Amigoe | Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

WILLEMSTAD — “In de maand april was de overlast van de uitstoot van zwaveldioxide (SO2) enorm, het was dan ook weer flink raak. Het is om verdrietig van te worden. De uitstoot van de Isla-raffinaderij en BOO-energiecentrale, was zodanig dat elke luchtkwaliteitsnorm erbij verbleekt”, aldus de Stichting Schoon Milieu op Curaçao (Smoc) in haar maandelijkse update.

De stichting verwijst in dit kader naar de voorlopige luchtmetingsgegevens over de maand april, die door de overheid op de website www.luchtmetingen.org worden weergegeven.

“Ter hoogte van de meetstations Beth Chaim en Kas Chikitu werden de normen van de World Health Organization (WHO) voor zwaveldioxide tig maal overschreden”,

aldus Smoc, die wederom de richtlijnen van de WHO aanhaalt. Daarbij wordt gesteld dat een persoon niet langer dan tien minuten mag worden blootgesteld aan SO2-waarden van 500 microgram per kubieke meter en is het 24-uursgemiddelde op 20 microgram per kubieke meter vastgesteld.

“Ook de gehaltes voor fijnstof (PM10), gemeten ter hoogte van Kas Chikitu, baren zorgen. De WHO adviseert immers voor PM10 als jaargemiddelde 20 microgram per kubieke meter”, aldus Smoc.

“Neem bijvoorbeeld de WHO-normen die betrekking hebben op zwaveldioxide (het 10 minuten-gemiddelde) op leefniveau. Uiteraard hebben landen een bepaalde vrijheid om hun eigen normen voor te staan en na te leven. Op Curaçao mag de Isla-raffinaderij alleen al 80 microgram per kubieke meter bijdragen op leefniveau. Dit nota bene als jaargemiddelde. Dit is nogal wat hoger dan wat de WHO bepleit. Het is bekend dat onder de rook van de Isla en BOO, veel hogere waarden worden gemeten. Fors hoger dan de 80!”,

aldus Smoc die naar de luchtmetingsgegevens verwijst.

De stichting verwijst verder ook naar de ‘Air Quality Index’ van de US Environmental Protection Agency (EPA) en meent dat het leven onder de Isla-rook, conform deze index, als ‘hazardous’ (schadelijk) wordt omschreven.

“Dit terwijl Curaçao met 339 inwoners per vierkante kilometer een behoorlijke bevolkingsdichtheid kent. Hoger dan bijvoorbeeld Amerika, met zijn 33 inwoners per vierkante kilometer. Situaties als deze zijn strijdig met de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens (artikel 25) en het Internationaal Verdrag Inzake de Rechten van het Kind (artikel 24 en 29)”, aldus Smoc.

De milieustichting vervolgt door te stellen ‘dat juist daarom op Curaçao strengere milieunormen gewenst zijn’.

“Dit om op zijn minst in redelijke mate de basale mensenrechten, als een schoon leefmilieu, te kunnen waarborgen. Juist dan is er een overheid nodig om te zorgen dat er op de uitstoot van de Isla/BOO wordt gehandhaafd, met als bijkomend economisch voordeel dat de zorguitgaven van het Land Curaçao binnen de perken blijven. Niets is minder waar gebleken de afgelopen decennia en juist daarom staat Curaçao in de wereldtop 3 van absurd hoge SO2-gehaltes op leefniveau (vergeleken met 210 wereldsteden)”,

aldus Smoc.

Bron: Amigoe

Een Reactie op “Amigoe | Smoc: Isla- en BOO-uitstoot april droevig

  1. Joep Meloen

    Moet zeggen dat het iedere avond nu volop prijs is. Zo rond een uur of 10 begint het feest en slaan de vlammen hoog uit de schoorstenen. Ben toch wel benieuwd wat de ISLA op dat tijdstip aan het affakkelen is ?

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *