Antilliaans Dagblad | Bedrijfsleven: Hulp uit NL direct

‘NOW-regeling niet voldoende’ aldus VBC, Asogas/Copda; BVCA; CCDA; Cifa; Chata; CMA; CRA; DMO; Imana; KvK; PMD; SKO; en Suvecu. | Persbureau Curacao

Willemstad – Als het de regering van Curaçao niet lukt om met Nederland overeenstemming te bereiken over verdere liquiditeitssteun, dan stelt het lokale bedrijfsleven voor dat de Nederlandse hulp ‘zonder tussenkomst’ van de overheid wordt verstrekt. Rechtstreeks dus.

Het Antilliaans Dagblad heeft uit goede bronnen begrepen dat een brief met een boodschap van deze strekking is gestuurd naar premier Eugene Rhuggenaath (PAR). De brief is van de groep van ruim veertien belangenverenigingen in het bedrijfsleven. Deze groep drong al eerder aan op een spoedig politiek akkoord met Nederland.

Nadat de Nederlandse regering begin juli het voorstel deed voor een bij consensusrijkswet te regelen Caribische Hervormingsentiteit (CHE), is daar door Curaçao nog (altijd) niet positief op gereageerd. Dat geldt ook voor Aruba en Sint Maarten, waar dezelfde financiële noodzaak geldt. Het gevolg is echter dat er geen geld komt vanuit Nederland, terwijl dat hard nodig is.

De voor de overheid beschikbare middelen nemen in rap tempo af, waardoor de regering in Willemstad al vanaf komende maand niet meer aan de meest minimale verplichtingen kan voldoen. In de brief geven de werkgeversorganisaties aan zich grote zorgen te maken als het gaat over het behoud van economische bedrijvigheid en werkgelegenheid. Er is met grote urgentie perspectief en vertrouwen nodig.

In het schrijven aan de regeringsleider noemt het bedrijfsleven zichzelf ‘pragmatisch’ en wordt aangegeven dat het uiteindelijk gaat om welvaart en welzijn van Curaçao en bevolking. Verwezen wordt naar de eigen Raad van Advies: weliswaar signaleert de RvA bepaalde tekortkomingen in het CHE-aanbod, maar het adviescollege geeft óók aan dat Curaçao wel een alternatief moet hebben om zelf alles te kunnen blijven bekostigen, als de hulp uit Den Haag niet wordt aanvaard.

De nood is hoog en de bedrijven willen snel duidelijkheid van de overheid. Lukt dat niet en kan de regering het bedrijfsleven niet (verder) helpen, dan stellen de belangenorganisaties voor om de bijstand van Nederland ‘los te koppelen van de politieke en staatsrechtelijke onderhandelingen’ tussen Curaçao en Nederland. In dat geval zou de Nederlandse hulp direct moeten komen, vergelijkbaar met hoe dat nu is geregeld in verband met de voedselhulp die via het Rode Kruis verloopt.

‘NOW-regeling niet voldoende’

Het is volgens de bedrijven meer dan ooit belangrijk dat zij kunnen rekenen op een overheid die op een ‘vertrouwenwekkende wijze’ samen met het bedrijfsleven de uitdagingen tegemoet treedt en die ook een helder toekomstbeeld kan schetsen.

De verwachting is dat de hulpvraag de komende tijd alleen maar verder zal toenemen. Het is namelijk nu al duidelijk dat de NOW-subsidieregeling ‘niet voldoende is’; deze is een tegemoetkoming van een deel van de loonsom, maar dekt bijvoorbeeld de doorlopende vaste lasten van bedrijven niet.

De aangeboden financiële ondersteuning vanuit Nederland wordt daarom door een groot deel van het bedrijfsleven als een ‘reële optie gezien’. Het afwijzen of niet ingaan op deze voorstellen, al dan niet aangepast, betekent dat de gevolgen erger zullen zijn dan nu al geschetst door onder meer de Centrale Bank CBCS, die volgens recente schattingen rekening houdt met een krimp van 20,4 procent.

De prioriteit van ondernemers ligt op dit moment vooral bij het overbruggen – het financieel overleven – van de huidige economische toestand. Overbruggen van economisch keiharde tijden voor sommige sectoren, en zeer uitdagende tijden voor andere bedrijfstakken, betekent in de ogen van de ruim veertien brancheorganisaties alles doen wat mogelijk is ter behoud van investeringen, die onder betere en destijds verantwoorde omstandigheden zijn gedaan, en de daaraan verbonden werkgelegenheid.

Alle inspanningen ten spijt, er zijn toch de onvermijdbare ontslagen en bedrijfssluitingen; wat desastreus uitpakt voor de betrokkenen, de economie en de gemeenschap.

Bron: Antilliaans Dagblad

8 Reacties op “Antilliaans Dagblad | Bedrijfsleven: Hulp uit NL direct

 1. Zitten in die organisaties niet juist dezelfde mensen die de politieke partijen met geld steunen en in de achtergrond mede bepalen wat deze partijen doen?

  Misschien dat ze hun steun aan deze partijen kunnen intrekken om eea duidelijk te maken.
  Of hopen ze op toch een oplossing voor zak geld zonder voorwaarden ?

 2. Helaas bedrijfsleven. Humanitaire hulp is iets anders dan economische hulp. Deze laatste is geregeld in de CHE. Bespaar de kosten van een postzegel door naar Nederland te sturen maar geef je brief af bij Forti.

 3. Eens met Fred Schiedam. Als de financiële hulp direct naar het bedrijfsleven gaat zonder tussenkomst van de overheid kan Nederland geen hervormingen afdwingen.
  En dat is een condicio sine qua non voor de lening. Dus dat is de oplossing niet.

 4. @Brian S
  Ik heb het reeds meerdere malen geroepen op dit forum, die hele red tape commissie is een farce, een financieel lek. Ingesteld per juni 2018 en tot nu toe NIETS opgeleverd. Wel maandelijkse vergoedingen van 20k+, hetgeen me op zich worst zal zijn, alleen dan moet er wel gepresteerd worden. En dat is niet het geval. Geen enkel product is opgeleverd. In ruim twee (!) jaar tijd…. Stel je dat eens even voor… In welke andere bedrijfstak worden dergelijke wanprestaties nog gedoogd…. Martina/Gijsberta moeten de betrokkenen ter verantwoording roepen, maar vertikken het. Het mag ieder inmiddels wel duidelijk zijn waarom dat niet gebeurt. Schandelijke vertoning. Een van de vele. En door al dit gekloot zal het niet beter worden in Curacao.

 5. Fred Schiedam

  Leuk geprobeerd, maar Nederlands belastinggeld zonder structurele hervormingen op Curacao zal er niet inzitten. Dit zou betekenen dat dit geld geen rendement heeft omdat alles (zelfverrijking, corruptie etc.) onveranderd voortgaat. Staat u met dit pleidooi aan hun kant?

 6. Helemaal eens Chu Chu
  Martina is volstrekt ongeschikt voor deze functie (de meesten eerlijk gezegd, binnen deze regering zijn bon figuren).
  Het is beter als het OM zijn werk doet in deze!

 7. Ik sprak nog niet zo lang geleden iemand die wel wilde investeren in bedrijven. Echter de ‘red tape’ duurde zo lang en er kwamen steeds maar eisen bij dat hij het heeft opgegeven, Hij heeft nu zijn geld uit in een ander land.

 8. Het bedrijfsleven heeft de Hr. Martina een niet misverstane veeg uit de pan gegeven.
  Hieruit blijkt dat het totaal ongeschikt is om als minister te functioneren.
  Misschien is mantelzorger voor Pa Martina een betere functie.
  Ga iets doen of misschien doe vooral niets zodat Curacao en het bedrijfsleven in elk geval geen last meer heeft van je dwaze voorstellen en sta in de weg voor de ontwikkeling van Curacao.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *