28 C
Willemstad
• zaterdag 13 juli 2024

Democracy now! | Tuesday, June 25, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 25 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

Democracy now! | Monday, June 24, 2024

 Democracy Now! is a national, daily, independent, award-winning news program hosted by journalists Amy Goodman and Juan Gonzalez. Democracy Now!’s War and Peace Report provides our audience...

Extra | Journaal 24 juni 2024

Elke werkdag het laatste nieuws van Extra, nu ook in het Nederlands. Bron: Extra

SM | 150 miljoen euro nodig voor batterijen, windmolens en zonnepanelen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten

De Nederlandse rijksoverheid moet de komende jaren 150 miljoen euro uittrekken voor de uitrol van windmolens, zonnepanelen, en batterijen op Aruba, Curaçao en Sint Maarten. Dat blijkt...

PBC | Top 0.3% belastingplichtigen met schuld dragen 1/3e totale belastingschuld

Persbureau Curacao WILLEMSTAD – De Belastingdienst richt zijn focus op invordering bij zakelijke klanten. Zij zijn verantwoordelijk voor ongeveer 95 procent van de totale belastingopbrengsten. 0,3 procent van...
- Advertisement -spot_img

Amigoe | Smoa: ‘Totale cijfers instroom havo/vwo verontrustend’

HomeMediaAmigoe | Smoa: ‘Totale cijfers instroom havo/vwo verontrustend’

door Amigoe verslaggever Franciska Groen

Smoa: ‘Totale cijfers instroom havo/vwo verontrustend’
Smoa: ‘Totale cijfers instroom havo/vwo verontrustend’

ORANJESTAD — Het percentage leerlingen dat na de basisschool doorstroomt naar havo/vwo ligt op 26 procent. Laag vergeleken met Nederland waar 45 procent van de basisschoolleerlingen naar havo/vwo gaat. Stichting Middelbaar Onderwijs Aruba (Smoa) vindt het lage percentage verontrustend.

Onderwijs-minister Michelle Hooyboer-Winklaar erkent dat verbetering nodig is, maar benadrukt dat de ongerustheid gebaseerd is op de toets van Colegio Arubano. “Eén test die voor 100 procent telt. In Nederland gebeurt dit niet”, laat ze vanochtend weten aan Amigoe.

Het bestuur van Colegio Arubano, Smoa, onderstreept met de instroomcijfers die zij vandaag bekendmaakte, haar ongerustheid en het belang van kwaliteitsverbetering van de toeleverende scholen. “Van een aantal scholen maakt zo’n 25 procent de overstap, maar voor veel basisscholen geldt dat ze er nauwelijks in slagen om leerlingen op te leiden die de overstap kunnen maken naar havo/vwo”, stelt Smoa. “Daarbij speelt natuurlijk niet alleen de kwaliteit van het onderwijs een rol. Er zijn scholen met veel kinderen in een achterstandssituatie. Het is voorspelbaar dat van deze scholen minder kinderen naar havo-vwo gaan.”

Balans

Uit de cijfers blijkt dat basisschool en College Mon Plaisir de meeste havo-instromers levert. “De toestroom van leerlingen naar Colegio Arubano is zeker niet evenwichtig verdeeld over mavo-scholen. Ook dit jaar is Mon Plaisir de grootste leverancier van mavo-instromers. Over de laatste jaren gerekend, is het aandeel van die school 35 procent.” Volgens het bestuur is eenzelfde patroon zichtbaar bij de instroom in het eerste leerjaar van de havo. “65 procent van de zesdeklassers van Mon Plaisir kon na de toelatingstoets toegelaten worden tot de eerste klas van Ciclo Basico.”

Impuls

Opvallend is ook dat van de 200 leerlingen die dit jaar de overstap van mavo naar havo maakten, het grootste deel, 134 leerlingen, kiest voor Colegio San Nicolas. Die havo-opleiding heeft een extra leerjaar. “Vergeleken met Nederland is de instroom zeer groot, wat zorgen baart over de te verwachten resultaten.”

Smoa heeft een doel met het openbaar maken van de instroomcijfers. Het bestuur hoopt de discussie over de kwaliteit van de toeleverende scholen een nieuwe impuls te geven. “Het gaat er uiteindelijk om dat het Arubaanse kind de kansen krijgt die het verdient.”

Verbetering

Winklaar ontkent niet dat er wat moet gebeuren aan de kwaliteit. “Ik ben het ermee eens dat overal verbetering nodig is. Daarom hebben we de kerndoelen rekenen en wiskunde geïntroduceerd. En voor dit jaar en volgend jaar taal.” Ze licht toe dat er een groot verschil tussen Aruba en Nederland is als het gaat om de toelating vanuit een basisschool naar havo/vwo. “In Nederland spelen rapportcijfers van de basisschool en het advies van de basisschool bepalende factoren voor toelating.” De minister gaat ervan uit dat met de introductie van de nationale kerndoelen voor het primair onderwijs en een nationaal toetsbeleid een betere doorstroom kan plaatsvinden. “Inclusief een nationale eindtoets wordt het eindniveau van de basisschool inzichtelijker en verbetert de doorstroom van basisschool naar secundair onderwijs.”

In de wacht

Volgens Directie Onderwijs blijven Smoa en Colegio Arubano in gebreke als het gaat om het aanleveren van informatie. “Het ministerie en de Inspectie van het Onderwijs hebben meerdere malen verzocht om officiële en specifieke informatie en documentatie aan te leveren over instroom, lessentabel, inzet van taakuren, etc. Het ministerie en de Inspectie hebben tot nu toe de officiele informatie nog niet ontvangen van Smoa/Colegio Arubano.” Ook het verschil in instroomcijfers en kwaliteit van de instroom per mavo-school is meerdere malen aangekaart bij Colegio Arubano, volgens hen. “Met het verzoek om informatie aan te leveren. Dit is ook ter sprake gekomen tijdens de vergaderingen van de Commissie mavo-havo die het adviesrapport over aansluiting mavo-havo heeft geschreven. De informatie is nooit aangeleverd.” Het uitgangspunt van Directie Onderwijs is: “Als er (grote) verschillen worden geconstateerd tussen mavoscholen kunnen we niet generaliseren en de groep mavo-leerlingen als probleem zien of benaderen. De aanpak moet dan gedifferentieerd worden per toeleverende school. Als de informatie bekend is, kunnen de relevante instanties acties ondernemen om de kwaliteit van de instroom van specifieke scholen aan te kaarten.”

Hoge prijs

Over de strengere toelatingseisen die Colegio Arubano wilde instellen was flink onenigheid. Reden voor de aanscherping is dat er met de oude eisen te veel mavo-leerlingen blijven zitten en de instroom dusdanig groot is dat de school de leerlingen niet voldoende kan begeleiden. Door de eisen aan te scherpen kan volgens de school de kwaliteit van onderwijs worden gehandhaafd, ook met het oog op de strengere eisen die aan de eindexamens gesteld worden. De minister greep in en dat leidde ertoe dat twee extra leerlingen werden toegelaten tot Colegio Arubano. Smoa geeft aan dat dit prettig is voor deze leerlingen, maar dat de prijs hoog was. “Er is sprake van verstoorde verhoudingen, een kort geding dat eventueel gevolgd wordt door een bodemprocedure en een ingrijpen in de vrijheid van onderwijs. Kwaliteitsverbetering van de toeleverende scholen zou nu het volgende punt op de agenda moeten zijn”, aldus Smoa.

Nationaal

Winklaar vindt het zorgwekkend dat Colegio Arubano mavo-leerlingen in een negatief daglicht blijft stellen. “In plaats van doen wat ze zouden moeten doen om ervoor te zorgen dat deze leerlingen succesvol zijn.” Ze benadrukt dat zij als minister van Onderwijs verantwoordelijk is voor de kwaliteit van het onderwijs, inclusief het onderwijs dat Colegio Arubano geeft. “Colegio Arubano is een 100 procent gesubsidieerde school. Zij hebben geen mandaat noch de autoriteit om te beslissen wie wel potentie heeft en wie niet. Dat is waarom de overheid het kort geding heeft gewonnen. Het zijn beslissingen die op nationaal niveau moeten worden genomen.”

Bron: Amigoe

Dit artikel is geplaatst in

Geef een reactie

Vul alstublieft uw commentaar in!
Vul hier uw naam in

Zoeken

Recente reacties