Amigoe | Voorwaardelijke celstraf en 72,5 miljoen gulden in zaak Bientu

 door Jomaira v/d Meulen-Angela

Dos Santos snakt naar einde slepende zaak

‘Veroordeling Dos Santos signaal voor andere rifero’s’

WILLEMSTAD — Het onderzoek Bientu is in eerste aanleg gesloten. Rechter Ter Berg heeft rifero (loterijbaas, red.) Robertico ‘Robbie’ dos Santos vanochtend veroordeeld tot twee jaar celstraf, geheel voorwaardelijk en verder wordt 72,5 miljoen gulden van de in beslag genomen gelden verbeurd verklaard.

Ook Dos Santos’ bedrijven kregen geldboetes opgelegd: The Money Game nv en Administratiekantoor Dollar van 50.000 gulden en Jamaroma Lotteries nv (St. Maarten) van 25.000 gulden. Het Openbaar Ministerie eiste eerder vier jaar celstraf, waarvan één voorwaardelijk tegen hem en respectievelijke boetes van 3,5 miljoen gulden, 1 miljoen gulden en 8 miljoen gulden tegen de bedrijven.

Dos Santos en zijn vrouw waren niet aanwezig, wel zijn dochter Stephanie en de raadslieden van het advocatenkantoor Sulvaran & Peterson, net als zijn broer en tevens kersverse politicus Amparo dos Santos en MFK-Statenlid Amerigo Thodé. Ook een grote groep medewerkers van Robbie’s Lottery wachten buiten de zaal op het nieuws.

Na het dossier te hebben bestudeerd kwam de rechter tot de conclusie dat Dos Santos niet schuldig is aan het vervalsen van loten. Dat is het enige feit van de zestien ten laste gelegde feiten, waarvoor hij is vrijgesproken. Wel is bewezen dat hij in het bezit was van een vuurwapen en dat hij belasting heeft ontdoken. Witwassen, het doen van onjuiste belastingaangiften, valsheid in geschrifte en deelname aan een criminele organisatie zijn ook bewezen.

De rechter oordeelt dat Dos Santos met opzet een onvolledig inkeerverzoek heeft gedaan en dat niet is gebleken van enig beleid van de overheid en het OM om in de loterijbranche feiten als witwassen, belastingontduiking en valsheid in geschrifte te gedogen. De daarop gerichte verweren van de verdediging zijn allemaal verworpen.

Wat aanvankelijk als witwasonderzoek werd opgestart, bleek gaandeweg een onderzoek te worden naar grootschalige belastingontduiking. De verdienste van het onderzoek is volgens de rechter in het bijzonder geweest, dat de grootschaligheid van die belastingontduiking in kaart gebracht is, en daarmee ook de grootschaligheid van het illegale loterijcircuit in Curaçao en St. Maarten.

Ook is daardoor in kaart gebracht op welke wijze Dos Santos vermogen heeft weten op te bouwen als vrucht van die belastingontduiking en op welke wijze hij dat vermogen aan het oog van de fiscus heeft onttrokken en onttrokken gehouden.

“Met belastingontduiking gaan veelal andere delicten gepaard zoals valsheid in geschrift (gedane aangiften zijn onvolledig, jaarcijfers geven een onvolledig beeld) en witwassen (vermogen wordt in het buitenland ondergebracht om het aan het zicht van de fiscus te onttrekken).”

Zo is het ook in deze zaak gegaan. Jarenlang heeft Dos Santos – samen met zijn bedrijven en daardoor in georganiseerd verband – omzetten verzwegen, onjuiste belastingaangiften gedaan en jaarstukken/commissieoverzichten vervalst. De fiscus en daardoor de betrokken landen is door dit handelen groot nadeel toegebracht, aldus de rechter.

Als het zover komt, zal uit- eindelijk de belastingrechter moeten bepalen welk bedrag aan inkomstenbelasting, winstbelasting, belasting op de bedrijfsomzetten en omzetbelasting, hij en zijn bedrijven alsnog moeten voldoen.

“Voor de straftoemeting is niettemin van belang de omvang van het nadeel te benoemen, omdat die omvang van invloed is en behoort te zijn op de hoogte van het op te leggen sanctiepakket.”

In het onderzoeksdossier worden voor de verschillende vennootschappen en voor verdachte privé diverse bedragen aan fiscaal na- deel genoemd, wat een belastingnadeel oplevert van 49.761.701 gulden, derhalve afgerond tot 50 miljoen gulden, aldus de rechter.

Het voormalige Land de Nederlandse Antillen als- mede de landen Curaçao en St. Maarten zijn dus gezamenlijk benadeeld voor dit bedrag.

Signaal

De rechter merkte verder op dat belastingontduiking een klap in het gezicht is van alle burgers die wel keurig belastingaangifte doen en belasting betalen. Daarnaast getuigt deze van gebrek aan maatschappelijk verantwoordelijkheids- besef. Bovendien gaat dit gepaard met andere misdrijven, zo- als bovengenoemd, wat de strafwaardigheid verhoogt.

De geschetste aspecten van de onderhavige zaak ma- ken dat, vooral ook gelet op de buitengewoon grote omvang van de belasting- ontduiking, eigenlijk niet anders dan met gevangenisstraf kan worden gereageerd, aldus de rechter.

“Een extra argument voor gevangenisstraf is voorts dat dit vonnis aan alle andere bestaande belastingontduikers in Curaçao en St. Maarten het signaal wil geven dat gevangenisstraf een reële dreiging is bij dit type delict en dus dat zij maar beter ten spoedigste tijdig en juist kunnen inkeren, om te voorkomen dat ze zich geconfronteerd gaan zien met strafvervolging en oplegging van gevangenisstraf.”

Het beoogt ook aan potentiële belastingontduikers het signaal te geven dat zij maar beter kunnen afzien van belastingontduiking. Er is namelijk voldoende reden te vrezen dat Dos Santos en zijn vennootschappen niet de enigen zijn die zich aan belastingontduiking hebben schuldig gemaakt, aldus de rechter.

Echter de celstraf werd geheel voorwaardelijk op- gelegd, omdat niet eerder een zaak van belastingontduiking aan de strafrechter is voorgelegd en omdat de straf van verbeurdverklaring van 72,5 miljoen gulden als een zwaar, maar zeer effectief onderdeel van het sanctiepakket kan worden aangemerkt.

Van de loterijbaas en zijn vennootschappen wordt dus voortaan verwacht dat zij juiste belastingaangiften doen. Beide partijen hebben twee weken de tijd om in hoger beroep te gaan.

Bron: Amigoe

4 Reacties op “Amigoe | Voorwaardelijke celstraf en 72,5 miljoen gulden in zaak Bientu

  1. Mensen als DS laten mensen gokken.. Zelf doen ze dat niet. Ze regelen dingen..

  2. Heeft de vadsige Wilsoe, hij ziet eruit als een gepensioneerde porno acteur, al een brief naar de Amerikaanse regering geschreven dat de tegoeden van Robby naar de Curacaose regering kunnen worden overgemaakt?

  3. “bijzonder laf overigens om niet op te komen dagen bij de slotzitting” ?
    …..Hij gokte gewoon op de goede afloop, Tuna 🙂

  4. Misdaad loont op Curacao, want het is een illusie om te denken dat deze loterijbaas nu ineens aan de bedelstaf gebracht zou zijn door zijn eigen crimineel handelen. Armoede zal deze man echt niet gaan kennen. Maar eens zien wie er in hoger beroep gaat, en ook maar eens zien of alle anderen die op diverse officiële niveaus hier aan hebben meegewerkt ook ter verantwoording geroepen zullen worden. Bijzonder laf overigens om niet op te komen dagen bij de slotzitting.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *