30 C
Willemstad
• zondag 14 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Vakbond overlegt met vicepremier over Isla-beslagen

HomeMediaAmigoe | Vakbond overlegt met vicepremier over Isla-beslagen
PDVSA woordvoorder Gijsbertha: Zwavelterugwin-installatie Isla werkt normaal
PDVSA woordvoorder Gijsbertha: beslagen geen invloed op de operatie raffinaderij

WILLEMSTAD — PWFC-vakbondsleider Angelo Meyer is vanochtend naar Forti gegaan en heeft daar om half twaalf met vicepremier Etienne van der Horst gesproken over de onrust die is ontstaan bij het Isla-personeel na de beslaglegging op de Isla-raffinaderij en de derdenbeslagen ten laste van de raffinaderij.

“Het gesprek met de vicepremier vindt plaats in aanwezigheid van CUC, Refineria di Kòrsou (RdK), Curoil, Apri (de vakbond voor stafpersoneel van de raffinaderij) en Aqualectra. We willen gewoonweg duidelijkheid omtrent de gehele kwestie. Over de mogelijke implicaties kan ik slechts stellen dat vooralsnog alle mogelijkheden op tafel liggen”, aldus Meyer voorafgaand aan het gesprek.

De beslagen hebben geen invloed op de operatie van de raffinaderij, zo liet Isla-woordvoerder Kenneth Gijsbertha vanochtend aan Radio Direct weten.

De zitting van het kort geding dat de Isla-raffinaderij heeft aangespannen tegen de stichting SHZC, die namens 25 bewoners ‘onder de rook’ van de Isla-raffinaderij optreedt, en de stichting Schoon Milieu Op Curaçao (Smoc), om het beslag van 75 miljoen gulden op te heffen en schorsing van de executie, staat voor aanstaande dinsdag om 14.15 uur ingepland.

De advocate van de stichtingen en de bewoners, Sandra In ‘t Veld, geeft in reactie op dit kort geding het volgende te kennen: “Er is op het eiland sprake van een helder juridisch systeem waarbij het de partijen bij onenigheid of een verschil van mening, vrijstaat om hierover een oordeel van de rechter te vragen.”

De beslagen zijn gelegd aan de hand van een vonnis uit 2010, in hoger beroep aangespannen door Stichting Humanitaire Zorg Curaçao (SHZC) namens de bewoners onder de rook en Smoc. In het bewuste vonnis werd door het hof vastgelegd dat de wettelijk vastgestelde jaarlijkse norm voor uitstoot van zwaveldioxide (SO2), van 80 microgram per kubieke meter, door de Isla-raffinaderij niet mag worden overschreden. Dit op straffe van een dwangsom van het voornoemde bedrag van 75 miljoen gulden. Het vonnis uit 2010 en de daaraan gekoppelde dwangsom voor ieder jaar dat de Isla in strijd handelt tegen het verbod, is van kracht voor de periode tot en met eind 2014.

Nieuwe zaak

In ‘t Veld laat weten dat de stichtingen aanstaande maandag de rechter zullen verzoeken (in een andere rechtszaak dan het kort geding van de Isla) om een deskundige te benoemen die de bijdrage van de Isla aan de concentratie van SO2 op leefniveau voor 2014 dient te berekenen. De stichtingen zullen samen met de bewoners, ook over dat jaar de dwangsom van 75 miljoen gulden claimen, conform de uitspraak van 2010.

De Isla vraagt in haar verzoekschrift voor het kort geding om opheffing van het beslag op de aandelen in Refineria Isla Curaçao BV – die door Isla wordt gehouden – en de derdenbeslagen die ten laste van de Isla zijn opgelegd onder de Curaçao Utility Company (CUC), Aqualectra, Curoil, Asphalt Lake Recovery en de MCB bank. “En deze opgeheven te houden, dit op straffe van een dwangsom van 1 miljoen gulden per dag dat de stichtingen in gebreke blijven aan dit gebod te voldoen”, aldus het verzoekschrift van de raffinaderij.

Ook eist de Isla dat ‘vanaf de dagtekening van de beschikking de stichtingen en bewoners zich dienen te onthouden van iedere verdere vorm van tenuitvoerlegging van de uitspraak van het hof van 12 januari 2010 jegens Isla voor wat het jaar 2013 betreft’. “Totdat een uitspraak in een bodemprocedure is bepaald dat Isla het verbod in voornoemde uitspraak wel heeft overtreden.” Ook hieraan wil de Isla een dwangsom gekoppeld zien van 1 miljoen gulden per overtreding.

Verder vraagt men om ‘hoofdelijke veroordeling van de stichtingen tot betaling van de proceskosten’. Volgens de Isla is een deskundigenrapport uit 2013 van de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) bindend, om te bepalen of de raffinaderij de vergunningsnormen heeft overtreden. “In dat rapport stelt StAB dat er geen sprake is van normoverschrijding” aldus de Isla in een persbericht.

Normoverschrijding

De Isla-raffinaderij haalt in haar persbericht ook het vonnis van 2010 aan: “In deze uitspraak verbood het hof de Isla om meer dan 80 microgram per kubieke meter (µg/m3) als jaargemiddelde bij te dragen aan de concentratie van zwaveldioxide op leefniveau benedenwinds van de Isla-raffinaderij.” De Isla stelt in het verlengde hiervan dat Smoc vervolgens het gerecht heeft verzocht om een deskundige te benoemen, die de bijdrage van de Isla aan de concentratie van SO2 op leefniveau voor voor 2013 zou berekenen. “In april 2014 heeft het gerecht StAB als deskundige aangewezen en de opdracht gegeven om te berekenen of de Isla in overtreding is geweest.

De StAB is een bij wet benoemde onafhankelijke en onpartijdige deskundige, die de bestuursrechter adviseert over geschillen op het gebied van het fysieke leefmilieu. Alle partijen, inclusief Smoc, waren akkoord met de aanwijzing van StAB en zijn hiertegen niet verweer gegaan.” De Isla stelt vervolgens dat StAB in het eindrapport van 15 juni jl. ‘tot de conclusie komt dat er voor het jaar 2013 geen sprake is van een overtreding’.

TNO-onderzoek

“Toen bleek dat de eindresultaten van deze onpartijdige deskundige (StAB) niet in het voordeel waren van Smoc c.s., heeft men schijnbaar met deze officiële uitspraak geen genoegen kunnen nemen en heeft de resultaten van de door het gerecht benoemde deskundige links laten liggen en op eigen initiatief aan TNO de opdracht gegeven om het reeds door StAB verrichte onderzoek wederom te laten verrichten. In tegenstelling tot het StAB-onderzoek, waarbij zowel Isla als Smoc c.s. zeer uitvoerig de kans heeft gehad om te reageren en tussentijds te becommentariëren, heeft Smoc op eigen houtje – achter de rug van de Isla en het gerecht om – TNO verzocht om een verslag te maken.”

Volgens de Isla is het onderzoek door TNO uitgevoerd ‘op basis van de eenzijdige aansturing’. “Daarin komt naar voren dat het in het vonnis van 2010 opgelegde verbod is overschreden. Echter, in de verslaglegging van TNO van 7 oktober 2015, wordt door TNO zelf aangegeven dat als TNO het onderzoek exact hetzelfde zou doen als StAB, gebruikmakende van de instructies vastgelegd in het vonnis van 2010, men precies dezelfde resultaten als StAB zou krijgen. Met andere woorden, dat er dus géén overtreding heeft plaatsgevonden. De Isla meent dat ‘bij exacte uitvoering van wat er in het vonnis van 2010 gesteld staat, TNO ook tot de conclusie zou moeten komen dat er géén overtreding heeft plaatsgevonden’.

Bron: Amigoe

7 reacties

 1. @Sonny
  De resultaten van dat rapport (http://www.qracao.com/attachments/article/14888/060.14795-01.16.03iv%20Duyzer%20SMOC.pdf) zijn desastreus voor de raffinaderij:

  De vaststelling door TNO heeft plaatsgevonden aan de hand van berekeningen met het (ook door de StAB gebruikte) AERMOD model (VERSION 07026). TNO heeft via Ir. M.N. Ruijter (deskundige en adviseur van SMOC) aIle benodigde invoergegevens verkregen. Het gaat daarbij om gegevens over de emissies van zwaveldioxide door Isla, andere kenmerken van deze emissies en de omgeving en de meteorologische gegevens. Ir. Ruijter heeft deze gegevens op zijn beurt verkregen van de StAB. Deze gegevens zijn tevens terug te vinden in het StAB Rapport met bijiagen, en aldus door de StAB gebruikt.

  Er is geen sprake van meten met twee maten!!

 2. .
  Als ik lees:

  “Echter, in de verslaglegging van TNO van 7 oktober 2015, wordt door TNO zelf aangegeven dat als TNO het onderzoek exact hetzelfde zou doen als StAB, gebruikmakende van de instructies vastgelegd in het vonnis van 2010, men precies dezelfde resultaten als StAB zou krijgen. Met andere woorden, dat er dus géén overtreding heeft plaatsgevonden.”

  Als het bovenstaande juist is:
  Dan hebben de stichtingen géén poot om op te staan. Sterker nog: bij een tegeneis om de ontstane schade te vergoeden, zal de rechter tegemoet moeten komen aan de tegeneis van de Isla. Hoe jammer ook.

  Ik vrees het ergste voor de stichtingen, Indien bovenstaande quote op waarheid berust.
  .

 3. Dat ze zelf de kanker verspreiden over het eiland, dat is geen probleem.
  het probleem is plots de makamba die dit niet accepteert.
  20.000 mensen onder de rook, die vergiftigd worden al 30 jaar of langer.
  dat kan wel….
  ik noem dit egoïstisch tuig…

 4. Tja, na 2010 alles gelaten zoals het was en nu krijgt men de rekening. Iedereen op zijn achterste poten en er zal wel een typisch Curaçaos drama van gemaakt gaan worden, waarbij ik nu al weet tegen wie het meest (zonder reële argumenten overigens) geageerd gaat worden. Eindelijk begint het door te dringen dat er het nodige speelt en dat het menens is, en terecht.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties