30 C
Willemstad
• donderdag 21 september 2023

CC | Silvania proud of World Poker Tour to celebrate new gambling legislation

WILLEMSTAD - The WTP Curacao Invitational Poker Tournament in Curacao is scheduled for September 25th. Minister Javier Silvania of Finance announced a few weeks ago that he...

DH | Accomplice of drug lord ‘Nuto’ Wawoe voluntarily extradited

AMSTERDAM/SANTO DOMINGO--The Dominican authorities have now extradited Dutch citizen Terence Ángelo Richard De Vries to the Netherlands. Local media previously reported that he had given up his...

Ingezonden | Kaping werk eilandsraad Bonaire

Uw ingezonden brief in de Knipselkrant Curacao? Stuur uw brief voor 21:00 uur naar emailadres INGEZONDEN. Wij publiceren uw brief zonder deze in te korten. De redactie...

ParadiseFM | Terence de Vries uitgeleverd aan Nederland

De Nederlandse drugsverdachte Terence de Vries is vorige week uitgeleverd aan Nederland. De Vries werd op dezelfde dag als Nuto Wawoe gearresteerd in Sto. Domingo. In tegenstelling tot...

Democracy now! | Wednesday, September 20, 2023

Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 20 september 2023

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Tuchtkamer heeft 6 weken beraad nodig

HomeMediaAmigoe | Tuchtkamer heeft 6 weken beraad nodig

door onze verslaggever Jomaira van der Meulen

Tuchtkamer heeft 6 weken beraad nodig voor klachten tegen advocaten Eldon 'Peppie' Sulvaran, Chester Peterson en Anthony Eustatius
Tuchtkamer heeft 6 weken beraad nodig voor klachten tegen advocaten Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, (midden) Chester Peterson (links) en Anthony Eustatius (rechts) | Foto Dick Drayer

WILLEMSTAD — De Raad van Toezicht op de Advocatuur (tuchtkamer), bestaande uit rechter en tevens voorzitter Tamara Tijhuis en de advocaat-leden Roque Koeyers en Sandra Thompson, hebben zes weken de tijd nodig om zich te beraden over de drie ingediende klachten tegen de raadslieden Eldon ‘Peppie’ Sulvaran, Chester Peterson en Anthony Eustatius en hun verweren. Een beslissing hierop zal op 19 december klaarliggen bij de griffie van het gerecht.

Zoals de Amigoe gisteren in een kort verslag over deze zaak berichtte, werd de behandeling van de zaak in de middaguren onderbroken voor een lunchpauze, waarna de raadslieden de mogelijkheid kregen gekregen om zich te verweren tegen de drie ingediende klachten.

Peterson voerde als eerste het woord en ging niet in op de klachten zelf. Hij beperkte zich tot ‘de kwestie van het hedendaagse racisme dat eveneens funest is voor de daadwerkelijke ontwikkeling van Curaçao en zijn burgers’.

Peterson herinnerde de aanwezigen aan het slavernijverleden van Curaçao en de moord op Tula in het bijzonder en dat Bazjan Karpata dit moest aanschouwen, waarna hijzelf en Pedro Wacao ook op brute wijze werden geliquideerd. Een uitgebreid uitleg dus over racisme, dat volgens hem diep is geworteld in de Curaçaose samenleving.

Peterson haalde hierbij tevens de uitlatingen van zijn collega Sulvaran uit 1995 aan. Toen heeft Sulvaran de van Curaçaose afkomst zijnde procureur-generaal, Robert Pietersz, van corruptie en crimineel gedrag beticht, evenals hij nu met de van Europese afkomst zijnde Nederlandse rechter Mijnssen heeft gedaan.

Peterson vroeg zich hierop hardop af of de selectieve inertie bij de klagers en het OM te maken heeft met de nationale afkomst van Pietersz en Mijnssen. Hij herinnerde de huidige tuchtkamer eraan dat de toenmalige tuchtkamer de door Pietersz ingediende klacht tegen Sulvaran, ongegrond heeft verklaard.

“Daar ging het ook over de vraag of het gebruik van harde woorden, zoals corrupt en crimineel, in een maatschappelijke discussie, het aan de kaak gestelde onderwerp of de discussie daarover dient. De Raad van Toezicht was daar kort en bondig in. Daar, aldus de Raad van Toezicht, gaat de Raad van Toezicht niet over”, aldus Peterson.

Eustatius haakte als laatste spreker daarop in en stelde dat de apartheid-mentaliteit op het eiland nog steeds bestaat en dat de zes klagers kennelijk willen dat die mentaliteit blijft heersen. Hij voegde daaraan toe dat zij als advocaten over de(ze) praktijken met betrekking tot kolonisatie van het land voor altijd zullen blijven waken.

Volgens Eustatius hebben de klagers het over smaad en dergelijke, terwijl de advocatenlandsverordening daar niet in is voorzien en dat zij hun klachten bij een strafrechter hadden moeten brengen.

Sulvaran had in een uitgebreid betoog – een verweerschrift van ruim veertig pagina’s getiteld Moraalridders – ook gewezen op racisme op het eiland en op de klachten, die volgens hem van politieke aard zijn.

“Gebleken is dus dat de Deken (van de Orde van Advocaten, Caroline Fiévez, red.) in het weekeinde al haar politiek ingegeven klacht had geformuleerd en klaar had liggen voor indiening daarvan, wat zij ook direct, vroeg op de maandagochtend daarop, ook deed.

Daarbij heeft, zoals is bevestigd door een medebestuurslid van de Orde, Everett Wilsoe, de Deken bovendien nagelaten het bestuur van de Orde op deugdelijke wijze te betrekken in of bij die klacht. Dat de inmiddels ex-Deken (Fiévez) zich thans inzet voor de corrupt gebleken presidentdirecteur van de Centrale Bank, Emsley Tromp dus, spreekt boekdelen, zeker gezien het feit dat deze Tromp en de Centrale Bank grote cliënten van dat kantoor zijn.”

Verder stelde hij dat de klagers niet-ontvankelijk dienen te worden verklaard. Het gaat hen om reputatieschade met maatschappelijk effect te bewerkstelligen, aldus Sulvaran. Zij hebben immers geen van allen iets van doen met de onderliggende feiten.

“Niet de Nederlandse rechter (Mijnssen, red.) die valse beschikkingen opstelt wordt hier aangepakt, maar de lokalen die durven te protesteren en dat pikken wij niet.”

Volgens Sulvaran is het altijd de lijn van de jurisprudentie geweest dat je zelf een eigen direct belang moet hebben, dus heeft niet iedereen een klachtrecht. Alleen degene die onheus is bejegend, kan over die bejegening klagen.

“Het gaat, voor wat betreft de klacht van de Deken om een rechter (Mijnssen, red.) en een corrupte Tromp (CBCS-directeur, red.).”

Sulvaran wees op het feit dat Tromp noch de rechter zelf een klacht heeft ingediend tegen hem. Tevens zou Fiévez hem op zijn kantoor hebben gezegd, niet meer achter de klacht te staan, maar dat ze deze niet meer kon intrekken aangezien de Orde vóór het doorzetten van de klacht tegen hem heeft gestemd bij de algemene ledenvergadering op 4 februari.

Tevens is Fiévez zelf niet verschenen om haar klacht toe te lichten en de thans optredende Deken, Saran Inderson, zou zich in het geheel niet in die klacht vinden, aldus Sulvaran.

Klacht Jan Burgers, één van de klagers die tevens gisteren het woord heeft gevoerd, ook namens advocaten Sandra in ’t Veld, Frida Pais-Fruchter en Barbara Nagelmakers, verduidelijkte gisteren dat hun klacht betrekking heeft op de uitlatingen van de advocaten, nadat de Dekenklacht op 13 januari was ingediend.

Die uitlatingen konden niet in de Dekenklacht worden betrokken, omdat de Orde daarvoor opnieuw een algemene ledenvergadering gewenst zouden hebben geacht. Hun klacht is dus niet van politieke aard, zoals de verweerders beweren, benadrukte Burgers.

Het debat gaat echter over wat een advocaat betaamt en dat het vertrouwen in de advocatuur en de eigen beroepsuitoefening niet geschaad dient te worden, zoals wel nu wel het geval is. Voorts zijn de uitlatingen door hen als burgers als zeer intimiderend en zelfs bedreigend ervaren, aldus Burgers, en hebben die ertoe geleid dat ook zíj als racist zijn bejegend, omwille van het indienen van de onderhavige klacht.

Hij haalde daarbij een artikel van 5 mei aan, gepubliceerd in de ochtendkrant Vigilante van Merrill ‘Lilo’ Sulvaran (verweerders broer, red.).

“Ook de wijze waarop verweerders steeds bevolkingsgroepen tegen elkaar uit trachten te spelen en ophitsen raakt ons belang, temeer ook omdat klagers van mening zijn dat ook die uitlatingen het gezag van de zittende en staande magistratuur ondermijnen, evenals dat van de advocatuur en daarmee de waardigheid aantasten van de rechtspleging die van belang is voor de democratie.”

Volgens Burgers is verder de opmerking van Peterson gisteren dat hij buiten de zitting zou hebben gezegd dat ook hij ‘voor zijn afkomst moet kunnen opkomen’, een verzinsel.

Verder benadrukte Burgers dat anders dan de verweerders trachten voor te stellen, hún gedragingen en de uitlatingen zelf centraal staan. Burgers heeft fragmenten van nieuwsuitzendingen van Radio Mas in de periode van 1 januari tot en met 7 februari met de ‘onnodig grievend uitlatingen’ in digitale vorm aan de tuchtkamer overgelegd.

Volgens Sulvaran gebruiken de klagers echter artikelen van het Antilliaans Dagblad (AD), waarin geluidsfragmenten van een radio-uitzending fout zijn vertaald en hun woorden zijn verdraaid, ‘misschien omdat zij het Papiaments nog steeds niet kunnen en/ of willen begrijpen, of juist het tegenovergestelde, wat op opzet duidt’.

Burgers benadrukte dat uit de overlegde geluidsfragmenten echter volgt dat al hun uitlatingen door het AD juist zijn geciteerd. Hij wees op één daarvan van 14 januari:

“De afkeurenswaardige mentaliteit van een persoon die etnische zuivering wil toepassen in haar organisatie, in het Engels bekend als ‘ethnic cleansing’, praktijken die werden toegepast in Rusland en Nazi Duitsland’.

Verder zetten Sulvaran, Peterson en Eustatius volgens Burgers de Orde neer als een ‘kartel’ met een ‘personele invulling vrijwel uitsluitend uit het buitenland, dat ook geen eigen vreemde taal hanteert’, met ‘een institutioneel gesloten kringmystiek’, welke mystiek zou worden onderhouden onder meer door ‘een beperkte toegang tot de beroepsgroep, waarbij sprake is van irrationele selectiepraktijken’, gebaseerd op sociale en/of etnische afkomst.

Burgers wees ook op artikel 20 van de advocatenlandsverordening, die een voldoende concrete bij de wet voorziene grondslag voorziet als bedoeld in artikel 10 van het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens, om onder meer in het belang van de bescherming van de goede naam, beperkingen te stellen aan de aan een advocaat toekomende vrijheid van meningsuiting.

Bron: Amigoe

Dossier: Fundashon Kòrsou Fuerte i Outónomo (KFO/FKO)

Dit artikel is geplaatst in

1 reactie

  1. 6 weken. Jammer voor het drietal anders had men het “racistische” sinterklaasfeest er ook nog bij kunnen betrekken als ze hun cadeau krijgen, nu maar eens kijken of we het kerstfeest dan maar een dergelijke draai kunnen geven.

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties