AntilliaansDagblad | Twijfel over medicijnbeleid

Inspecteur Geneesmiddelen verdenkt regering van dubbele agenda | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Parttime en invallend Inspecteur Geneesmiddelen, Peter Fontilus (van huis uit maar niet meer praktiserend apotheker) suggereert dat de regering in de discussie rond de geneesmiddelenvoorziening een dubbele agenda heeft.

In een brandbrief aan de minister van Gezondheid, Milieu en Natuur (GMN), Zita Jesus-Leito (PAR), eindigt hij zijn schrijven met de opmerking dat het misschien de bedoeling is van de regering om de sector geneesmiddelengroothandel te elimineren en over te stappen op een door de overheid (Sociale Verzekeringsbank, SVB) gerunde inkoopcentrale, én om het aantal apotheken terug te brengen tot een aantal van vier apotheken verspreid over het eiland.

Als dit zo is, zo stelt de inspecteur, ‘dan moet dat eerlijk op tafel gelegd worden en kan er gediscussieerd worden over deugdelijke afbouw en afvloeiing van een paar honderd man personeel en kan rekening worden gehouden met minder opbrengsten en winst- en loonbelasting en sociale premies’.

Hij komt tot deze slotsom nadat hij uitvoerig ingaat op ‘de dreigende ineenstorting van de geneesmiddelenvoorziening op Curaçao’. Hij waarschuwt de minister omdat ‘het zijn professionele en burgerplicht’ is. Fontilus verwijst naar de ‘heilige bijbel’ die door de Sociale Verzekeringsbank (SVB) gebuikt wordt, namelijk het rapport van de ‘Taskforce marktordening financiering zorgsector’, onder voorzitterschap van Caryl Monte.

,,De commissie Monte heeft min of meer arbitrair bepaald dat er jaarlijks makkelijk 35 miljoen gulden bespaard kan worden door onder andere het voorschrijven van generieke geneesmiddelen sterk te bevorderen en de door de groothandel te ‘verdienen’ mark-up voor generieke middelen vast te stellen op 20 procent en die voor merkpreparaten op 10 procent. Dit laatste is vastgesteld zonder de sector naar behoren te horen en te betrekken”, aldus de inspecteur.

Hij stelt vast dat vanuit de GMN-minister de indruk wordt gewekt dat er nog overleg mogelijk is, maar het Ministerieel Besluit (MB) van het ministerie van Economische Ontwikkeling (MEO) is ‘zonder pardon geïmplementeerd’.

Fontilus: ,,Hierbij is geheel voorbij gegaan aan een door de Vereniging Importeurs Pharmaceutische Producten (VIPP) voorgesteld alternatief, dat mogelijk zelfs een grotere besparing zou kunnen hebben opgeleverd.” Gevolg is dat de importeurs in financiële problemen komen en dit afwentelen op de apotheken.

De inspecteur heeft twee keer bij de besprekingen gezeten, maar volgens hem zit het muurvast: ,,SVB zegt zelf ook geen kant op te kunnen vanwege bij hen dreigende tekorten. MEO zegt ‘wet is wet’ en ‘wij handhaven’.”

VIPP eist snellere betaling van de apotheken en de apotheken willen dan ook sneller vergoed worden door de SVB. ,,De SVB heeft in vergadering verklaard hier niet aan te kunnen voldoen”, zo stelt Fontilus. ,,Het gevolg zal zijn dat apotheken in gebreke zullen raken ten opzichte van de geneesmiddelen-groothandelaren en het uiteindelijke gevolg zal zijn dat patiënten of cash moeten gaan betalen voor hun geneesmiddelen en dit later zelf bij de SVB moeten gaan terughalen, of dat patiënten zonder hun geneesmiddelen komen te zitten”, zo stelt de inspecteur vast.

Hij concludeert dan ook: ,,De farmaceutische voorziening van de gehele bevolking dreigt hiermee volledig door de bodem te zakken. Er komt een moment dat niet meer de zekerheid kan worden gegeven dat onze patiënten de zorg kunnen of zullen krijgen die zij verdienen en nodig hebben.”

Minister voert nog overleg..

Wilt u het vervolg van dit artikel lezen? Neem een online abonnement op de krant.

Bron: Antilliaans Dagblad

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | Twijfel over medicijnbeleid

  1. Het probleem is dat altijd commissies worden ingesteld met mensen die niet de nodige kennis van de Geneesmiddelenvoorziening hebben,zoals deze Caryl Monte. En wordt ook nooit geluisterd op de importeurs van geneesmiddelen, de apothekers, de eigenaren van apotheken, de Inspectie’ s advies en last but not least, de patienten verenigingen. En dan moet er ook nog met de SVB onderhandeld worden. Nabij dat de verschillende Gezondheids Ministers geen flauw idee hebben van het thema. Niet voor niks, hebben de apothekers 6 jaar universitair opleiding gedaan om dat aan te kunnen en de apothekersassistenten 2 tot 3 jaar. Het gaat altijd alleen om bezuiniging op de kosten van geneesmiddelen. Dat kan NIET omdat wij in huidige tijden, ondanks de pandemie, veel langer leven dan in de tijd dat de wetten over de Geneesmiddelenvoorziening zijn ingetreden. En om langer te leven, zullen wij ook meer ziektes krijgen die o.a. met geneesmiddelen worden bestrijden. Dat betekent dat in plaats dat de kosten verminderd worden, worden ze alleen verhoogd. Het wordt tijd om geen politiek meer te spelen met de gezondheid van het volk en hun toegang tot geneesmiddelen
    ( zo ook als toegang tot artsen en specialisten!), stopt.
    Ik ben ook verbaasd dat de eigenaren van apotheken en apothekers niet/niet genoeg hebben gereageerd op het advies stuk van dhr. drs. P.Fontilus, die weet waarover hij praat, niet voor niks was hij jarenlang de Inspecteur der Geneesmiddelen. Verder kan ik alleen zeggen: gelukkig ben ik geen actieve apothekeres meer : ik was al de bezuiniging zo zat!!!!!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *