Amigoe | Zorgen VVD na laatste CBA-cijfers

Tweede Kamerlid André Bosman constateert dat de CBA andere prognoses heeft dan de regering en het College Aruba financieel toezicht (CAft) en wil opheldering

Tweede Kamerlid André Bosman constateert dat de CBA andere prognoses heeft dan de regering en het College Aruba financieel toezicht (CAft) en wil opheldering

DEN HAAG — De publicatie van nieuwe cijfers door de Centrale Bank van Aruba (CBA) heeft geleid tot nieuwe zorgen van de VVD over de financiële situatie van Aruba.

Tweede Kamerlid André Bosman constateert dat de CBA andere prognoses heeft dan de regering en het College Aruba financieel toezicht (CAft) en hij vraagt minister Ronald Plasterk om opheldering.

De CBA publiceerde eerder deze week cijfers over het vierde kwartaal van vorig jaar en daarmee ook voor geheel 2015. Het totale financieringstekort van de overheid voor 2015 komt volgens de centrale bank uit op 201,7 miljoen florin in plaats van de 98 miljoen waar het CAft en de regering op rekenden.

“Kunt u aangeven wat het begrotingstekort van Aruba in 2015 was? Kunt u aangeven waarom het bedrag van het begrotingstekort volgens de Centrale Bank van Aruba anders is dan genoemd in de cijfers van het CAft?”,

aldus Bosman in een brief aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Een hoger financieringstekort heeft als gevolg dat er niet voldaan wordt aan de afspraak om het tekort tot maximaal 3,7 procent van het bruto binnenlands product terug te brengen in 2015, zegt Bosman in een toelichting.

“Het probleem is dat er telkens afspraken worden gemaakt met Aruba, maar dat die structureel niet worden nagekomen.”

Daarnaast wijst Bosman op het Arubaanse verzoek aan Nederland om een internationale lening af te sluiten, een verzoek waar het CAft een positief advies voor gaf. Bosman wil weten of de Rijksministerraad daar al toestemming voor heeft gegeven en wat de gevolgen zijn als achteraf blijkt dat die toestemming op basis van verkeerde prognoses is gegeven.

Verder benadrukt de VVD’er in zijn brief aan Plasterk dat de regering van Mike Eman eigenlijk geen goed excuus heeft om de afspraken niet na te komen, zeker vergeleken met St. Maarten, dat politiek minder stabiel is. Om die reden vraagt Bosman of de minister het met hem eens is dat er op Aruba geen recente wisseling van de regering is geweest en dat er geen sprake is van een coalitie van meer partijen.

Om te voorkomen dat de minister met een simpel ‘ja’ antwoordt, vraagt hij bovendien of Plasterk elke vraag afzonderlijk wil beantwoorden.

Bron: Amigoe

3 Reacties op “Amigoe | Zorgen VVD na laatste CBA-cijfers

 1. Fred de Haas

  De deurpost zegt dat alles waar is. Ook het omgekeerde.
  De heer Plasterk zal ongetwijfeld weer een ontwijkend antwoord geven.
  Mike komt volgend jaar weer een mooi verhaal vertellen in Den Haag. De zaal zal weer aan zijn lippen hangen en iedereen zal tevreden naar huis gaan.
  Als Renee Aller er niets van begrijpt, wie dan wel?

 2. Renee van Aller

  De laatste info van de CBA (30 maart 2016) met name onder 7 is zoiets als kijken in een glazen bol die onophoudelijk van aspect verandert. Buitenlandse schulden van de overheid zijn toegenomen, evenals schulden aan de APFA en private loans en langdurige schulden. Aan de SVB is de schuld afgenomen, maar dat is misschien vanwege ‘verplichte’ kwijtschelding? Het lijkt erop dat de cijfers gunstiger zijn voorgesteld dan ze zijn, maar onduidelijk is waar en waarom. Financiering van pp-projecten wordt angstvallig vermeden. Ook de toelichting is vasthoudende verouderd en lijkt opzettelijk elke essentiële informatie te vermijden.Tussen u, mijzelf en deurpost, ik begrijp er niets van. Wie wel? Renée van Aller

 3. De begrotingstekorten zullen nog veel meer oplopen, als alle berekeningen op het gebied van alternatieve energie worden herberekend.

  Alle energie break-even berekeningen zijn gebaseerd op energieprijzen van 100 dollar en meer per barrel. Deze berekeningen kloppen dus voor geen meter meer. Als de (nieuween juiste) break-even tijd wordt meegenomen in de afschrijvingen, dan zouden gecalculeerde besparingen zomaar kunnen omslaan in een verliesgevende exploitatie.

  De energie parken zijn met PPA-constructies opgetuigd. Constructies die (zorgvuldig) buiten de begroting worden gehouden.

  En… wie staat er garant voor de verliezen: de Arubaanse overheid.
  De Arubaanse bevolking wordt het slachtoffer!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *