30 C
Willemstad
• dinsdag 26 oktober 2021 10:54

Laatste reacties

- Advertentie -

ARA | Rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2015

De weg naar duurzaamheid; met het oog op de toekomst
De weg naar duurzaamheid; met het oog op de toekomst

ORANJESTAD – De Algemene Rekenkamer heeft haar rapport over het onderzoek naar de jaarrekening 2015 gepubliceerd. In dit rapport merkt de Algemene Rekenkamer op dat er verbeteringen merkbaar zijn in de resultaten van het jaar 2015 ten opzichte van vorig jaar, maar dat dit niet het gevolg is geweest van structurele kostenbeheersing die tot duurzaam houdbare overheidsfinanciën leiden.

De Algemene Rekenkamer blijft zich zorgen maken over de financiële positie van het Land. Deze zorgen zijn gebaseerd op drie kernelementen waarop dit onderzoek zich heeft gericht, namelijk de schuldpositie van het Land, de daaraan gelieerde rente en de kosten voor het personeel werkzaam voor het Land. De Algemene Rekenkamer concludeert dat er nog een lange weg te gaan is voordat gesproken kan worden van duurzame overheidsfinanciën.

Verdere verduurzaming openbare financiën

Voor het jaar 2015 diende het Land te voldoen aan een wettelijk vastgestelde tekortnorm van 3,7% van het BBP. Het onderzoek van de Algemene Rekenkamer wijst uit dat de overheid, in enge zin, deze norm ruim heeft behaald. Het onderzoek wijst echter ook uit dat de verbeteringen, die hebben geleid tot het behalen van deze tekortnorm, niet het gevolg zijn geweest van structurele kostenbesparingen. De personeelskosten, de grootste kostenpost van het Land, laat een minimale daling zien en de rentekosten tonen een alsmaar stijgende lijn. Het is van essentieel belang dat de regering prioriteiten dusdanig inricht, dat een kostenbeheersing op langere termijn behaald kan worden. Er dient rekening gehouden te worden met de kosten die de komende jaren tot uitdrukking zullen komen, als gevolg van langdurige contracten waaraan het Land zich heeft gecommitteerd. Het Land dient aan de verdere verduurzaming van openbare financiën te werken, met het oog op de toekomst.

Budgetrecht Staten

- Advertentie -

Het onderzoek wijst uit dat er in het jaar 2015 wederom overschrijdingen zijn op de door de Staten goedgekeurde begroting en dat bij de begrotingsuitvoering de comptabiliteitsvoorschriften niet zijn nageleefd. De Algemene Rekenkamer herhaalt haar zorgen over de aantasting van het budgetrecht van de Staten en merkt op dat ook de Staten verantwoordelijk is voor het doen naleven van procedures die haar budgetrecht aangaan.

Aanbevelingen Algemene Rekenkamer

De Algemene Rekenkamer beveelt in haar rapport de ministers aan om bij het maken van beleidskeuzes, de totstandkoming van duurzaamheid niet uit het oog te verliezen en om de wettelijke voorschriften na te leven bij de begrotingsuitvoering. Het is van belang dat de minister van Financiën & Overheidsorganisatie in het bijzonder, alert blijft op de naleving van bestaande wettelijke voorschriften door alle betrokkenen. De Algemene Rekenkamer beveelt verder aan om voor wat het personeel betreft, ook voor de bureaus van de ministers een formatieplan op te stellen.

Aan de Staten wordt aanbevolen om sterk te letten op de prioriteitstelling en keuzes van de regering, met het oog op duurzame overheidsfinanciën. Het is van belang dat de Staten haar budgetrecht bewaakt. De Staten dient nauw betrokken te blijven met reeds in gang gezette processen. Ook het verloop van de verbetering in het financieel beheer dient in de gaten te worden gehouden. De diverse beschikbare instrumenten, waaronder kwartaalrapportages, kunnen door zowel de ministers als de Staten worden gebruikt om de begrotingsuitvoering en het verloop van de verbetering in het financieel beheer te blijven monitoren.

Reactie minister van Financiën

De minister heeft met diepgang op het rapport gereageerd en stelt in zijn reactie dat de doelstellingen voor duurzame overheidsfinanciën over 2015 zijn behaald door middel van structurele maatregelen en een strakke kostenbeheersing. De Algemene Rekenkamer stelt de uitgebreide reactie van de minister op prijs, maar houdt vast aan de conclusies in het rapport. Waar nodig worden deze in het rapport toegelicht.

- Advertisement -

De digitale versie van het rapport van de Algemene Rekenkamer is hier te downloaden: Rapport onderzoek jaarrekening land Aruba 2015

Bron: Algemene Rekenkamer Aruba

- Advertisement -

Artikel delen

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. Zal de regering zich – zoals het hoort en verstandig is – ook maar iets van aantrekken? Heel goed advies toch? De regering zal zoals gewoonlijk verstandige adviezen niet opvolgen. Immers als men de macht heeft, doet men wat men wenst en omringt men zichzelf met friends & family die vanwege het eigen belang jaknikkers zijn. Totdat ze zelf de macht willen en een eigen dynastie beginnen. One Happy Island is schone schijn. Renée van Aller&John de Vries

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

- Advertentie -

Lees ook

- Advertentie -

Zoeken

- Advertentie -

Extra | Journaal 25 oktober 2021

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

PBC | Tickets naar Curaçao rond kerst kunnen oplopen tot boven de 10.000 gulden

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Wie rond de kerstdagen naar Curaçao wil vliegen moet zijn vluchtdagen zorgvuldig uitkiezen. Ga je in het nieuwe jaar terug, dan kunnen de prijzen...

PBC | Toeristische sector Curaçao bezorgt over QR-code

Persbureau Curacao De toeristische verblijfssector op Curaçao maakt zich zorgen over de onlangs aangekondigde maatregelen rond de invoering van de QR-code. Die is te abrupt ingevoerd. Chata, die...

PBC | Aantal vaccinaties op Curaçao passeert de grens van 100.000

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – Op Curaçao is dit weekend de 100.000 bewoner gevaccineerd. Het gaat om de eerste prik. Bijna 92.000 van hen hebben inmiddels een tweede prik...

DolfijnFM | Premier Aruba ontkent banden met lokale drugskartels

De premier van Aruba, Evelyn Wever-Croes ontkent geruchten dat zij hechte banden heeft met de lokale drugsmaffia. Die zou geleid worden door haar familie. De geruchten werden verspreid...

DolfijnFM | Maar een persoon positief getest

Vandaag slechts één positieve test op bijna 1400 afgenomen coronatests. Met veertien patiënten die hun isolatie mochten beëindigen komt het totaal aantal actieve cases in Curaçao op...
- Advertentie -