Amigoe | Verdeeldheid coalitie over 80/20-regeling

80/20-regeling lijkt onhaalbaar

80/20-regeling lijkt onhaalbaar

WILLEMSTAD — Er heerst verdeeldheid in de coalitie over de 80/20-regeling, die stelt dat 80 procent van de werknemers bij een bedrijf op het eiland van lokale komaf moet zijn.

De fractie van Pueblo Soberano (PS), waaronder de minister van Sociale Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn (Soaw), Ruthmilda Larmonie- Cecilia, werkt hard om de wet gepubliceerd te krijgen. Ondertussen laat de leider van coalitiegenoot Pais, Alex Rosaria, in een persbericht weten ‘niet achter de 80/20-regeling te staan, zoals deze is gepresenteerd’.

PAR-leider Zita Jesus-Leito liet onlangs aan deze krant weten ‘100 procent van de Curaçaoënaars aan het werk te willen zien’.

De 80/20-regeling is enkele jaren geleden door de (tegenwoordig niet meer zittende) Staten aangenomen, maar zou nog langs de Raad van Ministers (RvM) en de gouverneur, Lucille George-Wout, voor ondertekening moeten.

Echter, het document ‘Notitie Landsverordening 80/20-regeling’ bekritiseert de wet. Hierin zijn conclusies van onder andere de Raad van Advies (RvA) uit 2012 opgenomen: de RvA heeft toen op verzoek van de gouverneur advies uitgebracht over de 80/20-regeling en concludeerde dat het initiatiefontwerp inbreuk maakt op het gelijkheidsbeginsel.

De notitie stelt dat volgens het Reglement voor de Gouverneur van Curaçao de gouverneur een ‘aan haar voorgedragen landsverordening niet vaststelt wanneer zij deze in strijd acht met het Statuut, een internationale regeling, een Rijkswet of Algemene Maatregel van Rijksbestuur, dan wel met belangen, waarvan de verzorging of waarborging aangelegenheid van het Koninkrijk is’.

Ook Pais heeft haar twijfels.

“Wij willen ervan verzekerd zijn dat de wet de Staatsregeling naleeft en dat deze ook de internationale verdragen, waar Curaçao zich aan moet houden, naleeft”,

aldus Rosaria. Hij zegt het te betreuren dat een rechter dit niet kan beoordelen en voegt daarbij toe dat alleen de gouverneur dit nu kan. Diverse partijen in de private sector hebben tevens hun zorgen geuit over de publicatie van de wet, die volgens hen negatieve gevolgen zal hebben voor hun zakelijke belangen.

Jaime Córdoba, leider van PS, liet onlangs aan deze krant weten als partij achter de 80/20-regeling te staan.

Echter, Rosaria stelt in zijn bericht te geloven in werk voor 100 procent van de Curaçaoënaars.

“De 80/20-regeling bereikt ons doel niet. Pais heeft altijd geloofd dat men zich meer in moet zetten voor de huidige wetten (momenteel zijn de Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (LAV) en Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) van kracht, red.), om zo de voorkeur die er heerst voor vreemdelingen, terwijl er lokale arbeidskrachten zijn die kunnen en willen werken, tegen te gaan”,

aldus de partijleider. Voor hem lijkt het duidelijk dat de huidige wetten niet optimaal functioneren en er juist in deze geïnvesteerd moeten worden, in plaats van nieuwe erbij te bedenken. In dit kader stelt hij voor om de Algemene Rekenkamer Curaçao (ARC) te belasten met de taak om de functionaliteit van de LAV en LTU te controleren. Daarnaast pleit hij voor (her-)scholing van Curaçaoënaars, zodat zij kunnen voldoen aan de eisen van openstaande vacatures.

Als laatste stelt Rosaria voor om onder andere mogelijkheden tot meer investeringen (en dus meer werkgelegenheid) op Curaçao te creeren, om zo ‘de braindrain waar Curaçao aan lijdt te limiteren’.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *