AntilliaansDagblad | Noodtoestand bekrachtigd

Premier Rhuggenaath | Antilliaans Dagblad

Willemstad – Met het aannemen van een motie vrijdagavond laat door de coalitie – de oppositie stemde niet of tegen -, hebben de Staten de afgekondigde uitzonderingstoestand op 10 december, het daaraan gekoppelde landsbesluit en de ministeriële regeling met algemene werking die de verschillende maatregelen specificeert bekrachtigd.

In de motie wordt erkend dat er sprake is van een buitengewone omstandigheid wat betreft de impact van het virus Sars-CoV-2. De Staten kunnen beslissen hoelang de uitzonderingstoestand van kracht blijft en ook beslissen tot opheffen ervan. De uitzonderingstoestand geldt in principe voor 90 dagen.

Maar vooralsnog, zo staat in de motie, is er geen bezwaar in te brengen tegen het voortduren van de door de regering van Curaçao afgekondigde uitzonderingstoestand Covid-19-pandemie. De regering wordt verzocht de nodige maatregelen te nemen om de verspreiding van het virus ‘effectief en proportioneel te beheersen’.

De Statenvergadering duurde vrijdag enkele uren met twee vragenrondes en uitvoerig antwoord van de minister-president Eugene Rhuggenaath (PAR). Daarin werd weer specifiek ingegaan op de coronavirusontwikkelingen op Curaçao met als belangrijkste boodschap van de premier:

,,We kunnen nu beter handhavend optreden, met als belangrijkste doel het aantal besmettingen te verlagen. Als dat lukt kunnen we weer afschalen.” Rhuggenaath legde uit dat het moeilijk is te voorzien wanneer het leven weer normaliseert.

,,Er is een vaccin, en er wordt door Curaçao een uitvoeringsprogramma voorbereid, maar we hebben nog geen concrete informatie over wanneer het vaccinatieprogramma kan starten. Dus vooralsnog is de beste remedie om ons aan alle regels te houden om verdere verspreiding te voorkomen.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *