de Curaçaose wetgeving niet te kennen. Dat is voor een gemiddeld Nederlands jurist niet ongebruikelijk. Weinig Hollandse rechtsgeleerden zijn op de hoogte van de wetgeving van het Koninkrijk en de landswetgeving of rechtspraak in de rest van het Koninkrijk.

Een wenkende tropische toekomst
Moskowicz gaf recent op de televisie aan dat hij zich in Curaçao wenste te vestigen. Niet iedereen was daar blij mee. Hij is al partner bij een bekend lokaal advocatenkantoor. Als zijn schrapping in Nederland van het tableau voor het leven, niet geldt in Curaçao, valt hij onder de Advocatenlandsverordening van 1959, zoals later herzien. Die wettelijke regeling stelt min of meer dezelfde eisen aan een advocaat als in Nederland. Moskowicz voldoet aan de Curaçaose vereisten om ingeschreven te worden als advocaat. De tuchtrechtspraak staat in § 4, artikel 20 en verder. Belastingadviseurs en zaakwaarnemers vallen ook onder deze regeling. De regeling en eventuele schorsing of schrapping van het tableau geldt alleen voor advocaten en belastingadviseurs die in Curaçao hun taken uitoefenen en daar woonachtig zijn. Wellicht kan de Orde van Advocaten van Curaçao preventief een aantal richtlijnen geven? De reputatie van de gehele Orde is hier immers mogelijk in het geding. Ook is het zo dat de verschillende overheidsinstanties onderling informatie uitwisselen om fraude te voorkomen. Dus is het raadzaam dat nog openstaande schulden worden betaald voordat de rechtsgeleerde zich in het Caribische deel van het Koninkrijk vestigt. Invorderingskosten kunnen enorm oplopen.

Talenten tonen
Moskowicz kan uit het leven gegrepen cursussen verzorgen, hoe het ene gat met het andere gevuld kan worden en wat te doen als het misgaat. Bruikbaar voor ons allen. Ook kan hij een cursus creatief schrijven aanbieden. Want nu is daar het nieuwe meeslepende boek van een briljant auteur. Het Parool was er lovend over. Maffiamaat heet zijn inspirerende fictieve oeuvre en het is crimineel spannend. Hoe om te gaan met mogelijke maffiaconnecties is altijd noodzakelijke en nuttige informatie, óók in Italië. De hoofdpersoon in het boek geeft zichzelf een morele missie. ‘Hij moet het goede in de wereld ondersteunen en het slechte in de hand houden. Buigen naar zijn eigen wil.’ Dat zal niet meevallen, want er valt veel te herstellen en veel politici menen dat hun wil wet is op Curaçao. Wie gaat het winnen? Gerechtigheid in criminaliteit, waarom niet? De Godfather wordt nog steeds ademloos gevolgd. Een analoog en digitaal, ordelijk expert met de juiste connecties op een flexplek is een inspirerende investering. Het Parool meent dat Maffiamaat zeker de nodige verwachtingen wekt. Positief of negatief? Dat is de vraag. Wat vindt u?

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

2 Reacties op “Aruba | Flamboyante verdediger van vriend en vijand

  1. Voor Max M. heb ik nooit respect kunnen opbrengen, niet voor niets is hij uit zijn ambt gezet een typisch figuur die met alle winden meedraaide zolang het maar geld opleverde. Saillant klein detail een goede vriend van mij uit Amsterdam heeft MM jaren geleden als advocaat ingehuurd, niet 1 keer heeft hij hem zelf gezien. Alles werd via zijn medewerksters afgehandeld. Een relatief kleine zaak die gigantisch veel geld heeft gekost en uiteindelijk via een andere advocaat in cassatie gelijk gekregen. Aan de naam MM kleeft iets onbetamelijks, in tegenstelling tot vader in Maastricht.

  2. Ik had altijd veel respect voor Max, maar sinds ik weet dat hij een samenwerkingsverband heeft met Sulvaran en Peterson is hij ver in mijn achting gedaald. Hoe kun je met zo’n koppel gaan samenwerken Bram. Dit is echt beneden jou niveau.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *