Amigoe | Vakbonden zetten dialoogtraject voort

Vakbonden zetten dialoogtraject voort

Vakbonden zetten dialoogtraject voort

WILLEMSTAD — Het vakbondswezen op Curaçao is nog steeds overtuigd van het belang van het dialoogtraject van de afgelopen jaren. Dit stelt Edmond ‘Chika’ Franciska, voorzitter van vakbondscentrale Sentral di Sindikatonan di Kòrsou in een reactie op de vakbondsretraite die eerder deze week plaatsvond.

Tijdens de retraite in het Veneto Hotel stonden lokale vakbonden stil bij hun eigen functioneren en hoe ze een bijdrage kunnen leveren aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. Daarnaast was er ook een presentatie van het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Curaçao.

Franciska, in het dagelijks leven voorzitter van Aqualectra-vakbond STK, is zeer te spreken over de opkomst bij de bijeenkomst van afgelopen donderdag. “Er kwamen wel 33 gedelegeerden van lokale vakbonden opdagen. Zij namen actief deel aan de verschillende discussies. Er was geen sprake van stil blijven zitten. Er waren levendige discussies.”

Uit de retraite zijn een aantal dingen naar voren gekomen, aldus de SSK-voorzitter. Hij benadrukt dat de ingeslagen weg van dialoog verder door de vakbonden bewandeld zal worden. Via dialoog wil het lokale vakbondswezen bereiken dat het zijn invloed kan uitoefenen op de ontwikkeling van het eiland. In dit verband verwijst Franciska naar het Nationaal Ontwikkelingsplan voor Curaçao, waar het vakbondswezen volgens hem een belangrijke bijdrage aan heeft geleverd. Hij wijst onder meer naar de bijdragen op het gebied van Volksgezondheid en Openbaar Vervoer, die in het plan zijn opgenomen, terwijl de vakbonden er ook op hebben aangedrongen dat bij Onderwijs meer naar vorming in het algemeen moet worden gekeken.

“Wij geloven in het belang van de economische ontwikkeling van het eiland. In dit verband is het belangrijk dat wij gaan investeren in de vorming van onze arbeidskrachten, zodat wij straks geen arbeidskrachten moeten importeren omdat wij te weinig werknemers hebben gevormd om bij de economische ontwikkeling te kunnen worden ingezet.”

Maar Franciska gaat nog een stap verder. Hij wijst erop dat vorming ook belangrijk is om van werknemers entrepreneurs te kunnen maken. “Dan heb je mensen die niet alleen aan de economische ontwikkeling kunnen bijdragen, maar er ook van kunnen profiteren. Hier moeten wij ons in de toekomst op gaan richten”, geeft de SSK-voorzitter aan.

Tijdens de retraite zijn de bonden ook, onder leiding van voormalig Sitek-voorzitter Sidney ‘Bicho’ Justiana, ingegaan op het functioneren van vakbonden en hoe de solidariteit onder elkaar vergroot kan worden. Volgens Franciska is afgesproken dat de bonden hun onderlinge communicatie moeten verbeteren. Als voorbeeld noemt hij dat bij acties duidelijker moet worden aangeven wat het doel van hun actie is en wat ze hiermee willen bereiken. “Dit zal alleen maar tot meer begrip leiden en daarnaast ook solidariteit van collega-vakbonden met zich meebrengen”, aldus de SSK-voorzitter.

Voor wat solidariteit betreft, benadrukt Franciska, zijn alle vakbonden het erover eens dat het vakbondswezen een bijdrage wil leveren aan de duurzame ontwikkeling van het eiland. Dit is ook het thema van het arbeidsmanifest dat tijdens de retraite werd goedgekeurd en dat volgende week door de vakbonden zal worden gepresenteerd.

Bron: Amigoe

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *