AntilliaansDagblad | ‘Justitieketen niet des BZK’

Girigorie: Knops gaat voorbij aan consensusrijkswet Justitie | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De ministers van Justitie van de Caribische Landen in het Koninkrijk hebben de Nederlandse Justitieminister Ferdinand Grapperhaus (CDA) gisteren te kennen gegeven dat bepaalde justitiële punten die nu opgenomen zijn in de zogenoemde Landspakketten van staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Raymond Knops (CDA), daar niet thuishoren.

bzkDat heeft Justitieminister Quincy Girigorie (PAR) in de persconferentie na het gehouden Justitieel Vierlandenoverleg (JVO) gisteren uitgelegd. ,,Op justitieel gebied wordt er al gewerkt met een consensusrijkswet. Het JVO is hierop gebaseerd, evenals de Raad voor de Rechtshandhaving die de justitiële keten onderzoekt en daarover de regeringen adviseert. Het is dan ook niet nodig om deze aspecten nog eens op te nemen in de landspakketten van Knops”, aldus Girigorie. Hij legt verder uit: ,,Neem bijvoorbeeld het criminaliteitsfonds. De regering heeft al lang aandacht voor de aanbevelingen van de Raad voor de Rechtshandhaving en hier ligt al een voorstel van de regering voor klaar. BZK-medewerkers hadden daar ook overleg over kunnen voeren of een en ander over kunnen navragen. Het gaat ook een beetje om de manier waarop Knops te werk gaat. Het leidt tot veel verwarring, onduidelijkheid en irritatie. Ik vind dat BZK zich niet moet begeven op een terrein waar het niets van af weet. Ik moet zeggen dat binnen het JVO een goede en constructieve manier van samenwerking heerst waar we ook met respect voor elkaar met elkaar omgaan.”

Grapperhaus spreekt na het JVO van een ‘constructief overleg’. Op de website van de Rijksoverheid staat: ,,Uiteraard stonden de ministers eerst stil bij de grote impact van het coronavirus op de landen en de strenge maatregelen die van kracht zijn geweest om het virus onder controle te krijgen. Deze maatregelen hebben niet alleen effect gehad op het dagelijks leven maar ook op het functioneren van de justitieketen. De ministers onderstreepten dat juist in tijden van crisis de goede samenwerking op het justitieterrein van groot belang is. Het JVO is het halfjaarlijks moment om die samenwerking te versterken. Op initiatief van Curaçao zijn afspraken gemaakt om de samenwerking tussen de landsrecherches van Sint Maarten, Aruba, Curaçao en de Rijksrecherche te intensiveren. Daarbij zal worden gekeken naar gezamenlijke opleidingen, het uitwisselen van deskundigen aan elkaars rechercheteams en het beschikbaar stellen van stageplekken. Ook spraken de ministers over de verdere voortgang van het gelijktrekken van de bescherming van persoonsgegevens.” Met betrekking tot Aruba wordt gesteld: ,,Tijdens het justitieoverleg is Aruba toegetreden tot het zogenoemde Samenwerkingsverband ICT rechtshandhaving waarmee nu alle vier de landen aangesloten zijn. Dit verbetert niet alleen op Aruba zelf de informatie-uitwisseling binnen de justitieketen. Ook bevordert dit de samenwerking en uitwisseling van informatie tussen de BES-eilanden, Curaçao, Sint Maarten en nu ook Aruba. Door bijvoorbeeld te werken met gelijke politie- en grenssystemen kunnen de lokale diensten makkelijker en sneller (opsporings)informatie uitwisselen.”

De vier ministers die met elkaar overlegden waren naast Grapperhaus, Girigorie en Bikker ook Dennis Richardson van Sint Maarten. Grapperhaus behartigde tijdens het overleg ook de belangen van Caribisch Nederland: Bonaire, Saba en St. Eustatius. Vanwege de coronacrisis vond het Justitieel Vierpartijen Overleg (JVO) dit keer niet fysiek plaats maar via een videoconferentie, onder het voorzitterschap van Nederland.

Bron: Antilliaans Dagblad

Naschrift KKC

Onder de samenvatting Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten. Met hervormingen toezicht en handhaving financiele (trust met gok) sector gehighlighted. Klik hier voor het document als u met uw browser het onderstaand Scribd document niet kan lezen of downloaden.

Toezicht Financiele sector

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D1 p.9

D.1 Er wordt een integrale doorlichting van de financiële sector uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten D2 en D5 p.10

D.2 Er wordt een integrale doorlichting van het stelsel van toezicht (wet- en regelgeving, toezichtbeleid) op de financiële markten uitgevoerd door een externe onafhankelijke partij. Op basis van de uitkomsten van deze doorlichting worden maatregelen geformuleerd om tekortkomingen te adresseren. Opdracht is uitgezet voor 15 september 2020. Het tijdpad voor vervolgacties wordt bepaald op basis van de uitvoeringsagenda.

D.5 De governance van de CBCS wordt versterkt, conform internationale best practices waaronder door het scheiden van verschillende taken binnen de CBCS. Plan van aanpak aanpassing corporate governance is uiterlijk op 15 september 2020 gereed.

Versterken Rechtstaat

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H2 p.15

2020 07 06 – HERVORMINGEN TRUST en GOKSECTOR Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten H19 p.17

H.19 Curaçao komt met een getrapt plan voor de modernisering en hervorming van het aanbod van online-kansspelen. Dit plan bevat tevens een realistisch tijdpad met bijbehorende mijlpalen. De modernisering en hervorming omvat ten minste: 1. Wet- en regelgeving die voorziet in een onafhankelijke toezichthouder op online kansspelen. Zij verstrekt ook licenties en handhaaft indien nodig, waarbij als uiterste interventie de licentie kan worden ingetrokken. 2. Waarborgen dat aanbieders van online kansspelen vanuit Curaçao handelen. Tijdpad: Vóór 1 januari 2021: plan voor onderdeel 1 gereed. Vóór 1 juli 2021: plan voor onderdeel 2 gereed. Bijzonderheden: Onderlinge samenhang bezien met H.2.

Aanvullende informatie

Klik hier voor aanvullende documenten op de website van de Tweede Kamer.

2020 07 xx – Landspakketten Curaçao, Aruba en Sint Maarten coronaviruslening 3e tranche by Knipselkrant Curacao on Scribd

Een Reactie op “AntilliaansDagblad | ‘Justitieketen niet des BZK’

  1. Wat wil de regering in eigen, justitiële, hand houden?
    Zo het onderzoek naar machtsmisbruik zijn?
    Om dat direct te zeggen zou op weerstand stuiten dus moet het met een omweg onder het mom van wij hebben voorstellen klaar liggen. Betere samenwerking van justitie betekent betere handhaving, of in elk geval, minder selectief. En dat is juist een mooie bron van inkomsten.
    De regering wil geen pottenkijkers, geen samenwerking en geen hervorming. De enigste samenwerking die de regering wil, is Nederland als ATM met onbeperkt credit. Pas in doen pin tikken geld uittrekken. Dat is de wens

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *