29 C
Willemstad
• dinsdag 26 september 2023

Democracy now! | Monday, September 25, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Belangenverstrengeling Silvania in de schaduw van het pokerlicht?

Redactioneel commentaar | Dick Drayer - Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De aankondiging vandaag van een groot gokgerelateerd evenement op Curaçao werpt vragen op over de rol van de...

PBC | Het gebit van Willemstad straalde glanzend, helder en trots

door het oog van een cameraman | Tim van Dijk WILLEMSTAD – In de diepe schaduw van Willemstad’s bruisende leven schuilt een stille pijn, vergelijkbaar met een gebit...

PBC | Curaçao Medical Center onder druk om afsprakensysteem te verbeteren na herhaalde oproep van Gezondheidsinspecteur

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Gezondheidsinspecteur, professor Keli, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor patiënten die wachten op een afspraak bij het Curaçao Medical Center. In een brief aan...

PBC | Uitgezette huurders van een FKP-huis krijgen aanzienlijke schadevergoeding

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Een huurder van een FKP-huis in Curaçao krijgt bijna 120.000 gulden schadevergoeding nadat hij volgens de rechter ten onrechte zijn huurwoning was uitgezet. De...
- Advertisement -spot_img

Aruba | Centro di Memoria

HomeLandenCuraçaoAruba | Centro di Memoria

Column Renée van Aller en John de Vries

Aruba Analyse
Centro di Memoria

12 december 2014 richtte Aruba een nieuw en blijkbaar noodzakelijk medisch instituut op, het Centro di Memoria. Dat berichtte de Diario op 13 december 2014. Inspirerend initiatief. Het Centro zal de diagnose stellen en ondersteuning verlenen bij geheugenverlies. Dementie is onomkeerbaar bij ouderdomsgeheugenverlies. Onze herinnering laat ons dan structureel in de steek. Mogelijk kan het nieuwe Centro genezing bieden bij selectief geheugenverlies. Selectief geheugenverlies wordt standaard toegepast als een prominente, politieke propagandamethode. Vooral als de regering de feiten positief wil presenteren als ze dat niet zijn. Daarom staat Aruba nu onder het lamentabele toezicht van het CFT. Weliswaar heeft de regering zelf gevraagd om advies van het CFT, maar desondanks is de verplichte adviesaanvrage een ontoelaatbare inbreuk op de autonomie. Wij mogen en kunnen toch geheel zelfstandig aan quantitative easing doen? Hiermee wordt de Arubaanse variant bedoeld van het cosmetische verminderen van de overheidsschuld. De Arubaanse Centrale Bank zou de staatschuld kunnen opkopen om de economie te stimuleren. Dat gebeurt (nog) niet. Gaat het mis dan kunt u uw politici daarop niet aanspreken. Want het enige dat telt zijn goede intenties. Goede intenties zijn potentieel gevaarlijk, omdat zij vaak worden ingegeven door het eigen belang. Goede intenties worden daarom verlokkend verpakt als het hoogtepunt van naastenliefde. Het huidige politieke systeem is niet meer dan een bestuurlijk middel om de voordelen van de economische elite te vergroten, volgens de Brit Russell Brand. Is dat ook zo in het Koninkrijk? We hebben het onderzocht. Het Sociaal en Cultureel Planbureau uit een voorzichtig ja. De kloof tussen de elite en het volk neemt toe. Dat betoogden we eerder in het artikel: ‘Wat doet onze elite voor ons’? Belangwekkend in dat verband is de brief die minister Plasterk stuurde aan de Tweede Kamer over de adviesrol van het CFT voor Aruba.

“Het Cft zal vanaf nu adviseren over het concept van de ontwerpbegroting 2015. Tevens is het mogelijk dat het Cft nog nader zal adviseren op de later door de Staten vastgestelde begroting. Voorts zal het Cft gevraagd en ongevraagd adviseren gedurende de begrotingsuitvoering en bijvoorbeeld ten aanzien van aanvragen van leningen aangegaan buiten het Koninkrijk.”

Vooral de leningen die vanaf nu worden aangegaan zijn van belang en kunnen niet langer buiten de begroting worden gehouden. Zou dat ook gelden voor de toe-eigening van de af te dragen ambtenarenpensioenpremies en andere premies? Selectief geheugenverlies lijkt wat dit betreft niet meer mogelijk, het CFT treedt op als een alternatief Centro di Memoria voor politici. Een geruststellende gedachte.

Het recente onderzoek van het CBS naar de verwachte bevolkingsgroei 2010-2030 toetsten wij ook op selectief geheugenverlies. Het CBS presenteerde drie scenario’s (lage, gemiddelde en hoge toename) duidelijk weergegeven in het volgende overzicht (Diario 13 december 2014). Het CBS verwacht dat de vreemdelingen populatie jaarlijks met 2,80 % zal toenemen. De Arubaanse bevolking zal jaarlijks toenemen met 0,35 %.

In 2005 deed het CBS ook onderzoek naar de mogelijke ontwikkeling van de bevolking. Daar kwamen belangrijke aanbevelingen uit die nauwelijks werden opgevolgd. Het CBS berekende toen dat als Aruba jaarlijks een economische groei van 4% zou handhaven, meer dan 69.000 vreemdelingen woonachtig zouden zijn in Aruba. De totale bevolking zou dan 143.000 inwoners bedragen in 2023. De buitenlandse populatie zou dan hoger zijn dan de Arubaanse bevolking. De recente scenario’s geven een overeenkomstige ontwikkeling aan. Sinds 2009 wilde de regering illegalen legaliseren. Dat gebeurde op grote schaal. Hoe langer illegaal, hoe eerder men een vergunning kreeg. Dat moedigt illegaal verblijf aan. Diverse regeringen hebben grootschalig illegalen gelegaliseerd. Gezien de hoge werkloosheid van landskinderen en legale vreemdelingen zullen de wettelijke regels strikter moeten worden toegepast. De regering lijkt zich nooit veel te hebben aangetrokken van de aanbevelingen van de deskundigen waaronder het CBS. Er werd de laatste jaren geen eenduidig, betrouwbaar vreemdelingenbeleid toegepast. De wettelijke regels werden veelvuldig toegepast volgens het opportuniteitsbeginsel. In 2009 schafte de regering direct het Zwitserse model af, waarbij vreemdelingen in theorie na drie jaren geen vergunning meer kregen en gezinshereniging feitelijk nauwelijks mogelijk was. De regering zal wel rekening moeten houden met versnelde veroudering van de bevolking en afname van Arubanen die in het arbeidsproces kunnen worden opgenomen. Binnenkort zullen vreemdelingen daarom de meerderheid van de bevolking vormen. Een geschikt inburgeringstraject lijkt geboden, evenals een betere opleiding van onze jongeren. Dat is nodig om de Arubaanse cultuur niet verloren te laten gaan. De regering zou er verstandig aan doen het vreemdelingenbeleid af te stemmen op de scenario’s van het CBS, zoals die zich zullen voordoen. Ook zou het helpen als er meer Arubaanse kinderen worden geboren en de verhouding tussen mannen en vrouwen minder ongunstig zou zijn. In 2030 zijn er 88 mannen op 100 vrouwen. Ook in het vreemdelingenbeleid is selectief geheugenverlies niet langer een mooie en moderne oplossing. Zelfs politiek is het niet aantrekkelijk meer. De bewindslieden die structureel lijden aan selectief geheugenverlies kunnen zich meteen melden bij het Centro di Memoria. Succes gegarandeerd.

©2014 Renée van Aller en John de Vries

Renée van Aller en John de Vries schrijven hun artikelen vanuit een veelzijdige vakkundigheid voor de Knipselkrant Curaçao en de Amigoe. Op alle artikelen rust het copyright bij zowel de Knipselkrant Curaçao en Amigoe als de Auteurs.

Publicatie door: Knipselkrant Curaçao © 2010-2014

1 reactie

  1. “Goede intenties zijn potentieel gevaarlijk, omdat zij vaak worden ingegeven door het eigen belang”.

    Gaarne onderbouwen.

    ps daarna ben ik gestopt met het lezen van deze prietpraat.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties