28 C
Willemstad
• zondag 26 mei 2024

Extra | Journaal 24 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Thursday, May 23, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 23 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Wednesday, May 22, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 22 mei 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Tuesday, May 21, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Wechi-vergunning brengt zware onderbezetting aan het licht

HomeEconomieBouw en vastgoedsectorAmigoe | Wechi-vergunning brengt zware onderbezetting aan het licht
Dossier: Project Wechi
Dossier: Project Wechi

WILLEMSTAD — Nadat op 21 augustus vorig jaar met veel fanfare de aftrap werd gegeven voor de aanvang van fase 1 voor de ontwikkeling van Wechi, stelt Elvin Gerard, PNP-bestuurslid en lid van de Raad van Commissarissen (RvC) van de woningbouwstichting Fundashon Kas Popular (FKP), navraag te hebben gedaan bij het VVRP-ministerie omtrent de bouwvergunning.

Gerard laat weten dat de uitvoeringsorganisatie Ruimtelijke Ontwikkeling en Planning (ROP) – voorheen Drov – ondanks een zware onderbezetting, aan heeft gegeven de vergunning op 15 mei gereed te zullen maken opdat deze voor ondertekening naar de minister kan.

Ondanks dat Gerard zelf navraag deed over de status van de vergunningverstrekking omtrent Wechi, meldt hij het volgende over zijn ontmoeting met de waarnemend directeur van ROP en de heersende werkomstandigheden binnen deze uitvoeringsorganisatie:

“De bouwvergunning voor de bouw van de eerste fase van Wechi zal op 15 mei klaar zijn. Aangezien er bij ROP sprake is van zware onderbezetting en de dienst niet optimaal kan draaien, vind ik het jammer dat er druk wordt uitgeoefend omtrent niet alleen de bouwvergunning voor Wechi, maar ook voor andere vergunningen die vastzitten.”

Hij stelt verder dat de uitvoeringsorganisatie voor de afhandeling van bouwvergunningen momenteel één persoon in dienst heeft en nog één werknemer die zich slechts voor de helft van de tijd hiervoor kan inzetten.

“Er zijn in de periode tussen 2012 en 2015 achttien personeelsleden met pensioen gegaan en twee werknemers overgeplaatst binnen het ministerie van Verkeer, Vervoer en Ruimtelijke Planning (VVRP). Het is jammer dat het aftredend diensthoofd en de afgetreden minister deze zaak niet serieus hebben genomen. Terwijl de dienst met onderbezetting kampt, heeft men meer van de werknemers geëist, terwijl er niet meer uit te trekken viel. De werknemers verrichten twee- tot driemaal meer taken die niet onder hun werkzaamheden vallen. Ze helpen elkaar om zodoende de gemeenschap van Curaçao vooruit te helpen.”

Zoals reeds belicht, draait het VVRP-ministerie, dat met in totaal 297 werknemers bezet dient te zijn, ‘op papier’ met ruim tachtig personen minder.

“Dit is spijtig, aangezien er een verzoek ligt vanuit de ROP, de uitvoeringsorganisatie Openbare Werken (OW) en Domeinbeheer, voor de invulling van zestig open werkplekken die tot op heden niet ingevuld zijn. Er zijn enkele maanden geleden sollicitatiegesprekken gevoerd, maar deze zijn gestagneerd vanwege één meisje”, aldus Gerard.

Ook de Amigoe heeft geluiden opgevangen dat de algehele sollicitatieronde is stopgezet, vanwege onenigheid over het aannemen van een enkele kandidate. Gerard vervolgt:

“Tot op de dag van vandaag zijn de drie diensten onderbezet en hebben ze niet het verzochte aantal personeelsleden gekregen. Hierdoor kunnen ze niet functioneren en geen diensten verlenen aan het volk van Curaçao.”

Zoals eerder door de Amigoe gemeld, blijkt uit verslagen dat er binnen ROP een tijd spanning heeft geheerst omdat de interim-directeur zich ‘geruime tijd intimiderend’ tegenover werknemers zou hebben opgesteld.

De bewuste interim-directeur was middels een ministeriële beschikking tijdelijk aan de uitvoeringsorganisatie ter beschikking gesteld.

Begin maart, nadat PNP-leider en Statenlid Humphrey Davelaar zijn steun voor oud-minister Earl Balborda had ingetrokken, stond de situatie binnen ROP ook op scherp, dit door een incident met deze interim-directeur. Deze had een vrouwelijke ambtenaar tijdens een discussie op kantoor opgesloten. Hij werd onmiddellijk na het incident naar huis gestuurd en kreeg vervolgens een officiële toegangsontzegging tot het ROP-gebouw. Tegen hem is aangifte gedaan in verband met ‘vrijheidsberoving’.

In een eerdere reactie heeft de secretaris- generaal van VVRP, Dwigno Puriel, op de vraag of de interim-directeur nog in dienst is bij het ministerie, het volgende geantwoord:

“Het ministerie doet geen uitspraken over individuele gevallen van ambtenaren.”

De vraag werpt zich op of er nog salaris wordt doorbetaald aan de interim-directeur, ondanks een toegangontzegging tot het kantoor en het feit dat hij geen werkzaamheden meer verricht voor het ministerie. Verder blijkt ook uit verslagen, dat nadat de interim-directeur naar huis werd gestuurd, tal van belangrijke stukken en documenten niet meer op kantoor te vinden zijn.

Zo ook de stukken inzake Wechi. FKP heeft voor Wechi een bouwvergunningsaanvraag ingediend in augustus vorig jaar, waarop een vergunning door de interim- directeur werd opgesteld. Na juridisch advies heeft de (thuiszittende) interim-directeur deze vergunning begin dit jaar, zelf als ‘vervallen verklaard’.

Deze informatie was bij de FKP-directeur bekend, die het desondanks nodig achtte recentelijk kritisch in de media naar buiten te treden over het personeel van ROP. Aangezien de gerelateerde stukken ontbraken, heeft FKP de documenten opnieuw moeten aanleveren en wederom een aanvraag moeten doen.

Gerard stelt tot slot:

“Ik hoop dat op 15 mei de bouwvergunningen klaar zijn en op 18 mei bij VVRP-minister Suzy Camelia-Römer op het bureau liggen, opdat FKP 1 juni kan starten met het aanleggen van de funderingen van de zeventig huizen zodat de 7800 personen die op een huis wachten, verlicht kunnen worden.”

Bron: Amigoe
Dossier: Project Wechi

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties