APC boekt 55 miljoen Girobank af | Antilliaans Dagblad

De Centrale Bank CBCS heeft op 10 december alle fondsen boven de 10.000 gulden bevroren.

Willemstad – Per 31 december 2019 heeft APC Groep (Algemeen Pensioenfonds Curaçao) nog een vordering van 55,2 miljoen gulden op Girobank.

Zo leest het Antilliaans Dagblad in het onlangs uitgebrachte APC-jaarverslag over 2019. De geconsolideerde balans vertoont genoemde vordering van, om precies te zijn, 55.189.000 per einde boekjaar 2019. Vervolgens meldt de geconsolideerde staat van baten en lasten van APC over 2019 een ‘bijzondere waardevermindering Girobank’ van eveneens bijna 55,2 miljoen.

In zijn controleverklaring van 26 juni jongstleden gaat de externe accountant van APC, Ernst & Young Accountants (EY), hier ook op in. De controleverklaring bevat namelijk ook een sectie ‘Waardering van deposito’s en liquide middelen geplaatst bij Girobank nv’, waarbij de accountant de aandacht vestigt op de toelichtingen in de geconsolideerde jaarrekening. Daarin is onder meer opgenomen wat de risico’s kunnen betekenen voor waardering.

De Girobanksituatie had hiermee ook een impact op de liquide middelen van APC Groep. Zo bedroeg de eindstand liquide middelen (inclusief de rekeningcourantverhouding met Girobank) 306,1 miljoen. Na de ‘reclassificatie’ voor ruim 55,4 miljoen, kwam de eindstand liquide middelen van APC uit op 250,7 miljoen.

Vlak voor het eind van het boekjaar kwamen de problemen bij de Girobank in een stroomversnelling. De Centrale Bank CBCS heeft op 10 december alle fondsen boven de 10.000 gulden bevroren. Over bedragen die na het instellen van het moratorium werden gestort, heeft de klant wel de vrije beschikking.

De situatie bij Girobank is van invloed op het resultaat van APC. Het jaarverslag van het pensioenfonds meldt: ,,Het beleggingsrendement op de binnenlandse portefeuille bedroeg 3,1 procent en is lager ten opzichte van het behaald rendement in 2018 (5,4 procent) als gevolg van de economische malaise waarin het Land verkeert, alsook de verwerkte bijzondere waardevermindering op de deposito’s van Girobank nv.”

Beleggen in het binnenland was in 2019 überhaupt ‘wederom een uitdaging’ voor APC als gevolg van de verdere contractie van de economie. Met uitzondering van de toeristische sector hadden de meeste sectoren een moeilijk jaar. Het uitblijven van een oplossing voor de raffinaderij speelde een grote rol hierbij.

De beleggingsportefeuille binnenland is geconcentreerd in vastrentende titels. Gedurende het verslagjaar is de leningenportefeuille toegenomen met nieuwe leningen en herfinancieringen tegen lagere rentepercentages.

Daarnaast heeft het APC-fonds haar vastgoedportefeuille uitgebreid met een kantoorpand alsook een perceel in het havengebied. De depositoportefeuille is teruggebracht rekening houdend met de liquiditeitsbehoefte uit hoofde van pensioen-gerelateerde uitkeringen en beleggingsverplichtingen.

Bron: Antilliaans Dagblad

13 Reacties op “APC boekt 55 miljoen Girobank af | Antilliaans Dagblad

 1. Ik ga ook een BV oprichten. geen activiteiten en mezelf als werknemer.
  Ik ga meteen een lening aanvragen voor 10 miljoen en ik zal mezelf een salaris van 1 miljoen per jaar geven. Na 10 jaar zal ik mezelf failliet verklaren en betaal ik de lening niet terug.

 2. De term afboeken is eigenlijk onjuist!
  Het is afwentelen op de burger!

  Uiteindelijk wordt alles doorberekend aan de belastingbetaler!

  Eigenlijk zou het afgewenteld moeten worden op al die chique Directeuren, hippe Accountantskantoren,peper dure Consultants en pochende RvC leden

  Daarom ga ik wederom de Directieleden met miljoenen salarissen, Accountantskantoren, Consultants, Advocaten/ Juristen bedanken, alleen zal ik hun naam nu met kleine letters schrijven.
  Met uitzondering van een paar hoofdletters die een mooie booschap vormen voor de voorteffelijke inzet en resultaten van deze toppers!!:

  minister van Financien
  zUs de lannooy
  alberto Choss romero
  gijsbertje Kenny

  eY accountants
  emsly trOmp
  roof-consUltants

  alle rA’s die wegkeken
  leila Lasten
  capeLla

 3. Lijkt wel net alsof het Ctex debakel en de 30 miljoen van Insel.

  Bedrijven die geen waarde hadden en schulden hadden maar ze werden kunstmatig in leven gehouden zodat de hoge salarissen van het Management kon worden doorbetaald en de curator Rogiertje.

 4. Curacao revisited

  @Brian S: iedere integere pensioenfonds bestuurder of actuaris had APC allang bedankt en was net als Bob Traa opgestapt. Behalve op Curacao waar je vooral voor je eigen belangen opkomt

 5. Danki, Thank you, Merci, Gracias, Dank u

  Minister van Financien
  zUs de Lannooy
  Choss Romero
  Nos Bon YdK

  eY accountants
  Emsly TrOmp
  U

  Alle RA’s die wegkeken
  Leila Lasten
  Stephen CapeLla

 6. 55 miljoen afboeken!
  Danki alle idioot hoog overbetaalde Dircteuren!

  Danki Leila Lekt info Lasten
  Thank you Kruithof Bor
  Merci Boss of happy hour Romero
  Thank you Capella, Garcia,
  Dank u RvC van Giro, CBCS APC
  Danki Jardim
  Thank u Tromp
  Dank u Entitled & Young accountants

 7. 55 miljoen stelen..

  OM? Tijd om eens 1 keer wat te gaan doen?

 8. In Jip en Janneke taal voor de vakbonden en ambtenaren.

  Jullie pensioenfonds heeft 55 miljoen geleend aan de GiroBank en dat geld is opgemaakt door mismanagement door Garcia, Capella en Neysa Amnesia en je pensioenfonds boekt het nu af of in andere woorden. Het geld is verdwenen en we gaan er niets aan doen.

  Ambtenaartje jullie zullen straks minder pensioen ontvangen dankzij de APC directie en voormalige Giro directie!

 9. Hoe is het in godsnaam mogelijk wat hier allemaal gebeurt. Ik hoop echt dat straks de penshonadas geen zo goed als lege pensioenkas zullen hebben.
  Weet Kruithof cs wel waar zij mee bezig is?

 10. De website van APC, http://www.apc.cw, is down:
  ‘Hmmm… can’t reach this page http://www.apc.cw took too long to respond’

  Draait de site misschien op de Avalon software van de moeder van Stephen ‘Capone’ Capella?

 11. Curacao revisited

  Mevrouw Kruithof Bor toont weer aan dat ze de apc deelnemer belangen heel slecht verdedigd. De hele girobank overname is vooral om het onkunde van cbcs en girobank te verbergen.

  Macha danki, thank you, dankuwel

 12. Het zoveelste lijk in de kast, achtergelaten door Stephen Capella:

  VIJFENVIJFTIG MILJOEN PENSIOENGELD VERDAMPT!

  En toch 400,000 dollar bonus voor het enge Zuurzak patsertje, goedgekeurd door de RvC van Girobank met daarin:

  Philip Martis (de man 1 van miljoen bij SVB)

  de parodie op een accountant Anthony ‘Centje’ Cijntje

  de zelfbenoemde corporate governance goeroe Neetje van der Veen (nu bij de Algemene Rekenkamer of all places!)

  Wordt het niet tijd dat de ambtenaren die 55 miljoen pensioen verloren Capone Capella op Zuurzak eens een bezoek gaan brengen voor ‘uitleg’?

 13. Just Saying

  Is de voorzitter van de RvC van APC niet tevens commissaris bij Girobank? Hoe verhouden deze functies zich tot elkaar?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *