Amigoe | ‘Werkvergunningen nu volgens de wet’

Minister Soaw: ‘Werkvergunningen nu volgens de wet’

Minister Soaw: ‘Werkvergunningen nu volgens de wet’

WILLEMSTAD — Werkgevers die een vacature hebben, zullen die eerst moeten aanmelden bij het ministerie van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw). De medewerkers van de Vacaturebank zullen kijken of er lokale werkzoekenden in het bestand staan die voldoen aan de eisen van de vacature.

Dat meldde Soaw-minister Ruthmilda Larmonie-Cecilia (PS) gisteren tijdens de wekelijkse persconferentie van de ministerraad.

De minister geeft daarmee gevolg aan de een van de aanbevelingen uit het rapport van de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) dat eerder dit jaar verscheen. De ARC noemde de situatie die nu gaande is binnen het ministerie bij het verstrekken van tewerkstellingsvergunningen (TWV’s) een die indruist tegen de geldende procedures en die daarmee feitelijk illegaal is.

De strengere procedures zijn bedoeld zodat meer lokale mensen een baan kunnen vinden. De jeugdwerkloosheid bedraagt nu 37,2 procent, wat neerkomt op meer dan 2000 jongeren tot 24 jaar. Aan de andere kant is het een ontmoedigingsbeleid voor werkgevers die vaak geneigd zijn te makkelijk uit te wijken naar employés uit het buitenland, met het argument dat ze geen lokale mensen kunnen vinden.

Het ministerie verstrekte gemiddeld zo’n 4000 TWV’s per jaar en dat is te veel. De ARC constateerde dat de aanvragen veelal via de verkorte procedure werden behandeld, terwijl de aanvraag niet aan de eisen voldoet en er geen juridisch-wettelijke grondslag is voor het gebruik van de verkorte procedures. Die verkorte procedure werd door het toenmalige Bestuurscollege in 2003 ingesteld voor buitenlandse werknemers die bijvoorbeeld bij de Isla of Dokmaatschappij aan de slag gingen.

Er wordt bovendien veel misbruik van gemaakt. Larmonie-Cecilia noemde het voorbeeld van vrouwen uit het buitenland waarvoor een aanvraag gedaan wordt als live-in, maar die niet gaan inwonen.

De ARC constateerde verder dat het verstrekken van een TWV een kritisch proces is, waarmee grote financiële en economische belangen gemoeid zijn. Wanneer de lonen in andere landen lager zijn dan hier gebruikelijk is, hebben werkgevers er financieel belang bij om deze buitenlandse werknemers, in plaats van (werkloze) lokale arbeidskrachten, aan te trekken. Maar de Soaw-minister erkende ook dat aan het arbeidsethos van veel werkloze (jongeren) nog flink getimmerd kan worden. Daarvoor zijn dan ook speciale trajecten gestart om ze een betere basis te geven bij het zoeken naar en vinden van een baan.

Er zijn grote bedrijven die bereid zijn jongeren in dienst te nemen en op te leiden. Maar een van de problemen waar ze in de praktijk tegenaan lopen is het drugsgebruik, waardoor deze jongeren bij de verplichte keuring door de mand vallen. Maar ook bij volwassenen ontbreekt het nogal eens aan arbeidsethos. “Na het weekeinde is het ziekteverzuim op maandag altijd schrikbarend hoog. We willen wel feesten, maar niet onze verantwoordelijkheid nemen om maandag ook weer te gaan werken”, aldus de minister.

Bron: Amigoe

2 Reacties op “Amigoe | ‘Werkvergunningen nu volgens de wet’

  1. Een poos terug gaf Constancia dat ook al aan, zoiets van: Een hoop bevolkingsgroepen zijn geslaagd op Curacao, waarom onze eigen mensen dan niet op dezelfde manier? Ik rolde toen om van verbazing. Het besef dat we beter kunnen of dat we het allemaal wel gauw best vinden mag best eens hardop gezegd worden, het gezeur dat iedereen buitenlanders in dienst neemt stopt dan misschien eens want het heeft een reden. En nu kan je dus door SOAW zo een `werkwillige` in je mik geschoven krijgen, gaan zij uitmaken wie er in jouw bedrijf komt te werken?

  2. Geweldig dat deze minister de houding ten opzichte van werk eens een naam durft te geven, als een ander dat doet dan staat er hier onmiddellijk iemand racist te roepen.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *