32 C
Willemstad
• donderdag 30 mei 2024

Extra | Journaal 28 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, May 27, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 27 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Friday, May 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

AntilliaansDagblad | ‘Extra stappen financieel beheer Bonaire nodig’

HomeLandenBonaireAntilliaansDagblad | 'Extra stappen financieel beheer Bonaire nodig'

Kralendijk – Bonaire wil tot een goedkeurende accountantsverklaring over de jaarrekening 2022 komen zoals dit is opgenomen in het onlangs afgesloten Bestuursakkoord. Om dit te bewerkstelligen zijn de komende maanden nog een aantal essentiële stappen nodig, zo laat het College Financieel Toezicht (Cft) weten.

Van belang is ook dat het convenant tussen de Belastingdienst Caribisch Nederland (BCN) en Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) wordt vernieuwd voor het einde van het jaar.

Het Cft bracht op 21 juni 2022 een bezoek aan Bonaire en voerde gesprekken met het bestuurscollege (BC), de eilandsraad en de belastingdienst. Bonaire boekt geleidelijk vooruitgang op het gebied van financieel beheer. De accountant keurde de eindbalans per 31 december 2021 goed maar gaf over de jaarrekening 2021 een oordeelonthouding af betreffende de getrouwheid en de financiële rechtmatigheid. Verder gaf de accountant aan dat het in de lijn der verwachting ligt dat, onder de restrictie dat de kwaliteit van het financiële beheer en de administratieve organisatie en interne beheersing (AO/IB) wordt gecontinueerd en verder wordt verbeterd, over het boekjaar 2022 een goedkeurende controleverklaring kan worden afgegeven. ,,Van cruciaal belang in dat traject zijn de interim-controlebevindingen van de externe accountant die volgens planning in oktober het licht zullen zien. Het Cft heeft er ook op aangedrongen dat het BBC voor 30 juni een aangepaste uitvoeringsrapportage over het eerste kwartaal aanlevert dat aan de wettelijke vereisten voldoet”, aldus het Cft.

Herhaaldelijk heeft het college gewezen op de noodzaak het grondbeleid zo spoedig mogelijk vast te stellen maar tot op heden is hier geen invulling aan gegeven. ,,Dit betekent dat Bonaire nog niet geheel aan zijn wettelijke verantwoordelijkheid uit het Besluit begroting en verantwoording openbare lichamen BES (BBV BES) voldoet. Als onderdeel van het bestuursakkoord heeft Bonaire een Kadernota grondbeleid opgesteld, waarin de visie op het grondbeleid is uitgewerkt. Het is van belang dat deze ter definitieve vaststelling zo spoedig mogelijk zal worden voorgelegd aan de eilandsraad.” In gesprek met de BCN heeft het Cft kennisgenomen van de ontwikkelingen binnen de organisatie.

Geconstateerd is dat het voor de verwerking en inning van eilandelijke heffingen van belang is dat het nieuwe convenant tussen de BCN en het OLB zo spoedig mogelijk wordt overeengekomen. Een adequate informatievoorziening tussen BCN en OLB dient op een hoger plan gebracht te worden.

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties