Amigoe | Wiels wil namen van anonieme bronnen

Marvelyne-Wiels

Marvelyne Wiels wil namen van anonieme bronnen

WILLEMSTAD — De gevolmachtigde minister in Den Haag, Marvelyne Wiels, eist dat de namen van de anonieme informanten in het voorlopig rapport van Ombudsman Alba Martijn bekend worden gemaakt, zodat zij onder ede kunnen worden gehoord.

Dat bleek tijdens de behandeling van het kort geding gisteren.

De vraag is echter of een zaak aanhangig gemaakt kan worden tegen de Ombudsman van Curaçao. Deze vraag stelde rechter Beukenhorst ook in het kort geding. Een orgaan van het Land, zoals de Ombudsman, is geen natuurlijke persoon en ook geen rechtspersoon. Een vordering tegen het handelen van een orgaan moet worden ingesteld tegen het Land. Daarom moet Wiels niet-ontvankelijk worden verklaard.

Dat pleitte zowel de advocaat van de Ombudsman als de advocaat van het Land. De Ombudsman functioneert onafhankelijk van het Land en kan geen inhoudelijke instructies krijgen van de regering voor wat betreft de wijze waarop ze invulling geeft aan haar taken en bevoegdheden. De Ombudsman onderzoekt en rapporteert de onderzoeksbevindingen aan de Staten.

De Ombudsman heeft ambtshalve een onderzoek gedaan naar het handelen van de gevolmachtigde minister in Den Haag. Zij vermoedt dat Wiels zich schuldig heeft gemaakt aan de schijn van niet-integer handelen. Dat de Ombudsman een rapport wil uitbrengen is volgens Wiels hier niet het probleem. Wiels is bereid aan de totstandkoming van een verantwoord rapport bij te dragen.

Wel wil ze dat de waarheid wordt vastgesteld, hetgeen betekent dat beweringen maximaal moeten worden onderzocht en geverifieerd. “Geen naming and shaming door wie dan ook, maar constateringen die robuust zijn en kloppen. Daartoe behoort dat verklaringen van informanten van wie de identiteit niet wordt bekendgemaakt in beginsel uit den boze zijn”, aldus advocate Salina Helder in naam van de gevolmachtigde minister.

Op 29 maart heeft de Ombudsman een Nota van Voorlopige Bevindingen uitgebracht, waaruit blijkt dat die twijfels zijn gebaseerd op ‘talrijke geluiden uit de gemeenschap’, ‘negatieve publicaties’ en ‘ingezonden stukken in lokale dagbladen’. De bevindingen bestaan voor de helft uit citaten uit verklaringen van informanten van wie de identiteit niet wordt genoemd en twee anoniem gebleven Tweede Kamerleden. De verklaringen van de anonieme informanten zijn volgens de advocaat ten minste ten dele gebaseerd op horen zeggen.

Volgens de Ombudsman is het voorbarig om nu al een discussie te beginnen over informanten en documenten, terwijl de inhoud van het definitieve rapport nog niet eens bekend is. Bovendien heeft de gevolmachtigde minister voldoende tijd gekregen om te reageren op de voorlopige bevindingen. Dat heeft ze ook in een zes pagina’s tellend document gedaan.

Daarnaast is de Ombudsman voor informatielevering afhankelijk van bronnen, zonder die bronnen kan ook de Ombudsman zijn of haar taak niet volledig vervullen.

“De in sommige situaties noodzakelijke bescherming van de anonimiteit van een menselijke bron hoort een essentieel aandachtspunt voor de Ombudsman te zijn. De Ombudsman heeft een geheimhoudingsplicht. Bij het horen van de informanten in het onderhavige dossier werd de Ombudsman door de betreffende personen op het hart gedrukt dat zij hun identiteit niet bekend wensten te maken aan de gevolmachtigde minister noch het bestuursorgaan. De identiteit van die informanten is wel bekend bij de Ombudsman. Uit de verklaringen van de informanten kan ook worden afgeleid dat zich incidenten hebben voorgedaan die zijn veroorzaakt door handelingen van de gevolmachtigde minister”,

aldus de advocaat van de Ombudsman. Wiels meent echter dat er op basis van de Nota van Voorlopige Bevindingen weinig zekerheid is dat de oordeelvorming van de Ombudsman voldoende zuiver is en correct zal verlopen. De rechter komt volgende week vrijdag met een vonnis.

Bron: Amigoe
Dossier: Marvelyne Wiels – Gevolmachtigde Minister van Curaçao

8 Reacties op “Amigoe | Wiels wil namen van anonieme bronnen

 1. Stanley heeft gelijk. Het is schaamteloos hoe Fraudelyne de dood van haar broer misbruikt heeft om dikbetaalde functie te krijgen waarvoor ze volledig ongeschikt is en nu dan ook dagelijks de krant haalt met haar wanbeleid.

  Het doet me denken aan Anthony Godett, de corrupte voorman van corrupte partij FOL die toen hij in de gevangenis zat zijn zus hem liet vervangen als premier.

  En dat terwijl Anthony en Myrna (die naar verluid al jaren thuis soaps zit te kijken maar nog steeds op de payroll staat van Selikor) Godett samen nog niet het IQ hebben van Ramsay Soemanta. En dat is al niet veel hoger dan zijn schoenmaat.

 2. Heldere uiteenzetting!

 3. stanley Held

  He he, u heeft gelijk. Het rapport is geheim. Niemand mag het inzien. Alleen het kabinet. Wat bij wrang zit, is dat het kabinet, deze vrouw voldige vertrouwen heeft gegeven als onafhankelijk persoon nu neemt het kabinet een advocaat in handen over een geheim rapport. Ben ik dom of denkt men dat wij allemaal dom zijn. Soms kan je met of door geweld uw doel halen, u danst nog steeds op de kist van uw vermoorde broer. Met kunst en listgrepen haalt een doel teneinde raad heeft onze samenleving jullie door. Graai maar verder. Volgend jaar is het voorbij. Schande. Niet te geloven. Dans maar verder op zijn kist op den duur breekt het fragile hout. Nieuwe verkiezingen zijn aangebroken? Wij zijn niet dom. Wij gaan een ander weg op. Kom op. Zie jullie volgend jaar,

 4. Renée van Aller

  Gezien de functie van de ombudsman en haar/zijn functie om misstanden vast te stellen en te verklaren moeten de bronnen beschermd worden. Zelfs journalisten beschermen hun bronnen in het kader van noodzakelijke nieuwsgaring en voorkoming van represailles tegen hun bronnen. Indien de bronnen moeten worden bekend gemaakt kan de rechtspraak en de functie van ombudsman gelijk worden opgeheven in de zich thans voordoende situatie. Dan is de rechtsstaat echt failliet. Juristen weten dit ook, maar ja de klant is ook hier kennelijk koning(in). Wat denkt u dat er zou gebeuren als die bronnen bekend zouden zijn? Dan zou het in aanraking komen met een vermijdbaar ongeval met grote inzet kunnen plaatsvinden voor die personen die onaangename verklaringen hebben afgelegd. De ombudsman heeft natuurlijk de taak de verklaringen op een hoog waarheidsgehalte te toetsen. Ongefundeerde verklaringen zullen terzijde worden gelegd. Renée van Aller&John de Vries

 5. stanley Held

  Nee, M. Als je danst en springt van vreugde op de kist van jouw broer, en na de sprong een olympisch record heb gescoord in de armen van de heer Asjes zegt veel. Dit is een politieke debacle en schande. Hoop dat de rechter zijn taak doet. Een maatschappij waar wij wachten op een rapport, die bewust door de overheid ons wordt onthouden zegt al veel. Uitkomst weten wij. Graai wat u kan graaien. Wij kunnen niets doen. Of vertrek.

 6. Marcia de M.

  OMG wat een lelijke kop.

 7. Het leger moet onderzoek doen, van welk materiaal het “enorme bord voor haar kop” gemaakt is.

  Als ze van dit materiaal tanks gaan maken, wordt het leger onoverwinnelijk! Niets kan de tanks dan meer beschadigen.

 8. Fraudelyne Wiels is een ordinaire geldwolf.

  Iedereen, zowel binnen als buiten het Curacaohuis, ziet haar nog liever gisteren dan vandaag vertrekken maar ze houdt krampachtig aan haar stoel vast, wetende dat met haar gefantaseerde CV en wat daar aan doldrieste werkelijkheid bij is gekomen de laatste 2 jaar, er in de samenleving voor haar geen plaats is.

  Het is game over, Fraudelyne. U hebt uw eiland en u zelf te schande gezet.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *