Amigoe | Whiteman gaat uit van winst in bvz-zaak

Ben Whiteman-4

Whiteman gaat uit van winst in bvz-zaak

WILLEMSTAD — De regering heeft de zaak van de gepensioneerden over de basisverzekering ziektekosten (bvz) gewonnen. Dit constateert minister Bernard ‘Ben’ Whiteman (Gezondheid, Milieu en Natuur, PS).

Volgens hem was de inzet dat de hogere premie voor gepensioneerden discriminatoir zou zijn. Zij werden hierin door de rechter in het ongelijk gesteld.

Het was de eisers een doorn in het oog dat gepensioneerden een hogere premie moeten betalen dan werkenden. Op dit moment moeten gepensioneerden 10 procent betalen. Werkenden betalen 3 procent, waarbij 9 procent door de werkgever wordt betaald. Maar per 1 januari gaan gepensioneerden 6,5 procent betalen, terwijl werkenden 4 procent dienen te betalen. Dit werd onder meer geregeld in de reparatiewetgeving die vorige week door de Staten werd geaccordeerd.

De eisers vonden dat zij gediscrimineerd worden ten opzichte van werkenden. Over dit punt gaf de rechter in haar vonnis van gisteren aan dat de eisers, de vier gepensioneerden, die de zaak hadden aangespannen, niet expliciet hebben aangetoond op welke grond zij worden gediscrimineerd. De rechter wijst erop dat de premie voor de bvz in feite 12 procent is en dat er ‘een uitzondering’ is gemaakt voor gepensioneerden door in de wet melding te maken van een lager percentage van 10. “Dit is een onderscheid in gunstige zin, en niet valt in te zien dat daardoor sprake is van disproportionaliteit voor eisers.”

Whiteman constateert in zijn reactie dat de rechter aangeeft dat de bvz-premie officieel 12 procent bedraagt en dat het zelfs 10 procent kan blijven. “Dit kan men concluderen uit het feit dat de regering de zaak heeft gewonnen, zeker voor wat betreft het belangrijkste punt, namelijk de premie van 10 procent. Iedere andere uitleg is incorrect en kan zelfs worden beschouwd als manipulatie van de publieke opinie en gepensioneerden.”

De minister reageerde op de uitspraken van onafhankelijk Statenlid en woordvoerder van de gepensioneerden Omayra Leeflang, die het gisteren over een gevoelige tik voor de regering had. Zij verwees er op haar beurt naar dat de rechter in haar vonnis het feit dat medische behandelingen in het buitenland niet meer vergoed worden, als ‘onrechtmatig’ had omschreven. Hierover stelt Whiteman dat de wet op dit moment al de nodige ruimte geeft voor vergoedingen van bepaalde uitgaven in het kader van medische uitzendingen in het buitenland. In de reparatiewetgeving wordt de mogelijkheid geschapen om vergoeding van medische behandelingen in het buitenland voort te zetten.

In een reactie op de uitspraken van Whiteman stelt Leeflang dat de reparatie die de minister in de reparatiewetgeving heeft opgenomen, niet voldoet aan wat er in het vonnis van gisteren is opgenomen. “Als een bvz-verzekerde, die geen gediagnosticeerde ziekte heeft, naar het buitenland gaat en om een of andere spoedreden zorg moet hebben, wordt dat niet vergoed door de SVB volgens de reparatie.”

Leeflang zegt verder desgevraagd dat er vandaag met de werkgroep wordt vergaderd, zodat het vonnis duidelijk kan worden uitgelegd, waarna een beslissing moet volgen of de gepensioneerden hiertegen in beroep zullen gaan.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Whiteman gaat uit van winst in bvz-zaak

  1. uiteindelijk heeft niemand gewonnen, ons volk is nog steeds onverzekerd als ze richting het buitenland gaan. Er nog steeds geen terug vorderingen zijn gedaan bij de frauderende dokters. De Minister zijn toekomstige baantj vrij houd als het kabinet valt. ( Inspecteur)
    BZV is niet kostendekkend, AZV zorgt er straks inderaad voor dat de rijken alles hebben en ons volk verdwijnt in de derde klasse.
    Maar de fout ligt bij de Par en Mevr Leeflang die hebben de kans niet gepakt toen we samen met het koninkrijk in konden stappen voor 1 koninkrijks gezondheid dienst.
    Nee we moesten het weer zelf doen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *