AntilliaansDagblad | Bestuursakkoord Bonaire achter op schema

Openbaar Lichaam Bonaire

Kralendijk – Het in 2018 gesloten Bestuursakkoord tussen Nederland en het Openbaar Lichaam Bonaire (OLB) is tot nu toe maar ten dele uitgevoerd. Vooral op het gebied van financieel beheer is tot nu toe te weinig bereikt.

In het Bestuursakkoord 2018-2020 staan afspraken tussen het OLB en het Rijk om gezamenlijk voortgang te boeken op de beleidsprioriteiten die voor de inwoners van Bonaire van cruciaal belang zijn. Er zijn afspraken gemaakt over goed bestuur, goed financieel beheer en het versterken van de uitvoeringskracht van het Openbaar Lichaam Bonaire. Ook zijn er afspraken gemaakt over thema’s die zowel het OLB als het Rijk belangrijk vinden, zoals armoedebestrijding, sociale woningbouw, wegen en kinderopvang.

Tijdens een persconferentie gaven gezaghebber Edison Rijna en programmamanager Danny Rojer gisteren ruiterlijk toe dat er op sommige punten te weinig vooruitgang is geboekt en dat de stagnatie zich voordoet op de meest essentiële punten. Op het gebied van de kinderopvang, het jobcentrum, de landbouw en de sociale huisvesting zijn punten gescoord.

Maar op het gebied van financieel beheer, het versterken van de uitvoeringskracht en goed bestuur laat men tot nu toe flinke steken vallen. Onlangs oordeelde het College financieel toezicht (Cft) nog dat er in 2020 een achteruitgang in financieel beheer is geweest in plaats van de gewenste vooruitgang. En dat terwijl het financieel beheer in het akkoord het fundament wordt genoemd waarop de overheid verder kan bouwen.

,,Financieel beheer is onze prioriteit, maar we hebben al een tijdje te maken met tegenslagen. Het heeft lang geduurd voordat we de goede mensen hebben kunnen aantrekken, maar ik verwacht veel van het nieuwe hoofd financiën die binnenkort gaat beginnen. Misschien is de fundering een beetje weggezakt en gescheurd, maar we gaan er een stevig huis op bouwen”, aldus Rijna.

Een ander heikel punt is het functioneren van de overheidsvennootschappen. Het lijkt tot nu toe maar niet te lukken om het functioneren van de nv’s te verbeteren.

,,Ze vallen vanaf nu onder mijn verantwoordelijkheid en we zijn bezig met een inhaalslag”, zo laat de gezaghebber weten. Ook op het gebied van integriteit en transparantie valt een inhaalslag te maken. Zo zouden er overzichtslijsten moeten zijn van de sleutelfuncties binnen de overheid en vanaf 2018 moeten de besluiten van het bestuurscollege en de eilandsraad zo snel mogelijk openbaar worden gemaakt. Verder zou er al lang een plan van aanpak voor de wegen klaarliggen. Maar niets van dit alles.

Ook hier steekt de gezaghebber de hand in eigen boezem. ,,We werken al een jaar met een waarnemend eilandsecretaris en deze zaken vallen of staan met de digitalisering die we nog niet op orde hebben gekregen.” Hij hoopt dat het nu snel geregeld zal zijn. Danny Rojer geeft aan dat hij er het volste vertrouwen in heeft.

,,De afgelopen twee jaar hebben we veel achter de schermen gerealiseerd. De komende twee jaar staat in het kader van implementatie dat veel zichtbare gevolgen teweeg zal brengen voor de bevolking. Er is nog veel werk aan de winkel, in samenwerking met het OLB en het Rijk geloven wij in goede resultaten.”

Bron: Antilliaans Dagblad

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *