Antilliaans Dagblad | Circulaire over 12,5 procent blijft

Rhuggenaath: Regering heeft afweging moeten maken | Antilliaans Dagblad

Willemstad – De regering kan niet voldoen aan het verzoek van de ambtenarenvakbonden om de circulaire inzake de korting van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden in te trekken.

Dat stelt premier Eugene Rhuggenaath in een brief aan de bonden. De brief dateert van gisteren, 10 augustus. In zijn schrijven schetst de minister-president de huidige situatie waarin het Land Curaçao verkeert en geeft hij aan dat de regering geen andere keus heeft gehad dan te voldoen aan de door Nederland gestelde voorwaarden om zo in staat te worden gesteld te kunnen voldoen aan ‘het uitbetalen van salarissen; het verlenen van financiële steun aan kwetsbare groepen in onze maatschappij; het beperken van de stijging van de werkloosheid; en het bevorderen van economisch herstel’.

Rhuggenaath legt in zijn brief wederom uit dat de coronacrisis ook Curaçao hard heeft geraakt en dat Curaçao zich tot Nederland heeft moeten wenden voor financiële noodsteun.

,,De Rijksministerraad heeft positief op het verzoek van de regering om liquiditeitssteun gereageerd. Echter, niet zonder voorwaarden te stellen aan de tweede en volgende tranches. Deze tweede en volgende tranches zijn ook noodzakelijk om onder meer de salarissen van het overheidspersoneel te kunnen garanderen.”

Eén van de gestelde voorwaarden is de verlaging van 12,5 procent op het totale pakket arbeidsvoorwaarden van alle medewerkers in de publieke sector. ,,De regering had al op 15 juni jl. moeten aangeven hoe, per 1 juli 2020, invulling aan de voorwaarden wordt gegeven. De regering heeft dat niet kunnen doen, omdat het overleg in CGOA-verband nog gaande was. Reden waarom het College financieel toezicht (Cft) de Rijksministerraad op 24 juni jl. heeft moeten informeren dat Curaçao nog niet heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden voor de tweede tranche”, aldus de Curaçaose premier.

,,Zoals bekend mag worden verondersteld, is het voldoen aan deze voorwaarde verbonden aan de tweede tranche, waaronder het korten van 12,5 procent op de arbeidsvoorwaarden van het personeel binnen de publieke sector, mede een conditie om in aanmerking te kunnen komen voor een derde tranche.”

Aangezien het overleg in CGOA-verband over het onderwerp vier weken nadat oorspronkelijk gerapporteerd had moeten worden, nog gaande was en er geen vooruitzicht was dat partijen alsnog tot een overeenstemming zouden kunnen komen, heeft de regering op 15 juli aan het Cft moeten doorgeven hoe aan de voorwaarden zou worden voldaan.

De regering heeft op dat moment een afweging moeten maken tussen het verder doorlopen van de procedure, ‘met als gevolg dat gegarandeerd niet kan worden voldaan aan bovenbedoelde voorwaarde voor liquiditeitssteun en dus de uitbetaling van salarissen van overheidswerknemers in het gedrang komt’, of het voldoen aan de voorwaarde.

De regering heeft voor het laatste gekozen en kan de circulaire niet intrekken, zo stelt de minister-president tot slot.

Bron: Antilliaans Dagblad

3 Reacties op “Antilliaans Dagblad | Circulaire over 12,5 procent blijft

 1. ASO : simpel. NL stelt voor de financiële hulp realistische voorwaarden om de totaal ontspoorde overheidskosten in te dammen. Curaçao accepteert het of niet. Indien niet, dan binnen een paar weken geen centjes meer voor de ambtenaren. Nul, nada, niets…
  Beste ambtenaren bonden, wat is daar moeilijk aan te begrijpen? Anders leggen we het graag nog een keer uit.. of misschien nog een keer.

 2. Fred Schiedam

  @pelican:
  ik heb er geen woord aan toe te voegen; zolang de kiezers niet veranderen verandert er op Curacao niets.

 3. De vakbonden krijgen nul op rekest, en zullen dat in deze tijden ook blijven krijgen. nul, nada, noppes.

  Het is erg jammer dat al deze hervormende maatregelen door NL worden “opgelegd” en onze fatsoenlijke (?) regering niet in staat is gebleken daar zelf mee te komen, en dat het vervolgens maanden moet duren voordat de kogel door de kerk is. Dat typeert onze jonge “democratie”. Geen visie, geen daadkracht, geen intellect, in the end is het lijdzaam volgen wat NL voorkauwt (maar wel eerst de hakken stevig in het zand, hetgeen zoals verwacht totaal zinloos is gebleken). Het volk wordt voor schut gezet op deze manier. En dan gaan we op naar de volgende verkiezingsronde, zodat het theater weer van voor af aan kan beginnen. Ben benieuwd naar de zetelverdeling. Je zou denken dat de huidige partijen weggevaagd zullen worden, echter we leven op de cura rots… Een grote overwinning van PIN, omdat die Romer toch wel een krijger is (zoals iemand op deze site haar laatst omschreef)? MFK, omdat het toch wel zielig is dat gerrit zoveel jaren de bak in moest door toedoen van onze koloniator? MP, omdat Mozes zo standvastig is, zelfs als de hele wereld tegen haar is? MAN, omdat McW zo fantastisch functioneerde als minister van economische zaken (ze organiseerde zelfs een digitaal forum 2.0!)? Alles, werkelijk alles, is mogelijk, omdat de samenstelling en het nivo van het volk hetzelfde blijft. De situatie is – zonder hulp van buitenaf – uitzichtloos.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *